Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Drabik Ireneusz
(1)
Grzesiuk Aleksandra
(1)
Limański Andrzej
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Żbikowska Agnieszka
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Marketing międzynarodowy
(3)
Marketing
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Otoczenie firmy
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Marketing międzynarodowy / Aleksandra Grzesiuk. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 193 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7559-005-3
1. Podstawy internacjonalizcji przedsiębiorstw, 2. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw - wprowadzenie do marketingu międzynarodowego, 3. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw, 4. Badania marketingowe rynków zagranicznych, 5. zróżnicowanie zachowań nabywców na rynkach międzynarodowych, 6. Kształtowanie instrumentów marketingu mix na rynku międzynarodowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing międzynarodowy / Andrzej Limański, Ireneusz Drabik. - Warszawa : Difin, 2010. - 415, [1] s. : rys.; tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-235-1
1. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa; 2. Marketing w operacjach na rynkach zagranicznych; 3. Strategia marketingu-mix na rynkach zagranicznych: Produkt, Cena, Dystrybucja, Komunikacja marketingowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1888-8
1. Globalizacja i procesy internacjonalizacji w marketingu międzynarodowym : Niektóre aspekty marketingowe światowego kryzysu gospodarczego ; Ścieżki internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw- podejście ewolucyjne ; Problemy zarządzania marketingowego w przestrzeni międzykulturowej ; Paradygmat produktywności jako wymiar globalnej kultury ekonomicznej a dylemat wyboru działań marketingowych ; Kształtowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i internacjonalizacji ; Determinanty wyznaczające globalny zasięg działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; Strategia lizbońska wobec uwarunkowań rozwojowych i konkurencyjnych sektora MSP ; Proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii; Bariery internacjonalizacji MSP przez e-handel - próba ujęcia modelowego; Unijna polityka wsparcia sektora MSP elementem uwarunkowań międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw ; Problemy i perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw Ukrainy w kontekście eurointegracji ; Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym - uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania ; Dydaktyka marketingu międzynarodowego- refleksje nad opiniami studentów ; 2. Strategiczne uwarunkowania i wyzwania wobec przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych: Ograniczenia koncepcji standaryzacji działalności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym ; Motywy ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne ; Ekspansja korporacji międzynarodowych na rynki zagraniczne- wyniki badań ; Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym ; Kierunki, formy i efekty ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw; Polscy eksporterzy . Analiza komparatywna rankingów "Rzeczypospolitej" i "Polityki" ; Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów; Warianty organizacji działalności marketingowej na rynkach międzynarodowych ; Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych ; Marketingowe wyzwania wejścia przedsiębiorstw ukraińskich na rynek Europy - analiza sytuacyjna; Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw polskich w odniesieniu do rynków europejskich- w świetle wyników badań ; Formy pomocy preferowane przez przedsiębiorstwa zainteresowane budowaniem relacji z podmiotami otoczenia na rynkach krajów europejskich ; Tworzenie relacji z podmiotami rynku jako konsekwencja koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw- analiza komparatywna rynku polskiego , ukraińskiego i chorwackiego ; Wzrost znaczenia relacji z konsumentem jako kierunek rozwoju koncepcji marketingu międzynarodowego ; Wykorzystanie relacji sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw zaawansowanych technologii ; Ryzyko w marketingu partnerskim na rynku międzynarodowym ; Narzędzia budowy relacji polskich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia na rynkach europejskich ; 3. Instrumentarium działań rynkowych przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym i międzykulturowym : Uwarunkowania kulturowe międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw; Kształtowanie marketingowej strategii produktów multisektorowych w środowisku międzykulturowym ; Marketing międzynarodowy żywności ekologicznej- współczesna idea i przyszłe problemy ; Uwarunkowania realizacji strategii oferowania produktów regionalnych w Unii Europejskiej ; Komunikowanie marki w warunkach internacjonalizacji ; Kulturowe uwarunkowania strategii marki i lojalności wobec marki - wybrane zagadnienia ; Determinanty stosowania strategii marki lokalnej przez firmy francuskie w Polsce; Design opakowań- diagnoza i kierunki zmian w ujęciu międzynarodowym ; Strategie dystrybucji na europejskim rynku farmaceutycznym ; 4. Konsument wobec wyzwań marketingu międzynarodowego: Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów ; Problemy konwergencji konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i w krajach Unii Europejskich ; Mieszane modele czynnikowe w ,międzynarodowej segmentacji psychograficznej - nowe podejście do segmentacji rynku ; Tożsamość kulturowa jako uwarunkowanie zachowań konsumentów w warunkach globalizacji ; Różnice kulturowe a zachowania rynkowe konsumentów ; Wpływ kraju pochodzenia na akceptację produktów przez konsumentów ; Polski konsument wobec wyzwań współczesnego rynku na przykładzie rynku żywności ; Postawy studentów wobec reklamy szokującej ; 5. Sektorowe zróżnicowanie marketingu międzynarodowego : Analiza teorii internacjonalizacji sieci handlowych ; Uwarunkowania międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw handlowych ; Strategie internacjonalizacji dużych sieci handlowych na polskim rynku . Nowe wyzwania dla marketingu międzynarodowego ; Internacjonalizacja jako czynnik podnoszenia innowacyjności wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego działającego w Polsce ; Internacjonalizacja usług biznesowych i jej implikacje dla marketingu ; Wpływ internacjonalizacji na działania marketingowe jednostek ochrony zdrowia w Polsce ; Specyfika zachowań konsumentów na rynku turystycznym i jej implikacje dla marketingu międzynarodowego ; Tanie linie lotnicze a rozwój turystyki międzynarodowej ; Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych ; Internacjonalizacja sportu i jej wpływ na działania marketingowe klubów sportowych ; Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych ; Individual Marketing on the Ukrainian Mobile Services Market ; Foreign TNCs in Russian Oil and Gas Industry ; Kooperacja międzynarodowa a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego ; Współpraca w zakresie marketingu jako czynnik zwiększania międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw . Przykład polskiego przemysłu elektromaszynowego ; Wybrane działania marketingowe wyłącznego dystrybutora globalnej marki JCB na rynku polskim ; Kształtowanie długoterminowych relacji w sferze obsługi posprzedażowej ; Marketing międzynarodowy w działalności samorządowego regionu - współpraca zagraniczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again