Form of Work
Książki
(40)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(33)
available
(30)
Branch
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia
(33)
Author
Duliniec Elżbieta
(2)
Kobyłko Grzegorz
(2)
Limański Andrzej
(2)
Pomykalski Andrzej (1941- )
(2)
Żbikowska Agnieszka
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Berliński Lechosław
(1)
Białecki Klemens
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Detyna Beata
(1)
Drabik Ireneusz
(1)
Francik Kamila
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Godlewska Hanna
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Gralak Henryk
(1)
Grzesiuk Aleksandra
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jantoń-Drozdowska Elżbieta
(1)
Kaczmarczyk Stanisław
(1)
Kieżel Małgorzata
(1)
Kobis Paweł
(1)
Korpus Joanna
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Koćwin Lesław
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Nizielska Aleksandra
(1)
Olesiński Zbigniew
(1)
Olszewska Barbara
(1)
Pałgan Ryszard
(1)
Penc Józef
(1)
Penc-Pietrzak Ilona
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Potocki Arkadiusz
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Siedlecki Rafał
(1)
Sitkiewicz Franciszek
(1)
Stasiak Makary Krzysztof
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Strahl Danuta
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Sulich Adam
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Wajda Augustyn
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Winkler Renata
(1)
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Świetlik Włodzimierz
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Otoczenie firmy
(31)
Przedsiębiorstwo
(26)
Marketing
(9)
Zarządzanie
(8)
Zarządzanie strategiczne
(8)
Marketing międzynarodowy
(6)
Organizacja
(6)
Analiza SWOT
(3)
Decyzje
(3)
Ekorozwój
(3)
Kadry
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Analiza strategiczna
(2)
Banki
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Ceny
(2)
Globalizacja
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Inwestycje
(2)
Konkurencja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Menedżerowie
(2)
Oceny pracowników
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Ryzyko finansowe
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Towar
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Środki trwałe
(2)
Świadomość ekologiczna
(2)
Analiza ekonomiczna
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bhp
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Etyka biznesu
(1)
Franchising
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Innowacje
(1)
Internet
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Keynesizm
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Koszty
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing partnerski
(1)
Monopole
(1)
Motywacja pracy
(1)
Naród
(1)
Negocjacje
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność społeczna*
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Organizacja -planowanie
(1)
Pieniądz
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Podatek
(1)
Polityka kulturalna
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Prawo pracy
(1)
Promocja
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rachunkowość
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek turystyczny
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Sprawozdania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Unia Europejska
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Łowiectwo
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
41 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-60197-05-9
1. Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 2. Metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 3. Analiza gospodarki materiałowej, 4. Analiza procesu wytwórczego, 5. Analiza gospodarowania środkami trwałymi, 6. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, 7. Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, 8. Analiza kosztów własnych, 9. Analiza sprawozdań finansowych, 10. Czynniki wpływające na wartość firmy, 11. Postęp techniczno-organizacyjny i jego efektywność, 12. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 83-7387-078-4
R.I Rola analizy strategicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem i procedura jej przeprowadzania: Pojęcie i cele analizy strategicznej; Procedura przeprowadzania analizy strategicznej. R.II Analiza otoczenia przedsiębiorstwa: Zakres analizy otoczenia; Podstawowe sposoby zbierania informacji; Ch-ka i rodzaje otoczenia; Analiza czynników otoczenia ogólnego; Scenariusz otoczenia; Analiza interesariuszy Profil szans i zagrożeń; Analiza sektora działania firmy; Metoda benchmarkingu i analiza kluczowych czynników sukcesu w benchmarkingu. R.III Analiza potencjału przedsiębiorstwa: Analiza zasobów; Analiza łańcucha wartości; Cykl życia produktu (strategicznej jednostki biznesu); Metody portfelowe. R.IV Analiza SWOT: Założenia i rodzaje analizy SWOT; Przykład przeprowadzania strategicznej analizy TWOS/ SWOT; Prezentacja zaleceń strategicznych wynikających z analizy SWOT i analiz szczegółowych. R.V Strategia jako element zarządzania strategicznego: Istota i cechy zarządzania strategicznego; Pojęcie i istota strategii w zarządzaniu; Orientacja rynkowa w strategicznym zarządzaniu firmą; Strategia a misja i wizja przedsiębiorstwa. R.6 Pozyskiwanie informacji dla potrzeb budowy strategii: Znaczenie informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; System informacyjny przedsiębiorstwa. R.7 Formułowanie strategii przedsiębiorstwa: Procedura budowy strategii; Metody wspomagające wybór wariantu strategii. R.8 Przegląd podstawowych strategii rynkowych: Strategie konkurowania; Strategie współpracy; Strategie przetrwania i wycofywania się; Ocena klasyfikacji strategii z punktu widzenia praktyki zarządzania. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-852-9
1. Współdziałanie przedsiębiorstw w zarządzaniu strategicznym, 2. Podstawy dynamiki więzi międzyorganizacyjnych, 3. Tworzenie więzi międzyorganizacyjnych, 4. Wyłanienia się więzi międzyorganizacyjnych, 5. Rozwój więzi miedzyorganizacyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 978083-7483-235-9
1. Analiza przedsiębiorstwa w burzliwym otoczeniu, 2. Wartość przedsiębiorstwa, 3. Cykl życia przedsiębiorstwa, 4. Uwagi metodologiczne modelowania cyklu życia firmy, 5. Finansowe modele wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Instrumenty marketingu / Klemens Białecki. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2006. - 382 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-60186-41-3
1.Geneza, rozwój, pojęcie i zakres zastosowania marketingu. 2.Produkt i jego nabywca. 3.Ceny w działalności marketigowej przedsiębiorstw. 4.Kanały dystrybucji. 5. Promocja marketingowa. 6.Otoczenie marketingowe. 7.Badania marketingowe. 8.Miejsce marketingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-459-X
R.1 Lokalizacja jako zjawisko ekonomiczne- podstawowe zagadnienia: Pojęcie lokalizacji i jej podział; Czynniki lokalizacji; Uwarunkowania wyboru lokalizacji firm; Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne regionów. R.2 Podstawy teorii lokalizacji: Klasyczna teoria lokalizacji; Pozostałe nurty w tradycyjnej teorii lokalizacji; Lokalizacja handlu i usług; Nowe nurty w teorii lokalizacji. R.3 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw: Czynniki transportu; Baza surowcowa; Rynek zbytu; Zasoby pracy; Baza energetyczna; Czynnik wody i ochrona środowiska; Infrastruktura a korzyści aglomeracji. R.4 Uwarunkowania administracyjno-prawne lokalizacji przedsiębiorstw: Gminy jako miejsce lokalizacji; Powiaty jako nowy element struktury administracyjnej; Wpływ utworzenia województw na możliwości rozwoju przedsiębiorstw; Polityka państwa w zakresie walki z bezrobociem a lokalizacja przedsiębiorstw; Specjalne strefy ekonomiczne jako narządzie polityki regionalnej; Pomoc regionalna w świetle dostosowywania prawa polskiego do systemu prawnego UE; Wolne obszary celne jako miejsce lokalizacji. R.5 Atrakcyjność inwestycyjna Polski i jej regionów: Atrakcyjność inwestowania Polski; Inwestycje zagraniczne a atrakcyjność inwestycyjna województw Polski; Atrakcyjność inwestycyjna powiatów Polski; Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast; Atrakcyjność inwestycyjna gmin w Polsce. R.6 Lokalizacja przedsiębiorstw w warunkach obecnej rewolucji naukowo-technicznej: Istota obecnej rewolucji naukowo-technicznej; Globalizacja jako czynnik zmian warunków działania przedsiębiorstw w przestrzeni; Procesy integracji międzynarodowej i ich wpływ na lokalizację przedsiębiorstw; Obszary koncentracji działalności o wysokim poziomie technologicznym jako nowe ogniwa przestrzeni gospodarczej; Parki technologiczne w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing międzynarodowy / Elżbieta Duliniec. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 299 s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1518-5
1. Podstawy internacjonalizacji przedsiębiorstw- wprowadzenie do marketingu międzynarodowego: Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Przyczyny internacjonalizacji marketingu; Pojecie marketingu międzynarodowego i pojęcia pokrewne; Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw; Przedsiębiorstwa "globalne od początku"; Standaryzacja i adaptacja w marketingu międzynarodowym; 2. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw jako zespół uwarunkowań marketingu na rynkach zagranicznych: Pojęcie międzynarodowego otoczenia marketingu i jego podstawowe elementy; Otoczenie ekonomiczno-rynkowe; Otoczenie demograficzne; Otoczenie społeczno-kulturowe; Otoczenie polityczne i prawno- administracyjne; Otoczenie technologiczne; Otoczenie naturalne; Problemy analizy międzynarodowego otoczenia marketingu; Pojecie dystansu psychicznego (kulturowego); 3. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: Podstawowe pojęcia i zakres analizy; Rodzaje strategii wejścia na rynki zagraniczne; Strategie eksportu; Strategie kontraktowe (bez zaangażowania kapitałowego); Strategie wejścia na rynki zagraniczne z zaangażowaniem kapitałowym; Wybór strategii wejścia na rynki zagraniczne; 4. Badania marketingowe rynków zagranicznych: Zagadnienia wstępne; Zapotrzebowanie na informacje w fazie wchodzenia na rynki zagraniczne; Zapotrzebowanie na informacje w fazie kształtowania programów marketingowych dla wybranych rynków; Globalne zapotrzebowanie informacyjne; Analiza segmentacyjna w marketingu międzynarodowym; Badania marketingowe w Internecie; 5. Działania marketingowe na rynkach zagranicznych: Produkty w marketingu międzynarodowym; Kanały dystrybucji w marketingu międzynarodowym; Promocja międzynarodowa (komunikowanie się z rynkami zagranicznymi); Ceny w marketingu międzynarodowym; Efekt kraju pochodzenia; 6. Problemy organizacji marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach: Uwarunkowania rozwiązań organizacyjnych; Struktury organizacyjne marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach; Tendencje zmian organizacji marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Book
In basket
Marketing międzynarodowy / Aleksandra Grzesiuk. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 193 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7559-005-3
1. Podstawy internacjonalizcji przedsiębiorstw, 2. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw - wprowadzenie do marketingu międzynarodowego, 3. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw, 4. Badania marketingowe rynków zagranicznych, 5. zróżnicowanie zachowań nabywców na rynkach międzynarodowych, 6. Kształtowanie instrumentów marketingu mix na rynku międzynarodowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing międzynarodowy / Elżbieta Duliniec. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 319, [1] s. : rys.; tabl. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1787-4
1. Podstawy internacjonalizacji przedsiębiorstw- wprowadzenie do marketingu międzynarodowego: Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Przyczyny internacjonalizacji marketingu; Pojecie marketingu międzynarodowego i pojęcia pokrewne; Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw; Przedsiębiorstwa "globalne od początku"; Standaryzacja i adaptacja w marketingu międzynarodowym; 2. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw jako zespół uwarunkowań marketingu na rynkach zagranicznych: Pojęcie międzynarodowego otoczenia marketingu i jego podstawowe elementy; Otoczenie ekonomiczno-rynkowe; Otoczenie demograficzne; Otoczenie społeczno-kulturowe; Otoczenie polityczne i prawno- administracyjne; Otoczenie technologiczne; Otoczenie naturalne; Problemy analizy międzynarodowego otoczenia marketingu; Pojecie dystansu psychicznego (kulturowego); 3. Strategie wejścia przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: Podstawowe pojęcia i zakres analizy; Rodzaje strategii wejścia na rynki zagraniczne; Strategie eksportu; Strategie kontraktowe (bez zaangażowania kapitałowego); Strategie wejścia na rynki zagraniczne z zaangażowaniem kapitałowym; Wybór strategii wejścia na rynki zagraniczne; 4. Badania marketingowe rynków zagranicznych: Zagadnienia wstępne; Zapotrzebowanie na informacje w fazie wchodzenia na rynki zagraniczne; Zapotrzebowanie na informacje w fazie kształtowania programów marketingowych dla wybranych rynków; Globalne zapotrzebowanie informacyjne; Analiza segmentacyjna w marketingu międzynarodowym; Badania marketingowe w Internecie; 5. Działania marketingowe na rynkach zagranicznych: Produkty w marketingu międzynarodowym; Kanały dystrybucji w marketingu międzynarodowym; Promocja międzynarodowa (komunikowanie się z rynkami zagranicznymi); Ceny w marketingu międzynarodowym; Efekt kraju pochodzenia; 6. Problemy organizacji marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach: Uwarunkowania rozwiązań organizacyjnych; Struktury organizacyjne marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach; Tendencje zmian organizacji marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing międzynarodowy / Andrzej Limański, Ireneusz Drabik. - Warszawa : Difin, 2010. - 415, [1] s. : rys.; tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-235-1
1. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa; 2. Marketing w operacjach na rynkach zagranicznych; 3. Strategia marketingu-mix na rynkach zagranicznych: Produkt, Cena, Dystrybucja, Komunikacja marketingowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1888-8
1. Globalizacja i procesy internacjonalizacji w marketingu międzynarodowym : Niektóre aspekty marketingowe światowego kryzysu gospodarczego ; Ścieżki internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw- podejście ewolucyjne ; Problemy zarządzania marketingowego w przestrzeni międzykulturowej ; Paradygmat produktywności jako wymiar globalnej kultury ekonomicznej a dylemat wyboru działań marketingowych ; Kształtowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i internacjonalizacji ; Determinanty wyznaczające globalny zasięg działalności innowacyjnej przedsiębiorstw; Strategia lizbońska wobec uwarunkowań rozwojowych i konkurencyjnych sektora MSP ; Proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii; Bariery internacjonalizacji MSP przez e-handel - próba ujęcia modelowego; Unijna polityka wsparcia sektora MSP elementem uwarunkowań międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw ; Problemy i perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw Ukrainy w kontekście eurointegracji ; Marketing międzynarodowy w procesie dydaktycznym - uwagi w świetle wyników badań studentów kierunku zarządzania ; Dydaktyka marketingu międzynarodowego- refleksje nad opiniami studentów ; 2. Strategiczne uwarunkowania i wyzwania wobec przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych: Ograniczenia koncepcji standaryzacji działalności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym ; Motywy ekspansji przedsiębiorstw na rynki zagraniczne ; Ekspansja korporacji międzynarodowych na rynki zagraniczne- wyniki badań ; Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw działających na rynku międzynarodowym ; Kierunki, formy i efekty ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw; Polscy eksporterzy . Analiza komparatywna rankingów "Rzeczypospolitej" i "Polityki" ; Społeczna odpowiedzialność w misjach eksporterów; Warianty organizacji działalności marketingowej na rynkach międzynarodowych ; Przesłanki wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstw usługowych ; Marketingowe wyzwania wejścia przedsiębiorstw ukraińskich na rynek Europy - analiza sytuacyjna; Potrzeby informacyjne przedsiębiorstw polskich w odniesieniu do rynków europejskich- w świetle wyników badań ; Formy pomocy preferowane przez przedsiębiorstwa zainteresowane budowaniem relacji z podmiotami otoczenia na rynkach krajów europejskich ; Tworzenie relacji z podmiotami rynku jako konsekwencja koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw- analiza komparatywna rynku polskiego , ukraińskiego i chorwackiego ; Wzrost znaczenia relacji z konsumentem jako kierunek rozwoju koncepcji marketingu międzynarodowego ; Wykorzystanie relacji sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw zaawansowanych technologii ; Ryzyko w marketingu partnerskim na rynku międzynarodowym ; Narzędzia budowy relacji polskich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia na rynkach europejskich ; 3. Instrumentarium działań rynkowych przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym i międzykulturowym : Uwarunkowania kulturowe międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw; Kształtowanie marketingowej strategii produktów multisektorowych w środowisku międzykulturowym ; Marketing międzynarodowy żywności ekologicznej- współczesna idea i przyszłe problemy ; Uwarunkowania realizacji strategii oferowania produktów regionalnych w Unii Europejskiej ; Komunikowanie marki w warunkach internacjonalizacji ; Kulturowe uwarunkowania strategii marki i lojalności wobec marki - wybrane zagadnienia ; Determinanty stosowania strategii marki lokalnej przez firmy francuskie w Polsce; Design opakowań- diagnoza i kierunki zmian w ujęciu międzynarodowym ; Strategie dystrybucji na europejskim rynku farmaceutycznym ; 4. Konsument wobec wyzwań marketingu międzynarodowego: Wpływ procesu globalizacji na zachowania konsumentów ; Problemy konwergencji konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i w krajach Unii Europejskich ; Mieszane modele czynnikowe w ,międzynarodowej segmentacji psychograficznej - nowe podejście do segmentacji rynku ; Tożsamość kulturowa jako uwarunkowanie zachowań konsumentów w warunkach globalizacji ; Różnice kulturowe a zachowania rynkowe konsumentów ; Wpływ kraju pochodzenia na akceptację produktów przez konsumentów ; Polski konsument wobec wyzwań współczesnego rynku na przykładzie rynku żywności ; Postawy studentów wobec reklamy szokującej ; 5. Sektorowe zróżnicowanie marketingu międzynarodowego : Analiza teorii internacjonalizacji sieci handlowych ; Uwarunkowania międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw handlowych ; Strategie internacjonalizacji dużych sieci handlowych na polskim rynku . Nowe wyzwania dla marketingu międzynarodowego ; Internacjonalizacja jako czynnik podnoszenia innowacyjności wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego działającego w Polsce ; Internacjonalizacja usług biznesowych i jej implikacje dla marketingu ; Wpływ internacjonalizacji na działania marketingowe jednostek ochrony zdrowia w Polsce ; Specyfika zachowań konsumentów na rynku turystycznym i jej implikacje dla marketingu międzynarodowego ; Tanie linie lotnicze a rozwój turystyki międzynarodowej ; Wyzwania marketingowe w oferowaniu dóbr kultury na rynkach zagranicznych ; Internacjonalizacja sportu i jej wpływ na działania marketingowe klubów sportowych ; Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych ; Individual Marketing on the Ukrainian Mobile Services Market ; Foreign TNCs in Russian Oil and Gas Industry ; Kooperacja międzynarodowa a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego ; Współpraca w zakresie marketingu jako czynnik zwiększania międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw . Przykład polskiego przemysłu elektromaszynowego ; Wybrane działania marketingowe wyłącznego dystrybutora globalnej marki JCB na rynku polskim ; Kształtowanie długoterminowych relacji w sferze obsługi posprzedażowej ; Marketing międzynarodowy w działalności samorządowego regionu - współpraca zagraniczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-163-3
1.Rozwój marketingu w teorii i w praktyce, 2.System marketingu i jego otoczenie, 3.Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 4.Marketingowe systemy informacyjne, 5.Kształtowanie mowego produktu, 6.Elementy polityki cenowej, 7.Polityka dystrybucji produktów i usług, 8.Podstawy promocji produktu firmy, 9.Ogranizacja działalności marketingowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-418-0
1. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw: Uwagi wstępne; Analiza wskaźnikowa; Analiza SWOT; Dyskontowe metody oceny efektywności inwestycji. 2. Ocena zdolności kredytowej sektorów gospodarki: Metodologia kwantyfikacji zdolności kredytowej sektorów gospodarki; Konstrukcja modelu struktury sektorowej portfela kredytowego banku- przykłady i zadania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1453-7
R.1 Organizacja i otoczenie; R.2 Planowanie i strategia organizacji; R.3 Podejmowanie decyzji w organizacjach; R.4 Zarządzanie-kierowanie; R.5 Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacjach; R.6 Komunikacja interpersonalna w organizacji; R.7 Przywództwo i władza kierownicza; R.8 Motywacja i motywowanie do pracy; R.9
Konflikty i negocjeacje w organizacji; R.10 Kontrola w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 83-208-1609-2
1. Otoczenie kulturowe, 2. Znaczenie otoczenia kulturowego w biznesie międzynarodowym, 3. Zróżnicowanie językowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, 4. Język niewerbalny w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, 5. Religia, wartości oraz symbole jako aspekty kulturowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, 6. Przezwyciężenie szoku kulturowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-420-2
R.I Rynek i polityka kulturalna: Polityka kulturalna w międzynarodowych raportach o kulturze; Wpływ rynku na funkcjonowanie instytucji kultury; O współczesnych poglądach na muzealnictwo. R.II Kierunki zarządzania turystyką: Badania rynku turystycznego; Zmiany w systemie organizacyjnym zarządzania turystyką w Polsce; Marketingowa koncepcja produktu turystycznego. R.III Wybrane regulacje prawne ochrony dóbr kultury: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny i pokoju; Zamówienia publiczne w sferze kultury. R.IV Informacje: Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury. Geneza rozwoju; Podyplomowe Studium Marketingu w Sferze Kultury i Rekreacji przy Instytucie Marketingu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Studium Podyplomowe Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych; Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Informator Studium).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 73-8011-457-1
Instrumenty polityki ekologicznej, Formy społecznego oddzaiływania na przedsiębiortswo, Wybrane narzędzia zarządzania środowiiskowego w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu)
ISBN: 978-83-7011-851-8
Instrumenty polityki ekologicznej, Formy społecznego oddzaiływania na przedsiębiortswo, Wybrane narzędzia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1621-1
Wstęp; Geneza przedsiębiorstwa; Przedsiębiorca i przedsiębiorczość; Przedsiębiorstwo jako główny podmiot życia gospodarczego; Otoczenie przedsiębiorstwa; Cele i misja przedsiębiorstwa; Niepewność i ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwa; Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstw; Wielkość przedsiębiorstwa; zarządzanie przedsiębiorstwem - istota i funkcje; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa; Kadra kierownicza w przedsiębiorstwie; Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem; Operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie małym przedsiębiorstwem, Zarządzanie dużym przedsiębiorstwem, Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Kultura i etyka przedsiębiorstwa, Koniec życia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again