Form of Work
Książki
(22)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(14)
only on-site
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(13)
Author
Zieliński Andrzej (1939-2018)
(8)
Gapska Edyta (1979- )
(2)
Samborski Edward
(2)
Antonów Dobrosława (1981- )
(1)
Baran Beata
(1)
Bieńkowska Agnieszka
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Buras-Marciniak Anetta
(1)
Błaszczak Łukasz
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Ciszewski Jan
(1)
Ereciński Tadeusz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Goźdź-Roszkowski Stanisław
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grzegorczyk Tomasz (1949-2021)
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Kaźmierski Aleksander
(1)
Kil Jan
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kotowski Wojciech
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kurowski Witold
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Marszał Kazimierz (1931-2021)
(1)
Melezini Andrzej
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sarna Alicja
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Tomaszewska Monika
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Wierzbowski Marek (1946- )
(1)
Wiśniewski Jarosław
(1)
Wójcikiewicz Józef
(1)
Włosińska Aleksandra
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(14)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Orzeczenie sądowe
(19)
Postępowanie sądowe
(11)
Dowód sądowy
(10)
Postępowanie cywilne
(10)
Kasacja
(9)
Apelacja
(8)
Egzekucja sądowa
(8)
Prawo cywilne procesowe
(8)
Skarga (prawo)
(8)
Upadłość
(8)
Zażalenie (prawo)
(8)
Środki odwoławcze
(8)
Postępowanie naprawcze
(7)
Prawo karne procesowe
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(2)
Sądownictwo
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dług
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Ekstradycja
(1)
Europejski Nakaz Aresztowania
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Farmaceuci
(1)
Godność ludzka
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Kościoły partykularne
(1)
Kredyt -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Kryminalistyka
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Orzeczenie sądowe -- zagadnienia
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Podatek
(1)
Polski Ład (program społeczno-gospodarczy)
(1)
Postępowanie sądowoadministracyjne
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przepadek rzeczy
(1)
Przestępczość
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sztuka
(1)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Sądownictwo wojskowe
(1)
Sędziowie
(1)
Sędziowie rodzinni
(1)
Służba więzienna
(1)
Uber
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Wierzytelność
(1)
Wina (prawo)
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Wyrok łączny w procesie karnym
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Zapłodnienie sztuczne
(1)
Świadczenia -- prawo międzynarodowe-- stan na 2005 r
(1)
Subject: time
2001-
(6)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Mołdawia
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Bibliografia
(2)
Orzeczenie sądowe
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-059-2
1. Prawne przesłanki ubezwłasnowolnienie, 2. Pozaźródłowe przesłanki oraz skutki prawne decyzji o ubezwłasnowolnienie, 3. Decyzja o ubezwłasnowolnienie jako czynność prawa procesowego, 4. Teoretyczno-prawna charkaterystyka decyzji o ubezwłasnowolnienie, 5. Klasyfikujący cersus typologiczny charkateru pojęć - przesłanek decyzji o ubezwłasnowolnieniu, 6. Decyzja o ubezwłasnowolnieniu w świetle badań empirycznych, 7. Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu cywilnym / Edyta Gapska. - Stan na 1.08.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 271, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-264-0399-6
1. Znaczenie sądowych aktów decyzyjnych w postępowaniu cywilnym, 2. Charakterystyka i klasyfikacjia czynności decyzyjnych organów procesowych, 3. Zasady orzekania, 4. Okoliczności poprzedzające sądowy proces decyzyjny i jemu towarzyszące, 5. Procesowo-techniczne aspekty tworzenia orzeczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8220-072-0
Publikacja stanowi próbę szerszego spojrzenia na problematykę języków specjalistycznych. Wychodzi ona poza ramy badawcze wyznaczane tradycyjnie przez lingwistykę, glottodydaktykę czy translatorykę. W prezentowanym zbiorze przedmiotem refleksji oraz obiektem analizy jest użycie języka w różnych kontekstach komunikacyjnych, zwłaszcza instytucjonalnych, ukazywanych z perspektywy międzykulturowej. Rozdziały zostały przygotowane przez pracowników powstałej w 2018 roku Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, a także przez zaproszonych specjalistów z wiodących ośrodków badawczych w Polsce. Wszystkie teksty mają charakter zdecydowanie autorski przy jednoczesnym obszernym przeglądzie najnowszej literatury – zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-87558-79-6
Zawiera: R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Zasady polskiego międzynarodowego prawa procesowego cywilnego; R. 3Jurysdykcja krajowa - zagadnienia ogólne; R. 4 Jurysdykcja krajowa - zagadnienia szczegółowe; R. 5 Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym; R. 6 Zwolnienie spod jurysdykcji krajowej; R.7 Strony i uczestnicy międzynarodowego postępowania cywilnego - zagadnienia wybrane; R. 8 Międzynarodowa pomoc prawna i doręczenia; R. 9 Inne zagadnienia procesowe w sprawach o charakterze międzynarodowym; R. 10 Stwierdzenie treści i stosowanie prawa obcego przez sąd polski; R.11 Uznawanie orzeczeń zagranicznych; R. 12 Wykonanie w Polsce zagranicznych orzeczeń i ugód; R. 13 Postępowanie o uznanie lub wykonanie zagranicznego orzeczenia; R. 14 Uznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń według Konwencji z Lugano z 1988 roku; Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 roku, ratyfikowana przez Prezydenta RP dnia 26 sierpnia 1999 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-134-4
R.I Pojęcie oraz system uznania zagranicznych orzeczeń sądowych na tle postanowień konwencji lugańskiej; 1. Pojęcie uznania zagranicznego orzeczenia sądowego na gruncie konwencji lugańskiej, 2. Systemy uznawania zagranicznych orzeczeń sądowych a regulacje konwencji lugańskiej. R.II Warunki uznania zagranicznego orzeczenia sądowego na podstawie konwencji lugańskiej o charakterze pozytywnym; 1.Uwagi wstępne, 2. Orzeczenia sądowe w rozumieniu konwencji lugańskiej (art. 25), 3. Przedmiotowy zakres obowiązywania konwencji lugańskiej, 4. Czasowy zakres obowiązywania konwencji lugańskiej. R.III Podstawy odmowy uznania zagranicznego orzeczenia sądowego na gruncie konwencji lugańskiej-wprowadzenie R.IV Podstawy odmowy uznania zagranicznego orzeczenia sądowego przewidziane w art.27 konwencji lugańskiej; 1. Klauzula porządku publicznego, 2. Pozbawienie możności obrony, 3. Sprzeczność z krajowym orzeczeniem sądowym, 4. Sprzeczność prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, 5. Sprzeczność z orzeczeniem sądu państwa trzeciego. R.V Podstawy odmowy uznania zagranicznego orzeczenia sądowego przewidziane w art. 28 konwencji lugańskiej; 1. Jurysdykcja krajowa na gruncie konwencji lugańskiej -charakterystyka ogólna, 2Podstawy odmowy uznania zagranicznego orzeczenia sądowego przewidziane w art. 28 konwencji lugańskiej-wprowadzenie, 3. Związanie ustaleniami faktycznymi sądu pochodzenia orzeczenia, 4. Odmowa uznania zagranicznego orzeczenia sądowego w świetleart.28 ust. 1 konwencji lugańskiej, 5. Odmowa uznania zagranicznego orzeczenia sądowego w świetle art.28 ust2 konwencji lugańskiej. R.VI Dodatkowe podstawy odmowy uznania zagranicznego orzeczenia sądowego; 1. Uwagi wstępne, 2. Pozbawienie możliwości obrony w toku postępowania karnego na gruncie art. II protokołu nr 1, 3. Zastrzeżenie prawa do nie uznawania zagranicznych orzeczeń sądowych na podstawie art. Ib protokołu nr 1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Opolskie Studia Administracyjno-Prawne / Uniwersytet Opolski ISSN 1731-8297 ; 2)
Zawiera: Prawo europejskie: Instytucja Rzecznika Generalnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji; Kościoły lokalne po integracji europejskiej; Znajomość standardów międzynarodowych przez sędziów rodzinnych okręgu opolskiego; Udział regionów polskich w procesach integracyjnych. Prawo cywilne: Kilka uwag na temat wykonalności i skuteczności postanowień Sądu Pierwszej Instancji w procesie cywilnym; Jurysdykcja krajowa w międzynarodowym postępowaniu cywilnym - właściwość a kompetencja. Prawo karne: O czynnej napaści i znieważeniu Prezydenta RP; The formal logic and the law: from science to the genre of detective fiction (art. w jęz. ros.); Koncepcja system zapobiegania przestępczości w Polsce; Prawo karne a pauperyzacja społeczeństwa. Prawo administracyjne: Pozycja prawna wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu administracyjnym; Prawny system nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową powiatu na tle działalności Regionalnej Izby Obrachunkowej - zarys problematyki. Historia praw: Akt koronacji Władysława IV Wazy; Inwentarz wsi Komorniki na ziemi wieluńskiej z roku 1789; Pius XI i Kościół katolicki wobec antyreligijnej polityki Meksyku w latach 1917-1937.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-8286-018-4
Wprowadzenie; Wykaz skrótów; Wykaz rozporządzeń; Rozdział I. Zobowiązania podatkowe: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Terminy płatności podatków; 3. Zaległość podatkowa; 4. Zapłata podatku; 5. Inne (niż zapłata) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych; 6. Nadpłata podatku; 7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; 8. Następstwo prawnopodatkowe; 9. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika; 10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania; 11. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania; 12. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe; Rozdział II. Podatek dochodowy od osób fizycznych: 1. Zasady ogólne; 2. Opodatkowanie dochodów z (pozarolniczej) działalności gospodarczej; 3. Uproszczone formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej; 4. Opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej; 5. Opodatkowanie stron umowy leasingu; 6. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej; 7. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście; 8. Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych; 9. Opodatkowanie dochodów z praw majątkowych; 10. Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze; 11. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych; 12. Podatek od przychodów z budynków; 13. Opodatkowanie przychodów (dochodów) ze źródeł wspólnych; 14. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z innych źródeł; Rozdział III. Podatek dochodowy od osób prawnych: 1. Zasady ogólne; 2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej; 3. Wykorzystanie związku gospodarczego; 4. Opodatkowanie stron umowy leasingu; 5. Opodatkowanie dochodów z tytułu nieodpłatnego korzystania z udostępnionej nieruchomości; 6. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości; 7. Opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (IP Box); 8. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; 9. Opodatkowanie przychodów ze wspólnego źródła; 10. Opodatkowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej; 11. Podatek od przychodów z budynków; 12. Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax); 13. Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej; Rozdział IV. Podatek od spadków i darowizn: 1. Podstawy prawne; 2. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy od osób fizycznych; 3. Podatek od spadków i darowizn a podatek od czynności cywilnoprawnych; 4. Podmiot opodatkowania; 5. Przedmiot opodatkowania; 6. Wyłączenia ustawowe; 7. Zwolnienia podatkowe; 8. Podstawa opodatkowania; 9. Ulga mieszkaniowa; 10. Wysokość podatku; 11. Obowiązek podatkowy; 12. Zobowiązanie podatkowe; 13. Obowiązki dłużników; Rozdział V. Podatek od towarów i usług: 1. Zagadnienia ogólne; 2. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi; 3. Zakres opodatkowania; 4. Miejsce świadczenia; 5. Obowiązek podatkowy; 6. Podstawa opodatkowania; 7. Stawki i zwolnienia z VAT; 8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów; 9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; 10. Magazyn konsygnacyjny i procedura magazynu typu call-off stock; 11. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne; 12. Eksport towarów; 13. Import towarów; 14. Sprzedaż towarów na odległość; 15. Opodatkowanie bonów na towary i usługi; 16. Odliczenie podatku naliczonego; 17. Ulga na złe długi; 18. Rejestracja. Deklaracje i ewidencje. Zapłata podatku; 19. Zapłata i zwrot podatku; 20. Mechanizm podzielonej płatności; 21. Dokumentacja; 22. Kasy rejestrujące; 23. Procedury szczególne; Rozdział VI. Podatek od nieruchomości: 1. Wprowadzenie; 2. Elementy podatku od nieruchomości; 3. Obowiązki ciążące na podatnikach podatku od nieruchomości; 4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – specyfika opodatkowania; Rozdział VII. Podatek od czynności cywilnoprawnych: 1. Podstawa prawna; 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek od spadków i darowizn i podatek od towarów i usług; 3. Przedmiot opodatkowania; 4. Wyłączenia ustawowe; 5. Zwolnienia przedmiotowe; 6. Podmiot opodatkowania; 7. Zwolnienia podmiotowe; 8. Podstawa opodatkowania; 9. Stawki podatkowe; 10. Moment powstania obowiązku podatkowego; 11. Zobowiązanie podatkowe; 12. Właściwość organów podatkowych; Rozdział VIII. Opłata skarbowa: 1. Zakres przedmiotowy ustawy o opłacie skarbowej; 2. Zakres podmiotowy ustawy o opłacie skarbowej; 3. Procedura związana z zapłatą i zwrotem opłaty skarbowej; Rozdział IX. Czynności sprawdzające: 1. Zasady ogólne; 2. Prawa i obowiązki podatnika i organu podatkowego w toku czynności sprawdzających; 3. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej; Rozdział X. Kontrola podatnika: 1. Kontrola podatkowa; 2. Kontrola celno-skarbowa i inne instrumenty kontrolne przewidziane w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej; Rozdział XI. Postępowanie podatkowe: 1. Zasady ogólne postępowania podatkowego; 2. Strona postępowania podatkowego; 3. Wyłączenie funkcjonariusza/pracownika jednostki KAS oraz wyłączenie organu podatkowego; 4. Doręczenia i wezwania; 5. Dowody i postępowanie dowodowe; 6. Akty administracyjne wydawane w postępowaniu podatkowym; 7. Środki zaskarżenia decyzji podatkowych i postanowień; 8. Postępowanie odwoławcze; 9. Nadzwyczajne tryby postępowania; 10. Wygaśnięcie decyzji; Rozdział XII. Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych: 1. Uwagi wstępne; 2. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; 3. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 4. Nadzwyczajne tryby postępowania sądowego; Rozdział XIII. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe: 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej; 2. System środków reakcji karnej w prawie karnym skarbowym; 3. Szczególne instytucje prawa karnego skarbowego rzutujące na odpowiedzialność karną; 4. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym; 5. Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (podatkowe); Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Meritum)
ISBN: 978-83-8286-328-4
Zawiera: Część I. Kodeks postępowania administracyjnego Rozdział I. Przepisy ogólne 1. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego 2. Zasady ogólne 3. Organy wyższego stopnia 4. Organy naczelne 5. Właściwość organów administracji 6. Wyłączenie pracownika organu 7. Strona 8. Załatwianie spraw 9. Doręczenia 10. Wezwania 11. Terminy Rozdział II. Postępowanie 1. Wszczęcie postępowania 2. Metryki, protokoły i adnotacje 3. Udostępnianie akt 4. Dowody 5. Rozprawa administracyjna 6. Mediacja 7. Zawieszenie postępowania 8. Decyzje 9. Ugoda 10. Milczące załatwienie sprawy 11. Postanowienia 12. Odwołania 13. Zażalenia 14. Wznowienie postępowania administracyjnego 15. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji Rozdział III. Przepisy szczególne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 1. Zasady ogólne stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 2. Postępowanie odwoławcze w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Rozdział IV. Udział prokuratora 1. Uwagi ogólne 2. Pozycja prokuratora w postępowaniu 3. Właściwość prokuratury Rozdział V. Administracyjne kary pieniężne 1. Zakres regulacji 2. Reguły kolizyjne w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych 3. Zasada zastosowania przepisu względniejszego dla strony 4. Przesłanki nakładania administracyjnej kary pieniężnej 5. Kryterium „siły wyższej” 6. Przypadki warunkujące odstąpienie od nałożenia kary 7. Przedawnienie ukarania 8. Zaległa administracyjna kara pieniężna 9. Przerwanie biegu terminu przedawnienia oraz udzielanie ulg w realizacji kary Rozdział VI. Wydawanie zaświadczeń 1. Charakter prawny zaświadczeń 2. Podstawa uzyskania zaświadczenia 3. Terminy 4. Odmowa wydania zaświadczenia Rozdział VII. Europejska współpraca administracyjna 1. Pojęcie i koncepcja europejskiej współpracy administracyjnej 2. Forma udzielenia pomocy organowi administracji państwa członkowskiego 3. Ustalanie właściwości miejscowej, rzeczowej i funkcjonalnej 4. Obowiązki organu udzielającego pomocy 5. Zasady rozpoznawania wniosków o udzielenie pomocy 6. Preferowana droga elektroniczna do korzystania z europejskiej współpracy administracyjnej 7. Ponoszenie kosztów udzielenia pomocy 8. Rozszerzenie stosowania przepisów poza kraje UE 9. Przykłady faktycznego stosowania współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi Rozdział VIII. Opłaty i koszty postępowania 1. Rodzaje należności w postępowaniu administracyjnym 2. Ponoszenie opłat, kosztów i innych należności Część II. Szczególne postępowania administracyjne Rozdział IX. Szczególne postępowania administracyjne 1. Postępowanie przed Prezesem UOKiK 2. Postępowania przed organami regulacyjnymi Część III. Postępowanie egzekucyjne Rozdział X. Postępowanie egzekucyjne 1. Podstawa prawna i zakres regulacji 2. Kryteria warunkujące dopuszczalność egzekucji administracyjnej 3. Postępowanie egzekucyjne a egzekucja 4. Zasady postępowania egzekucyjnego 5. Podmioty postępowania egzekucyjnego 6. Tryb wszczęcia oraz tok postępowania egzekucyjnego 7. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym Część IV. Ustrój sądów administracyjnych Rozdział XI. Ustrój sądów administracyjnych 1. Zagadnienia ogólne 2. Wojewódzkie sądy administracyjne 3. Naczelny Sąd Administracyjny Część V. Postępowanie przed sądami administracyjnymi Rozdział XII. Przepisy wstępne 1. Przepisy ogólne ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych 3. Zakres właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego 4. Skład sądu 5. Wyłączenie sędziego Rozdział XIII. Strony 1. Zdolność sądowa i procesowa 2. Strony i uczestnicy postępowania 3. Pełnomocnicy Rozdział XIV. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym 1. Pisma w postępowaniu sądowym 2. Skarga 3. Wniosek o wszczęcie postępowania (art. 63–64 p.p.s.a.) 4. Sprzeciw 5. Doręczenia 6. Terminy 7. Uchybienie i przywrócenie terminu 8. Posiedzenia sądowe 9. Postępowanie mediacyjne i uproszczone 10. Zawieszenie i podjęcie postępowania 11. Orzeczenia sądowe 12. Prawomocność orzeczeń Rozdział XV. Środki odwoławcze 1. Skarga kasacyjna 2. Zażalenie Rozdział XVI. Koszty postępowania 1. Zwroty kosztów postępowania między stronami 2. Koszty sądowe 3. Zwolnienie od kosztów sądowych Rozdział XVII. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego 1. Uwagi wprowadzające 2. Zainicjowanie procedury uchwałodawczej 3. Składy sędziowskie 4. Uchwały abstrakcyjne 5. Uchwały konkretne 6. Moc wiążąca uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego 7. Odmowa wydania uchwały Rozdział XVIII. Wznowienie postępowania 1. Wyjątkowość instytucji wznowienia postępowania 2. Przesłanki wznowienia postępowania 3. Tryb wznowienia postępowania Rozdział XIX. Wykonywanie orzeczeń sądowych 1. Zwrot akt po uprawomocnieniu orzeczenia 2. Termin załatwienia sprawy przez organ Rozdział XX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt 1. Uwagi wstępne 2. Uproszczony tryb postępowania 3. Zwykły tryb postępowania Rozdział XXI. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym 1. Doręczanie pism podmiotom zagranicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 5 uakt. i uzup. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - XXIV, 348 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7247-142-8
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 7 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XV, 387 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-573-5
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 8 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XVIII, 390 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-942-0
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 9 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXIV, 424 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-304-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Naczelne zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Sąd polubowny, 15. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 16. Postępowanie zabezpieczające, 17. Postępowanie egzekucyjne, 18. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 19. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 10 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 444 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-797-2
1. Zagadnienia ogólne, 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania, 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki, 4. Podmioty postępowania cywilnego, 5. Koszty procesu, 6. Przedmiot procesu cywilnego, 7, czynności procesowe, 8. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji, 9. Dowody, 10. Orzeczenia, 11. Środki odwoławcze, 12. Postępowanie odrębne, 13. Postępowanie nieprocesowe, 14. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, 15. Postępowanie zabezpieczające, 16. Postępowanie egzekucyjne, 17. Międzynarodowe postępowanie cywilne, 18. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich unii europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzownych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, 19. Sad polubowny (arbitrażowy), 20. Postępowanie upadłościowe i naprawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 12 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 464 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-2049-6
1. Zagadnienia ogólne; 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania; 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki; 4. Podmioty postępowania cywilnego; 5. Koszty procesu; 6. Przedmiot procesu cywilnego; 7. Czynności procesowe; 8. Postępowanie przed sądami I instancji; 9. Dowody; 10. Orzeczenia; 11. Środki odwoławcze; 12. Postępowania odrębne; 12a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym; 13. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych; 14. Elektroniczne postępowanie upominawcze; 15. Postępowanie nieprocesowe; 16. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; 17. Postępowanie zabezpieczające; 18. Postępowanie egzekucyjne; 19. Międzynarodowe postępowanie cywilne; 20. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugod zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego; 21. Sąd polubowny (arbitrażowy); 22. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 13 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 465 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-3154-6
1. Zagadnienia ogólne; 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania; 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki; 4. Podmioty postępowania cywilnego; 5. Koszty procesu; 6. Przedmiot procesu cywilnego; 7. Czynności procesowe; 8. Postępowanie przed sądami I instancji; 9. Dowody; 10. Orzeczenia; 11. Środki odwoławcze; 12. Postępowania odrębne; 12a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym; 13. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych; 14. Elektroniczne postępowanie upominawcze; 15. Postępowanie nieprocesowe; 16. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; 17. Postępowanie zabezpieczające; 18. Postępowanie egzekucyjne; 19. Międzynarodowe postępowanie cywilne; 20. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugod zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego; 21. Sąd polubowny (arbitrażowy); 22. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie cywilne : kompendium / Andrzej Zieliński. - Wyd. 14 uaktual. i uzupełn. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. - 457 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-6517-6
1. Zagadnienia ogólne; 2. Postępowanie cywilne a inne postępowania; 3. Zasady postępowania cywilnego i jego przesłanki; 4. Podmioty postępowania cywilnego; 5. Koszty procesu; 6. Przedmiot procesu cywilnego; 7. Czynności procesowe; 8. Postępowanie przed sądami I instancji; 9. Dowody; 10. Orzeczenia; 11. Środki odwoławcze; 12. Postępowania odrębne; 12a. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym; 13. Europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych; 14. Elektroniczne postępowanie upominawcze; 15. Postępowanie nieprocesowe; 16. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt; 17. Postępowanie zabezpieczające; 18. Postępowanie egzekucyjne; 19. Międzynarodowe postępowanie cywilne; 20. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugod zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego; 21. Sąd polubowny (arbitrażowy); 22. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
11.Postępowanie przygotowawcze; 12. Postępowanie główne; 13. Postępowanie szczególne; 14. Postępowanie odwoławcze; 15. Nadzwyczajne środki zaskarżania; 16. Postępowania sądowe po uprawomocnieniu się orzeczenie; 17. Postępowanie w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych; 18. Koszty procesu i opłaty sądowe; 19. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych; 20. Czynności operacyjno-rozpoznawcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-180-1
1.Uwagi wprowadzające, 2.Unormowania kolizyjne przelewu wierzytelności, 3.Poszukiwania prawa właściwego dla przelewu wierzytelności, 4.Przesłanki ważności umowy przelewu wierzytelności z kolizyjnoprawnego punktu widzenia, 5.Zakres statutu przelewu wierzytelności. Rozgraniczenie statutów, 6.Ochrona osób trzecich w związku z przelewem wierzytelności, Zestawienie orzeczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
E-book
In basket
„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym. Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again