Form of Work
Książki
(20)
Status
available
(15)
only on-site
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(11)
Author
Bodio Joanna
(4)
Borkowski Grzegorz
(4)
Demendecki Tomasz
(4)
Lityński Adam
(4)
Górecki Dariusz
(2)
Kruk Maria
(2)
Podsiadło Michał
(2)
Serafin Sławomir
(2)
Szmulik Bogumił
(2)
Grzybowski Marian
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Sitkowska Krystyna
(1)
Szustakiewicz Przemysław
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(20)
Language
Polish
(20)
Subject
Organy ochrony prawnej
(20)
Sądownictwo
(9)
Najwyższa Izba Kontroli
(6)
Polska
(6)
Prawa człowieka
(6)
Trybunał Konstytucyjny
(6)
Trybunał stanu
(6)
Prawo państwowe
(5)
Prezydentura (urząd)
(5)
Prokuratura
(5)
Rząd (organ państw.)
(5)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(4)
Prawo
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo karne
(4)
Prawo pracy
(4)
Sąd najwyższy RP
(4)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Adwokaci
(3)
Parlament
(3)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Stany nadzwyczajne
(3)
Wybory parlamentarne
(3)
Demokracja
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Konstytucja
(2)
Krajowa Rada Sądownictwa
(2)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Policja
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Radcy prawni
(2)
Rzecznik Praw Dziecka
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Sejm
(2)
Senat
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Cudzoziemcy
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Ekstradycja
(1)
Finanse publiczne
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Notariat
(1)
Obywatelstwo
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo publiczne
(1)
Rzecznicy patentowi
(1)
Rzecznik Praw Dzieci
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Sądownictwo wojskowe
(1)
Trybynał Konstytucyjny
(1)
Współpraca prawna
(1)
Subject: time
1901-
(4)
28 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-351-6
Cz. I Zagadnienia ogólne: R.1, Czym są organy ochrony prawnej. Cz. II Organy rozstrzygające (sądy i trybunały): R.2 Sądy powszechne; R.3 Sądy wojskowe; R.4 Sąd Najwyższy; R.5 Sądy administracyjne; R.6 Krajowa Rada Sądownictwa; R.7 Trybunał Konstytucyjny; R.8 Trybunał Stanu; R.9 Sąd Lustracyjny; R.10 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; R.11 Quasi-sądowe organy orzekające. Cz. III Organy kontroli legalności: R.12 Prokuratura; R.13 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; R.14 Najwyższa Izba Kontroli; R.15 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; R.16 Policja; R.17 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; R.18 Centralne Biuro Antykorupcyjne; R.19 Straż Graniczna; R.20 Straże gminne (miejskie); R.21 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; R.22 Prokuratoria Generalne Skarbu Państwa; R.23 Instytut Pamięci Narodowej; R.24 Rzecznik Interesu Publicznego; R.25 Żandarmeria Wojskowa. Cz. IV Rzecznicy i organy ochrony prawnej: R.26 Rzecznik Praw Obywatelskich; R.27 Rzecznik Praw Dziecka; R.28 Adwokatura; R.29 Rzecznicy patentowi; R.30 Notariat; R.31 Doradcy podatkowi; R.32 Radcowie prawni
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (2 egz.)
Book
In basket
Organy ochrony prawnej RP / Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XVIII, 518 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1249-1
1. Zagadnienia ogólne; Czym są organy ochrony prawnej?; 2. Organy rozstrzygające: Sąd Najwyższy; Sądy Powszechne; Sądy administracyjne; Sądy wojskowe; Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Krajowa Rada Sądownictwa; Trybunał Konstytucyjny; Trybunał Stanu; Quasi-sądowe organy orzekające; 3. Organy kontroli legalności: Najwyższa Izba Kontroli; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Prokuratura Generalna Skarbu Państwa; Prokuratura; Instytut Pamięci Narodowej; Policja; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Straż Graniczna; Żandarmeria Wojskowa; Straże gminne (miejskie); Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Inspekcja Transportu Drogowego; Państwowa Inspekcja Sanitarna; Inspekcja Pracy; Inspekcja Handlowa; Inspekcja Kontroli Skarbowej; Inspekcja Ochrony Środowiska; Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna; Inspekcja Weterynaryjna; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Organy nadzoru budowlanego; 4. Rzecznicy i organy obsługi prawnej: Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Rzecznicy patentowi; Adwokatura; Radcowie prawni; Notariat; Doradcy podatkowi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-976-4
1. Zagadnienia terminologiczne, 2. adwokatura, 3.Radcowie prawni, 4. Notariat, 5. Komornicy sądowi, 6. Doradcy podatkowi, 7. Rzecznicy patentowi, 8. Doradcy prawni
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Marian Grzybowski. - Białystok : Temida 2, 2008. - 423,[1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89620-8
1. pojęcie, przedmiot i źródła prawa konstytucyjnego, 2. Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego, 3. Etapy rozwoju współczesnego polskiego konstytucjonalizmu, 4. Podstawowe zasady ustrojowe, 5. Konstytucje wolności, prawa i obowiązki czlowieka i obywatela, 6. Konstytucyjny system źródeł prawa, 7. System organów państwowych, 8. Instytucje demokracji bezpośredniej, 9. Prawo wyborcze do parlamentu. Status prawny posłów i senatorów, 10. parlament Rzeczpospolitej Polskiej, 11. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, 12, Rada MInistrów i administracja rządowa, 13. Samorząd terytorialny, 14. Wladza sadownicza. Wymiar sprawiedliwości, 15. Trybunał Konstytucyjny, 16. Trybunał Stanu, 17. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa, 18. Finanse publiczne, 19. Stany nadzwyczajne, 20. Rzeczpospolita Polska w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Michał Podsiadło. - Stan prawny na 1.07.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 269, [3] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0577-8
1. Podstawy teorii prawa konstytucyjnego; 2. Historia polskiego prawa konstytucyjnego; 3. Podstawy ustrojowe państwa; 4. Formy wykonywania władzy; 5. Źródła prawa; 6. Parlament; 7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 9. Rada Ministrów i administracja rządowa; 10. Władza sądownicza; 11. Organy regulacyjne; 12. Organy ochrony prawnej poza władzą sądowniczą; 13. Przegląd systemów rządowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Michał Podsiadło. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 275, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka. Repetytorium - Woltres Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4040-3
1. Podstawy teorii prawa konstytucyjnego; 2. Historia polskiego prawa konstytucyjnego; 3. Podstawy ustrojowe państwa; 4. Formy wykonywania władzy; 5. Źródła prawa; 6. Parlament; 7. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 9. Rada Ministrów i administracja rządowa; 10. Władza sądownicza; 11. Organy regulacyjne; 12. Organy ochrony prawnej poza władzą sądowniczą; 13. Przegląd systemów rządowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-93-0
R.I System instytucji ochrony prawnej: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie ochrony prawnej i jej rodzaje, 3. Funkcje ochrony prawnej, 4. Organy ochrony prawnej, 5. Uwagi podsumowujące. ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚĆI: R.II Organizacja i zasady wymiaru sprawiedliwości: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Prawo do sądu, 3. Organizacja wymiaru sprawiedliwości, 4.Zasada niezawisłości sędziowskiej, 5. Krajowa Rada Sądownictwa, 6. Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości (ławicy). R.III Sądy powszechne, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rodzaje sądów powszechnych, 3. Organizacja wewnętrzna sądów, 4. Organy sądów, 5. Samorząd sędziowski, 6. Nadzór nad działalnością administracyjną sądów, 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna, 9. Asesorzy, 10. Aplikanci sądowi, 11. Referendarze sądowi, 12. Orzeczenia sądów powszechnych, R.IV Sądy wojskowe 1. Uwagi wstępne, 2. Geneza i ewolucja sądownictwa wojskowego w Polsce, 3. Podstawy prawne, 4. Struktura sądownictwa wojskowego, 5. Organy sądownictwa wojskowego, 6. Sędziowie, 7. Samorząd sędziowski, 8. Udział czynnika społecznego, 9. Sad Najwyższy - Izba Wojskowa, 10. Właściwość, R.V Sąd Najwyższy: 1. Powstanie i ewolucja Sądu Najwyższego, 2. Podstawy prawne, 3. Struktura wewnętrzna Sądu Najwyższego, 4. Organy SN, 5. Sędziowie, 6. Właściwość Sądu Najwyższego. R.,VI Sądy administracyjne: 1. Powstanie i ewolucja sądownictwa administracyjnego w Polsce, 2. Podstawa prawna, 3. Struktura sądownictwa administracyjnego w Polsce, 4. Struktura i organizacja wojewódzkich sądów administracyjnych, 5. Struktura i organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego, 6. Kwalifikacje, 7. Funkcje, specyfika i właściwość sądownictwa administracyjnego, 8. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, 9. Swoiste zasady postępowania sądowoadministracyjnego, 10. Wyroki sądów administracyjnych. TRYBUNAŁY R.VII Trybunał Konstytucyjny: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Geneza i utworzenie Trybunału, 3. Organizacja, 4. Kompetencje, 5. Procedury. R.VIII Trybunał Stanu, 1.Uwagi wprowadzające, 2. Tradycje odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, 5. Podstawy prawne, 6. Delikt konstytucyjny, 7. Charakter Trybunału stanu, 7. Skład Trybunału Stanu, 8. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, 9. Praktyka III RP. ORGANY KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA: 9. Prokuratura, 1. Rys historyczny, 2. Podstawy prawne, 3. Charakter prawnoustrojowy, 4. Zadania i czynności, 5. Zasady organizacji i działania, 6. Struktura prokuratury, 7. Status prawny prokuratora. R.X Najwyższa Izba Kontroli: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie kontroli, 3. Specyfika kontroli państwowej, 4. Rodzaje i warunki kontroli, 6. Skład i organizacja KRRiT, 7. Uwagi końcowe. OCHRONA PRAWNA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I WSPÓLNOTOWYM: R. XIII Europejski Trybunał Praw człowieka: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Organizacja, 3. Kompetencje, 4. Charaktery wyroków, 5. Praktyka. R.XIV Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rola Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ws. wspólnotowym porządku prawnym, 3. Struktura kompetencyjna i instancyjna Trybunału Sprawiedliwości, 5. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 6.Postępowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-93-0
R.I System instytucji ochrony prawnej: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie ochrony prawnej i jej rodzaje, 3. Funkcje ochrony prawnej, 4. Organy ochrony prawnej, 5. Uwagi podsumowujące. ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚĆI: R.II Organizacja i zasady wymiaru sprawiedliwości: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Prawo do sądu, 3. Organizacja wymiaru sprawiedliwości, 4.Zasada niezawisłości sędziowskiej, 5. Krajowa Rada Sądownictwa, 6. Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości (ławicy). R.III Sądy powszechne, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rodzaje sądów powszechnych, 3. Organizacja wewnętrzna sądów, 4. Organy sądów, 5. Samorząd sędziowski, 6. Nadzór nad działalnością administracyjną sądów, 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna, 9. Asesorzy, 10. Aplikanci sądowi, 11. Referendarze sądowi, 12. Orzeczenia sądów powszechnych, R.IV Sądy wojskowe 1. Uwagi wstępne, 2. Geneza i ewolucja sądownictwa wojskowego w Polsce, 3. Podstawy prawne, 4. Struktura sądownictwa wojskowego, 5. Organy sądownictwa wojskowego, 6. Sędziowie, 7. Samorząd sędziowski, 8. Udział czynnika społecznego, 9. Sad Najwyższy - Izba Wojskowa, 10. Właściwość, R.V Sąd Najwyższy: 1. Powstanie i ewolucja Sądu Najwyższego, 2. Podstawy prawne, 3. Struktura wewnętrzna Sądu Najwyższego, 4. Organy SN, 5. Sędziowie, 6. Właściwość Sądu Najwyższego. R.,VI Sądy administracyjne: 1. Powstanie i ewolucja sądownictwa administracyjnego w Polsce, 2. Podstawa prawna, 3. Struktura sądownictwa administracyjnego w Polsce, 4. Struktura i organizacja wojewódzkich sądów administracyjnych, 5. Struktura i organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego, 6. Kwalifikacje, 7. Funkcje, specyfika i właściwość sądownictwa administracyjnego, 8. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, 9. Swoiste zasady postępowania sądowoadministracyjnego, 10. Wyroki sądów administracyjnych. TRYBUNAŁY R.VII Trybunał Konstytucyjny: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Geneza i utworzenie Trybunału, 3. Organizacja, 4. Kompetencje, 5. Procedury. R.VIII Trybunał Stanu, 1.Uwagi wprowadzające, 2. Tradycje odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, 5. Podstawy prawne, 6. Delikt konstytucyjny, 7. Charakter Trybunału stanu, 7. Skład Trybunału Stanu, 8. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej, 9. Praktyka III RP. ORGANY KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA: 9. Prokuratura, 1. Rys historyczny, 2. Podstawy prawne, 3. Charakter prawnoustrojowy, 4. Zadania i czynności, 5. Zasady organizacji i działania, 6. Struktura prokuratury, 7. Status prawny prokuratora. R.X Najwyższa Izba Kontroli: 1. Uwagi wprowadzające, 2. Pojęcie kontroli, 3. Specyfika kontroli państwowej, 4. Rodzaje i warunki kontroli, 6. Skład i organizacja KRRiT, 7. Uwagi końcowe. OCHRONA PRAWNA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I WSPÓLNOTOWYM: R. XIII Europejski Trybunał Praw człowieka: 1.Uwagi wprowadzające, 2. Organizacja, 3. Kompetencje, 4. Charaktery wyroków, 5. Praktyka. R.XIV Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 1. Uwagi wprowadzające, 2. Rola Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich ws. wspólnotowym porządku prawnym, 3. Struktura kompetencyjna i instancyjna Trybunału Sprawiedliwości, 5. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 6.Postępowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-126-7
Cz.I Organy rozstrzygające : 1.Organy sądowe : Klasyfikacja organów ochrony prawnej, Niezawisłość sędziów i niezależność sądów,Krajowa Rada Sądownictwa, Gwarancje niezawisłości sędziowskiej, Struktua sądów, Sądy powszechne, Sądy szczególne, Sąd Najwyższy, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał i Sądy Międzynarodowe, 2.Organy quasi-sądowe : Izab morska, Sąd polubowny i międzynarodowy arbitraż handlowy, Arbitraż społeczny, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Prawa Autorskiego, 3.Organy pozasądowe. Cz.II Organy kontroli legalności : 4.Organy kontroli legalności sensu stricto : Prokuratura, Rzecznik Interesu Publicznego, Lustrator spółdzielni, 5.Organy kontroli legalności, sensu largo (w tym pozarządowe) : Najwyższa Izba Kontroli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, straż gminna (miejska), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumnetów, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekacja Handlowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Organy Kontroli Skarbowej. Cz.III Organy pomocy prawnej : 6.Korporacje ochrony prawa : Adwokatura, Radcowie Prawni, Prawnicy zagraniczni, Rzecznicy Patentowi, Doradcy podatkowi, Notariat, Komornicy sądowi, 7.Rzecznicy praw i wolności : Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, 8.Pozostałe organy pomocy prawnej (wzmianka) : Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, Rzecznik Ubezpieczonych, Konsulowie, Organizacje społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (9 egz.)
Book
In basket
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-533-0
1.Organy rozstrzygające: Klasyfikacja organów ochrony prawnej; Organy quasi-sądowej; Organy pozasądowe; 2. Organy pojednawcze: Mediator; Zakładowa komisja pojednawcza; 3. Organy kontroli legalności: Organy kontroli legalności sensu stricte; Organy kontroli legalności, sensu largo (w tym pozasądowe); 4. Organy pomocy prawnej: Korporacje ochrony prawa; Rzecznicy praw i wolności; Pozostałe organy pomocy prawnej (wzmianka)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1046-8
Cz. I. : Organy rozstrzygające: Rozdział 1. : Klasyfikacja organów ochrony prawnej , Rozdział 2. : Organy quasi-sądowe , Rozdział 3.: Organy pozasądowe ; Cz. II. : Organy pojednawcze: Rozdział 4. : Organy mediacyjne , Rozdział 5. : Organy koncyliacyjne ; Cz. III. Organy kontroli legalności : Rozdział 6. : Organy kontroli legalności sensu stricte , Rozdział 7. : Organy kontroli legalności sensu largo ( w tym pozasądowe) ; Cz. IV. : Organy pomocy prawnej : Rozdział 8. : Korporacje ochrony prawa , Rozdział 9. : Rzecznicy praw i wolności , Rozdział 10. : Pozostałe organy pomocy prawnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4078-6
Zawiera: Cz. I. Organy rozstrzygające Rozdział 1. Klasyfikacja organów ochrony prawnej: Organy sądowe; Niezawisłość sędziów i niezależność sądów; Krajowa Rada Sądownictwa; Gwarancje niezawisłości sędziowskiej; Struktura sądów; Sądy powszechne; Sądy szczególne; Sąd Najwyższy; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; Trybunały i sądy międzynarodowe. Rozdział 2. Organy quasi-sądowe: Izby morskie; Komisja do spraw ustalania okoliczności faktycznych wypadków lub katastrof; Sąd polubowny i międzynarodowy arbitraż handlowy; Arbitraż społeczny; Samorządowe kolegia odwoławcze; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; Komisja Prawa Autorskiego. Rozdział 3. Organy pozasądowe. Cz. II. Organy pojednawcze Rozdział 4. Organy mediacyjne: Mediator. Rozdział 5. Organy koncyliacyjne: Zakładowa komisja pojednawcza. Cz. III. Organy kontroli legalności Rozdział 6. Organy kontroli legalności sensu stricte: Prokuratura; Rzecznicy dyscyplinarni. Wzmianka; Lustrator spółdzielni. Rozdział 7. Organy kontroli legalności sensu largo ( w tym pozasądowe): Najwyższa Izba Kontroli; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Policja; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; Straż Graniczna; Straż gminna (miejska); Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Państwowa Inspekcja Pracy; Społeczna inspekcja pracy; Inspekcja Handlowa; Państwowa Inspekcja Sanitarna; Organy kontroli skarbowej. Cz. IV. Organy pomocy prawnej Rozdział 8. Korporacje ochrony prawa: Adwokatura; Radcowie prawni; Prawnicy zagraniczni; Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; Rzecznicy patentowi; Doradcy podatkowi; Notariat; Komornicy sądowi. Rozdział 9. Rzecznicy praw i wolności: Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów; Rzecznik Ubezpieczonych; Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Rozdział 10. Pozostałe organy pomocy prawnej: Konsulowie; Organizacje społeczne; inne organy pomocy prawnej (wzmianka).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-384-4
1. Organizacja sądów powszechnych, 2. Organy sądów, 3. Samorząd sędziowski, 4. Zasada jawności postępowania, 5. Zasada działania we własnej siedzibie, 6. Instytucja pomocy sądowej, 7. Policja sesyjna, 8. Prawa i obowiązki sędziów, 9. Nadzór judyjacyjny i nadzór administracyjny nad działalnością sądów powszechnych, 10. Sąd Najwyższy (ustrój i kompetencje), 11. Postepowanie przed sądami administracyjnymi, 12. Trybunał stanu, 13. Trybunał Konstytucyjny, 14. Ustawa o Prokuraturze, 15. Prawo o adwokaturze, 16. Ustawa o radcach prawnych, 17. Prawo o notariacie, 18. Ustawa o komornikach i egzekucji, 19. Postępowanie dyscyplinarne sedziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnyc, notariuszy i komorników sądowych, 20. Postępowanie dyscyplinarne w konkretnej sprawie sędziego, 21. Teksty ustaw o: ustorju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Trybunale sanu, Trybunale Konstytucyjnym, prokuraturze, adwokaturze, radcach prawnych, notariacie, komornikach sądowych i egzekucji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Akademicki / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
ISBN: 83-89055-23-6
Źródła prawa; 1. Prawo krajowe a prawo międzynarodowe, 2. Umowy międzynarodowe. Terytorium państwowe; 1. Granice państwa, 2. Terytorium morskie. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych; 1. Organy wewnętrzne, 2. Służba zagraniczna, 3. Nietykalność osobista oraz immunitety dyplomatyczne i konsularne. Ludność; 1. Obywatelstwo, 2. Status cudzoziemca, 3. Ekstradycja, 4. Prawa człowieka, wolności i obowiązki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again