Form of Work
Książki
(40)
Status
only on-site
(26)
available
(24)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(26)
Author
Bodio Joanna
(4)
Borkowski Grzegorz
(4)
Demendecki Tomasz
(4)
Lityński Adam
(4)
Hołda Joanna
(3)
Hołda Zbigniew
(3)
Górecki Dariusz
(2)
Kruk Maria
(2)
Podsiadło Michał
(2)
Sagan Stanisław
(2)
Serafin Sławomir
(2)
Szmulik Bogumił
(2)
Żórawska Beata
(2)
Biłgorajski Artur
(1)
Bojarski Łukasz
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Dmowski Jacek
(1)
Dobkowski Jarosław
(1)
Gawryluk Marek
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Kolasiński Marek Krzysztof
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Machnikowska Anna
(1)
Migdał Jerzy
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Pawełczyk Mirosław
(1)
Prusak Feliks
(1)
Przyjemski Stanisław Maria
(1)
Rojewski Michał
(1)
Serzhanova Viktoriya
(1)
Sitkowska Krystyna
(1)
Stankiewicz Rafał
(1)
Szustakiewicz Przemysław
(1)
Taracha Adam
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(26)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(40)
Subject
Organy ochrony prawnej
(39)
Sądownictwo
(16)
Prokuratura
(11)
Rzecznik praw obywatelskich
(10)
Trybunał stanu
(10)
Adwokaci
(8)
Trybunał Konstytucyjny
(8)
Polska
(7)
Radcy prawni
(7)
Najwyższa Izba Kontroli
(6)
Prawa człowieka
(6)
Prawo państwowe
(6)
Prezydentura (urząd)
(6)
Konstytucja
(5)
Policja
(5)
Prawo
(5)
Rzecznik Praw Dziecka
(5)
Rząd (organ państw.)
(5)
Komornicy sądowi
(4)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(4)
Notariat
(4)
Prawo cywilne
(4)
Prawo karne
(4)
Prawo pracy
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Sąd najwyższy RP
(4)
Sądownictwo wojskowe
(4)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Kara
(3)
Krajowa Rada Sądownictwa
(3)
Naczelny Sąd Administracyjny
(3)
Parlament
(3)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(3)
Prawo karne wykonawcze
(3)
Przestępczość
(3)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(3)
Sejm
(3)
Senat
(3)
Stany nadzwyczajne
(3)
Wybory parlamentarne
(3)
Środki zabezpieczające (prawo)
(3)
Demokracja
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Instytut Pamięci Narodowej
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Rzecznicy patentowi
(2)
Sąd najwyższy
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Administracja
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Czynności sprawdzające (prawo)
(1)
Dokumenty
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Dowód
(1)
Ekstradycja
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Izba morska
(1)
Katolicyzm
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nieodpłatna pomoc prawna
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpady
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Państwo
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo publiczne
(1)
Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości
(1)
Rzecznik Praw Dzieci
(1)
Rzecznik praw dzieci
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Skarga konstytucyjna
(1)
Straż graniczna
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Terroryzm
(1)
Trybynał Konstytucyjny
(1)
Urząd Ochrony Państwa
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Współpraca prawna
(1)
Władza państwowa
(1)
Subject: time
1901-
(4)
40 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-227-2525-6
1. Istota i funkcje czynności operacyjno-rozpoznawczych. 2. Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych w świetle ustawodawstwa "policyjnego". 3. Tryb zarządzania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w postępowaniu sprawdzającym. 5. Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w "procedurze rejestracyjnej przestępstw". 6. Czynności operacyjno-rozpoznawcze a czynności procesowe. 7. Wykorzystanie informacji uzyskanej w wyniku działalności operacyjnej w procesie karnym. 8. Działalność operacyjna organów ścigania a ochrona praw jednostki. 9. Czynności operacyjno-rozpoznawcze w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Raporty, Ekspertyzy, Opinie - Helsińska Fundacja Praw Człowieka ; 32)
ISBN: 83-87300-64-0
1. Informacja o programie; 2. Analiza dostępnych danych statystycznych; 3. Praktyka pomocy prawnej; 4. Uzyskanie pomocy prawnej- wyniki badań; 5. Dostęp do obrony z urzędu w sprawach karnych- wybrane zagadnienia; 6. Dostęp do pomocy prawnej z urzędu w sprawach cywilnych i administracyjnych- wybrane zagadnienie; 7. Jakość pomocy prawnej i kontrola sprawowana nad korporacjami prawniczymi; 8. Dodatkowe możliwości uzyskania pomocy prawnej; 9. Standardy i praktyka innych państw; 10.Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-079-8
1. Konstytucyjne zasady ustroju politycznego w polskich aktach konstytucyjnych XX wieku; 2. Sejm i Senat; 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 4. Rada Ministrów i administracja rządowa; 5. Samorząd terytorialny; 6. Sady i trybunały; 7. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa; 8. Władze publiczne w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa / Radosław Krajewski. - Stan prawny na 1.03.2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 291 s. ; 20 cm.
ISBN: 978-83-7483-553-4
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Niesądowe organy ochrony prawnej / Feliks Prusak. - Warszawa : [b.w.], 2004. - 242 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-919534-8-3
1.Zagadnienia wprowadzajace, 2.Konstytucyjne niesądowe organy ochrony prawnej, 3.Rzecznicy interesu publicz nego, 4.Korporacyjne organy pomocy i obsługi prawnej, 5.Prokuratura i inne organy ścigania karanego, 6.Orga ny wspomagające ochronę prawną
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87739-08-1
1. Sądy powszechne, 2. Sąd Najwyższy, 3. Krajowa rada sądownictwa, 4. Sądy wojskowe, 5. Naczelny Sąd Administracyjny, 6. Trybunał Stanu, 7. Trybunał Konstytucyjny, 8. Kolegia do spraw wykroczeń, 9. Izby morskie, 10. Sąd polubowny, 11. Rzecznik Praw Obywatelskich, 12. Prokuratura, 13. Policja, 14. Urząd Ochrony Państwa, 15. Adwokatura, 16. Radcowie prawni, 17. Notariat
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-224-3
1. Miejsce notariatu w porządku prawnym, 2. Obowiązki notariusza wobec stron czynności notarialnej, 3. Obowiązek zachowania tajemnicy notarialnej, 4. Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność notariusza, 5. Szkoda wyrządzona przez notariusza, 6. Odpowiedzialność cywilna notariusza subsydiarna czy in solidum, 7. Odpowiedzialność cywilna notariuszy prowadzących kancelarię w formie spółki cywilnej lub partnerskiej, 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariusza, 9. Funkcja notariuszy i ich odpowiedzialności na tle całokształtu instrumentów ograniczania ryzyka powstawania i wynagrodzenia szkód
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-003-3
R.1 Teoria organów państwowych: Pojęcie organu; Klasyfikacje organów; System organów. R.2 Konstytucyjne organy ochrony prawa: Pojęcie wymiaru sprawiedliwości; Geneza europejskiego modelu ustroju sądów; Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej; Prawo do obrony; Europejskie standardy odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości; Organy wymiaru sprawiedliwości; Krajowa Rada Sądownictwa; Minister Sprawiedliwości; Sąd Najwyższy; Sądy powszechne; Sądy wojskowe; Naczelny Sąd Administracyjny; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. R.3 Pozakonstytucyjne organy ochrony prawa: Prokuratura; Organy policyjne; Inne organy typu policyjnego; Cywilne organy ochrony prawa - służby; Cywilne organy ochrony prawa - inspekcje; Cywilne organy ochrony prawa - urzędy. R.4 Pozakrajowe organy ochrony prawa: Europejska Konwencja o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności Człowieka Międzynarodowy Trybunał Karny. R.5 Korporacje ochrony prawa: Pojęcie korporacji; Adwokatura; Radcowie prawni; Notariat; Komornicy sądowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-865-3
R.1 Teoria organów państwowych: Pojęcie organu; Klasyfikacje organów; System organów. R.2 Konstytucyjne organy ochrony prawa: Pojęcie wymiaru sprawiedliwości; Geneza europejskiego modelu ustroju sądów; Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej; Prawo do obrony; Europejskie standardy odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości; Organy wymiaru sprawiedliwości; Krajowa Rada Sądownictwa; Minister Sprawiedliwości; Sąd Najwyższy; Sądy powszechne; Sądy wojskowe; Naczelny Sąd Administracyjny; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. R.3 Pozakonstytucyjne organy ochrony prawa: Prokuratura; Organy policyjne; Inne organy typu policyjnego; Cywilne organy ochrony prawa - służby; Cywilne organy ochrony prawa - inspekcje; Cywilne organy ochrony prawa - urzędy. R.4 Pozakrajowe organy ochrony prawa: Europejska Konwencja o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności Człowieka Międzynarodowy Trybunał Karny. R.5 Korporacje ochrony prawa: Pojęcie korporacji; Adwokatura; Radcowie prawni; Notariat; Komornicy sądowi. R.VIPodstawowe zasady dentologii prawniczej: 1. Geneza i ewolucja deontologii prawniczej, 2. Pojęcie i istota deontologii prawniczej, 3. Sylwetka deontologiczna prawnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-351-6
Cz. I Zagadnienia ogólne: R.1, Czym są organy ochrony prawnej. Cz. II Organy rozstrzygające (sądy i trybunały): R.2 Sądy powszechne; R.3 Sądy wojskowe; R.4 Sąd Najwyższy; R.5 Sądy administracyjne; R.6 Krajowa Rada Sądownictwa; R.7 Trybunał Konstytucyjny; R.8 Trybunał Stanu; R.9 Sąd Lustracyjny; R.10 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; R.11 Quasi-sądowe organy orzekające. Cz. III Organy kontroli legalności: R.12 Prokuratura; R.13 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; R.14 Najwyższa Izba Kontroli; R.15 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; R.16 Policja; R.17 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; R.18 Centralne Biuro Antykorupcyjne; R.19 Straż Graniczna; R.20 Straże gminne (miejskie); R.21 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; R.22 Prokuratoria Generalne Skarbu Państwa; R.23 Instytut Pamięci Narodowej; R.24 Rzecznik Interesu Publicznego; R.25 Żandarmeria Wojskowa. Cz. IV Rzecznicy i organy ochrony prawnej: R.26 Rzecznik Praw Obywatelskich; R.27 Rzecznik Praw Dziecka; R.28 Adwokatura; R.29 Rzecznicy patentowi; R.30 Notariat; R.31 Doradcy podatkowi; R.32 Radcowie prawni
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (2 egz.)
Book
In basket
Organy ochrony prawnej RP / Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XVIII, 518 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1249-1
1. Zagadnienia ogólne; Czym są organy ochrony prawnej?; 2. Organy rozstrzygające: Sąd Najwyższy; Sądy Powszechne; Sądy administracyjne; Sądy wojskowe; Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Krajowa Rada Sądownictwa; Trybunał Konstytucyjny; Trybunał Stanu; Quasi-sądowe organy orzekające; 3. Organy kontroli legalności: Najwyższa Izba Kontroli; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; Prokuratura Generalna Skarbu Państwa; Prokuratura; Instytut Pamięci Narodowej; Policja; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Straż Graniczna; Żandarmeria Wojskowa; Straże gminne (miejskie); Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Inspekcja Transportu Drogowego; Państwowa Inspekcja Sanitarna; Inspekcja Pracy; Inspekcja Handlowa; Inspekcja Kontroli Skarbowej; Inspekcja Ochrony Środowiska; Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna; Inspekcja Weterynaryjna; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Organy nadzoru budowlanego; 4. Rzecznicy i organy obsługi prawnej: Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Rzecznicy patentowi; Adwokatura; Radcowie prawni; Notariat; Doradcy podatkowi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zbiory Orzecznictwa Becka)
ISBN: 978-83-255-2044-1
1. Sądownictwo powszechne; 2. Sądownictwo administracyjne; 3. Prokuratura; 4. Policja; 5. Straż graniczna; 6. Adwokatura; 7. Radcy prawni; 8. Notariat; 9. Rzecznicy patentowi; 10. Komornicy sądowi; 11. Kuratorzy sądowi; ; 12. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; 13. Prokuratura Generalna Skarbu Państwa; 14. Rzecznik Praw Obywatelskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-976-4
1. Zagadnienia terminologiczne, 2. adwokatura, 3.Radcowie prawni, 4. Notariat, 5. Komornicy sądowi, 6. Doradcy podatkowi, 7. Rzecznicy patentowi, 8. Doradcy prawni
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again