Form of Work
Książki
(14)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
available
(11)
only on-site
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(9)
Author
Kukułka Józef
(3)
Łazowski Adam
(2)
Antonowicz Lech
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Chunyan Zhang
(1)
Garbacz Weronika
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Haliżak Edward
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kochnowski Roman
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kraś Ireneusz
(1)
Kraś Jacek
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Michałowska Grażyna
(1)
Nicpoń Piotr
(1)
Ostaszewski Piotr
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Pochylska Anna
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Sierańska Jolanta
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Symonides Janusz
(1)
Szeptycki Andrzej
(1)
Szymborski Wojciech
(1)
Ulatowski Rafał
(1)
Urbański Filip
(1)
Walkowiak Anna
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Witkowski Piotr
(1)
Wojciuk Anna
(1)
Wojtasik Waldemar
(1)
Xiangyu Zeng
(1)
Zawidzka Anna
(1)
Zawidzka-Łojek Anna
(1)
Ziółkowska Bogusława
(1)
Łoś-Nowak Teresa
(1)
Śledź Piotr
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Świech Monika
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Organizacje międzynarodowe
(11)
Polityka międzynarodowa
(7)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Państwo
(4)
Polityka zagraniczna
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prawo międzynarodowe
(3)
Unia Europejska
(3)
Euro (pieniądz)
(2)
Globalizacja
(2)
Integracja europejska
(2)
Konflikt
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Prawo wojenne
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Terroryzm
(2)
Wojna
(2)
Bilans płatniczy
(1)
Cło
(1)
Dyplomacja
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Katolicyzm
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kursy walutowe
(1)
Monopole
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Niemcy
(1)
ONZ
(1)
Obrót towarowy
(1)
Odpady
(1)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(1)
Pacyfik (region)
(1)
Pieniądz
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Rosja
(1)
Rozbrojenie
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rynek finansowy
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Zbrojenia
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 7/2010)
I.Ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej : Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego , Kwoty w europejskich systemach wyborczych jako wyraz zasady równości a funkcje prawa ; II Europejski wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego : Polityka europejska Niemiec w XX wieku , European security as a challenge for the European Union . Political Aspects of Reinforcing the European Security and Defence Policy as an Integral Part of the Common Foreign and Security Policy , Implikacje Traktatu Lizbońskiego dla ESDP / CSDP ; III. Europa środkowo - wschodnia w systemie unijnym : Pierwszy rok funkcjonowania wspólnej waluty europejskiej na Słowacji , Czynniki opóźniające wejście Polski do strefy euro , Rola Policji i innych służb w zapewnieniu bezpieczeństwa w turystyce na obszarach przygranicznych , Problem przestępczości zorganizowanej w krajach Europy Środkowo - Wschodniej , Stan i sposoby niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w Polsce i UE ; IV. Recenzje : Konstytucyjne wolności i prawa socjalne oraz ekonomiczne w Polsce i Włoszech . Analiza prawnoporównawcza , Toruń 2009 , s. 269 , Unia Europejska . Szkice o integracji , Oficyna Wydawnicza " Humanitas " , Sosnowiec 2009 , s. 83
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341, (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14787-7
1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa. 2. Międzynarodowe organizacjie finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata. 3. Polityka finansowa Unii Europejskiej. 5. Kursy walutowe. 6. Pieniądz i systemy pieniężne. 7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa. 8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe. 9. Rozliczenia międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-265-7
Cz. I Kształtowanie się powojennego ładu międzynarodowego : 1. Rozpad wielkiej koalicji w Europie (1945-1947), 2. Podział Europy (1947-1949), 3. Kryzys powojennych stosunków w Azji (1945-1949), 4. Szczyt i przesilenie zimnej wojny w europie (1949-1955), 5. Przebudzenie się Azji (1949-1955), 6. Procesy wyzwoleńcze w Afryce i Ameryce Łacińskiej (1945-1955). Cz. II Pod znakiem konfrontacji międzyblokowej (1955-1969) : 7. Kształtowanie podstaw równowagi sił między wschodem a zachodem (1955-1962), 8. Przebudzenie się Afryki (1955-1963), 9. Początek odprężenia w stosunkach wschód-zachód (1962-1969), 10. Przewartościowania w stosunkach między amerykańskich (1955-1969), 11. Nowa rola Afryki (1963-1969), 12. Wstrząsy i napięcia w Azji (1955-1969). Cz. III Instytucjonalizacji negocjacji i odprężenia : 13. Dialog radziecko-amerykański (1969-1979), 14. Normalizacja stosunków w Europie (1969-1975), 15. Przesłanki systemu bezpieczeństwa i współpracy w Europie (1975-1979), 16. Trudne osiąganie pokoju w Azji (1969-1979), 17. Dążenia do normalizacji stosunków na kontynencie amerykańskim (1969-1979), 18. Wysiłki na rzecz unowocześnienia stosunków w Afryce (1969-1979), 19. Wzrost napięć w stosunkach globalnych (1979-1985), 20. Utrwalanie podziału Europy (1979-1985), 21. Nowe napięcia w stosunkach ogólnoeuropejskich (1980-1985), 22. Trudne problemy w strefie Azji i Pacyfiku (1979-1985), 23. Nowe napięcia w stosunkach między amerykańskich (1979-1985), 24. Problemy utrudniające stabilizację stosunków w Afryce (1979-1985), 25. Przesłanki nowego ładu europejskiego (1985-1990), 26. Regulowanie problemów w strefie Azji i Pacyfiku (1985-1990), 27. Początki rozwiązywania konfliktów afrykańskich (1985-1990), 28. Likwidacja konfliktów w Ameryce (1985-1990). Cz. IV Kształtowanie nowego ładu międzynarodowego lat dziewięćdziesiątych : 29. Następstwa wielkiej transformacji w europie, 30. Przezyciężenie konfliktów i napięć w Azji, 31. Stabilizacja stosunków na kontynencie amerykańskim, 32. Trudności likwidacji konfliktów afrykańskich. Cz. V Kształtowanie wielobiegunowego ładu międzynarodowego : 33. Rozwój partnerskich stosunków w Europie, 34. Zróznicowanie stabilizowanie stosunków międzynarodowych w Azji, 35. Równoważnie systemu między amerykańskiego, 36. Trudna droga od konfliktów między etnicznych i religijnych do integracji w Afryce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-026-X
Cz. I Kształtowanie się powojennego ładu międzynarodowego : 1.Rozpad wielkiej koalicji w Europie (1945-1947), 2.Podział Europy (1947-1949), 3.Kryzys powojennych stosunków w Azji (1945-1949), 4.Szczyt i przesilenie zimnej wojny w europie (1949-1955), 5.Przebudzenie się Azji (1949-1955), 6.Procesy wyzwoleńcze w Afryce i Ameryce Łacińskiej (1945-1955). Cz. II Pod znakiem konfrontacji międzyblokowej (1955-1969) : 7.Kształtowanie podstaw równowagi sił między wschodem a zachodem (1955-1962), 8.Przebudzenie się Afryki (1955-1963), 9.Początek odprężenia w stosunkach wschód-zachód (1962-1969), 10.Przewartościowania w stosunkach między amerykańskich (1955-1969), 11.Nowa rola Afryki (1963-1969), 12.Wstrząsy i napięcia w Azji (1955-1969). Cz. III Instytucjonalizacji negocjacji i odprężenia : 13.Dialog radziecko-amerykański (1969-1979), 14.Normalizacja stosunków w Europie (1969-1975), 15.Przesłanki systemu bezpieczeństwa i współpracy w Europie (1975-1979), 16.Trudne osiąganie pokoju w Azji (1969-1979), 17.Dążenia do normalizacji stosunków na kontynencie amerykańskim (1969-1979), 18.Wysiłki na rzecz unowocześnienia stosunków w Afryce (1969-1979), 19.Wzrost napięć w stosunkach globalnych (1979-1985), 20.Utrwalanie podziału Europy (1979-1985), 21.Nowe napięcia w stosunkach ogólnoeuropejskich (1980-1985), 22.Trudne problemy w strefie Azji i Pacyfiku (1979-1985), 23.Nowe napięcia w stosunkach między amerykańskich (1979-1985), 14.Problemy utrudniające stabilizację stosunków w Afryce (1979-1985), 25.Przesłanki nowego ładu europejskiego (1985-1990), 26.Regulowanie problemów w strefie Azji i Pacyfiku (1985-1990), 27.Początki rozwiązywania konfliktów afrykańskich (1985-1990), 28.Likwidacja konfliktów w Ameryce (1985-1990). Cz. IV Kształtowanie nowego ładu międzynarodowego lat dziewięćdziesiątych : 29.Następstwa wielkiej transformacji w europie, 30.Przezyciężenie konfliktów i napięć w Azji, 31.Stabilizacja stosunków na kontynencie amerykańskim, 32. Trudności likwidacji konfliktów afrykańskich. Cz. V Kształtowanie wielobiegunowego ładu międzynarodowego : 33.Rozwój partnerskich stosunków w Europie, 34.Zróznicowanie stabilizowanie stosunków międzynarodowych w Azji, 35.Równoważnie systemu między amerykańskiego, 36.Trudna droga od konfliktów między etnicznych i religijnych do integracji w Afryce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-924909-1-3
Część I: Geneza i ewolucja wspólnotowego prawa celnego. 1. Europejska integracja gospodarcza. 2. Polityka celna. 3. Wspólnotowe prawo celne. 4. Prawo celne Wspólnot Europejskich. 5. pojęcie, rodzaje i funkcje cła. 6. Organizacje międzynarodowe i ich udział w kształtowaniu zasad międzynarodowego obrotu towarowego. Część II: Instytucje techniczno-organizacyjne wspólnotowego prawa celnego. 1. Wprowadzenie towaru na wspólny obszar celny. 2. Zgłoszenie celne - tryb zwykły. 3. Zgłoszenie celne w formie procedur uproszczonych. 4. Zgłoszenie celne w formie elektronicznej i ustnej. 5. Kontrola po zwolnieniu towarów - a posteriori. Część III: Przeznaczenie celne. 1. Pojęcie i klasyfikacja przeznaczeń celnych. 2. Przeznaczenie celne objęcia towaru procedurą celną. 3. Przeznaczenie celne objęcia towarów procedurą celną. 4. Inne przeznaczenia celne nie będące procedurami celnymi. Część IV: Operacje uprzywilejowane i zwolnienia celne. 1. Pojęcia ogólne i podział operacji uprzywilejowanych i zwolnień celnych. 2. Operacje uprzywilejowane. 3. Zwolnienia celne przysługujące osobom fizycznym. 4. Zwolnienia celne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 5. Zwolnienia celne udzielane ze względu na działalność o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturowym, medycznym lub charytatywnym. 6. Zwolnienia celne wynikające z immunitetów dyplomatycznych i konsularnch oraz udzielane instytucjom publicznym. Część V: Dług celny i elementy kalkulacyjne. 1. Powstanie i zabezpieczenie kwoty długu celnego. 2. Elementy kalkulacyjne. 3. Uiszczenie i wygaśnięcie kwoty długu celnego. Część VI: Pozataryfowe środki o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym. 1. Cła i środki antydumpingowe. 2. Cła i środki anty subwencyjne. 3. Cła i środki ochronne przed nadmiernym przywozem towarów. 4. Środki ochrony pozaekonomicznej na przykładzie bezpieczeństwa publicznego, dziedzictwa kulturowego i własności intelektualnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki polityczne / Wojciech Szymborski. - Wyd.2 uzupeł. i popr. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Wers, 2008. - 317 s. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-921685-8-5
1. Struktura współczesnego świata. Cz.I Przedmiot i zakres stosunków międzynarodowych: 2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, pojęcie, istota, 3. Wizje rzeczywistości międzynarodowej. Cz.II Uczestnicy stosunków międzynarodowych: 4. Pojęcie i podział uczestników stosunków międzynarodowych, 5. Państwo, 6. Organizacje międzynarodowe, 7. Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, 8. Korporacje transnarodowe. Cz.III System międzynarodowy: 9. Ład międzynarodowy, 10. Pomiędzy wielobiegunowością a hegemonią, 11. Polityka Stanów Zjednoczonych po zimnej wojnie, 12. Współczesne mocarstwa w polityce światowej, 13. Prognozy na nowe stulecie, 14. Polityka zagraniczna, 15. Konflikty międzynarodowe, 16. Bezpieczeństwo międzynarodowe, 17. Integracja europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-05-13551-1
1. Międzynarodowe stosunki polityczne - ważniejsze zagadnienia teoretyczne; 2. Historia stosunków międzynarodowych i modele ładu międzynarodowego do zakończenia zimnej wojny; 3, Dekolonizacja i zmierzch imperium europejskiego; Mocarstwowość we współczesnym świecie i kształtowanie się postzimnowojennego ładu międzynarodowego; 5. Bezpieczeństwo międzynarodowe oraz problem zbrojeń i rozbrojenia; 6. Przemoc w stosunkach międzynarodowych - teoria i praktyka; 7. Środki pokojowego rozstrzygania sporów i konfliktów na forum międzynarodowym; 8. Terroryzm międzynarodowy: ideologia, formy działania i metody jego zwalczania; 9. Prawa człowieka i ich znaczenie w stosunkach międzynarodowych; 10. Organizacje międzynarodowe w teorii i praktyce; 11. rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i polityka gospodarcza państw: od merkantylizmu do gospodarki globalnej; 12. Globalizacja - jej przejawy, charakterystyka i konsekwencje dla rozwoju stosunków międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz. - Wyd. 12. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2011. - 288, [3] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-829-9
Pojęcia podstawowe; Zasady podstawowe; Państwa; Powstanie państw [brak w wyd z 2008 r.]; Inne podmioty; Stolica apostolska [brak w wyd z 2008 r.]; Trzy elementy państwa; Obszary wodne, podwodne, powietrzne i kosmiczne; Organy zagraniczne państw; Organizacje międzynarodowe; Umowy międzynarodowe; Spory międzynarodowe; Konflikty zbrojne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-356-1
1. Zagadnienia wstępne, 2. Żródła prawa międzynarodowego, 3. Prawo międzynarodowe publiczne w krajowych porządkach prawnych, 4. Podmioty prawa międzynarodowego - zagadnienia wprowadzajace, 6. Elementy panstwa - terytorium, ludność, organy władzy, 7. Terytoria niepodlegające suwerenności państwowej, 8. Organizacje międzynarodowe, 9. Status osób fizycznych w prawie międzynarodowym, 10. Odpowiedzialnośc międzynarodowa państwa, 11. Załatwianie sporów międzynarodowych, 12. Użycie siły zbrojnej z stosunkach miedzynarodowych, 13. Prawo wojenne (miedzynarodowe praw humanitarne)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (11 egz.)
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne / Adam Łazowski, Anna Zawidzka-Łojek. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XVI, [6], 341, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-3326-7
1. Zagadnienia wstępne, 2. Źródła prawa międzynarodowego, 3. Prawo międzynarodowe publiczne w krajowych porządkach prawnych, 4. Podmioty prawa międzynarodowego - zagadnienia wprowadzające, 5. Państwo, 6. Elementy państwa - terytorium, ludność, organy władzy, 7. Terytoria niepodlegające suwerenności państwowej, 8. Organizacje międzynarodowe, 9. Status osób fizycznych w prawie międzynarodowym, 10. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa, 11. Załatwianie sporów międzynarodowych, 12. Użycie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych, 13. Prawo wojenne (międzynarodowe prawo humanitarne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2308)
(Przegląd Prawa i Administracji / Uniwersytet Wrocławski)
Zawiera: Human Rihts in Polish Penal Procedure; Niektóre aspekty ochrony prawnej języka polskiego; Die Grundzüge des Gemeinderechts in Deutschland; Prekurosr katolicyzmu społecznego Hugues Felicite Robert de Lamennais (1782-1855); Terroryzm religijny - jedno z największych zagrożeń przełomu wieków (problem sekt destrukcyjnych); Petycje w prawie konstytucyjnym Unii Europejskiej; Aspekty prawne zagospodarowania odpadów komunalnych w obszarach nadgranicznych Polski i Niemiec; Korzyści oraz trudności związane ze wspólną walutą Unii Europejskiej; Miejsce organów nadzoru bankowego w systemie organów państwa; Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania na tle prawa międzynarodowego o Konstytucji RP; Liberalna koncepcja prawa podmiotowego wolności sumienia i wyznania. Cz. I; nadzór państwa nad samorządem terytorialnym w prawodawstwie niemieckim; Konstytucyjne kompetencje prezydenta w zakresie kształtowania stosunków zagranicznych Stanów Zjednoczonych; Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - regulacja prawno finansowa w Australii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2868)
ISBN: 83-229-2724-X
Cz.I Wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych; Cz.II Podejście systemowe w nauce o stosunkach międzynarodowych; Cz.III Uczestnicy stosunków międzynarodowych;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327.7 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327.7 (1 egz.)
E-book
In basket
W numerze [Contents] Studia [Studies] Ryszard Zięba: [Współczesne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego [Contemporary Challenges and Threats to International Security], doi 10.7366/020909613201601, s. 9–32; Rodolfo Ragionieri: Complexity and Change in the International System, doi 10.7366/020909613201602, s. 33–46; Bogdan Koszel: Problem uchodźców w Unii Europejskiej (2015–2016) w polityce Niemiec i Francji [The Refugee Problem in the European Union (2015–2016) in German and French Policies], doi 10.7366/020909613201603, s. 47–64; Stanisław Bieleń: Историческая память в польско-российских отношениях [Historical Remembrance in Polish-Russian Relations], doi 10.7366/020909613201604, s. 65–80; Agata Włodkowska-Bagan: Zaufanie w stosunkach międzynarodowych – theoria et praxis [Trust in Foreign Policy – Theoria et Praxis], doi 10.7366/020909613201605, s. 81–100; Marcin Kaczmarski: Nowy Jedwabny Szlak i Eurazjatycka Unia Gospodarcza: chińska i rosyjska praktyka budowy wpływów w Azji Centralnej [The New Silk Road and the Eurasian Economic Union: Two Visions of the Regional International Order], doi 10.7366/020909613201606, s. 101–116; Radosław Fiedler: Negocjacje amerykańsko-irańskie w kwestii nuklearnej. Analiza na podstawie modelu negocjacji nastawionych na współpracę „wygrana–wygrana” [US–Iran Negotiations on the Nuclear Issue. An Analysis Based on the Win-Win Negotiation Model Geared Towards Cooperation], doi 10.7366/020909613201607, s. 117–132; Ewelina Waśko-Owsiejczuk: Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej [United Nations Assistance Mission for Iraq – UN’s Aims, Tasks and Initiatives after the Second Gulf War], doi 10.7366/020909613201608, s. 133–154; Arkadiusz Domagała: Przesłanki i bariery interwencji humanitarnej na przykładzie Libii (2011) i Syrii (2013) [Reasons for and Barriers to Humanitarian Intervention on the Example of Libya (2011) and Syria (2013)], doi 10.7366/020909613201609, s. 155–174; Rafał Kobis: Ar-rabīˁ al-ˁarabī? Stosunek ludności berberyjskiej do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Tunezji i Libii [Ar-rabīˁ al-ˁarabī? The Attitude of the Berber Population to the Events of the ‘Arab Spring’ in Tunisia and Libya], doi 10.7366/020909613201610, s. 175–190; Maciej Raś: Aktywność międzynarodowa regionów (paradyplomacja) w ujęciu teoretycznym [International Activity of Regions (Paradiplomacy) in Theoretical Approach], doi 10.7366/020909613201611, s. 191–214; Joanna Dobkowska: Partnerstwo strategiczne czy faktyczne? Potencjał relacji australijsko-indonezyjskich w kształtowaniu ładu regionalnego [Strategic Partnership or Partnership for Real – The Role of Australia–Indonesia Relations in Shaping the Regional Order], doi 10.7366/020909613201612, s. 215–230; Tomasz Pawłuszko: Debata wokół dydaktyki stosunków międzynarodowych [Debate on the Didactics of International Relations], doi 10.7366/020909613201613, s. 231–246; Iwona Wyciechowska: Turystyka międzynarodowa jako ważny komponent międzynarodowego obrotu osobowego – przyczynek do tematu [International Tourism as an Important Component of International Flows of People – An Outline], doi 10.7366/020909613201614, s. 247–264. Sprawozdania [Reports] Tomasz Pawłuszko: Relacja z konferencji „Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie między narodowym” – Podzamcze k. Chęcin, 12–13 maja 2016 r. [Report on the conference titled “Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym” [Polish Foreign Policy in the Changing International Order], Chęciny, 12–13 May 2016], s. 265–268. Recenzje [Book Reviews] Justyna Zając: Oliver Stuenkel, Post-Western World: How Emerging Powers Are Remaking Global Order, s. 269–272; Alicja Curan (...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
W numerze [Contents] S T U D I A [ S T U D I E S ] Edward Haliżak: Międzynarodowe studia bezpieczeństwa – subdyscyplina nauki o stosunkach międzynarodowych [International Security Studies as a Sub-discipline of International Relations], doi 10.7366/020909613201701, s. 9–34; Janusz Symonides: Traktat o zakazie broni nuklearnej [Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons], doi 10.7366/020909613201702, s. 35–50; Anna Wojciuk: Od zagrożenia normatywnego do soft power: teoretyczne aspekty analizy dyfuzji modeli instytucjonalnych [From Normative Threat to Soft Power: Theoretical Aspects of Diffusion Analysis of Institutional Models], doi 10.7366/020909613201703, s. 51–64; Tomasz Grzegorz Grosse: Woods jako reżim geoekonomiczny [Bretton Woods as a Geoeconomic Regime], doi 10.7366/020909613201704, s. 65– 82; Grażyna Michałowska: Dzieci uchodźcy [Juvenile Refugees], doi 10.7366/020909613201705, s. 83–104; Rafał Ulatowski: Zagraniczna polityka kulturalna i edukacyjna Niemiec [Germany’s Foreign Cultural and Educational Policy], doi 10.7366/020909613201706, s. 105–122; Weronika Garbacz: Dyplomacja ekonomiczna w paradygmacie realistycznym – próba konceptualizacji pojęcia [Conceptualising Economic Diplomacy within the Realist Paradigm], doi 10.7366/020909613201707, s. 123–142; Zhang Chunyan, Zeng Xiangyu: Water Crises, Water Disputes and Water Cooperation: New Perspectives for Sino-Indian Relations, doi 10.7366/020909613201708, s. 143–162; Jolanta Sierańska: Wyzwania polityki handlowej Nowej Zelandii [The Challenges of New Zealand’s Trade Policy], doi 10.7366/020909613201709, s. 163–188. S P R A W O Z D A N I E [ R E P O R T S ] Anna Pochylska, Piotr Śledź, Anna Walkowiak: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Zbigniew Brzeziński: myśl – działanie – dziedzictwo”, Warszawa, 20–21 października 2017 r., s. 189–202 [Report on the international academic conference 'Zbigniew Brzeziński: Thought – Politics – Legacy', Warsaw, 20–21 October 2017], s. 189–202. R E C E N Z J E [ R E V I E W S ] Grażyna Michałowska: Agnieszka Bieńczyk-Missala, Zapobieganie masowym naruszeniom praw człowieka [Preventing Mass Violations of Human Rights], s. 203–205; Andrzej Szeptycki: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie [Russia’s Hybrid War Against Ukraine], s. 206–211; Filip Urbański: Philip Muehlenbeck, Czechoslovakia in Africa, 1945–1968, s. 212–217.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89833-06-8
1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina nauki, 2. Prawo międzynarodowe jako normatywna podstawa stosunków międzynarodowych, 3. Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne, 4. Globalizacja i jej skutki, 5. Nowy ład światowy, 6. Podmiotowość i panstwo w stosunkach międzynarodowych, 7. Organizacje międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem systemu narodów zjednoczonych, 8. Współczesna dyplomacja, 9. Bezpieczeństwo miedzynarodowe i konflikty, 10. Miedzyanrodowa ochrona praw człowieka, 11. Integracja europejska - Unia Europejska, 12. Rola Stanów Zjednoczonych w międzynarodowym ukłądzie sił, 13. Rosja we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 14. Niemcy we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 15. Bałkany - region konfliktów i kontrastów, 16. Oblicze współczesnej Azjii i Pacyfiku, 17. Problemy polityczne i społeczno-ekonomiczne Afryki i Bliskiego wschodu, 18. Zmiany społeczno-polityczne w Ameryce Łacińskiej, 19. Polityka zagraniczna Polski, 20. Polska we współczesnym świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88766-78-3
1.Geneza, pojęcie i istota stosunków międzynarodowych, 2.Nauka o stosunkach międzynarodowych jako najszersza dziedzina humanistyki, 3.Czynniki rozwoju i zmienności stosunków międzynarodowych, 4.Etapy rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych, 5.Uczestnicy stosunków międzynarodowych, 6.Zasady i normy stosunków międzynarodowych, 7.Tworzenie oraz funkcjonowanie instytucji międzynarodowych, 8.Podstawy zjawisk i procesów międzynarodowych, 10.Tożsamość jednostek i zbiorowości międzynarodowych, 11.Kwestia międzynarodowej wymiany dóbr materialnych i duchowych, 12.Kwestia praw człowieka w stosunkach międzynarodowych, 13.Kwestia ładu międzynarodowego, 14.Patologie międzynarodowe i ich przezwyciężanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again