Form of Work
Książki
(160)
Status
only on-site
(139)
available
(108)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(112)
Czytelnia
(140)
Author
Ehrlich Andrzej
(7)
Kostera Monika
(5)
Oleksiuk Adam
(3)
Oleksyn Tadeusz
(3)
Pierścionek Zdzisław
(3)
Robbins Stephen P
(3)
Sawicki Jarosław
(3)
Strużycki Marian
(3)
Berliński Lechosław
(2)
Białasiewicz Maria
(2)
Brzeziński Marek
(2)
Błaszczyk Wanda
(2)
Cieślik Jerzy
(2)
Duraj Jan
(2)
Galata Stanisław
(2)
Gralak Henryk
(2)
Jasiński Zdzisław
(2)
Krawiec Frank
(2)
Król Henryk
(2)
Lichtarski Jan
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Marek Stanisław
(2)
Matejun Marek
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Perechuda Kazimierz
(2)
Piecuch Teresa
(2)
Pocztowski Aleksy
(2)
Romanowska Maria
(2)
Sadowski Józef
(2)
Sitkiewicz Franciszek
(2)
Stabryła Adam
(2)
Stankiewicz Marek Jacek
(2)
Sudoł Stanisław
(2)
Szołtysek Katarzyna
(2)
Ładoński Wiesław
(2)
Ackoff Russell L
(1)
Addison Herbert J
(1)
Aniszewska Grażyna
(1)
Armstrong Michael
(1)
Avery Gayle C
(1)
Bałażak Marta
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Beech Nic
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bielawa Anna
(1)
Blaik Piotr
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Brandenburg Henryk
(1)
Brdulak Jakub J
(1)
Buchelt-Nawara Beata
(1)
Bugdol Marek
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chuchla Zdzisław
(1)
Cieślicki Maciej
(1)
Czupiał Jerzy
(1)
Davenport Thomas H
(1)
Dobrodziej Barbara
(1)
Dołhasz Magdalena
(1)
Dwiliński Lech
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Evans Christina
(1)
Faerman Sue R
(1)
Fereniec Jan
(1)
Flasiński Mariusz
(1)
Fołtyn Hanna
(1)
Freeman Edward R
(1)
Frąś Józef
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Glinka Beata
(1)
Godziszewski Bohdan
(1)
Gołembska Elżbieta
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Gołębiowski Marian
(1)
Grajewski Piotr
(1)
Grocholski Henrik
(1)
Grudowski Piotr
(1)
Grudzewski Wiesław M
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Haffer Mirosław
(1)
Hamrol Adam (1952- )
(1)
Hejduk Irena K
(1)
Ingram Jolanta
(1)
Iwaszkiewicz-Rak Barbara
(1)
Jashapara Ashok
(1)
Jasiński Bartosz
(1)
Judge Timothy A
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kaczmarczyk Stanisław
(1)
Kaczmarek Bohdan
(1)
Kapusta Franciszek
(1)
Karney Janina E
(1)
Karwiński Marcin
(1)
Kałążna-Drewińska Urszula
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kisielnicki Jerzy
(1)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(1)
Year
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(119)
1990 - 1999
(10)
Country
Poland
(160)
Language
Polish
(160)
Subject
Zarządzanie
(82)
Przedsiębiorstwo
(74)
Organizacja
(59)
Kadry
(29)
Zarządzanie strategiczne
(18)
Praca
(16)
Zarządzanie wiedzą
(15)
Innowacje
(14)
Motywacja pracy
(14)
Menedżerowie
(12)
Przywództwo
(12)
Organizacja ucząca się
(10)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(9)
Decyzje
(8)
Jakość
(8)
Zarządzanie jakością
(8)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(7)
Logistyka gospodarcza
(6)
Oceny pracowników
(6)
Systemy informatyczne zarządzania
(6)
Komunikacja społeczna
(5)
Kultura organizacyjna
(5)
Motywacja
(5)
Praca zespołowa
(5)
Stosunki interpersonalne
(5)
Internet
(4)
Logistyka
(4)
Organizacje
(4)
Płaca
(4)
Zachowanie
(4)
Zarządzanie projektami
(4)
Analiza strategiczna
(3)
Franchising
(3)
Gospodarka oparta na wiedzy
(3)
Informacja
(3)
Informacja dla zarządzania
(3)
Informatyka
(3)
Marketing
(3)
Otoczenie firmy
(3)
Outsourcing
(3)
Planowanie
(3)
Produkcja
(3)
Przedsiębiorczość (postawa)
(3)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Towar
(3)
Transport
(3)
Zatrudnienie
(3)
Zawód
(3)
Controlling
(2)
Globalizacja
(2)
Gospodarka materiałowa
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Holdingi
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Inwestycje
(2)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Konflikt
(2)
Negocjacje
(2)
Normy ISO 9000
(2)
Projektowanie
(2)
Przedsiębiorstwo handlowe
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Public relations
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Turystyka
(2)
Usługi
(2)
Wiedza
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zaufanie
(2)
Łańcuch dostaw
(2)
Administracja
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Autorytet
(1)
Badania marketingowe
(1)
Banki
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bhp
(1)
Ceny
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Czas
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Dyrektor
(1)
Dług
(1)
Edytorstwo
(1)
Edytorzy
(1)
Elektroniczna wymiana danych
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euroregiony
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka
(1)
Handel
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
160 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2024-9
1. Podstawowe zagadnienia z zakresu teorii badań marketingowych: Istota i znaczenie badań marketingowych; Przygotowanie badania marketingowego; Gromadzenie danych pierwotnych; Budowanie instrumentu pomiarowego; Realizacja badania marketingowego i prezentacja jego wyników; Statystyka w badaniach marketingowych; Wykorzystanie internetowych badań marketingowych w zarządzaniu organizacją; Międzynarodowe badania marketingowe; 2. Wybrane obszary zastosowań badań marketingowych. Studia przypadków: Badanie i pomiar satysfakcji klienta; Badanie lojalności klienta; Badanie zachowań konsumentów; Badanie wizerunku i reputacji przedsiębiorstwa; Badanie nowego produktu; Badanie cen; Badanie standardów obsługi klienta w systemie dystrybucji; Badanie wybranych narzędzi promocji; Studia przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88048-12-0
Wstęp; Pieniądz krajowy i pieniądz międzynarodowy; Narodowy Bank Polski; Prawne podstawy działalności banków w Polsce - zagadnienia wybrane; Podstawy zarządzania bankiem komercyjnym; Marketing bankowy; Operacyjna działalność banku komercyjnego; Bank komercyjny na rynku finansowym; Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym; Windykacja należności banku; Likwidacja, prze- jęcie, zawieszenie i upadłość banku; Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Instytucje bankowe Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-43-4
1. Istota i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, 2. Controlling działalności badawczo-rozwojowej, 3. Controlling projektów, 4. Controlling logistyki, 5. Controlling produkcji, 6. Controlling kosztów produkcji, 7. Controlling personalny, 8. Controlling marketingu i sprzedaży, 9. Eko-controlling przedsiębiorstwa, 10. Controlling finansowy, 11. Controlling inwestycji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Człowiek w organizacji / Krystyna Serafin. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, 1996. - 119 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Skrypty / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa)
ISBN: 83-903931-5-8
Zawiera: Wstęp; Natura człowieka i natura ludzkiego działania jako istotny aspekt funkcjonowania jednostki ( Osobowość i indywidualność człowieka a jego praca, Współzależność działania i pracy do motywacji, Wpływ innowacji na zachowanie człowieka, Przedsiębiorczość jako proces identyfikacji i wykorzystania szans); Klimat i kultura organizacyjna jako regulator zachowania się ludzi (Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a więzi społeczne i stosunki międzyludzkie, Relacje jednostka- grupa- przełożony w organizacji); Motywacja do pracy (Istota, rola, i narzędzia motywowania, Skuteczność motywowania, Przegląd wybranych teorii motywacji); Wybrane elementy zarządzania czynnikiem ludzkim w organizacji (Planowanie potrzeb personalnych, Nabór i dobór pracowników, czyli rekrutacja i selekcja kadr, Ocena- jej kryteria, rodzaje i metody); Konflikty i negocjacje (Istota i przyczyny występowania konfliktów Rodzaje i charakter konfliktów, Rozwiązywanie konfliktów, Negocjowanie najlepszą alternatywą porozumienia)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (11 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-861-7
Cz.I Wiedza w przedsiębiorstwie sieciowym: 1. Ontologiczno-epistemologiczne podstawy diagnozowania i projektowania przedsiębiorstw sieciowych, 2. Drgająca gospodarka, 3. Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, 4. Dryfowanie przedsiębiorstw ku gospodarce sieciowej, 5. Kreowanie wartości w układach sieciowych, 6. Marketing sieciowy, 7. Pracownicy i agenci wiedzy, 8. Zarządzanie wiedzą w organizacjach non-profit. Cz.II Metody wizualizacji, kompozycji i dyfuzji wiedzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1776-8
Wprowadzenie do problematyki podejmowania decyzji gospodarczych; Cz.I Decyzje przedsiębiorstwa; Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analizy marginalnej; Analiza popytu i optymalna polityka cenowa; Ocena popytu; prognozowanie; produkcja; Analiza kosztów; Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności; Konkurencja na różnych rynkach; Wartość informacji. Cz.II Konkurencja na różnych rynkach: Konkurencja doskonała; Monopol; Opigopol; Teoria gier a strategia konkurencji Regulacja, dobra publiczne oraz analiza kosztów i korzyści; Cz.III Zastosowania reguł i narzędzi decyzyjnych: Asymetria informacji a struktura organizacji; Negocjacje; Aukcje i przetargi; Programowanie liniowe; Planowanie i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-821-7
1. MSP w teoriach ekonomicznych, 2. Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej, 3. Podejmowanie decyzji i problem ich optymalizacji, 4. modele konkurencji a proces decyzyjny przedsiębiorstwa, 5. Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa, 6. Rachunek kosztów w problemach decyzyjnych menedżera, 7. Strategia personalna w decyzjach kierowniczych MSP, 8. Informacja i wiedza w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 9. Ryzyko w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 10. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1543-6
1. Wprowadzenie, 2. Techniki rozwiązywania problemów (burza mózgów), 3. Działania końcowe, 4. Skuteczna praca w grupie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1507-X
1. Holding - krótkie wtajemniczenie, 2 .Zarządzanie strategiczne holdingiem- o czym musisz wiedzieć, 3. Więzi podmiotu uczestnictwa holdingowego- unikaj konfliktów, 4. Modelowanie holdingu-nie improwizuj, 5. Spółka naczelna
jako obiekt modelowania, 6.Centra strategiczno-decyzy jne. Modele rozwiązań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7488-116-6
1. E-biznes i zarządzanie przedsiębiorstwami nowej gospodarki, 2. Egzogeniczne uwarunkowania recepcji zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego, 3. Endogeniczne czynniki warunkujące implementację e-biznesu, 4. Luka e-technologiczna i luka e-organizacyjna w Polsce, 5. Model recepcji zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego (EBRM), 6. Strategia elastycznej adaptacji e-biznesowej przedsiębiorstwa i jej wdrażanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1942-7
Przedmowa; Część I: Kierowanie i kierownicy, Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; Część II ZARZĄDZANIE W XXI wieku: Środowisko organizacji i środowisko naturalne, Odpowiedzialność społeczna i etyka, Globalizacja a zarządzanie, Tworzenie i przekształcanie organizacji, Kultura i wielokulturowość, Jakość; Część III: PLANOWANIE: Podejmowanie decyzji, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wdrażanie strategii, Część IV: ORGANIZOWANIE: Projektowanie organizacji i jej struktura, Władza i autorytet, Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją; Część V: PRZEWODZENIE: Motywacja, Przywództwo, Zespoły i praca zespołowa, Komunikacja i negocjowanie; Część VI: KONTROLOWANIE: Skuteczna kontrola, Kierowanie operacjami, Systemy informacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7174-690-3
Przedsiębiorstwo jako system. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; Cele przedsiębiorstwa; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie. Zarządzanie a kierowanie; Kierownik w przedsiębiorstwie; Rozpiętość kierowania; Władza i autorytet kierownika; Przywództwo; Style kierowania; Delegowania władzy; Zarządzanie przez cele. Praca własna kierownika. Uwarunkowania pracy kierownika; Mankamenty pracy kierownika, Organizacja pracy własnej kierownika; Usprawnienie pracy kierownika. Zmiany w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania zmian; Przeprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Planowanie a decydowanie; Uwarunkowania procesu decyzyjnego; Analiza procesu podejmowania decyzji; Formułowanie problemu; Opracowanie wariantów; Przewidywanie skutków wprowadzania wariantów; Ocena wariantów i podjęcie decyzji; Forma przekazywania decyzji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-23-6
Cz. I Wejście. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny: 1. Środowisko społeczno-polityczne: Zaufanie podstawą relacji społecznych, Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, Ewolucja państwa opiekuńczego, Sprawiedliwość społeczna w Polsce lat dziewięćdziesiątych. O kontekście problematyki i realizacji zasady równości szans, Stosunki pracy w Polsce: od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu, 2. Środowisko ekonomiczno-konkurencyjne: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki, Modelowe trendy i kierunki polityki kapitalizmu. Cz. II Transformacja: 1. Menedżer: Fenomen przywództwa, Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Charybdą możliwości, Błogosławiony zmierzch przywództwa, Kultura menedżerska, 2. Decyzje: Konsulting menedżerski dla przyszłości, Konsulting menedżerski dla przyszłości: przemysł i tworzenie wiedzy, Społeczno-kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych, Przedsiębiorczość intelektualna, Możliwości rozwoju przedsiębiorczości intelektualnej w Polsce, Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, Sens i nonsens w wypowiedziach na temat ryzyka. Cz. III Aplikacje: Nadzór korporacyjny - perspektywy badawcze, Transformacja administracji publicznej (1990-1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 187)
ISBN: 978-83-7417-184-7
R. 1. Menedżer w świetle literatury: Geneza i rodowody menedżera, Role menedżera i skuteczność jego pracy, Współczesne wymagania wobec menedżera, Sylwetka menedżera przyszłości. R.2. Style zarządzania menedżerskiego: Klasyczne style zarządzania, Inne style zarządzania, Relatywizm stylów kierowania. R. 3. Elementy skutecznego działania menedżera: Pożądane umiejętności menedżerskie, Kluczowe umiejętności w kierowaniu ludźmi, Zarządzanie czasem menedżera, Umiejętności negocjacyjne menedżera, Atrybuty menedżerskiej przedsiębiorczości. R. 4. Kreowanie sukcesu firmy: Czynniki sukcesu, Menedżer sukcesu, Kontrakty menedżerskie. R. 5. Wykorzystanie czasu pracy menedżera: Znaczenie czasu w życiu i działaniu menedżerów, Gospodarowanie czasem jako element efektywnego działania, Organizacja czasu pracy menedżera. R. 6. Menedżerski potencjał umiejętności negocjacyjnych: Geneza i pojęcie negocjacji, Etapy procesu negocjacji, Strategie i taktyki negocjacyjne, Typologia negocjatorów, Proces komunikacji i jego rola podczas negocjacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1698-3
1. Kultura organizacyjna - istota zjawiska, 2. Kultura organizacyjna w zarządzaniu strategicznym, 3. Polityka personalna w systemie organizacji, 4. Komunikacja wewnątrz firmy, 5. Przywództwo, 6. Proces motywowania, 7. Budowanie zespołów, 8. Public relations i współpraca z mediami, 9. Zarządzanie w sytuacji bez zmian
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 476 s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1878-9
1. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki; 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce; 3. Podstawowe wymiary nowoczesnej koncepcji logistyki; 4. Identyfikacja i kształtowanie systemów logistycznych; 5. Struktura procesów logistycznych i problem jej kształtowania; 6. Identyfikacja struktury i przejawów wdrażania procesu zarządzania logistycznego; 7. Koncepcja logistycznie zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem; 8. Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) jako przejaw integracji zarządzania logistycznego między przedsiębiorstwami; 9. Logistyka a inne przekrojowe koncepcje zarządzania; 10. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwie; 11. Problemy identyfikacji i racjonalizacji struktury kosztów logistyki; 12. Podstawy systemowej koncepcji efektywności logistyki w aspekcie zarządczym oraz logistyczne potencjały efektów i tworzenia wartości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Logistyka w wydawnictwie / Agnieszka Piasecka. - Warszawa : Biblioteka Analiz Sp z o.o., 2004. - 344 s. : wykr., tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-89143-26-7
1. Podstawy teoretyczne i funkcjonowanie logistyki, 2. Działania logistyczne w przedsiębiorstwie wydawniczym, 3. Modele dystrybucji książek w Polsce i w wybranych krajach zachodnich, 4. Charakterystyka i procesy logistyczne w wybranych międzynarodowych przedsiębiorstwach wydawniczych w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-29-0
1. Istota zarządzania małą firmą, 2. Tworzenie firmy, 3. Cele działania firmy, 4. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie firmy, 5. Działalność kadrowa, 6. Administrowanie majątkiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Marketing usług turystycznych / Adam Oleksiuk. - Warszawa : Difin, 2007. - 326 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-696-1
1. Istota turystyki i podstawowe pojęcia, 2. Specyfika marketingu usług, 3. Produkt i cena na rynku usług turystycznych, 4. Dystrybucja i promocja na rynku usług turystycznych, 5. Zarządzanie informacją turystyczną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again