Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Author
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Berliński Lechosław
(1)
Czakon Wojciech
(1)
Gralak Henryk
(1)
Grzesiuk Aleksandra
(1)
Kaczmarczyk Stanisław
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Pałgan Ryszard
(1)
Potocki Arkadiusz
(1)
Sitkiewicz Franciszek
(1)
Stasiak Makary Krzysztof
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Wajda Augustyn
(1)
Winkler Renata
(1)
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula
(1)
Żbikowska Agnieszka
(1)
Year
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Otoczenie firmy
(11)
Przedsiębiorstwo
(7)
Organizacja
(6)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie strategiczne
(3)
Kadry
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Bhp
(1)
Ceny
(1)
Decyzje
(1)
Franchising
(1)
Globalizacja
(1)
Inwestycje
(1)
Keynesizm
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Leśnictwo
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Naród
(1)
Negocjacje
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Organizacja -planowanie
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Podatek
(1)
Prawo pracy
(1)
Promocja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Rolnictwo
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Towar
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-852-9
1. Współdziałanie przedsiębiorstw w zarządzaniu strategicznym, 2. Podstawy dynamiki więzi międzyorganizacyjnych, 3. Tworzenie więzi międzyorganizacyjnych, 4. Wyłanienia się więzi międzyorganizacyjnych, 5. Rozwój więzi miedzyorganizacyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing międzynarodowy / Aleksandra Grzesiuk. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 193 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7559-005-3
1. Podstawy internacjonalizcji przedsiębiorstw, 2. Orientacje międzynarodowe przedsiębiorstw - wprowadzenie do marketingu międzynarodowego, 3. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw, 4. Badania marketingowe rynków zagranicznych, 5. zróżnicowanie zachowań nabywców na rynkach międzynarodowych, 6. Kształtowanie instrumentów marketingu mix na rynku międzynarodowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-163-3
1.Rozwój marketingu w teorii i w praktyce, 2.System marketingu i jego otoczenie, 3.Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, 4.Marketingowe systemy informacyjne, 5.Kształtowanie mowego produktu, 6.Elementy polityki cenowej, 7.Polityka dystrybucji produktów i usług, 8.Podstawy promocji produktu firmy, 9.Ogranizacja działalności marketingowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1453-7
R.1 Organizacja i otoczenie; R.2 Planowanie i strategia organizacji; R.3 Podejmowanie decyzji w organizacjach; R.4 Zarządzanie-kierowanie; R.5 Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacjach; R.6 Komunikacja interpersonalna w organizacji; R.7 Przywództwo i władza kierownicza; R.8 Motywacja i motywowanie do pracy; R.9
Konflikty i negocjeacje w organizacji; R.10 Kontrola w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 83-208-1609-2
1. Otoczenie kulturowe, 2. Znaczenie otoczenia kulturowego w biznesie międzynarodowym, 3. Zróżnicowanie językowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, 4. Język niewerbalny w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, 5. Religia, wartości oraz symbole jako aspekty kulturowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, 6. Przezwyciężenie szoku kulturowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1621-1
Wstęp; Geneza przedsiębiorstwa; Przedsiębiorca i przedsiębiorczość; Przedsiębiorstwo jako główny podmiot życia gospodarczego; Otoczenie przedsiębiorstwa; Cele i misja przedsiębiorstwa; Niepewność i ryzyko ekonomiczne przedsiębiorstwa; Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstw; Wielkość przedsiębiorstwa; zarządzanie przedsiębiorstwem - istota i funkcje; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa; Kadra kierownicza w przedsiębiorstwie; Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem; Operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie małym przedsiębiorstwem, Zarządzanie dużym przedsiębiorstwem, Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Kultura i etyka przedsiębiorstwa, Koniec życia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-298-7
1. Przedsiębiorstwo jako podstawowy podmiot działalności gospodarczej, 2. Znaczenie analizy otoczenia przedsiębiorstwa dla strategii o charakterze globalnym, 3. Globalne alianse strategiczne i inne strategiczne powiązania integracyjne, 4. Globalne powiązania strategiczne na przykładzie sytuacji linii lotniczych Swissaie (studium przypadku)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-11-1
1. Otoczenie przedsiębiorstwa, 2. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu, 3. Przedsiębiorstwo w przyszłym otoczeniu, 4. Systemowe uwarunkowania makrootoczenia, 5. Przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej, 6. Struktura społeczna przedsiębiorstwa, 7. Mikrootoczenia rynkowe przedsiębiorstwa, 8. Mikrootoczenie infrastrukturalne przedsiębiorstwa, 9. Oddziaływanie przedsiębiorstwa na otoczenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-373-2
1. Potrzeby komunikacyjne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. 2. Elementy organizacji komunikacji w przedsiębiorstwie. 3. Techniczne instrumenty wspomagania procesów komunikowania się. 4. Komunikacja przedsiębiorstw a z otoczeniem. 5. Metody rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji. 6. Wybrane metody racjonalizacji procesów
systemów komunikowania się. 7.Komunikacja interkultur owa w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-79-2
1. Podstawowe pojęcia, 2. Organizacja i działanie firmy jako podmiotu autonomicznego, 3. Symulowanie interakcji podmiotu z otoczeniem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych ; Tom 2)
ISBN: 83-7363-037-6
Zarządzanie zmianą w teorii i praktyce: Konieczność zmian oraz ogólne zasady ich wprowadzania w organizacjach; Wiedza jako czynnik sukcesu organizacji w warunkach zmienności otoczenia; Personalne strategie wdrażania zmian organizacyjnych; Modernizacja państwa - zmiany w sektorze publicznym; Zmiany w polskim szkolnictwie wyższym - dylematy rozwojowe; Zmiany w koncepcji L.E. Greinera a polskie organizacje; Zmiany formy własności w drodze prywatyzacji bezpośredniej oraz jej wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa; Zmiany strukturalne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej; Czynniki różnicujące potencjał finansowy gmin jako przesłanka zmian systemu finansów lokalnych; Dlaczego urzędy administracji samorządowej wdrażają system zarządzania jakością?; Koncepcja zarządzania zmianą na przykładzie wojewódzkiej instytucji kultury - studium przypadku; Zarządzanie zmianami w świetle badań empirycznych; Rola związków zawodowych w zarządzaniu zmianami. Metody oraz aspekty psychospołeczne zmian: Inżynieria systemów jako metoda projektowania zmian w organizacji Kult korporacyjny jako specyficzny sposób funkcjonowania organizacji w warunkach turbulentnych; Istota zmian w firmie i warunki ich skutecznego wprowadzania; Outsourcing jako forma wprowadzania zmian w organizacji; Zarządzanie kulturą organizacji w warunkach globalizacji. Zmiany na rynku finansowym i kapitałowym: Zmiana zasad funkcjonowania europejskiego rynku finansowego i kapitałowego; Sekurytyzacja aktów w Polsce - analiza rentowności; Ryzyko zmiany stopy procentowej na rynku kapitałowym; Zmiany parametrów rozkładu stóp zwrotu WIG; Pomiar zmian na rynku kapitałowym przy użyciu metody skalowania wielowymiarowego; Internetyzacja obrotu papierów wartościowych - zmiany na rynku kapitałowym; Zmiany po wprowadzenie Warsetu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again