Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(12)
available
(5)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(12)
Author
Szukalski Piotr
(2)
Tobiasz-Adamczyk Beata
(2)
Benek Iwona
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Czopko Sabina
(1)
Doktorowicz Krystyna
(1)
Fabiś Artur
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Mitręga Marian
(1)
Niezabitowska Elżbieta
(1)
Pikuła Norbert
(1)
Racław Mariola
(1)
Sygit Katarzyna
(1)
Szczerbińska Katarzyna
(1)
Twardowska-Rajewska Jolanta
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Zasada-Chorab Anna
(1)
Zrałek Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Ludzie starzy
(13)
Opieka społeczna
(8)
Polityka społeczna
(3)
Bezrobocie
(2)
Opieka długoterminowa
(2)
Rodzina
(2)
Starość
(2)
Starzenie się
(2)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Demografia
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko
(1)
Emerytura
(1)
Geriatria
(1)
Gerontologia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Polistyka społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Samotne matki
(1)
Starzenie sie społeczństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Szpitale
(1)
Służba zdrowia
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-389-0
1. Starzenie się i starość w ujęciu interdyscyplinarnym, 2. Problemy ludzi starszych oraz ich źródła, 3. Wspomaganie osób starszych - terminologia i rozwiązania organizacyjne, 4. Instytucje i organizacje wspierajace ludzi starszych w Polce i za granicą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-2138-8
CZ.I Problemy zdrowotne i opieka nad starzejącym się społeczeństwem: 1. Problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, 2. Korzystanie osób starszych ze świadczeń medycznych i opiekuńczych. Cz.II Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce w latach 1990-2004: 1. Teoretyczne podstawy metod badawczych zastosowanych w badaniu dostępności świadczeń zdrowotnych, 2. Wpływ zmian w podstawowej opiece zdrowotnej na jej dostępność dla osób starszych, 3. Wpływ zmian w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego na jego dostępność dla osób starszych, 4. Promocja zdrowia ludzi w wieku starszym - założenia teoretyczne oraz ocean realizacji, 5. Wpływ zmian w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego na jego dostępność dla osób starszych, 6. Dostępność lecznictwa szpitalnego dla osób starszych, 7. Rozwój lecznictwa geriatrycznego w Polsce, 8. Wpływ zmian w organizacji rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego na dostępność świadczeń dla osób starszych, 9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne - środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 10. Wpływ rozwoju stacjonarnej opieki długoterminowej na jej dostępność dla osób starszych, 11. Dostępność instytucji pomocy społecznej dla osób starszych w latach 1990-2004, 12. Nowe rozwiązania prawne w dziedzinie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej przyjęte w latach 1990-2004 i ich wpływ na sytuację osób starszych. Cz.III Sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w odniesieniu do wybranych problemów zdrowotnych osób starszych: 1. Metody zastosowane w badaniu dostępności opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych na przykładach wybranych problemów zdrowotnych, 2. Etap I - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w punktu widzenia pracowników ochrony zdrowia, 3. Etap II - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w opinii opiekunów osób starszych. Podsumowanie: 1. Próba oceny badań podjętych w projekcie CLESA, 2. Zmiany w zakresie szczególnych kategorii dostępności świadczeń w altach 1990-2004, 3. Szczegółowe omówienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60430-41-1
1. Polityka społeczna i pomoc wobec osób starszych: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób starszych; Priorytety i kierunki polityki społecznej wobec starości- wymiar globalny, regionalny i lokalny; Instytucjonalna pomoc seniorom w Polsce; Aktywność seksualna w podeszłym wieku. Przeszkody i ograniczenia oraz możliwości instytucjonalnej pomocy; Aktywne Zycie w starości- samorealizacja osób starszych w Niemczech; Zapobieganie przemocy wobec osób starszych na przykładzie kampanii społecznych w Kanadzie; 2. Instytucje opieki dla osób starszych przykłady zagraniczne: Oferta usług opiekuńczych dla seniorów w Stanach Zjednoczonych; Formy pomocy ludziom starszym- z doświadczeń amerykańskich organizacji katolickich; Opieka nad osobami starszymi w Stanach Zjednoczonych; Troska o osoby starsze w Austrii na przykładzie posługi duszpasterskiej w ST. Carolusheim w Widniu; Opieka nad seniorami w Norwegii na przykładzie sykeheim; 3. Instytucje kulturalno-edukacyjne dla seniorów: Prasa dla seniorów na przykładzie francuskich miesięczników; W jaki sposób uniwersytety mogą wspierać uczenie się osób starszych? Funkcjonowanie Instytutu Studiów dla Seniorów w Szkocji; Aktywność edukacyjna seniorów w Szwajcarii; Edukacja seniorów w Stanach Zjednoczonych; Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2801-8
1. Teoretyczne wyznaczniki przemocy wobec osób starszych, 2. Występowanie przemocy wobec osób starszych w percepcji pracowników socjalnych i medycznych sprawujących nad nimi opiekę, 3. Percepcja złego traktowania i przemocy wobec uczniów starszych przez seniorów w wieku 65 lat i powyżej, 4. Omówienie wyników badań nad percepcją przemocy wobec osób starszych przez profesjonalistów medycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-46-5
1. Konsekwencje procesu starzenia się dla polityki społeczno-gospodarczej; 2. Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla administracji publicznej; 3. Umieralność po 60. Roku życia a trwanie życia w Polsce w latach 1990-2009; 4. Usługi społeczne na rzecz osób starszych w Polsce; 5. Kreowanie dobrych warunków mieszkaniowych i przyjaznego środowiska zamieszkania ludzi starszych; 6. Mieszkania dla ludzi starych i młodych w kontekście potrzeb i cyklu życia budynku mieszkalnego; 7. Architektoniczne problemy dostosowania przestrzeni mieszkaniowej dla osób starszych; 8. Cywilizacja medialna- świat bez starości?; Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Wokół problemu cyberwykluczenia; 9. Niekorzystne aspekty wieku starszego z perspektywy socjologii medycyny; 10. Przejawy aktywności politycznej seniorów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7689-022-7
1. Zmieniające się systemy wsparcia- instytucje i opiekunowie wobec starości i procesu starzenia się populacji: Wymiary publicznej troski; Aktywizacja do rynku- konsumenci i pracobiorcy?; Samoorganizacja troski- społeczeństwo obywatelskie i rodziny; 2. Lokalne wymiary troski- społeczności lokalne wobec osób starszych: Lokalne wzorce działań wobec osób starszych; W drodze do aktywności i upodmiotowienie- seniorzy i opiekunowie nieformalni w lokalnych systemach wsparcia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-232176-1-9
Zagadka starzenia się. Współczesne poglądy na temat możliwości opóźnienia procesu starzenia się; Polipatologia jako przyczyna niepełnosprawności osób w podeszłym wieku; Powstawanie niepełnosprawności oraz potrzeb rehabilitacyjnych w procesie starzenia się człowieka; Senior z zaburzeniami psychicznymi w środowisku; Senior w domu pomocy społecznej. Uwagi wstępne dotyczące funkcjonowania DPS-ów w zakresie rehabilitacji; Motywacja do rehabilitacji niepełnosprawnych seniorów. Próba nowego spojrzenia; Rola pielęgniarki w opiece długoterminowej nad niesprawnym seniorem w środowisku; Pomoc społeczna dla niepełnosprawnych seniorów; Skóra i jej pielęgnacja w pogodnym wieku seniora; Rola Kościoła w kształtowaniu postawy diakonijnej rodzin osób chorych długoterminowo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62993-03-1
1. Charakterystyka procesu starzenia; 2. Potrzeby osób starszych jako determinanty jakości życia 3. Socjalno-ekonomiczne uwarunkowania starości; 4. Państwo wobec osób starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-54-9
Wprowadzenie; Podsumowanie badania: wnioski i rekomendacje; Przygotowanie do starości jako zadanie dla zbiorowości i jednostek; Style życia współczesnych Polaków; Stan zdrowia Polek i Polaków na przedpolu starości; Rehabilitacja zawodowa; Aktywność zawodowa i plany związane z wiekiem przejścia na emeryturę; Opieka nad ludźmi starszymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Ubezpieczenie pielęgnacyjne / Barbara Więckowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. - 249 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7378-303-4
Część I: Ryzyko niedołęstwa starczego jako ryzyko społeczne. 1. Starzenie się i starość. 2. Starość i starzenie się jako zjawisko biologiczne. 3. Metody pomiaru stopnia zaawansowania starości i potrzeb osób. 4. Ryzyko niedołęstwa starczego. Część II: Determinanty wzrostu ryzyka niedołęstwa starczego i popytu na instytucjonalną opiekę długoterminową. 1. Czas trwania niedołęstwa starczego. 2. Starzenie populacyjne. 3. Wyznaczniki popytu na formalną opiekę długoterminową nad osobami zniedołężniałymi. Część III: Ubezpieczenie niedołęstwa starczego w systemie zabezpieczenia społecznego. 1. Ryzyko niedołęstwa starczego w systemie zabezpieczenia społecznego. 2. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w wybranych krajach. 3. Zabezpieczenie opieki długoterminowej w Polsce. Część IV: Dobrowolne ubezpieczenia niedołęstwa starczego. 1. Ubezpieczenie niedołęstwa starczego a ubezpieczenia pielęgnacyjne i ubezpieczenie opieki długoterminowej. 2. Klasyfikacje ubezpieczeń niedołęstwa starczego. 3. Stosowane definicje ryzyka niedołęstwa starczego oraz zakres ochrony. 4. Składka ubezpieczeniowa. 5. Underwritting. 6. Świadczenia. 7. Alternatywne formy finansowania ubezpieczenia niedołęstwa starczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej / red. nauk. Mieczysław Adamczyk ISSN 1234-7604 ; Nr 110)
ISBN: 978-83-88274-48-0
1. Bezrobocie, ubóstwo i Internet jako problemy społeczne i pracy socjalnej, Społeczno-ekonomiczne wyznaczniki ubóstwa w Polsce, Struktura i zakres bezrobocia w gminie miejsko-wiejskiej w kontekście zmian zjawiska w skali kraju, Internet nowym źródłem marginalizacji i wykluczenia, Wpływ komputera i Internetu na dzieci i młodzież. 2. Rodzina jako środowisko pracy socjalnej, Zdrowie prokreacyjne w świetle międzynarodowych standardów zdrowia, Formy i zakres działań na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Przemoc domowa wobec kobiet, Interwencja kryzysowa wobec rodziny w kryzysie. 3. Pomoc społeczna i praca socjalna wobec problemów kształcenia, wychowania i resocjalizacji, Środowiskowe uwarunkowania planów życiowych młodzieży jako obszar badań pedagogiki społecznej, Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zróżnicowanych kulturowo i socjoekonomicznie, Problemy wychowawcze w środowisku wiejskim i ich uwarunkowania, Przestępczość nieletnich w Polsce, Pomoc postpenitencjarna jako przykład pracy socjalnej z osobami opuszczającymi zakłady karne. 4. Starość i niepełnosprawność w aspekcie pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wybrane obszary badań w gerontologii społecznej, Praca socjalna na rzecz osób nieaktywnych zawodowo, Działania ośrodka pomocy społecznej na rzecz osób starszych w środowisku małego miasta, Pomoc społeczna wobec niepełnosprawności w świetle programów unijnych, Zadania pracownika socjalnego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, Poczucie integracji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością jako pedagogiczny wskaźnik jakości życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7241-688-9
1. Gerontologia jako nauka; 2. Problemy starzenia się i starości człowieka; 3. Długowieczność- jak żyć długo; 4. Koncepcje opieki geriatrycznej; 5. Starość i jej problemy zdrowotne; 6. Przedpole starości: profilaktyka geriatryczna; 7. Problem przemocy i agresji w populacji ludzi starych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Opieka społeczna - a ludzie starzy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again