Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
tylko na miejscu
(6)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(6)
Autor
Babiarz Stefan
(1)
Bąk Adam A
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Gonera Katarzyna
(1)
Górski Antoni
(1)
Niezgódka-Medek Małgorzata
(1)
Oklejak Andrzej
(1)
Sorysz Mariusz
(1)
Swora Mariusz
(1)
Trela Anna
(1)
Walentynowicz Lech
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(6)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Opłaty sądowe
(6)
Postępowanie cywilne
(4)
Egzekucja sądowa
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie podatkowe
(2)
Postępowanie sądowe
(1)
11 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych / Katarzyna Gonera. - Wyd.2 Stan prawny na 25.05.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 522 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-760-1
Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) I. Przepisy ogólne (art. 1-9) II. Opłaty (art. 10-82) 1. Przepisy ogólne (art. 10-21) 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw (art. 22-25) 3. Wysokość opłat w procesie (art. 26-36) 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym (art. 37-67) 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym (art. 68-69) 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym (art. 70-73) 7. Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym (art. 74-76) 8. Opłaty kancelaryjne (art. 77-78) 9. Zwrot opłaty (art. 79-82) III. Wydatki (art. 83-93) 1. Przepisy ogólne (art. 83-84) 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym (art. 85-93) IV. Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 94-118) V. Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty nalezności sądowych (art. 119-125) VI. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 126-147) VII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 148-151). Akty wykonawcze
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prawo Sądowe)
ISBN: 978-83-7483-711-8
Cz.I Koszty i opłaty w postepowaniach: administracyjnym, podatkowym, egzekucyjnym w administracji i postępowaniu sądowo-administracyjnym: 1. Koszty i opłaty w postepowaniu administracyjnym i podatkowym, 2. Koszty i opłaty w postepowaniu egzekucyjnym w administracji, 3. Koszty i opłąty w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Cz.II Akty prawne, Cz.III Orzecznictwo (tezy wybrane), Cz.IV Wzory formularzy
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7334-713-7
1. Istota i miejsce kosztów postępowania i opłat w systemie prawa oraz niektóre aspekty ich ustalania i pobierania, 2. Funkcje opłat i kosztów postępowania oraz tryby ich pobierania, 3. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego, 4. Koszty postępowania podatkowego, 5. Koszty postępowania przed sądami administracyjnymi, 6. Postępowanie w sprawie kosztów sądowych, 7. Zwrot kosztów w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 8. Zwolnienie od kosztów sądowych, 9. Orzekanie w przedmiocie wynagradzania pełnomocników procesowych, 10. Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Koszty sądowe w sprawach cywilnych : komentarz / Andrzej Oklejak, Mariusz Sorysz. - Stan prawny 1.05.2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 321 s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-636-4
A. Tekst ustawy B. Komentarz I. Przepisy ogólne II. Opłaty 1. Przepisy ogólne 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw 3. Wysokość opłat w procesie 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym 7. Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym 8. Opłaty kancelaryjne 9. Zwrot opłaty III. Wydatki 1. Przepisy ogólne 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym IV. Zwolnienie od kosztów sądowych V. Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty należności sądowych VI. Zmiany w przepisach obowiązujacych VII. Przepisy przejściowe i końcowe C. Akty wykonawcze
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7526-543-9
. Komentarz do ustawy o kosztach sądowch w sprawach cywilnych, 2. Orzekanie o kosztach sądowych, 3. Ustawa oraz przepisy wykonawcze i towarzyszące
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7285-363-9
1. Zagadnienia wstępne; 2. Forma pisma podlegającego opłacie; 3. Pisma podlegające opłacie; 4. Uiszczanie opłat; 5. Uzupełnienie pisma; 6. Nadanie pismu biegu bez uiszczenia opłaty; 7. Rodzaje opłat; 8. Wydatki; 9. Ustawowe zwolnienie od kosztów; 10. Sądowe zwolnienie od kosztów; 11. Czynności w sprawie zwolnienia od kosztów; 12. Skład i urzędowanie sądu; 13. Ostateczny rozdział kosztów; 14. Zażalenie w sprawie kosztów sądowych; 15. Zwrot opłaty i zaliczki; 16. Wykonanie orzeczenia o kosztach sądowych oraz przedawnienie roszczeń
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej