Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(6)
Author
Babiarz Stefan
(1)
Bąk Adam A
(1)
Dauter Bogusław
(1)
Gonera Katarzyna
(1)
Górski Antoni
(1)
Niezgódka-Medek Małgorzata
(1)
Oklejak Andrzej
(1)
Sorysz Mariusz
(1)
Swora Mariusz
(1)
Trela Anna
(1)
Walentynowicz Lech
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Opłaty sądowe
(6)
Postępowanie cywilne
(4)
Egzekucja sądowa
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie podatkowe
(2)
Postępowanie sądowe
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych / Katarzyna Gonera. - Wyd.2 Stan prawny na 25.05.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 522 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-760-1
Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) I. Przepisy ogólne (art. 1-9) II. Opłaty (art. 10-82) 1. Przepisy ogólne (art. 10-21) 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw (art. 22-25) 3. Wysokość opłat w procesie (art. 26-36) 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym (art. 37-67) 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym (art. 68-69) 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym (art. 70-73) 7. Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym (art. 74-76) 8. Opłaty kancelaryjne (art. 77-78) 9. Zwrot opłaty (art. 79-82) III. Wydatki (art. 83-93) 1. Przepisy ogólne (art. 83-84) 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym (art. 85-93) IV. Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 94-118) V. Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty nalezności sądowych (art. 119-125) VI. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 126-147) VII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 148-151). Akty wykonawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo Sądowe)
ISBN: 978-83-7483-711-8
Cz.I Koszty i opłaty w postepowaniach: administracyjnym, podatkowym, egzekucyjnym w administracji i postępowaniu sądowo-administracyjnym: 1. Koszty i opłaty w postepowaniu administracyjnym i podatkowym, 2. Koszty i opłaty w postepowaniu egzekucyjnym w administracji, 3. Koszty i opłąty w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Cz.II Akty prawne, Cz.III Orzecznictwo (tezy wybrane), Cz.IV Wzory formularzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-713-7
1. Istota i miejsce kosztów postępowania i opłat w systemie prawa oraz niektóre aspekty ich ustalania i pobierania, 2. Funkcje opłat i kosztów postępowania oraz tryby ich pobierania, 3. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego, 4. Koszty postępowania podatkowego, 5. Koszty postępowania przed sądami administracyjnymi, 6. Postępowanie w sprawie kosztów sądowych, 7. Zwrot kosztów w postępowaniu sądowoadministracyjnym, 8. Zwolnienie od kosztów sądowych, 9. Orzekanie w przedmiocie wynagradzania pełnomocników procesowych, 10. Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Koszty sądowe w sprawach cywilnych : komentarz / Andrzej Oklejak, Mariusz Sorysz. - Stan prawny 1.05.2007 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 321 s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-636-4
A. Tekst ustawy B. Komentarz I. Przepisy ogólne II. Opłaty 1. Przepisy ogólne 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw 3. Wysokość opłat w procesie 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym 6. Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym 7. Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym 8. Opłaty kancelaryjne 9. Zwrot opłaty III. Wydatki 1. Przepisy ogólne 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym IV. Zwolnienie od kosztów sądowych V. Umarzanie, rozkładanie na raty i odraczanie terminu zapłaty należności sądowych VI. Zmiany w przepisach obowiązujacych VII. Przepisy przejściowe i końcowe C. Akty wykonawcze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-7526-543-9
. Komentarz do ustawy o kosztach sądowch w sprawach cywilnych, 2. Orzekanie o kosztach sądowych, 3. Ustawa oraz przepisy wykonawcze i towarzyszące
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-363-9
1. Zagadnienia wstępne; 2. Forma pisma podlegającego opłacie; 3. Pisma podlegające opłacie; 4. Uiszczanie opłat; 5. Uzupełnienie pisma; 6. Nadanie pismu biegu bez uiszczenia opłaty; 7. Rodzaje opłat; 8. Wydatki; 9. Ustawowe zwolnienie od kosztów; 10. Sądowe zwolnienie od kosztów; 11. Czynności w sprawie zwolnienia od kosztów; 12. Skład i urzędowanie sądu; 13. Ostateczny rozdział kosztów; 14. Zażalenie w sprawie kosztów sądowych; 15. Zwrot opłaty i zaliczki; 16. Wykonanie orzeczenia o kosztach sądowych oraz przedawnienie roszczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again