Form of Work
Książki
(13)
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(11)
Author
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(3)
Nazar Mirosław
(3)
Ciepła Helena (1939- )
(2)
Andrzejewski Marek (1959- )
(1)
Araszkiewicz Michał
(1)
Baran Beata
(1)
Bieliński Arkadiusz Krzysztof
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Haak Henryk
(1)
Ignaczewski Jacek
(1)
Jasudowicz Tadeusz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krzemiński Zdzisław
(1)
Król Karol
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pannert Maciej
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Skibińska-Adamowicz Jadwiga
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stus Marek
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Łukasiewicz Jakub M
(1)
Łukasiewicz Rafał
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Ojcostwo
(13)
Prawo rodzinne
(11)
Alimenty
(10)
Małżeństwo
(7)
Władza rodzicielska
(7)
Macierzyństwo
(6)
Ustanie małżeństwa
(6)
Ustrój majątkowy małżeński
(6)
Kuratela
(5)
Prawa dziecka
(5)
Rodzina
(5)
Uznanie dziecka
(4)
Adopcja
(3)
Akta stanu cywilnego
(3)
Separacja (prawo)
(2)
Ustalanie ojcostwa
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dziecko
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Europejska Komisja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konkubinat
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Mandat radnego
(1)
Mężczyzna
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Parlament
(1)
Piecza zastępcza
(1)
Porty
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa i obowiązki rodziców
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo o aktach stanu cywilnego
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Wójt
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Alimenty i ojcostwo : praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism / Zdzisław Krzemiński. - Wyd.2 Stan prawny na 1.06.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 179, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7444-316-2
Cz. I Obowiązek alimentacyjny Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Cz. II Ustalenie ojcostwa, Cz. III Władza rodzicielska, Cz. IV Nazwisko dziecka, Cz. V Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 17 listopada 1946 r - Kodeks postępowania cywilnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-465-0
1. Przepisy prawa materialnego; 2. Wybrane przepisy prawa procesowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze z Wokandy1)
ISBN: 978-83-278-0596-6
1. Komentarz ogólny do spraw opiekuńczych na tle wykonywania władzy rodzicielskiej; 2. Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem i ich wykonywanie; 3. Komentarz do spraw o określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej; 4. Komentarz do spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej; 5. Komentarz do spraw pozbawienia władzy rodzicielskiej; 6. Komentarz do spraw o przysposobienie; 7. Komentarz do spraw o rozwiązanie przysposobienia; 8. Komentarz do spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej; 9. Komentarz do spraw o alimenty na dziecko; 10. Komentarz do spraw o ustalenie ojcostwa i łączenie z nimi dochodzone roszczenia; 11. Komentarz do spraw o ustanowienie opieki; 12. Komentarz do spraw o ustanowienie kuratora; 13. Komentarz do spraw o leczenie odwykowe alkoholików; 14. Komentarz do spraw o wyrażenie zgody na wydanie małoletnimi emu paszportu; 15. Komentarz do spraw o wyrażenie zgody na świadczenie zdrowotne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem / Helena Ciepła. - Stan prawny na 15.12.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 95, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-328-7
1. Cele nowelizacji wprowadzonych w latach 2008-2009; 2. Małżeństwo; 3. Ustalenie małżeństwa; 4. Pokrewieństwo i powinowactwo; 5. Przysposobienie; 6. Obowiązek alimentacyjny; 7. Opieka i kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Obyczaje Prawo i Polityka Życie Codzienne / przewod. rady Jacek Kurczewski)
ISBN: 978-83-7436-149-1
Cz. I Współczesne ojcostwo: 1. Konteksty ojcostwa, 2. Wizerunek ojca w polskich mediach na przełomie XX i XXI wieku, 3. Medialny obraz mężczyzn w relacjach małżeńskich i rodzinnych, 4. Ojcostwo w opinii mężczyzn - ojców małych dzieci, 5. Sytuacja prawna mężczyzn w Polsce - godzenie sytuacji zawodowej z obowiązkami rodzinnymi w aspekcie ojcostwa, 6. Brak braku ojca. samodzielne macierzyństwo a zagadnienie ojcostwa, 7. Dziadek i babcia, czyli dług międzypokoleniowy. Cz. II Mężczyźni w zawodach sfeminizowanych: 8. dobrze jest być rodzynkiem, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych, 9. Mężczyźni - nauczyciele gimnazjalni i licealni.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-393-6
I. Uznanie, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, II. Objęcie dziecka pieczą publiczną, III. Prawo do ponownego zjednoczenia z dzieckiem, IV. Piecza nad dzieckiem na wypadek separacji lub rozwodu, V. Prawo do kontaktów z dzieckiem na wypadek separacji lub rozwodu, VI. Prawo ojca do informacji o dzieciach, VII. Prawa ojca a zagadnienie dyskryminacji, VIII. Adopcja a prawa ojca, IX. Prawa ojców a wydalenie cudzoziemców i wolność przemieszczania się, X. Zarzuty ojców oprate na art. 6 (I art. 13) konwencji, XI. Varia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-02-08763-7
1. Zagadnienia wprowadzające, 2. Małżeństwo, 3. Ustanie małżeństwa i separacja, 4. Pochodzenie dziecka, 5. Władza rodzicielska, 6. Piecza zastępcza, 7. Przysposobienie (adopcja), 8. Obowiązki alimentacyjne, 9. Opieka prawna, 10. Ochrona rodziny w przepisach prawa karnego, 11. Postępowanie w sprawach nieletnich, 12. Ochrona praw dzieci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
(KAZUSY / red. serii Alicja Pollesch)
ISBN: 83-7526-052-5
Część I: Tabele i diagramy. 1. Źródła prawa rodzinnego. 2. Pojęcia podstawowe z zakresu prawa rodzinnego. 3. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa. 4. Prawa i obowiązki wynikające z małżeństwa. 5. Prawo małżeńskie majątkowe. 6. Ustanie i separacja małżeństwa. 7. Nazwisko małżonków. 8. Konkubinat. 9. Macierzyństwo. 10. Ojcostwo. 11. Władza rodzicielska. 12. Przysposobienie. 13. Nazwisko i imię dziecka. 14. Obowiązek alimentacyjny. 15. Opieka. 16. Kuratela. 17. Akta stanu cywilnego. 18. Prawo rodzinne intertemporalne. Część II: Kazusy. 1. Małżeństwo. 2. Prawo małżeńskie majątkowe. 3. Ustanie i separacja małżeństwa. 4. Macierzyństwo i ojcostwo. 5. Stosunki między rodzicami a dziećmi. 6. Przysposobienie. 7. Obowiązek alimentacyjny. 8. Opieka i kuratela. 9. Postępowania związane z aktami stanu cywilnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rodzinne / Jakub M. Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz. - Stan prawny 1.03.2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 516 s. : rysunki, tabele ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8223-896-9
Rozdział 1 Zagadnienia wprowadzające; Rozdział 2 Prawo o aktach stanu cywilnego; Rozdział 3 Zawarcie małżeństwa; Rozdział 4 Prawa i obowiązki małżonków; Rozdział 5 Małżeńskie ustroje majątkowe; Rozdział 6 Separacja prawna małżonków; Rozdział 7 Ustanie małżeństwa; Rozdział 8 Macierzyństwo i ojcostwo; Rozdział 9 Władza rodzicielska; Rozdział 10 Prawo do kontaktów; Rozdział 11 Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej; Rozdział 12 Przysposobienie; Rozdział 13 Alimenty; Rozdział 14 Opieka prawna i kuratela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rodzinne / Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. - Stan prawny na 15.07.2011 r. z uwzględnieniem zm. wynikających z ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzących zasadniczo w życie 1.01.2012 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 275, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-2814-0
1. Rodzina i powiązania rodzinne; 2. Ochrona praw rodzinnych; 3. Zawarcie małżeństwa; 4.Uastroje majątkowe małżeńskie; 5. Ustanie małżeństwa; 6. Macierzyństwo i ojcostwo; 7. Obowiązek alimentacyjny; 9. Opieka i kuratela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again