Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
Branch
Czytelnia
(4)
Author
Bagińska Ewa
(1)
Gołba Zdzisław
(1)
Matys Justyna
(1)
Muszyńska Anna
(1)
Parchomiuk Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Odszkodowanie
(3)
Odpowiedzialność cywilna
(2)
Dobra osobiste
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Kara (prawo)
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odszkodowanie za szkody niematerialne
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Wypadki drogowe
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-982-6
Rozdział 1. Naprawienie szkody niemajątkowej w rozwoju historycznym , Rozdział 2. Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkowa w wybranych krajach europejskich , Rozdział 3. Zadośćuczynienie pieniężne jako podstawowy środek współczesnej ochrony dóbr osobistych , Rozdział 4. Analiza przesłanek zadośćuczynienia w kodeksie cywilnym , Rozdział 5. Dynamiczny charakter czynników wpływających na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego - zasady zasądzania zadośćuczynienia , Zakończenie - perspektywy rozwoju instytucji zadośćuczynienia pieniężnego w prawie polskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem / Anna Muszyńska. - Stan prawny na 1.03.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 454, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0385-9
1. "Sprawiedliwość naprawcza" w systemie sprawiedliwości karnej; 2. Wyrównanie szkód wyrządzonej przestępstwem- geneza regulacji prawnych w polskim ustawodawstwie karnym; 3. Podstawowe zagadnienia związane z naprawieniem szkody. Problemy terminologiczne; 4. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem jako "trzeci tor" w systemie następstw prawnokarnych; 5. Możliwość kompensowania szkody wyrządzonej przestępstwem w sferze prawa karnego materialnego; 6. Cywilnoprawne roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk. - Stan prawny na 1.08.2010 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XX, 593 s. ; 24 cm.
(System Prawa Administracyjnego / red. nacz. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; Tom 12)
ISBN: 978-83-255-1586-7
R.1 Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa: Uwagi terminologiczne; Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa - od czasów rzymskich do XX w.; Spory o charakter prawny roszczeń przeciwko państwu a miejsce regulacji; Przemiany w podstawach odpowiedzialności państwa w prawie polskim do 1997 r.; R.II Współczesne modele odpowiedzialności odszkodowawczej administracji i ich tendencje rozwojowe - uwagi porównawcze: Modele odpowiedzialności za działania bezprawne administracji; Tendencje rozwojowe; Tendencje rozwojowe w zakresie indemnizacji szkód legalnych; Rozwój instytucji odpowiedzialności państwa za naruszenie prawa wspólnotowego - wzmianka; R.III Filozoficzne i aksjologiczne uzasadnienia obowiązki indemnizacyjnego administracji (państwa); Przegląd teorii uzasadniających obowiązek indemnizacyjny administracji; Sprawiedliwości wyrównawcza czy sprawiedliwość dystrybuowana; R.IV Konstytucjonalizacja prawa podmiotowego do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej: Geneza art. 777 Konstytucji RP; Treść i funkcje konstytucyjnego prawa od odszkodowania; Skutki konstytucjonalizacji prawa do odszkodowania z tytułu wykonywania władzy publicznej dla systemu prawa; Konstytucyjne prawo do odszkodowania a konstytucyjne prawo do sądu; Konstytucyjne podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu szkód wyrządzonych zgodnym z prawem działaniem administracji publicznej; Publiczne prawo podmiotowe do odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych legalnym działaniem administracji publicznej; R.V Podstawy i zakres odpowiedzialności deliktowej administracji w świetle Kodeksu cywilnego: Zasada ryzyka jako podstawa ogólna odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej; Zasada słuszności jako podstawa odpowiedzialności za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej; Zagadnienia prawa międzyczasowego; Podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego o innych podmiotów publicznoprawnych za czynności niewładcze; R.VI Przesłanki odpowiedzialności deliktowej za niezgodne z prawem wykonywania władzy publicznej; Wykonywanie władzy publicznej - wybrane przypadki szczególne i graniczne; Bezprawność cywilna jako przesłanka odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej na podstawie art. 417 § 1 KC; Odpowiedzialność z tytułu bezprawia judykacyjnego; Odpowiedzialność z tytułu bezprawia normatywnego; Podstawy odpowiedzialności komornika sądowego; Zakres obowiązku naprawienia szkody; R.VII Przesłanki odpowiedzialności za działania legalne administracji: Zakres przedmiotowy - rodzaje uszczerbków objęte obowiązkiem odszkodowawczym; Ocena zdarzenia wywołującego szkodę; Rola związku przyczynowo-skutkowego; Rola związku przyczynowo-skutkowego; Zakres odszkodowania; R.VIII Realizacja roszczeń odszkodowawczych: Zakres podmiotowy odpowiedzialności; Forma rekompensaty; Droga dochodzenia roszczeń; Przedawnienie roszczeń; Znaczenie regresu dla funkcjonowania systemu odpowiedzialności administracji za wyrządzone szkody; Problemy reprezentacji Skarbu Państwa w procesie odszkodowawczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-465-9
1. Nowe ustawy ubezpieczeniowe oraz związkowe: Ustawy obowiązujące od 1 stycznia 2004 r.; Znowelizowane przepisy dotyczące umów ubezpieczenia. 2. Roszczenia poszkodowanych wobec zobowiązanych do naprawienia szkody: Ustalenie zobowiązanego do naprawienia szkody; Wypadek drogowy spowodowany przez nieubezpieczony lub niezidentyfikowany pojazd; Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę; Renta; Zwrot poniesionych wydatków; Warunki przejścia roszczenia o zadośćuczynienie na spadkobierców; Przedawnienie roszczeń. 3. Ochrona najbliższej rodziny poszkodowanego w razie jego śmierci: Osoby uprawnione do otrzymania kosztów leczenia i pogrzebu; Osoby uprawnione do renty; Odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego; Wartość świadczeń osób zobowiązanych do naprawienia szkody. 4. Naprawienie szkody doznanej w okresie płodowym: Problemy prawne dziecka poczętego; Uszkodzenie ciała w okresie płodowym; Utrata żywiciela w okresie płodowym. 5. Dochodzenie roszczeń przed sadem: Uprzywilejowana pozycja ubezpieczycieli w procesach sądowych; Wezwanie do zapłaty; Pozew; Dowody; Wykorkowanie; Postępowania odwoławcze. 6. Postępowania mediacyjne: Arbitralna postawa ubezpieczycieli wobec poszkodowanych; Postępowania ugodowe. 7. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody. Wzory pozwów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again