Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(5)
only on-site
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(4)
Author
Bagińska Ewa
(1)
Bieniek Gerard
(1)
Jastrzębski Jacek
(1)
Lewandowski Krzysztof
(1)
Mikosz Ryszard
(1)
Patulski Władysław
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Odszkodowanie
(6)
Odpowiedzialność cywilna
(3)
Geologia
(1)
Górnictwo
(1)
Kara umowna
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Pojazdy mechaniczne
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Samochody
(1)
Szkody górnicze
(1)
Ubezpieczenia majątkowe
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Wypadki drogowe
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-047-9
1. Kara umowna w perspektywie historyczno-porównawczej. 2. Pojęcie kary umownej w prawie polskim. 3. Kara umowna a umowne regulacje zakresu naprawienia szkody. 4. Funkcje kary umownej. 5. Zobowiązanie z tytułu kary umownej i jego stosunek do zobowiązania głównego. 6. Roszczenie o karę umowną i jego stosunek do innych uprawnień wierzyciela. 7. Miarkowanie kary umownej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-542-6
1. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe, 2. Ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego ponoszącego odpowiedzialność cywilną, 3. Wynagrodzenie szkód wynikłych wskutek wypadków drogowych, 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-066-2
Część I: Zasady odpowiedzialności władz publicznych w prawie porównawczym. 1. Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa. 2. Odpowiedzialność państwa w systemie publicznoprawnym - prawo francuskie. 3. Odpowiedzialność państwa na podstawie norm szczególnych prawa niemieckiego.4. Odpowiedzialność państwa na podstawie zasad ogólnych prawa cywilnego. 5. Wnioski prawnoporównawcze i podsumowujące. Część II: Przemiany w podstawach odpowiedzialności władzy publicznej w prawie polskim. 1. Ewolucja konstrukcji odpowiedzialności władzy publicznej w prawie polskim. 2. Konstytucjonalizacja prawa podmiotowego do odszkodowania. 3. Podstawy odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej w świetle Kodeksu cywilnego. Część III: Wykonywanie władzy publicznej - zakres podmiotowy odpowiedzialności. 1. Wykonywanie władzy publicznej. 2. Odpowiedzialność za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zleconych innym podmiotom. 3. Wykonywanie władzy publicznej przy usługach i czynnościach szczególnego rodzaju. 4. Uwagi końcowe. Część IV: Bezprawność przy wykonywaniu władzy publicznej. 1. Bezprawność cywilna jako przesłanka jako przesłanka odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej na podstawie art. 417 par. 1 KC. 2. Bezprawność judykacyjna. 3. Bezprawność normatywna. Część V: Pozostałe zagadnienia odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej. 1. Wyrządzenie szkody przy wykonywaniu władzy publicznej. 2. Szkoda i odszkodowanie. 3. Związek przyczynowy. 4. Podmioty uprawnione do występowania z roszczeniami odszkodowawczymi - wybrane problemy. 5. Zagadnienia podstawowe reprezentacji procesowej. Część VI: Podstawy odpowiedzialności władzy publicznej w niektórych przepisach odrębnych. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Podstawy odpowiedzialności komornika. 3. Odpowiedzialność za decyzje podatkowe na podstawie art. 260-261 Ordynacji podatkowej. 4. Odpowiedzialność za orzeczenia w postępowaniu karnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego / Ryszard Mikosz. - Stan prawny na 31.05.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 263 s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-259-X
1.Uwagi wstępne, 2.Odpowiedzialność za szkody wyrządzone korzystaniem z wnętrza ziemi pod rządem przepisów obowiązujących przed wejsciem w życie prawa geologicznego i górniczego, 3.Prawna konstrukcja odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakłądu górniczego,4.Przesłanki odpowiedzialności, 5.Podmiot odpowiedzialności za szkodę, 6.Sposoby naprawienia szkody, 7.Obowiązek zapobieżenia szkodzie grożącej wskutek ruchu zakłądu górniczego, 8.Dochodzenie o naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakłądu górniczego i zapobieganie tym szkodom, 9.Próba syntezy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-952-8
Cz. I Kodeks pracy: 1. Katalog obowiązków pracowniczych Art. 100 KP, 2. Zakaz konkurencji Art. 101 KP, 3. Odpowiedzialność materialna pracowników Art. 114-127 KP, 4. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników. Cz. II Kodeks postępowania cywilnego: 5. Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy Art. 459-477 KPC. Cz. III Kodeks postępowania karnego, 6. Powództwa adhezyjne Art. 62-70 KPK, 7.Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-648-2
1. Podstawowe pojęcia, 2. Władanie nieruchomością, 3. Ryzyko i odpowiedzialność, 4. Szkoda i jej naprawianie, 5. Umowa ubezpieczenia, 6. Ubezpieczenie mienia, 7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, 9. Ubezpieczenie finansowe i kontraktowe związane z nieruchomością, 10. Likwidacja szkód, 11. Przestępstwa ubezpieczeniowe w sektorze nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again