Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(11)
Author
Bauman Zygmunt
(1)
Dec Paweł
(1)
Frejtag-Mika Eliza
(1)
Geryk Marcin
(1)
Habermas Jürgen
(1)
Krzysztoszek Zofia
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Mościskier Andrzej
(1)
Myśliwiec Grzegorz
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Ossowska Maria
(1)
Rabczuk Wiktor
(1)
Tanalska-Dulęba Anna
(1)
Tulibacki Witold
(1)
Yalom Irvin D
(1)
Zaorski-Sikora Łukasz
(1)
Łukasiewicz Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Odpowiedzialność moralna
(10)
Etyka
(7)
Wartość
(2)
Bezrobocie
(1)
Bioetyka
(1)
Cierpienie
(1)
Dobro
(1)
Emerytura
(1)
Etyka społeczna
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Eugenika
(1)
Feminizm
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Grupy społeczne
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Inżynieria genetyczna
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konkurencja
(1)
Menedżerowie
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Psychoterapia
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ryzyko
(1)
Sens życia
(1)
Siła robocza
(1)
Socjobiologia
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba więzienna -- psychologia
(1)
Terapia psychodynamiczna
(1)
Uczucia
(1)
Unia Europejska
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wola
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zło
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-59-2
1. Pedagogika i jej problemy aksjologiczne w poglądach filozofów, 2. Etyka zawodowa a wartości pedagogiczne, 3. Wybrane zagadnienia z aksjologii edukacji, 4. Współczesne media i edukacja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Elementy etyki gospodarowania / Grzegorz Myśliwiec. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1996. - 103,[1] s. : wykr.,tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-86689-56-0
Etyka gospodarowania w systemie nauk o moralności; Równość szans w biznesie; Uczciwość w biznesie; Uczciwa i równa walka konkurencyjna; Bezstronność arbitrów jako warunek konieczny sprawiedliwego biznesu Odpowiedzialność jako wartość kierunkowa w sferze realizacji; Rzetelność jako podstawowy składnik odpowiedzialności zawodowej; Lojalność jako ważny składnik odpowiedzialnego biznesu; Etyczna promocja i reklama; Spolegliwy przedsiębiorca.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-226-9
1. Dobro, 2. Zło, 3. Odpowiedzialność, 4. Etyczne państwo, 5.Ponowoczesność, 6.Etyka a feminizm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89067-08-0
Część I: Krzywda - konteksty ontologiczne, psychologiczne, aksjologiczne i społeczne. Krzywda jako bezkresne zło; Fenomenologia krzywdy; Piramida wartości a krzywda ludzka; Próba usprawiedliwienia krzywdy; Nigdy więcej krzywdy! - rzeczywistość czy utopia? Krzywda jako constans w stosunkach międzyludzkich. Etyka naturalna; Krzywda urojona; Zagadnienie krzywdy na łamach Henryka Elzenberga "Kłopotu z istnieniem"; Nie krzywdzić - zasada humanizmu i imperatyw moralny. Część II: Krzywda w przestrzeni społecznej i indywidualnej. Poczucie krzywdy i sytuacja krzywdy współcześnie (intuicje, przykłady i interpretacje, predykcje i teorie naprawcze); Krzywda dokonana, krzywda doznana - problematyka winy i krzywdy w świadomości niemieckiej; Społeczno-pedagogiczne inicjatywy na rzecz walki z bezrobociem: normalność czy krzywda? Krzywda w medycynie, czyli o konsekwencjach naruszenia zasady nieszkodzenia; Krzywda dzieci; Skrzywdzone dzieciństwo; Symptomatologia urazowa dziecka krzywdzonego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-40-7
1. Edward O.Wilson - czy dylemat dla nauk społecznych, 2. Obiektywne podstawy natury ludzkiej a początki moralności, 3. Koncepcje wrodzonych predyspozycji do przestępczości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Normy moralne: próba systematyzacji / Maria Ossowska. - Wyd. 4. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 230, [1] s. ; 21 cm.
Ogólne uwagi o wartościowaniu; Normy moralne w obronie naszego biologicznego istnienia; Normy moralne w obronie godności; Normy moralne w obronie niezależności; Normy moralne w obronie prywatności; Normy moralne służące potrzebie zaufania; Normy moralne strzegące sprawiedliwości; Normy moralne wobec konfliktów społecznych; Cnoty miękkie na straży pokojowego współżycia; Cnoty służące organizowaniu życia zbiorowego; Cnoty osobiste, czyli zdobiące; Cnoty praktyczne; Normy moralne dotyczące norm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60561-18-8
Zawiera: WSTĘP. ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNOŚCI: 1.1. Pojęcie odpowiedzialności; 1.2. Teorie zarządzania a odpowiedzialność menedżerów; 1.3. Etyka a odpowiedzialność. Wybrane problemy; 1.3.1. Etyka a zarządzanie; 1.3.2. Etyka gospodarowania A. Smitha; 1.3.3. Etyka zobowiązań a odpowiedzialność; 1.3.4. Odpowiedzialność wobec środowiska działania; 1.4. Teoria społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.2. Obszary społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.3. Narzędzia CSR; 1.4.4. Korzyści CSR; 1.4.5. Menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu; 1.4.6. Aspekty normatywne CSR; 1.4.6.1. Norma ISO 26000 Guidance on Social Responsibility; 1.4.6.2. Zasady Global Compact ONZ; 1.5. Zasady podejmowania decyzji a racjonalność; 1.5.1. Zasady fundamentalne. Ontologia decyzji; 1.5.2. Teoretyczne aspekty racjonalności ekonomicznej; 1.5.3. Racjonalność ekonomiczna jako podstawa podejmowania decyzji; 1.5.4. Racjonalność ekonomiczna a wartość czasu; 1.5.5. Brzytwa Ockhama w podejściu do kryteriów racjonalności. ROZDZIAŁ 2. OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERA: 2.1. Wykonywanie zadań przez menedżerów; 2.2. Obszary zarządzania; 2.2.1. Rozwiązywanie problemów złośliwych; 2.2.2. Sygnały ostrzegawcze "czerwone chorągiewki"; 2.2.3. Model STARS; 2.2.4. Zbieranie i przetwarzanie informacji; 2.3. Obszar finansów i sprawozdawczości finansowej; 2.3.1. Utrzymanie płynności finansowej; 2.3.2. Kształtowanie struktury kapitału; 2.3.3. Analiza zdolności kontynuacji działalności firmy; 2.3.4. Ustawa Sarbanesa-Oxleya; 2.3.5. Sprawozdawczość finansowa; 2.4. Obszar kapitału ludzkiego; 2.4.1. Cechy osobowościowe menedżerów; 2.4.2. Hierarchia menedżerów w firmach; 2.4.3. Style zarządzania podwładnymi; 2.4.4. Podstawowe prawa człowieka i prawa pracownicze; 2.5. Obszar środowiska;2.5.1. Respektowanie i ochrona natury; 2.5.2. Wzrost presji ekologicznej; 2.6. Obszar upadłości; 2.6.1. Bankructwo a upadłość firmy; 2.6.2. Systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością. ROZDZIAŁ 3. UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ MENEDŻERÓW: 3.1. Wybrane czynniki specyficzne zachowań menedżerów; 3.1.1. Specyficzne uwarunkowania podejmowania decyzji; 3.1.2. Behawioralne aspekty procesu decyzyjnego; 3.1.3. Chroniczny stres zawodowy; 3.1.4. Ryzyko compliance; 3.1.5. Hazard moralny; 3.1.6. Corporate governance a pozycja menedżera; 3.1.7. Trychotomia władzy w zrzeszeniu; 3.1.8. Moc decyzyjna a odpowiedzialność prawna; 3.2. Zarządzanie informacją jako podstawa odpowiedzialnych decyzji; 3.2.1. Asymetria informacji jako bariera decyzyjna; 3.2.2. Korzystanie z informacji w świetle badania; 3.3. Wielokulturowość w zarządzaniu; 3.3.1. Znaczenie relacji międzykulturowych w biznesie; 3.3.2. Czynniki kulturowo-religijne a sukces w biznesie w świetle badań; 3.4. Skłonność do omijania prawa i brak legalizmu; 3.4.1. Nadużycia gospodarcze w skali międzynarodowej; 3.4.2. Nadużycia gospodarcze. Przykład Polski. ROZDZIAŁ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO: 4.1. Odpowiedzialność z kodeksu pracy; 4.2. Odpowiedzialność z kodeksu spółek handlowych; 4.3. Odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości; 4.4. Odpowiedzialność z ustaw regulujących rynek finansowy i kapitałowy; 4.4.1. Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i kapitałowym; 4.4.2. Ustawa o obligacjach; 4.4.3. Ustawa o funduszach inwestycyjnych; 4.4.4. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi; 4.4.5. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 4.4.6. Ustawa o giełdach towarowych; 4.5. Odpowiedzialność z ustawy o podatku od towarów i usług; 4.6. Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne; 4.7. Odpowiedzialność z ustawy upadłościowej i restrukturyzacyjnej; 4.7.1. Regulacje upadłościowe; 4.7.2. Regulacje restrukturyzacyjne. ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA: 5.1. Modele odpowiedzialności finansowej; 5.1.1. Problemy odpowiedzialności w praktyce; 5.1.2. Regulacje pokryzysowe w obszarze odpowiedzialności finansowej; 5.1.3. Odpowiedzialność prawno-finansowa w krajach OECD; 5.1.4. Odpowiedzialność CEO w Wielkiej Brytanii. Studia przypadków; 5.1.4.1. Ważniejsze regulacje prawne; 5.1.4.2. Odpowiedzialność finansowa dyrektorów; 5.1.4.3. Odpowiedzialność karna; 5.1.4.4. Odpowiedzialność administracyjna; 5.2. Odpowiedzialność finansowa w Polsce; 5.2.1. Sankcje karne. Aspekt finansowy; 5.2.2. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; 5.2.3. Sankcje administracyjne; 5.2.3.1. Sankcje wobec menedżerów instytucji finansowych; 5.2.3.2. Odpowiedzialność w świetle regulacji rynku kapitałowego; 5.2.3.3. Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji a kary UOKiK; 5.2.3.4. Kary dotyczące naruszenia prawa pracy; 5.2.3.5. Kary za środowisko; 5.2.4. Sankcje kontraktowe. ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA A WARTOŚCI W PRAKTYCE: 6.1. System wartości menedżerów w świetle badań; 6.2. Etyka spłacania długów w świetle badań; 6.3. Etyka podatkowa; 6.4. Odpowiedzialność a kodeksy deontologiczne; 6.4.1. Wytyczne i dyrektywy międzynarodowe; 6.4.2. Regulacje ogólnokrajowe; 6.4.3. Kodeksy branżowe i kodeksy przedsiębiorstw. ROZDZIAŁ 7. UBEZPIECZENIE OD RYZYKA PODEJMOWANIA DECYZJI. POLSKIE DOŚWIADCZENIA: 7.1. Ubezpieczenie menedżera; 7.2. Ubezpieczenie od utraty zysku. ROZDZIAŁ 8. STAN I KIERUNKI ZMIAN REGULACJI W OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI MENEDŻERÓW: 8.1. Modele odpowiedzialności i wynagradzania Krytyka tradycyjnego systemu; 8.2. Odpowiedzialność menedżerów w świetle badań; 8.2.1. Powiązanie wynagrodzeń menedżerów z wybranymi zmiennymi; 8.2.2. Odpowiedzialność menedżerów w świetle opinii ekspertów; 8.3. Zmiany systemów odpowiedzialności i motywacji; 8.3.1. Mierniki sukcesu; 8.3.2. Model motywacji finansowych; 8.3.3. Złote spadochrony; 8.3.4. Podatki od wysokich wynagrodzeń; 8.4. Kierunki zmian w obszarze odpowiedzialności menedżerów. BIBLIOGRAFIA. WYBRANE AKTY PRAWNE. INNE ŹRÓDŁA. SPIS RYSUNKÓW. SPIS WYKRESÓW. SPIS TABEL.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14821-8
1. Globalne strategie. 2. Struktury organizacyjne przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce. 3. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym. 4. Elastyczne systemy pracy. 5. Biznes elektroniczny. 6. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Społeczeństwo Współczesne)
ISBN: 83-7383-054-5
Zasadna powściągliwość. Czy istnieją postmetafizyczne odpowiedzi na pytanie o "właściwe życie"?; Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej? Spór o etyczną samowiedzę gatunku; Co to znaczy moralizacja natury ludzkiej?; Godność człowieka versus godność życia ludzkiego; Osadzenie moralności w etyce gatunku; To, co powstało samo, i to, co zostało zrobione; Zakaz instrumentalizacji, narodziny i możność bycia sobą; Moralne granice eugeniki; Przygotowanie gruntu dla autoinstrumentalizacji gatunku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60747-12-4
1. Śmierć: Życie, śmierć i lęk; Jak dzieci pojmują śmierć; Śmierć i psychopatologia; Śmierć i psychoterapia; 2. Wolność: Odpowiedzialność; Wola; 3. Izolacja: Izolacja egzystencjalna; Izolacja egzystencjalna i psychoterapia; 4. Brak sensu: Brak sensu i psychoterapia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-567-0
1. Pojęcie i zakres społecznej odpowiedzialności uczelni w badaniach jakościowych; 2. Opinie interesariuszy na temat społecznej odpowiedzialności uczelni w badaniach ilościowych; 3. Społeczna odpowiedzialność uczelni w opinii zarządzających szkołami wyższymi w świecie. Badania ilościowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-584-0
CZĘŚĆ 1. Gospodarka oparta na wiedzy śwaitowej jako nośnik rozwoju i integracji gospodarczej : Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów; Paradygmat "Nowej Gospodarki" jako wyzncznik konkurencyjności gospodarki krajowej; Unia Europejska: w poszukiwaniu nowej strategii rozwoju; cechy i tendencje rozwojowe teorii handlu międzynarodowego; wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel międzynarodowy; Rynki wschodzące - ocena potencjału rozwoju gospodarczego; Nowa ekonomia instytucjonalna jako nowa perspektywa badawcza w analizowaniu procesów gospodarczych; CZĘŚĆ 2. Determinanty przedsiębiorczości i konkurencyjności w praktyce gospodarczej : Znaczenie przedsiębiorstw w Polsce w podnoszeniu wartości kapitału ludzkiego jako źródła przewagi konkurencyjnej; Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego; Przedsiębiorczość indywidualna i zespołowa w świetle teorii ryzyka. Ryzyko w bankowości; Makroekonomiczne warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw; metody zwalczania bezrobocia w Polsce - przykład regiony lubelskiego; Dylematy systemów emerytalnych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej; Etyczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w dobie globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-408-2
1.Problematyka badań własnych: Zjawisko wpływu społecznego; Wybrane pojęcia pedagogiki resocjalizacyjnej; 3. Charakterystyka społeczności więziennej mężczyzn w jej podstawowych wymiarach. Przejawy wpływu społecznego; Zagadnienia badawcze; 2. Charakterystyka metodologiczna: Zdefiniowanie zmiennych i wskaźników zmiennych; Metody, techniki oraz narzędzia badawcze; Organizacja badań; 3. Wyniki badań: Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych wobec grup własnej i obcej ze względu na czas pobytu w izolacji więziennej; Uleganie wpływowi społecznemu przez tymczasowo aresztowanych wobec grup własnej oraz obcej ze względu na czas pobytu w izolacji więziennej; Uleganie wpływowi społecznemu przez skazanych wobec grup własnej i obcej ze względu na uczestnictwo w programowym oddziaływaniu; Omówienie wyników; Wnioski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Authority data
Etyka - a odpowiedzialność moralna (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Odpowiedzialność moralna (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again