Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(7)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Blaski Ewelina
(1)
Filar Marian
(1)
Górski Adam
(1)
Hałas Radosław G
(1)
Kala Dariusz
(1)
Kawśniewski Zbigniew
(1)
Kunicka-Michalska Barbara
(1)
Potulski Jacek
(1)
Sakowicz Andrzej
(1)
Sieńko Agnieszka
(1)
Warylewski Jarosław
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Odpowiedzialność karna
(6)
Prawo karne
(4)
Przestępstwo
(2)
Europol
(1)
Handel ludźmi
(1)
Korupcja
(1)
Ksenofobia
(1)
Lekarze
(1)
Medycyna
(1)
Narkomania
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Odpowiedzialnośc prawna
(1)
Odpowiedzialność karna -- prawo międzynarodowe -- stan na 2006 r.
(1)
Policja
(1)
Polska
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(1)
Przekroczenie granicy nielegalne
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Rasizm
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Restrukturyzacja
(1)
Sądownictwo
(1)
Terroryzm
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-38938
I. Ewolucja poglądów na odpowiedzialność nieletnich sprawców czynów zabronionych. II. Przesłanki prawnokarnej odpowiedzialności nieletniego. III. Reakcja karna wobec nieletniego odpowiadającego na zasadzie art.10 § 2 K.K. IV. Procesowy i wykonawczy aspekt odpowiedzialności karnej nieletniego. V. Zmiany koncepcji postępowania z nieletnim na tle projektów nowelizacji K.K.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-39-8
Komentarz do ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne / red. nauk. Ewelina Blaski. - Wyd.2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2006. - 234 s. : tab., rys. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-185-2
1. Zagadnienia wstępne, 2. Struktura przestępstwa. Podział przestępstw, 3. Odpowiedzialność karna za przestępstwa materialne popełnione w formie zaniechania, 4. Przypisanie skutku w prawie karnym, 5. Prawo karne intertemporalne, 6. Podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, 7. Strona podmiotowa przestępstwa, 8. Formy popełniania przestępstwa, 9.Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, 10. Błąd i jego rodzaje w prawie karnym, 11. Środki karnoprawne reakcji na czyn przestępny, 12. Zbieg przepisów a zbieg przestępstw, 13. Czyn ciągły i ciąg przestępstw - różne koncepcje przestępstwa ciągłego, 14. Recydywa - powrót do przestępstwa, 15. Przedawnienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony zdrowia / Agnieszka Sieńko. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 175 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-751-3
1. Prawo ochrony zdrowia, 2. Źródła prawa ochrony zdrowia, 3. Formy uczestnictwa w rynku usług medycznych, 4. Zasady finansowania uczestników rynku medycznego, 5. Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, 6. Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Zasady odpowiedzialności karnej : art. 1 §1 i 2, art. 3-7 KK / Barbara Kunicka-Michalska. - Stan prawny na 1.01.2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 417 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-200-2
Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Rozdział I: Zasady odpowiedzialności karnej. Art. 1. Warunki odpowiedzialności. Art. 3. Zasada humanitaryzmu. Art. 4. Zmiana ustawy. Art. 5. Zasada terytorialności. Art. 6. Czas i miejsce przestępstwa. Art. 7. Zbrodnie i występki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-568-X
Cz. I Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej: 1. Ewolucja III filaru Unii Europejskiej, 2. Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej, 3. Walka z korupcją w prawie Unii Europejskiej, 4. Prawo europejskie a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych, 5. Unia Europejska wobec walki z terroryzmem, 6. Walka z przestępczością zorganizowaną w prawie Unii Europejskiej, 7. Nielegalna imigracja na obszarze Unii Europejskiej, 8. Unia Europejska wobec handlu ludźmi, 9. Unia Europejska wobec narkotyków, 10. Unia Europejska wobec walki z rasizmem i ksenofobią. Cz. II Współpraca organów ścigania w ramach Unii Europejskiej: 11. Europol = Europejski Urząd Policji, 12. Pościg transgraniczny jako forma współpracy policji w ramach Unii Europejskiej, 13. Główne założenia decyzji ramowej o zespołach dochodzeniowo-śledczych i jej implementacja do prawa krajowego. Cz. III Współpraca sądowa w ramach Unii Europejskiej: 14. Europejski nakaz aresztowania i jego implementacja do prawa krajowego, 15. Zabezpieczenia dowodów i mienie nad terytorium Unii Europejskiej, 16. Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na obszarze Unii Europejskiej, 17. Współpraca państw w ramach Eurojustu, 18. Europejska Sieć Sadowa w sprawach karnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again