Form of Work
Książki
(53)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(48)
available
(18)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(49)
Author
Zielińska Eleonora
(3)
Baran Beata
(2)
Blaski Ewelina
(2)
Borkowska Joanna
(2)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Filar Marian
(2)
Fiutak Agnieszka
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Kil Jan
(2)
Konieczny Jerzy
(2)
Kwaśniak Aleksander
(2)
Marek Andrzej
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Skorupka Jerzy
(2)
Warylewski Jarosław
(2)
Zawłocki Robert
(2)
Zoll Andrzej
(2)
Artymiak Grażyna
(1)
Bojarski Marek
(1)
Burzyński Paweł
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chłopecki Aleksander. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Duży Jerzy
(1)
Dyl Marcin. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grześkowiak Alicja
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Górniok Oktawia
(1)
Górski Adam
(1)
Habrat Dorota
(1)
Hałas Radosław G
(1)
Hoc Stanisław
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kala Dariusz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Karski Karol
(1)
Kawśniewski Zbigniew
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kosmaty Piotr
(1)
Kotowski Wojciech
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kozłowska-Kalisz Patrycja
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Krześ Sławomir
(1)
Kunicka-Michalska Barbara
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Kędziora Renata
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Maraszek Magdalena
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Nita Barbara
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Nowak Krystian
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Paprzycki Lech. K
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Plebanek Ewa
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Potulski Jacek
(1)
Pudło Anna
(1)
Radoniewicz Filip
(1)
Rzepka Michał
(1)
Sakowicz Andrzej
(1)
Siemaszko Andrzej
(1)
Sieńko Agnieszka
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Suwaj Patrycja Joanna
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Szeliga Zbigniew
(1)
Słowakiewicz Robert
(1)
Topa Ilona
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Zaborowski Piotr
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 3 Dokumenty karne
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 6 Dokumenty karne. Część 2, Wybór tekstów z komentarzami
(1)
Ćwiertniak Tomasz
(1)
Ćwiąkalski Zbigniew
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Światłowski Andrzej
(1)
Świda Zofia
(1)
Świątkowski Andrzej Marian
(1)
Święcka. Krystyna
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(39)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(55)
Language
Polish
(55)
Subject
Odpowiedzialność karna
(47)
Prawo karne
(21)
Przestępstwo
(10)
Medycyna
(6)
Prawo karne procesowe
(6)
Kara (prawo)
(5)
Odpowiedzialność prawna
(5)
Prawo gospodarcze
(5)
Terroryzm
(5)
Lekarze
(4)
Odpowiedzialność cywilna
(4)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(4)
Prawo pracy
(4)
Wina (prawo)
(4)
Środki zabezpieczające (prawo)
(4)
Harmonizacja prawa
(3)
Informacje niejawne
(3)
Szkodliwość społeczna czynu
(3)
Bezprawność czynu
(2)
Dowód sądowy
(2)
Dług
(2)
Dłużnicy
(2)
Etyka lekarska
(2)
Fałszerstwo
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Nieletni przestępcy
(2)
Odpowiedzialnośc cywilna
(2)
Odszkodowanie
(2)
Oszustwo
(2)
Policja
(2)
Polska
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Pracownicy samorządowi
(2)
Pranie pieniędzy
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo karne gospodarcze
(2)
Prawo prasowe
(2)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(2)
Przestępczość gospodarcza
(2)
Rozliczenia pieniężne
(2)
Umowa
(2)
Urzędnicy
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Broń palna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Ciąg przestępstw
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziennikarze
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europol
(1)
Eutanazja
(1)
Farmaceuci
(1)
Godność ludzka
(1)
Gospodarka
(1)
Handel ludźmi
(1)
Informacja
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kara śmierci
(1)
Kara śmierci -- teologia -- chrześcijaństwo
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Korupcja
(1)
Kościół katolicki -- a poronienie sztuczne
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Kroński, Aleksander
(1)
Ksenofobia
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Naprawienie szkody
(1)
Narkomania
(1)
Negocjacje
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obrona konieczna -- prawo -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Odpowiedzialnośc prawna
(1)
Odpowiedzialność karna -- Polska
(1)
Odpowiedzialność karna -- prawo międzynarodowe -- stan na 2006 r.
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność polityczna
(1)
Odpowiedzialność za wykroczenia
(1)
Orzeczenie sądowe
(1)
Osoba prawna
(1)
Pedofilia
(1)
Polityka społeczna -- zagadnienia -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Subject: time
1989-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Mołdawia
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
55 results Filter
Book
In basket
Aspekty karne działalności medialnej / Piotr Kosmaty. - Warszawa : Difin SA , 2018. - 231 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-8085-536-6
Zawiera: Rozdział I. Rola prawa karnego w ograniczaniu wolności wypowiedzi: 1. Pojęcie wolności wypowiedzi; 2. Wolność wypowiedzi jako zasada ustrojowa; 3. Wolność prasy; 4. Ograniczenia wolności wypowiedzi oraz prasy; 5. Wolność wypowiedzi oraz prasy w świetle regulacji międzynarodowych; 6. Znaczenie prawa karnego materialnego w wytyczaniu granic swobody wypowiedzi i wolności prasy; 7. Ustanie reakcji karnej a wolność wypowiedzi. Rozdział II. Odpowiedzialność prawna dziennikarza: 1. Odpowiedzialność prawna dziennikarza; 2. Model postępowania w sprawach prasowych; 2.1. Postępowanie karne; 2.2. Postępowanie cywilne; 3. Prawo karne w relacji do odpowiedzialności dyscyplinarnej dziennikarza; 4. Prawo do sprostowania. Rozdział III. Przestępstwa prasowe właściwe: 1. Grupa pierwsza; 1.1. Nieoznaczenie materiałów prasowych (art. 49 w zw. z art. 27 PrPras); 1.2. Rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego bez koncesji oraz rozprowadzanie programu radiowego lub telewizyjnego bez wpisu do rejestru; 2. Grupa druga; 2.1. Uchylanie się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu państwowego albo listu gończego (art. 47 PrPras); 2.2. Prawnokarna ochrona organizacji działalności prasowej (art. 49 w zw. z art. 14 i 15 ust. 2 PrPras); 3. Grupa trzecia. Rozdział IV. Przestępstwa prasowe niewłaściwe (popełnione w treści materiału prasowego): 1. Zniesławienie prasowe (medialne); 2. Zniewaga prasowa (medialna); 3. Obraza uczuć religijnych przy użyciu prasy; 4. Publiczne propagowanie faszyzmu lub totalitaryzmu. Rozdział V. Przestępstwa przeciwko wolności prasy (szczególna ochrona dziennikarza): 1. Prawnokarna ochrona aktywności dziennikarskiej (art. 43); 2. Prawnokarna ochrona krytyki prasowej (art. 44); 3. Prawnokarna ochrona swobody drukowania, nabywania i rozpowszechniania informacji prasowych (art. 49 w zw. z art. 3); 4. Prawnokarna ochrona obowiązku informowania prasy (art. 49 w zw. z art. 11 ust. 2); 5. Odpowiedzialność redaktora za przestępstwo prasowe (art. 49a). Rozdział VI. Wykroczenia prasowe: 1. Ogólna charakterystyka wykroczeń; 2. Działalność zawodowa dziennikarza a Kodeks wykroczeń; 3. Wykroczenia prasowe właściwe (porządkowo-prasowe); 3.1. Nielegalne wydawanie dziennika lub czasopisma (art. 45 PrPras); 4. Wykroczenia prasowe niewłaściwe (popełniane w treści publikacji); 4.1. Nawoływanie do przestępstwa (art. 52a k.w.). Rozdział VII. Dostęp do akt postępowania karnego: 1. Prawo do informacji. Jawność wewnętrzna i zewnętrzna postępowania karnego; 2. Ograniczenia w dostępie do akt sprawy; 3. Zewnętrzna jawność postępowania karnego; 4. Udostępnienie informacji z postępowania przygotowawczego na mocy art. 12 Prawa o prokuraturze; 5. Kodeks postępowania karnego a przepisy innych ustaw; 6. Tajemnica postępowania przygotowawczego – między teorią a praktyką. Rozdział VIII. Sprawozdawczość sądowa w świetle prawa prasowego: 1. Wypowiadanie opinii w mediach co do rozstrzygnięć sądowych (przedsądy); 2. Problematyka publikowania w środkach masowego przekazu wizerunku i danych osobowych uczestników procesu; 3. Sprawozdawczość prasowa w kontekście art. 357 k.p.k. Rozdział IX. Dziennikarstwo śledcze, agresywne metody gromadzenia informacji, tajemnica dziennikarska: 1. Śledztwo dziennikarskie; 1.1. Wpływ zasad procesowych na śledztwo dziennikarskie; 1.2. Granice śledztwa dziennikarskiego; 1.3. Prowokacja dziennikarska; 2. Agresywne sposoby gromadzenia informacji; 3. Tajemnica dziennikarska. Podsumowanie. Wybrana bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 343
Book
In basket
Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim / Magdalena Maraszek. - Stan prawny na 1.05.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 191, [1] s. : tab. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3819-6
1. Problematyka określenia wieku sprawcy jako kryterium odpowiedzialności karnej w ujęciu historycznym; 2. Granica wieku odpowiedzialności karnej w systemach prawnych innych państw; 3. Odróżnienie dziecka od osoby dorosłej de lege lata w wybranych przepisach polskiego prawa; 4. Podwyższenie granicy wieku odpowiedzialności karnej w ujęciu ekonomicznym; 5. Podsumowanie wyników badań oraz uwagi de lege ferenda na temat konieczności nowelizacji przepisów dotyczących wieku odpowiedzialności karnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-78-6
1. Bezstronność i jej rozumienie wśród zasad prawa, 2. Ustrojowe i materialno - prawne środki wspierające bezstronność działań administracji, 3. Podmioty zobowiązane do zachowania bezstronności w postępowaniu administracyjnym, 4. Procesowe gwarancje bezstronności, 5. Rola nadzoru i kontroli w ograniczaniu stronniczego działania, 6. Bezstronność a odpowiedzialność administracji za podjęte działania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-11-3
1. Charakter prawny naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązki po nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.; 2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o orzeczenie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywde na podstawie art. 46 § 1 kodeksu karnego; 3. Karnoprawne przesłanki orzeczenia obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 4. Cywilnoprawne przesłanki materialne warunkujące orzeczenie obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę stosowane w prawie karnym; 5. Zakres obowiązku naprawienia szkody w prawie cywilnym i w prawie karnym; 6. Zasady ustalania wysokości zadośćuczynienia w prawie cywilnym i w prawie karnym; 7. Nawiązka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-38-4
1. Podstawowe zagadienia wewnętrznego zróżnicowania (dyferencjacji) postępowania karnego, 2. Postępowania szczególne jako przejaw normatywnego zróżnicowania postępowania karnego rozpoznawczego, 3. Charkater prawny i przesłanki poszczególnych postępowań szczególnych, 4. Zbieg i zmiana postępowań szczególnych, 5. Odmienność postępowań szczególnych, 6. Funkcje zróznicowania, 7. Granice zróżnicowania, 8. Wybrane wyznaczniki zróżnicowania, 9. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0437-5
1. Kompensacyjna funkcja prawa karnego: W kierunku lepszej realizacji funkcji kompensacyjnej przez polskie prawo karne- propozycja zmian; Wybrane zagadnienia z problematyki funkcji kompensacyjnej prawa karnego; Roszczenie o naprawienie szkody w trybie art. 46 k.k. a proces adhezyjny jako formy inicjatywy pokrzywdzonego w zakresie dochodzenia kompensacji na gruncie prawa karnego- wybrane zagadnienia praktyki sądowej; Materialnoprawne i procesowe aspekty realizacji kompensacyjnej funkcji postępowania zabezpieczającego- zagadnienia wybrane; Kompensacja w prawie karnym skarbowym; Uprawnienie do uzyskania kompensacji za szkodę wyrządzoną przestępstwem z funduszy gwarancyjnych w świetle rozwiązań francuskiego kodeksu postępowania karnego; Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody- uwagi krytyczne; 2. Karnomaterialny aspekt obowiązku naprawienia szkody: Charakter obowiązku naprawienia szkody w art. 46 k.k. a problemy praktyki orzeczniczej; Orzekania obowiązku naprawienia szkody za przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; Obowiązek naprawienia szkody jako podstawa uchylenia albo złagodzenia karania za przestępstwa gospodarcze; Funkcje i znaczenia przepisu art. 295 1 k.k.; O obowiązku naprawienia szkody na tle jednego judykatur; Prawnomiędzynarodowe aspekty zobowiązania do naprawienia szkody przez sąd w postępowaniu karnym; Świadczenie pieniężne jako szczególna forma naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; 3. Procesowe aspekty obowiązku naprawienia szkody: Procesowe aspekty środka karnego obowiązku naprawienia szkody; Obowiązek naprawienia szkody a reguła onus probanci; Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; Zarządzanie odszkodowania pieniężnego z urzędu- zagadnienia wybrane; Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przestępstwem w świetle regulacji międzynarodowych i krajowych- zagadnienia wybrane; Uzasadnienia orzeczenia w przedmiocie akcji cywilnej w procesie karnym- rozważania natury ogólnej; Karnoprocesowa kontrola rozstrzygnięcia w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem; Funkcjonowanie zakazu reformations in peius chroniącego pozwanego w postępowaniu adhezyjnym; Dochodzenie roszczeń majątkowych a powaga rzeczy osądzonej; Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu w spawach nieletnich- uwagi na tle teoretycznym i praktycznych; 4. Zderzenie odpowiedzialności karnej z odpowiedzialnością cywilną za szkodę: Konsekwencje cywilnoprawnego charakteru obowiązku naprawienia szkody w świetle rozstrzygnięć prawa karnego materialnego (uwagi de lege ferenda); Uwagi na temat proponowanych zmian przepisów kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego; Pokrzywdzony w postępowaniu przeciwko niepoczytalnemu; Postępowanie adhezyjne w polskim i niemieckim procesie karnym- zarys problematyki na tle porównawczym; Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w przypadku śmierci pokrzywdzonego; Kontynuacja możliwości naprawienia szkody wobec podziału pokrzywdzonej spółki kapitałowej; Brak rozstrzygnięcia lub częściowe zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego w procesie karnym a ich dochodzenie na drodze cywilnej; Obowiązek naprawienia szkody- wybrane zagadnienia; 5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody: Skarb Państwa jako źródło kompensacji dla pokrzywdzonego- uwagi na tle systemowym; Obowiązek odszkodowawczy państwa za czynności dokonane wobec obywatela w ramach współdziałania z obcym wymiarem sprawiedliwości; Zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania na poczet kary a kompensacja szkody i krzywdy wynikającej z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania; Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa realizowana przez sądy karne na podstawie tzw. ustawy lutowej z 1991 r.; Praktyczne aspekty stosowania ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw; "Odpowiednia suma pieniężna" przyznawana na skutek rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki; Karnoprocesowa legitymacja statio fisci Skarbu Państwa w zakresie dochodzenia naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem łowieckim; 6. Wykonanie obowiązku naprawienia szkody: Problematyka wykonania obowiązku naprawienia szkody; Szczególne aspekty wykonania probacyjnego obowiązku naprawienia szkody; Czynności funkcjonariuszy policji podejmowane w ramach śledztwa finansowego w związku z zabezpieczeniem mienia na poczet kar i środków karnych o charakterze majątkowym- wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; Nr 410)
ISBN: 978-83-7395-226-3
1. Ujawnienie tajemnicy państwowej; 2. Ujawnienie tajemnicy służbowej; 3. Nielegalne uzyskanie informacji; 4. Niszczenie informacji; 5. Szkoda w bazach danych; 6. Sabotaż informatyczny; 7. Zakłócenie pracy w sieci; 8. Bezprawne wykorzystanie programów i danych; 9. Projekty zmian niektórych przepisów penalizujących przestępstwa przeciwko ochronie informacji; 10. Pozakodeksowa odpowiedzialność karna w zakresie ochrony informacji; 11. Ściąganie i karanie sprawców przestępstw przeciwko ochronie informacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materialne określenie przestępstwa / Ewa Plebanek. - Stan prawny na 1.07.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 324 s. ; 22 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-809-6
Cz. I. W poszukiwaniu definicji społecznej treści przestępstwa. Pojęcie społecznej szkodliwości a definicja przestępstwa: 1. Społeczna szkodliwość (społeczne niebezpieczeństwo) jako termin opisowy; 2. Społeczna szkodliwość (społeczne niebezpieczeństwo) jako termin oceniający; 3. Materialne ujęcie definicji przestępstwa w okresie zmiany ustroju. Ułomności: chlubić się czy przezwyciężać?; 4. O dwóch znaczeniach społecznej szkodliwości- z problematyki pogranicza płaszczyzny stanowienia i stosowania prawa; Cz. II. Karygodność jako element struktury przestępstwa: 1. Społeczna treść czynów prawnokarnie irrelewantnych, okoliczności wyłączających bezprawność i czynów o znikomym stopniu szkodliwości społecznej; 2. Materialne ujecie przestępstwa z zagadnienie winy: czysta normatywna teoria winy i praktyczne konsekwencje jej przyjęcia dla problematyki społecznej treści przestępstwa; 3. Faktory wyznaczające stopień społecznej szkodliwości czynu; 4. Uwagi dotyczące wpływu rozpracowania teoretycznego instytucji na praktykę wymiaru sprawiedliwości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-387-5
1. Geneza i kształtowanie sie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych na świecie - analiza prawnoporównawcza, 2. Rozwój odpowiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych na gruncie polskiego prawa karnego, 3. Karny charakter ustawowej odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 4. Koncepcja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w kodeksie karnym, 5. Materialnoprawne aspekty odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (wybrane problemy), 6. Problematyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za wybrane przestepstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 3(14) 2006. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2006. - 194 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 3(14) 2006)
1. Ocena rozwoju publicznego rynku akcji w Polsce latach 1991-2005; 2. Obrona spółek przez wrogim przejęciem w czasie V Fali; 3. Wykup menedżerski; 4. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi - nowe podejście do walki z terroryzmem; 5. Odpowiedzialność karna dostawy usługi "Czat" w świetle regulacji chroniących dzieci przed pedofilią; 6. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jako sposób egzekucji świadczeń pieniężnych; 7. "Logos" retoryki sądowej Arystotelesa; 8. Remigiusz Bierzanek - jego nauczanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7159-262-0
1. Definicje molestowania seksualnego, 2. Podstawy odpowiedzialności w prawie pracy, 3. Podstawy odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego, 4. Odpowiedzialność karna za molestowanie seksualne, 5. Wybrane przypadki molestowania seksualnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 4.)
ISBN: 978-83-255-1311-5
1.Okoliczności wyłączające bezprawność: Zagadnienia ogólne; Obrona konieczna; Stan wyższej konieczności; Kolizja obowiązków; Dozwolony eksperyment; Dopuszczalne ryzyko sportowe; 2. Okoliczności uchylające lub umniejszające winę: Uwagi ogóle- pozór czyny; Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Błąd co do znamion czyny zabronionego; Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność; Błąd co do okoliczności wyłączającej winę; Błąd co do prawa; Działanie na rozkaz popełnienia przestępstwa; Inne okoliczności wyłączające winę; 3. Okoliczności wyłączające albo ograniczające karalność: Uwagi ogólne; Ustawowe klauzule niekaralności; Przedawnienie; Immunitety; Częściowe lub całkowite darowanie kary; Zatarcie skazania; 4. Pozorny i pomijalny zabieg przestępstw oraz ciągłość popełnienia przestępstwa: Uwagi ogólne; Ewolucja konstrukcji przestępstwa ciągłe; Czyn ciągły i ciąg przestępstw; Czyny współukarane jako szczegół przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-37-4
Główne pojęcia odnoszące się do funkcjonowania spółek kapitałowych; Cz. I Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółek kapitałowych w świetle teorii; Cz. II Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółek kapitałowych w świetle praktyki; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-341-1
1. Ogólne zasady legalności czynności leczniczych. 2. Analiza przesłanek legalności czynności leczniczych. 3. Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza w związku z wykonywaniem zawodu. 4. Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce medycznej. 5. Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzeniem eksperymentu medycznego. 6. Odpowiedzialność karna lekarza za inne nieterapeutyczne czynności medyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-186-7
1. Wprowadzenie. 2. Wybrane problemy ogólnych zasad odpowiedzialności karnej menadżerów. 3. Wybrane problemy ustawowych typów przestępstw popełnianych przez Menadżerów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-38938
I. Ewolucja poglądów na odpowiedzialność nieletnich sprawców czynów zabronionych. II. Przesłanki prawnokarnej odpowiedzialności nieletniego. III. Reakcja karna wobec nieletniego odpowiadającego na zasadzie art.10 § 2 K.K. IV. Procesowy i wykonawczy aspekt odpowiedzialności karnej nieletniego. V. Zmiany koncepcji postępowania z nieletnim na tle projektów nowelizacji K.K.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-424-6
1. Przedmiot ochrony oraz znamiona strony przedmiotowej przestępstwa przewidzianego w art. 218 1 k.k.; 2. Podmiot przestępstwa z art. 218 1 k.k.; 3. Strona podmiotowa przestępstwa przewidzianego w art. 218 1 k.k.; 4. Stosunek art. 218 1 k.k. do innych przepisów rozdziału XXVIII Kodeksu karnego; 5. Przestępstwo przewidziane w art. 218 1 k.k. w ujęciu statystycznym; 6. Stosowanie art. 218 1 k.k. w praktyce- wybrane zagadnienia; 7. Karnoprawna ochrona praw pracowniczych w ustawodawstwach karnych wybranych państw europejskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again