Form of Work
Książki
(15)
Czasopisma
(7)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(15)
only on-site
(15)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(15)
Author
Baran Beata
(7)
Borski Maciej (1975- )
(7)
Fiutak Agnieszka
(4)
Fleszer Dorota (1971- )
(4)
Kil Jan
(4)
Baran Krzysztof Wojciech
(3)
Dörre-Kolasa Dominika
(3)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(3)
Kuczkowski Przemysław
(3)
Lityński Adam
(3)
Majewski Kamil
(3)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(3)
Wentkowska Aleksandra
(3)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(3)
Antonów Kamil
(2)
Borkowska Joanna
(2)
Chmielarz-Grochal Anna
(2)
Czermińska Małgorzata
(2)
Dobrowolski Grzegorz
(2)
Gredka-Ligarska Iwona
(2)
Gurdek Magdalena (1977- )
(2)
Góral Zbigniew
(2)
Konieczny Jerzy
(2)
Kosicki Tomasz
(2)
Kozielewicz Wiesław
(2)
Kwaśniak Aleksander
(2)
Lewandowicz-Machnikowska Monika (1973- )
(2)
Lis Artur
(2)
Majewska Patrycja
(2)
Nowak Krystian
(2)
Pokora Andrzej
(2)
Skuczyński Paweł
(2)
Sobas Magdalena
(2)
Walczak Krzysztof
(2)
Włodarczyk Mirosław
(2)
Łaguna Łukasz
(2)
Śladkowski Mariusz
(2)
Adamus Rafał
(1)
Balcarek Szymon
(1)
Baran Barbara
(1)
Bidziński Mariusz
(1)
Biskup-Grabowska Katarzyna
(1)
Buratowska Klaudia
(1)
Chmaj Marek (1969- )
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Dawidziuk Ewa
(1)
Derc Ewa
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Folfas Paweł
(1)
Gardocka Teresa (1947- )
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Gwóźdź Tomasz
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Izdebski Hubert (1947- )
(1)
Jagiełło Dariusz
(1)
Jesiołowski Kamil
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Jóźwiak Piotr
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kamińska Katarzyna
(1)
Kiełbas Dominika
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kowalski Paweł
(1)
Kozaczek Jan
(1)
Kozak Elżebieta
(1)
Krasuń Aneta
(1)
Krzysztofik-Pelka Magdalena
(1)
Kubica Jędrzej
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Kwaśniewska Katarzyna
(1)
Lityński Adam (1940- )
(1)
Majewski Łukasz (1979- )
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mincewicz Wojciech
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz (1970- )
(1)
Miśkowicz Tomasz
(1)
Moll Tomasz
(1)
Musiała Anna
(1)
Myjak Krzysztof
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Nowakowski Bartosz
(1)
Nowicka Urszula
(1)
Odrobina Anna
(1)
Papis Wojciech
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Patryk Aleksandra
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Piesiewicz Piotr F
(1)
Year
2020 - 2022
(7)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(18)
Prawo pracy
(8)
Odpowiedzialność karna
(6)
Odpowiedzialność cywilna
(5)
Postępowanie dyscyplinarne
(5)
Dowód sądowy
(4)
Prawo cywilne procesowe
(4)
Prawo karne procesowe
(4)
Zbiorowe stosunki pracy
(4)
Czas pracy
(3)
Emerytura
(3)
Etyka lekarska
(3)
Etyka zawodowa
(3)
Nauczyciele akademiccy
(3)
Praca czasowa
(3)
Praca młodocianych
(3)
Pracownicy samorządowi
(3)
Prawa człowieka
(3)
Prawnicy
(3)
Płaca
(3)
Renta rodzinna
(3)
Renty
(3)
Ubezpieczenia chorobowe
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Umowa o pracę
(3)
Urlopy
(3)
Związki zawodowe
(3)
COVID-19
(2)
Godność ludzka
(2)
Kryptowaluta
(2)
Medycyna
(2)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(2)
Ochrona danych osobowych
(2)
Odpowiedzialnośc cywilna
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo do sądu
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo medyczne
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Praworządność
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Sankcja administracyjna
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Skargi i zażalenia
(2)
Straż graniczna
(2)
Sądy przysięgłych
(2)
Ubezpieczenia od wypadków
(2)
Urzędnicy
(2)
Wina (prawo)
(2)
Ława przysięgłych
(2)
Absolutorium (prawo)
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI)
(1)
Antyterroryzm
(1)
Apelacja
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezskuteczność (prawo)
(1)
Brexit
(1)
Broń palna
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Common law
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzja środowiskowa
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Delegowanie pracowników
(1)
Demokracja deliberatywna
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dezinformacja
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dotacja
(1)
Dyscyplina pracy
(1)
Dyskrecjonalność sędziowska
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Eksport
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Farmaceuci
(1)
Geologia
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Górnictwo
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Immunitety
(1)
Informacje niejawne
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Innowacje
(1)
Subject: work
Konstytucja Polski (1921)
(1)
Konstytucja Polski (1935)
(1)
Konstytucja Polski (1952)
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Subject: time
2001-
(5)
2001-0
(2)
1201-1300
(1)
Subject: place
Polska
(10)
Niemcy
(3)
Stany Zjednoczone (USA)
(3)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Wielka Brytania
(2)
Afryka Zachodnia
(1)
Arktyka (region)
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Borzykowa (woj. łódzkie, pow. radomszczański, gm. Żytno)
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Dania
(1)
Francja
(1)
Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.)
(1)
Grenlandia (Dania ; wyspa)
(1)
Irlandia
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Kanada
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Mołdawia
(1)
Norwegia
(1)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(7)
Czasopismo prawnicze
(7)
Podręcznik
(5)
Monografia
(2)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(13)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(7)
Filozofia i etyka
(1)
22 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-529-9
1. Zagadnienia podstawowe, 2. Pojęcia i zasady etyki prawniczej, 3. Prawo - etyka prawnicza - sumienie, 4. Relacje pomiędzy prawnikiem i klientem, 5. Środowisko prawnicze, Aneks: Wykonywanie zawodu radcy prawnego na podstawie Ustawy z 6 lipca 1982 roku o radcy prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-8235-646-5
Zawiera: R. 1 Konstytucyjna ochrona życia ludzkiego; R. 2 Klauzula sumienia; R. 3 Zasady i przesłanki odpowiedzialności podmiotów leczniczych. Zakres dopuszczalnej kontroli; R. 4 Nowe zasady eksperymentów medycznych; R. 5 Odpowiedzialność karna za błąd medyczny i niepożądane zdarzenie medyczne; R. 6 Odpowiedzialność cywilna lekarza i podmiotu leczniczego za szkodę (krzywdę) wyrządzoną przy wykonywaniu działalności leczniczej; R. 7 Przetwarzanie danych o stanie zdrowia w podmiotach leczniczych w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych a odpowiedzialność prawnokarna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych; R. 8 Tajemnica lekarska i odpowiedzialność za jej naruszenie; R. 9 Pozbawienie prawa wykonywania zawodu lekarza – ramy odpowiedzialności; R. 10 Ochrona prawna zarodka in vitro; R. 11 Nowe procedury medyczne w świetle polskiego prawa; R. 12 Odpowiedzialność karna lekarza za leczenie bez zgody; R. 13 Biegły lekarz; R. 14 Odpowiednie stosowanie pozaustawowych instytucji materialnego prawa karnego w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy; R. 15 Współpraca lekarza z organami ścigania; R. 16 Odpowiedzialność karna za brak udzielania świadczeń medycznych w zakładach karnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0576-1
1.Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej; 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów w Polsce w XX wieku; 3. Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej; 4. Polityka karania w orzecznictwie komisjo dyscyplinarnej; 5. Studia zaufania publicznego?; 6. Postępowanie dyscyplinarne wobec studentów; 7. Rola rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów w postępowaniu dyscyplinarnym; 8. Społeczność akademicka a alternatywne metody rozwiązywania sporów; 9. Wybór orzeczeń komisji UW z lat 200-2005
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Sądowa)
ISBN: 978-83-264-9711-7
1. Odpowiedzialność dyscyplinarna- uwagi ogólne; 2. Zbiory zasad etyki zawodów prawniczych a odpowiedzialność dyscyplinarna; 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna a postępowanie lustracyjne; 6. Podstawowe instytucje dyscyplinarnego prawa materialnego; 7. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym; 8. Przebieg postępowania dyscyplinarnego; 9. Instytucja zawieszenia w czynnościach służbowych; 10. Nadzwyczajne środki zaskarżania w postępowaniu dyscyplinarnym; 11. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów; 12. Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów; 13. Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów; 14. Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych; 15. Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy; 16. Propozycje zmian przepisów z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Prawnika / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-512-8
1. Odpowiedzialność dyscyplinarna- uwagi ogólne; 2. Zbiory zasad etyki zawodów prawniczych a odpowiedzialność dyscyplinarna; 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna a postępowanie lustracyjne; 6. Podstawowe instytucje dyscyplinarnego prawa materialnego; 7. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym; 8. Przebieg postępowania dyscyplinarnego; 9. Instytucja zawieszenia w czynnościach służbowych; 10. Nadzwyczajne środki zaskarżania w postępowaniu dyscyplinarnym; 11. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów; 12. Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów; 13. Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów; 14. Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych; 15. Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy; 16. Propozycje zmian przepisów z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Odpowiedzialność pracownicza / Ewa Staszewska. - Stan prawny na 1.05.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2013. - 237, [3] s. : rys. ; 25 cm.
(Biblioteka Prawa Pracy)
ISBN: 978-83-264-4339-8
1.Pojęcie, zakres podmiotowy i rodzaje odpowiedzialności pracowniczej; 2. Odpowiedzialność materialna; 3. Odpowiedzialność porządkowa; 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-2805-8
I.: Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych , II. : Odpowiedzialność służbowa , III. : Odpowiedzialność cywilnoprawna , IV.: Odpowiedzialność karna i karna skarbowa , V.: Odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-4529-1
I.: Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych , II. : Odpowiedzialność służbowa , III. : Odpowiedzialność cywilnoprawna , IV.: Odpowiedzialność karna i karna skarbowa , V.: Odpowiedzialność w ramach dyscypliny finansów publicznych i kontroli zarządczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych : modele i zasady / Beata Baran. - Stan prawny na 1 stycznia 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2021. - 451 s. : rysunki, tabele ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8223-708-5
Wprowadzenie; R. 1 Definicja i typologia prawa dyscyplinarnego; R. 2 Charakterystyka odpowiedzialności dyscyplinarnej w systemie prawa polskiego; R. 3 Źródła prawa w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 4 Modele organizacyjno-proceduralne w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 5 Podmioty uczestniczące w postępowaniach dyscyplinarnych w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 6 Wyodrębnienie i typologia zasad w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 7 Zasada praworządności w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 8 Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 9 Zasada trafnej reakcji dyscyplinarnej w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 10 Zasada interioryzacji w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 11 Zasada monokratyczności (jednoosobowości) i zasada kolegialności w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 12 Zasada legalizmu w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 13 Zasada prawa do obrony w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 14 Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 15 Zasada domniemania niewinności w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 16 Zasada in dubio pro reo w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 17 Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 18 Zasada obiektywizmu w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 19 Zasada sprawności postępowania w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 20 Zasada racjonalnego formalizmu w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 21 Zasada dwuinstancyjności w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 22 Zasada kontroli w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 23 Zasada wykonalności rozstrzygnięć dyscyplinarnych w postępowaniach dyscyplinarnych funkcjonariuszy formacji policyjnych; R. 24 Postępowania dyscyplinarne funkcjonariuszy formacji policyjnych w płaszczyźnie modelowej; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8160-479-6
1. Część ogólna prawa pracy: Pojęcie, systematyka i zakres przedmiotowy prawa pracy; Funkcje prawa pracy; Zasady prawa pracy; Równe traktowanie w zatrudnieniu; Źródła prawa pracy; 2. Indywidualne prawo pracy: Stosunek pracy; Umowa o pracę; Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy; Ustanie stosunku pracy; Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę; Zatrudnianie pracowników tymczasowych; Pozaumowne stosunki pracy; Prawa i obowiązki stron stosunku pracy; Ochrona danych osobowych; Zakaz konkurencji; Wynagrodzenie za pracę; Czas pracy; Urlopy pracownicze; Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników; Odpowiedzialność materialna pracowników; Powszechna ochrona pracy; Ochrona rodzicielstwa; Zatrudnianie i ochrona młodocianych i dzieci; Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 3. Zbiorowe prawo pracy: Wolności związkowe; Status prawny związków zawodowych; Status prawnych organizacji pracodawców; Partycypacja pracownicza; Zbiorowe spory pracy; 4. Procesowe prawo pracy: Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy; Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy; Inspekcja pracy; przedawnienie roszczeń i terminy zawite; 5. Prawo ubezpieczeń społecznych: Zagadnienia ogólne prawa ubezpieczeń społecznych; Podleganie ubezpieczeniom społecznym; Finansowanie ubezpieczeń społecznych; Ubezpieczenie emerytalne; Ubezpieczenia rentowe; Ubezpieczenia chorobowe; Ubezpieczenia wypadkowe; Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; Postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Krzysztof W. Baran. - Stan prawny 31.03.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2013. - 781, [3] s. : tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-4301-5
1. Część ogólna prawa pracy: Pojęcie i przedmiot prawa pracy; Funkcje prawa pracy; Zasady prawa pracy; Równe traktowanie w zatrudnieniu; Źródła prawa pracy; 2. Indywidualne prawo pracy: Stosunek pracy; Umowa o pracę; Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy; Ustanie stosunku pracy; Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę; Zatrudnianie pracowników tymczasowych; Pozaumowne stosunki pracy; prawa i obowiązki stron stosunku pracy; Zakaz konkurencji; Wynagrodzenie za pracę; Czas pracy; Urlopy pracownicze; Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników; Odpowiedzialność materialna pracowników; Powszechna ochrona pracy; Ochrona rodzicielstwa; Zatrudnianie i ochrona młodocianych i dzieci; Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 3. Zbiorowe prawo pracy: Wolności związkowe; Status prawny związków zawodowych; Status prawnych organizacji pracodawców; Partycypacja pracownicza; Zbiorowe spory pracy; 4. Procesowe prawo pracy: Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy; Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy; Inspekcja pracy; przedawnienie roszczeń i terminy zawite; 5. Prawo ubezpieczeń społecznych: Zagadnienia ogólne prawa ubezpieczeń społecznych; Podleganie ubezpieczeniom społecznym; Finansowanie ubezpieczeń społecznych; Ubezpieczenie emerytalne; Ubezpieczenia rentowe; Ubezpieczenia chorobowe; Ubezpieczenia wypadkowe; Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; Postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (3 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8107-752-1
1. Część ogólna prawa pracy: Pojęcie, systematyka i zakres przedmiotowy prawa pracy; Funkcje prawa pracy; Zasady prawa pracy; Równe traktowanie w zatrudnieniu; Źródła prawa pracy; 2. Indywidualne prawo pracy: Stosunek pracy; Umowa o pracę; Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy; Ustanie stosunku pracy; Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę; Zatrudnianie pracowników tymczasowych; Pozaumowne stosunki pracy; prawa i obowiązki stron stosunku pracy; Zakaz konkurencji; Wynagrodzenie za pracę; Czas pracy; Urlopy pracownicze; Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników; Odpowiedzialność materialna pracowników; Powszechna ochrona pracy; Ochrona rodzicielstwa; Zatrudnianie i ochrona młodocianych i dzieci; Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 3. Zbiorowe prawo pracy: Wolności związkowe; Status prawny związków zawodowych; Status prawnych organizacji pracodawców; Partycypacja pracownicza; Zbiorowe spory pracy; 4. Procesowe prawo pracy: Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy; Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy; Inspekcja pracy; przedawnienie roszczeń i terminy zawite; 5. Prawo ubezpieczeń społecznych: Zagadnienia ogólne prawa ubezpieczeń społecznych; Podleganie ubezpieczeniom społecznym; Finansowanie ubezpieczeń społecznych; Ubezpieczenie emerytalne; Ubezpieczenia rentowe; Ubezpieczenia chorobowe; Ubezpieczenia wypadkowe; Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; Postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo w medycynie / Agnieszka Fiutak. - Wyd. 5 Stan prawny grudzień 2018 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2019. - 257 s. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-8128-866-8
Zawiera: Część I. Wiadomości ogólne. 1. Wprowadzenie do prawa medycznego: Pojęcie prawa medycznego; 2. Wykonywanie zawodu medycznego: Pojęcie zawodu Zawód lekarza i lekarza dentysty; Zawód pielęgniarki i położnej; Ratownik medyczny i ratownik; Zawód diagnosty laboratoryjnego; Zawód felczera; 3. Formy wykonywania zawodu: Uwagi ogólne; Umowa o pracę; Umowa cywilnoprawna; Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka; Grupowa praktyka; 4. Podstawowe obowiązki pracownika medycznego wynikające z wykonywania zawodu: Obowiązek udzielania pomocy; Informowanie pacjenta o stanie zdrowia; Prowadzenie i udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej; Obowiązek zachowania tajemnicy; Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta; Zakaz sprzedaży środków medycznych; Obowiązek ubezpieczenia; Obowiązek wykonywania zleceń lekarskich; Regulaminy porządkowe szpitali; 5. Prawa personelu medycznego: Odstąpienie od leczenia; Uzyskanie pełnej informacji o celowości wykonania zleceń lekarskich; Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego; Ordynowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych; Lekarz i pielęgniarka jako funkcjonariusze publiczni; 6. Zgoda pacjenta: Uwagi ogólne; Podstawowe pojęcia; Charakterystyka instytucji zgody pacjenta; 7. Definicja i klasyfikacja błędów medycznych: Uwagi ogólne; Klasyfikacja błędów. Część II. Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne. 8. Rozwój odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce; 9. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności: Uwagi ogólne; Rodzaje odpowiedzialności; 10. Odpowiedzialność cywilna: Uwagi ogólne; Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu); Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto); Zbieg odpowiedzialności; Charakter odpowiedzialności; Przesłanki odpowiedzialności; Rodzaje odpowiedzialności w zależności od łączącego stosunku personelu medycznego z pacjentem; Wynagrodzenie szkody; Terminy przedawnień; Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej; 11. Odpowiedzialność pracownicza: Odpowiedzialność porządkowa; Odpowiedzialność materialna; 12. Odpowiedzialność zawodowa: Odpowiedzialność zawodowa lekarza i lekarza dentysty; Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki, położnej; Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnosty laboratoryjnego; Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia; Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej pracowników służby zdrowia; 13. Odpowiedzialność karna: Podstawy odpowiedzialności karnej; Rodzaje przestępstw; Okresy przedawnień i zatarcie skazania; Zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego a odpowiedzialność karna; Niepowodzenie w leczeniu a odpowiedzialność karna pracownika medycznego; Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi; Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna lekarza; Eutanazja i pomoc w samobójstwie; Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy zawodowej; Odpowiedzialność za fałsz intelektualny; 14. Zdarzenia medyczne. Część III. Inne ustawy z zakresu prawa medycznego. 15. Ustawa o działalności leczniczej; 16. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 17. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo w medycynie / Agnieszka Fiutak. - Wyd. 6 Stan prawny czerwiec 2021 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2021. - XVII, [1], 268 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-8235-757-8
Część I. Wiadomości ogólne. 1. Wprowadzenie do prawa medycznego: Pojęcie prawa medycznego; 2. Wykonywanie zawodu medycznego: Pojęcie zawodu Zawód lekarza i lekarza dentysty; Zawód pielęgniarki i położnej; Ratownik medyczny i ratownik; Zawód diagnosty laboratoryjnego; Zawód felczera; 3. Formy wykonywania zawodu: Uwagi ogólne; Umowa o pracę; Umowa cywilnoprawna; Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka; Grupowa praktyka; 4. Podstawowe obowiązki pracownika medycznego wynikające z wykonywania zawodu: Obowiązek udzielania pomocy; Informowanie pacjenta o stanie zdrowia; Prowadzenie i udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej; Obowiązek zachowania tajemnicy; Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta; Zakaz sprzedaży środków medycznych; Obowiązek ubezpieczenia; Obowiązek wykonywania zleceń lekarskich; Regulaminy porządkowe szpitali; 5. Prawa personelu medycznego: Odstąpienie od leczenia; Uzyskanie pełnej informacji o celowości wykonania zleceń lekarskich; Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego; Ordynowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych; Lekarz i pielęgniarka jako funkcjonariusze publiczni; 6. Zgoda pacjenta: Uwagi ogólne; Podstawowe pojęcia; Charakterystyka instytucji zgody pacjenta. Część II. Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne. 7. Rozwój odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce; 8. Definicja i klasyfikacja błędów medycznych: Uwagi ogólne; Klasyfikacja błędów; 9. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności: Uwagi ogólne; Rodzaje odpowiedzialności; 10. Odpowiedzialność cywilna: Uwagi ogólne; Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu); Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto); Zbieg odpowiedzialności; Charakter odpowiedzialności; Przesłanki odpowiedzialności; Rodzaje odpowiedzialności w zależności od łączącego stosunku personelu medycznego z pacjentem; Wynagrodzenie szkody; Terminy przedawnień; Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej; 11. Odpowiedzialność pracownicza: Odpowiedzialność porządkowa; Odpowiedzialność materialna; 12. Odpowiedzialność zawodowa: Odpowiedzialność zawodowa lekarza i lekarza dentysty; Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki, położnej; Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnosty laboratoryjnego; Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia; Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej pracowników służby zdrowia; 13. Odpowiedzialność karna: Podstawy odpowiedzialności karnej; Rodzaje przestępstw; Okresy przedawnień i zatarcie skazania; Zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego a odpowiedzialność karna; Niepowodzenie w leczeniu a odpowiedzialność karna pracownika medycznego; Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi; Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna lekarza; Eutanazja i pomoc w samobójstwie; Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy zawodowej; Odpowiedzialność za fałsz intelektualny; 14. Zdarzenia medyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo w medycynie / Agnieszka Fiutak. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 226 s. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1801-1
I. Wiadomości ogólne: Pojecie i źródła prawa medycznego; Wykonywanie zawodu medycznego; Formy wykonywania zawodu; Podstawowe obowiązki pracownika medycznego wynikające z wykonywania zawodu; Prawa personelu medycznego; Zgoda pacjenta; Definicja i klasyfikacja błędów medycznych. II. Odpowiedzialność pracowników służby zdrowia: Rozwój odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce; Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności; Odpowiedzialność cywilna; Odpowiedzialność pracownicza; Odpowiedzialność zawodowa; Odpowiedzialność karna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt specjalny)
Temat: Kroński, Aleksander (prawnik ; 1870-1935) ; Demokracja deliberatywna - prawo - Polska ; Inicjatywa ludowa - prawo - Polska ; Społeczeństwo obywatelskie - a inicjatywa ustawodawcza - Polska ; Rzecznik praw obywatelskich - organizacja - Polska ; Równość (prawo) - prawodawstwo - Polska ; Dyskryminacja - prawo - Polska ; Farmaceuci - klauzula sumienia - prawo - Polska ; Farmaceuci - etyka - Polska ; Prawa człowieka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Godność ludzka - filozofia - zagadnienia - 21 w ; Zapłodnienie sztuczne - etyka ; Zapłodnienie sztuczne - metody - prawo ; Wina (prawo) - a indukcja ; Wina (prawo) - a abdukcja (log.) ; Wina (prawo) - a dedukcja ; Dowód sądowy - a opinie prawne ; Ekspertyza (prawo) - a a dowód sądowy ; Przepadek rzeczy - prawo - Polska ; Orzeczenie sądowe ; Prawo karne procesowe ; Broń palna - użytkowanie - prawo - Polska ; Pozwolenia administracyjne - prawo - Polska ; Administracja elektroniczna - organizacja - Polska ; Administracja elektroniczna - a doręczenie pisma - prawo - Polska ; Budżety obywatelskie - a samorząd terytorialny ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd powiatowy ; Absolutorium (prawo) - zarząd - samorząd wojewódzki ; Równość (prawo) - Polska ; Postępowanie administracyjne - a równość (prawo) ; Samorząd terytorialny - organizacja - teoria - Polska ; Służba więzienna - odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Dyscyplina pracy - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a policja - prawo ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Irlandia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Australia ; Rzecznik praw obywatelskich - a policja - Stany Zjednoczone (USA) ; Sztuka - fałszerstwo - handel ; Odpowiedzialność cywilna - handel - sztuka ; Prawo gospodarcze - Polska ; Uber - a kierowcy zawodowi - prawo pracy ; Prawo pracy - a lojalność ; Prawo pracy - a praworządność ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - ustrój - historia ; Gagauzja (Mołdawia ; region autonom.) - autonomia (politol.) ; Mołdawia - ustrój ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - budżety obywatelskie - stan na 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: O ustroju Gagauzji – przyczynek do dyskusji; Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako instytucja demokracji deliberatywnej i wyraz świadomości konstytucyjnej; The implementation of the principles of equality and the prohibition of discrimination in the activities of the Ombudsman as an independent authority for equal treatment; Poszukując podstaw prawnych odmowy wydania leku przez aptekarza – czyli kilka uwag na tle wolności sumienia polskiego farmaceuty; Wokół zagadnienia filozoficznych podstaw praw człowieka; Wolność prokreacyjna a tzw. problem „zbawczego rodzeństwa” (ang. savior sibling); Uzasadnienie i przekonanie jako podstawy dowodu w procesie karnym; Dowód z opinii instytutu naukowego (art. 290 k.p.c.) w świetle orzecznictwa sądowego – wybrane zagadnienia; Wpływ orzeczenia przepadku na sytuację prawną małżonka skazanego; Skarga na wyrok sądu odwoławczego jako środek zaskarżenia sui generis; Administracyjne cofnięcie pozwolenia na broń. Polemika na kanwie przypadków regulowanych art. 18 ustawy o broni i amunicji; Komunikacja elektroniczna w funkcjonowaniu administracji publicznej; Budżet obywatelski a budżet partycypacyjny. Dwa rozwiązania dla jednego miasta w konsekwencji nowelizacji prawa samorządowego; Odrzucenie uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu i województwa – głos w wieloletniej dyskusji; Realizacja zasady równości wobec prawa w postępowaniu administracyjnym; Aleksandra Krońskiego teoria samorządu terytorialnego; Nullum crimen sine lege certa and the disciplinary offences of Prison Service officers; Rola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policing; Zasady odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży fałszywego dobra kultury; Nowa instytucja prawa gospodarczego – zarząd sukcesyjny. Analiza prawna; Próba ochrony przed elektroniczną technologią pracowniczego statusu zatrudnionych; Lojalność a praworządność w stosunku pracy; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1155/10; Sprawozdanie z VII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z VIII seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Polityka informacyjna wobec dóbr kultury”; Michał Bernaczyk, „Dokument wewnętrzny” jako ograniczenie konstytucyjnego prawa do informacji. Rozstrzyganie kolizji w teorii i praktyce prawa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, ss. 278.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXI. Zeszyt 1)
Obowiązek opłaty za odprowadzania do wód - wód opadowych lub roztopowych (kiedy zapłacimy za odprowadzenie deszczówki); Katecheza szkolna i parafialna w Republice Federalnej Niemiec - relacja prawa kanonicznego i powszechnego; Charakter prawny roszczeń podmiotów prowadzących szkoły i placówki niepubliczne w zakresie dotacji oświatowych; Stypendium sportowe dla zawodników ustanowione i finansowane przez gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych - zagadnienia wybrane; Cryptocurrencies in the polish legal system - basic problems and challenges; Uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; Pozycja prokuratora w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym - analiza prawna; Ograniczenia praw i wolności obywatelskich w dobie pandemii covid-19 w świetle charakterystyki prawa jako systemu; Administracyjne kary pieniężne czasu epidemii i zasada stosowania „ustawy względniejszej”; Poszukiwanie podstaw prawnych roszczeń odszkodowawczych przedsiębiorców za szkody spowodowane ograniczeniami działalności gospodarczej w celu zwalczania COVID-19 - część II; Wsparcie dla podatników podatku od nieruchomości w związku z pandemią COVID-19; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań prawnych w związku z pandemią SARS-COV-2; Zasada trafnej reakcji dyscyplinarnej w sprawach funkcjonariuszy straży marszałkowskiej - wybrane zagadnienia materialnoprawne i proceduralne; Zwiększone koszty wyżywienia jako składnik odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu - uwagi na tle orzecznictwa sądowego. Problemy materialnoprawne i procesowe; Jednoinstancyjność postępowania skargowego a wyraz niezadowolenia ze sposobu załatwienia skargi; Prawo do sądu: poszukiwanie realizacji prawa do sądu w procesie przymusowej restrukturyzacji; Reaktywacja odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. W świetle konstytucyjnej zasady prawa do sądu; Wnoszenie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r., sygn. K 52/13; Przyjęcie bez zgody do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie niezdolnej do samodzielnej egzystencji - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2018 r., II CSK 22/181.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again