Źródło opisu
Książki
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(4)
tylko na miejscu
(3)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(3)
Autor
Bieniek Gerard
(1)
Dzienis Paweł
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Krasińska Anna
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Mikosz Ryszard
(1)
Patulski Władysław
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(6)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Odpowiedzialność cywilna
(5)
Odszkodowanie
(3)
Fundacja
(1)
Geologia
(1)
Górnictwo
(1)
Hotelarstwo
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Organizacje
(1)
Pojazdy mechaniczne
(1)
Polska
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Samochody
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki jawne
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki partnerskie
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Szkody górnicze
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Umowa
(1)
Wypadki drogowe
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7387-971-4
1. Uwagi ogólne o odpowiedzialności cywilnej państwa, 2. Zasada odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań publicznych w prawie innych państw i prawie wspólnotowym, 3. Przesłanki i zasady odpowiedzialności cywilnej, 4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy sądowniczej, 5. Bezprawność normatywna. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy ustawodawczej
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7334-542-6
1. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe, 2. Ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego ponoszącego odpowiedzialność cywilną, 3. Wynagrodzenie szkód wynikłych wskutek wypadków drogowych, 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego / Ryszard Mikosz. - Stan prawny na 31.05.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 263 s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-259-X
1.Uwagi wstępne, 2.Odpowiedzialność za szkody wyrządzone korzystaniem z wnętrza ziemi pod rządem przepisów obowiązujących przed wejsciem w życie prawa geologicznego i górniczego, 3.Prawna konstrukcja odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakłądu górniczego,4.Przesłanki odpowiedzialności, 5.Podmiot odpowiedzialności za szkodę, 6.Sposoby naprawienia szkody, 7.Obowiązek zapobieżenia szkodzie grożącej wskutek ruchu zakłądu górniczego, 8.Dochodzenie o naprawę szkód wyrządzonych ruchem zakłądu górniczego i zapobieganie tym szkodom, 9.Próba syntezy
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-952-8
Cz. I Kodeks pracy: 1. Katalog obowiązków pracowniczych Art. 100 KP, 2. Zakaz konkurencji Art. 101 KP, 3. Odpowiedzialność materialna pracowników Art. 114-127 KP, 4. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od pracowników. Cz. II Kodeks postępowania cywilnego: 5. Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy Art. 459-477 KPC. Cz. III Kodeks postępowania karnego, 6. Powództwa adhezyjne Art. 62-70 KPK, 7.Kazusy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo w turystyce / Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Difin, 2006. - 535 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7251-679-0
1. Terminologia w turystyce, 2. Źródła prawa w turystyce, 3. Organy administracji publicznej w dziedzinie turystyki i dziedzinach z nią związanych, 4. Działalność gospodarcza organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jako działalność regulowana, 5. Wymagania administracyjnoprawne w działalności hotelarskiej, 6. Administracyjnoprawne ograniczenia turystyki, 7. Umowy w turystyce, 8. Odpowiedzialność cywilna w turystyce
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 379.85 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7299-429-5
Dział I: Zagadnienia ogólne. 1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. 2. Rejestrowanie i ewidencjonowanie przedsiębiorców. 3. Zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. Dział II: Przedsiębiorca jednoosobowy i spółka cywilna. 1. Przedsiębiorca jednoosobowy. 2. Spółka cywilna przedsiębiorców jednoosobowych. Dział III: Spółki handlowe. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Spółka jawna. 3. Spółka partnerska. 4. Spółka komandytowa. 5. Spółka komandytowo-akcyjna. 6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Spółka akcyjna. Dział IV: Spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe. 1. Spółdzielnie. 2. Przedsiębiorstwa państwowe. Dział V: Podmioty o ubocznych celach gospodarczych. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń. 3. Fundacje. 4. Kółka rolnicze, rolnicze zrzeszenia branżowe, związki rolników, kółek i organizacji rolniczych, związki zawodowe rolników indywidualnych. 5. Cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, związek rzemiosła polskiego. 6. Krajowa Izba Gospodarcza, izby gospodarcze. 7. Zrzeszenia handlu i usług, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług, zrzeszenia transportu, ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu. 8. Związki zawodowe i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, ogólnokrajowe związki międzybranżowe, ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe. 9. Związki pracodawców, federacje i konfederacje związków pracodawców. 10.Stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. 11. Kolumny transportu sanitarnego, zakłady opieki zdrowotnej, kościelne osoby prawne i inne osoby wpisywane do KRS. 12. Organizacje pożytku publicznego. Dział VI: Wybrane zasady i formy aktywności gospodarczej w ujęciu prawa Unii Europejskiej. 1. Przedsiębiorczość, usługi, przedsiębiorca w systemie prawnym UE. 2. Wspólnotowe regulacje prawne spółek prawa handlowego. 3. Ponadnarodowe formy prowadzenia działalności gospodarczej - wprowadzenie. 4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG). 5. Spółka Europejska (SE). 6. Spółdzielnia Europejska (SpE). 7. Stowarzyszenie Europejskie (StE). 8. Europejska Spółka Wzajemna (ESW). 9. Europejska Spółka Prywatna (ESP). 10. Polska ustawa o Europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i Spółce Europejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (3 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej