Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(8)
Author
Bieniek Gerard
(1)
Bączyk-Rozwadowska Kinga
(1)
Czerniak-Swędzioł Justyna
(1)
Drozdowska Urszula
(1)
Nesterowicz Mirosław
(1)
Siemiątkowski Tomasz
(1)
Sobolewski Przemysław
(1)
Warciński Michał
(1)
Świderska Małogrzata
(1)
Year
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Odpowiedzialność cywilna
(8)
Medycyna
(3)
Etyka lekarska
(2)
Odszkodowanie
(2)
Prawa pacjenta
(2)
Chorzy
(1)
Konkurencja
(1)
Leczenie
(1)
Lekarze
(1)
Pojazdy mechaniczne
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Samochody
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Służba zdrowia
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zawody medyczne
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta / Urszula Drozdowska. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - XLIV, 374 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-704-0
1. Kształtowanie się idei praw pacjenta w perspektywie historycznej oraz komparatystycznej, 2. Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim, 3. Podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej w razie naruszenia praw pacjenta, 4. Roszczenia cywilnoprawne przysługujące pacjentowi w razie naruszenia jego dóbr osobistych i praw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-332-5
Cz.I Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu w systemie prawa prywatnego: 1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w okresie poprzedzającym kodeks zobowiązań, 2. Odpowiedzialność zakładu leczniczego za szkody wyrządzone przy leczeniu na gruncie kodeksu zobowiązań, 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu przez lekarzy i personel medyczny jako funkcjonariuszy państwowych pod rządzami Kodeksu Cywilnego, 4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w nowym systemie opieki zdrowotnej, 5. Naprawienie szkód wyrządzonych przy leczeniu w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 6. Modyfikacja reguł odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu w świetle regulacji art. 77 ust. 1 Konstytucji i nowelizacji Kodeksu cywilnego z dnia 17.VI.2004 r. Cz.II Ubezpieczeniowe i gwarancyjne systemy odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczniu: 1. Powstanie i istota koncepcji odpowiedzialności bez winy za szkody wyrządzone przy leczniu, 2. Nowozelandzki system kompetencji szkód doznanych w następstwie wypadków, 3. Szwedzki system ubezpieczenia NFFI, 4. Koncepcje odpowiedzialności bez winy za szkody wyrządzone przy leczeniu w Stanach Zjednoczonych, 5. Francuski system kompensacji szkód wyrzadzonych przy leczeniu, 6. Systemy odpowiedzialności bez winy w innych krajach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-542-6
1. Zasady odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe, 2. Ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego ponoszącego odpowiedzialność cywilną, 3. Wynagrodzenie szkód wynikłych wskutek wypadków drogowych, 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-793-4
Część I: Zagadnienia ogólne odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych. 1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności cywilnoprawnej. 2. Postacie odpowiedzialności cywilnoprawnej. 3. Klasyfikacja odpowiedzialności cywilnoprawnej z punktu widzenia relacji między podmiotem "dotkniętym naruszeniem" a potmiotem ponoszącym odpowiedzialność. 4. Odpowiedzialność cywilnoprawna a przesłanki i zasady odpowiedzialności. Część II: Zagadnienia szczególne odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółkach kapitałowych. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Odpowiedzialność wspólników (akcjonariuszy) wobec spółki. 3. Odpowiedzialność wobec spółki oraz wspólników (akcjonariuszy) z tytułu nienależytego sprawowania mandatu członka organu. 4. Odpowiedzialność członka zarządu wobec wierzycieli spółki z tytułu naruszenia obowiązków ustawowych. 5. Odpowiedzialność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych bądź innych sprawozdań sporządzonych przez organy spółki kapitałowej (biegłego rewidenta i biegłego) wobec spółki oraz wspólników za szkody wyrządzone przy badaniu. 6. Odpowiedzialność promotorów spółki i innych podmiotów za szkody wyrządzone: czynnościami tworzenia spółki bądź podwyższenia jej kapitału zakładowego oraz działaniami innych osób działających na rzecz spółki - wobec spółki oraz osób trzecich. 7. Podstawy dochodzenia roszczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-627-2
I. Obowiązki pracownika a interes gospodarczy pracodawcy jako przedmiot ochrony, II. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia jako instytucja prawa pracy służąca ochronie interesów pracodawcy, III. Klauzula konkurencyjna - ochrona interesów pracodawcy ze strony byłego pracownika, IV. Zagadnienie nieuczciwej konkurencji pracownika względem pracodawcy, V. Odpowiedzialność pracownicza a ochrona interesów gospodarczych pracodawcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. - Wyd.8 uaktual. i poszerz. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2007. - 415 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7285-347-9
1. Prawa pacjenta i obowiązki lekarzy oraz zakładów opieki zdrowotnej, 2. Odpowiedzialność cywilna lekarza, 3. Prawo do leczenia w Polsce i w Unii Europejskiej, 4. Poszczególne przypadki odpowiedzialności lekarza, 5. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej, personelu medycznego, 6. Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej, 7. Odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone przy leczeniu i "wypadki medyczne", 8. Kodeks Etyki Lekarskiej, 9. Akty prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-426-5
I. Przedawnienie roszczeń deliktowych w systematyce prawa cywilnego i jego ewolucja w perspektywie historycznej II. Ratio legis przedawnienia roszczeń deliktowych III. Mechanizm przedawnienia roszczeń deliktowych IV. Zasada podzielności roszczenia o naprawienie szkody i jej konsekwencje V. Nadużycie zarzutu przedawnienia roszczenia o naprawienie skody wyrządzonej deliktem VI Konstytucyjne uwarunkowania przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych VII. Zagadnienia intertemporalne VIII. Postulaty de lege ferenda Załączniki, Bibliografia, Orzecznistwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-316-5
1. Pojęcie, przedmiot i charakter prawny zgody na zabieg medyczny. 2. Podmioty uprawnione do wyrażenia zgody na zabieg medyczny. 3. Forma zgody na zabieg medyczny. 4. Obowiązek udzielenia pacjentowi informacji jako przesłanka niewadliwosci zgody na zabieg medyczny. 5. Działanie lekarza bez zgody pacjenta. 6. Niepodjęcie interwencji wbrew woli pacjenta i powinności lekarza w stanach terminalnych. 7. Przymus leczenia i innych zabiegów medycznych. 8. Zgoda pacjenta na zabiegi medyczne - przypadki szczególne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again