Form of Work
Książki
(7)
Status
available
(4)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Filar Marian
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Klucz Danuta
(1)
Krześ Sławomir
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Nesterowicz Mirosław
(1)
Polkowska Małgorzata
(1)
Pyzioł Wojciech
(1)
Safjan Marek (1949- )
(1)
Szumański Andrzej
(1)
Szymajda Izabella
(1)
Weiss Ireneusz
(1)
Zaborowski Piotr
(1)
Year
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Odpowiedzialność cywilna
(6)
Medycyna
(2)
Prawo cywilne
(2)
Etyka lekarska
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Kadry
(1)
Lekarze
(1)
Lotnictwo
(1)
Niegospodarność (prawo)
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odszkodowanie
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Spółki
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki jawne
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki partnerskie
(1)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(1)
Sąd najwyższy
(1)
Transport międzynarodowy
(1)
Transport powietrzny
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Zawody medyczne
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7334-369-5
1. Pojęcie, rodzaje i skutki mobbingu, 2. Skutki prawne mobbingu, 3. Charakterystyka ogólna dóbr osobistych w aspekcie mobbingu, 4. Problem subiektywnej i obiektywnej koncepcji naruszenia dóbr osobistych, 5. Problem wyodrębnienia dóbr osobistych pracownika, 6. Dobra osobiste narażone w sposób szczególny na naruszenie w wyniku mobbingu, 7. Roszczenia określone w art. k.c. Przysługujące poszkodowanemu w przypadku naruszenia dóbr osobistych, 8. Zadośćuczynienie przysługujące ofierze mobbingu, 9. Szkoda majątkowa będąca następstwem mobbingu, 10. Możliwość uzyskania przez ofiary mobbingu zadośćuczynienia w postępowaniu karnym; 11. Zbieg roszczeń przysługujących ofierze mobbingu, 12. Dochodzenie roszczeń przez ofiary mobbingu w procesie cywilnym, 13. Postulaty de lege ferenda dotyczące cywilnoprawnej ochrony ofiar mobbingu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-361-X
O odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Odpowiedzialność cywilna lekarzy; Odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej; Postępowanie cywilne w sprawach odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Odpowiedzialność karna lekarza; Odpowiedzialność zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów zbiorowych; Postępowanie karne w sprawach lekarskich; Odpowiedzialność lekarzy przed sądami lekarskimi; Odpowiedzialność Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia za niezapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Odpowiedzialność dyrektorów szpitali; Odpowiedzialność pacjenta za nieuzasadnione zarzuty wobec lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej; Rola i zadania lekarza jako biegłego w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności lekarzy; Medycyna a media.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-373-3
1. Ewolucja odpowiedzialności władzy publicznej - od winy funkcjonariusza do bezprawności normatywnej, 2. Konstytucjonalizacja prawa do odszkodowania z tytułu nielegalnego działania władzy publicznej, 3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone wykonywaniem władzy publicznej - zasada ogólna, 4. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem akty normatywne, 5. Odpowiedzialność za niezgodność z prawem prawomocnych orzeczeń i ostatecznych decyzji, 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności, 7. Przepisy szczególne, 8. Problemy intertemporalne, Uwagi końcowe, Załączniki: akty normatywne, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-024-6
Cz.I Odpowiedzialność majątkowa pracowników, Cz.II Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Cz.III Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika z innych tytułów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. - Wyd.6 uaktual. i rozsz. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2004. - 620 s. ; 21 cm.
1. Prawa pacjenta i obowiązki lekarzy oraz zakładów opieki zdrowotnej, 2. Odpowiedzialność cywilna lekarza, 3. Poszczególne przypadki odpowiedzialności lekarza, 4. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej, personelu medycznego, 5. Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej, 6. Odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone przy leczeniu i "wypadki medyczne", 7. Kodeks Etyki Lekarskiej, 8. Akty prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo spółek / Wojciech Pyzioł, Andrzej Szumański, Ireneusz Weiss. - Wyd.2 uaktual. Stan prawny na dzień 1.10.2004 r. - Bydgoszcz [i in.] : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2004.
ISBN: 83-89073-79-X
Rozdział I. Zagadnienia ogólne: pojęcie spółki, klasyfikacja spółek, krajowy rejestr sądowy. Rozdział II. Spółka cywilna: zagadnienia ogólne, powstanie stosunku spółki cywilnej, majątek spółki cywilnej, prawa i obowiązki wspólników, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, zmiana treści stosunku spółki, rozwiązanie stosunku spółki. Rozdział III. Spółka jawna: zagadnienia ogólne, tworzenie spółki jawnej, majątek spółki jawnej, prawa i obowiązki wspólników, rozwiązanie spółki i jej likwidacja, odpowiedzialność spółki i wspólników. Rozdział IV. Spółka partnerska: zagadnienia ogólne, tworzenie spółki partnerskiej, prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja, rozwiązanie spółki partnerskiej, odpowiedzialność spółki i wspólników za zobowiązania spółki. Rozdział V. Spółka komandytowa: zagadnienia ogólne, powstanie spółki komandytowej, majątek spółki komandytowej, prawa i obowiązki wspólników, odpowiedzialność spółki i wspólników spółki komandytowej. Rozdział VI. Spółka komandytowo-akcyjna: zagadnienia ogólne, powstanie spółki komandytowo-akcyjnej, majątek spółki komandytowo-akcyjnej, prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej, odpowiedzialność spółki i wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowo akcyjnej, rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej. Rozdział VII. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: zagadnienia ogólne, powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał zakładowy i majątek spółki, udziały i wspólnicy, organy i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozwiązanie i likwidacja spółki, odpowiedzialność spółki, członków zarządu, członków organów nadzoru, likwidatorów i wspólników. Rozdział VIII. Spółka akcyjna: zagadnienia ogólne, powstanie spółki akcyjnej, kapitał zakładowy i inne kapitały własne spółki akcyjnej, akcje i akcjonariusze, organy spółki akcyjnej, odpowiedzialność spółki, członków zarządu i rady nadzorczej oraz akcjonariuszy, rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej. Rozdział IX. Łączenie, podział i przekształcenie spółek: wprowadzenie, łączenie się spółek, podział spółki, przekształcanie spółek.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again