Form of Work
Książki
(18)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(16)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(16)
Author
Górski Marek
(3)
Radecki Wojciech
(3)
Lipiński Aleksander
(2)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Bohdan Anna
(1)
Budzik Tomasz
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Chrobak Gracjan
(1)
Czajka Kamil
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Draniewicz Bartosz
(1)
Duczmal Maria
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga
(1)
Kondak Anna
(1)
Korombel Anna
(1)
Kozina Andrzej
(1)
Kulchytska Nadia
(1)
Lewandowski Włodzimierz
(1)
Madyda Aneta
(1)
Mazur Konstancja
(1)
Nowicka-Skowron Maria
(1)
Prokopenko Olha V
(1)
Przybylska Monika
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rakoczy Bartłomiej
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Rynkiewicz Karolina
(1)
Sadowski Tomasz
(1)
Shkola Viktoriia Yu
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Szymański Wojciech
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Tarczydło Beata
(1)
Tobiasz Magdalena
(1)
Tworzydło Dariusz
(1)
Wieprow Joanna
(1)
Wierzbicka Ewa
(1)
Wierzbowski Błażej
(1)
Wojtaszek Marta
(1)
Świderski Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Odpady
(18)
Prawo ochrony środowiska
(9)
Powietrze
(4)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(4)
Ochrona środowiska
(3)
Energetyka
(2)
Gospodarka komunalna
(2)
Morze
(2)
Odpady opakowaniowe
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Samorząd gminny
(2)
Wody śródlądowe
(2)
Blogi
(1)
Chemikalia
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Elektronika
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Kary i opłaty ekologiczne
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Katolicyzm
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja autobusowa
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Negocjacje
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Odpady medyczne
(1)
Opakowania
(1)
PHARE
(1)
Państwowa Komunikacja Samochodowa
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Przedsiębiorstwo internetowe
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sportowcy
(1)
Terroryzm
(1)
Towary
(1)
Woda
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Związek Harcerstwa Polskiego
(1)
Ścieki
(1)
Śmieci
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
19 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-924315-2-9
R.1 Gospodarka odpadami w Polsce; R.2 Gospodarowanie odpadami w Unii Europejskiej; R.3 Możliwości pozyskiwania dotacji na gospodarowanie odpadami w okresie programowania 2004-2006; R.4 Okres programowania na lata 2007-2013; R.5 Wykorzystanie dotaji unijnych przez Polskę i wybrane kraje Unii Europejskiej; R.6 Jak zwiększyć efektywność pozyskiwania dotacji; R.7 Wniosek o dofinansowanie instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych ECODAS System; Zkończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7387-682-0
Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o połacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-030-2
1. Wprowadzenie do problematyki opłat i kar pieniężnych. 2. Środki finansowo-prawne. Komentarz do tytułu V Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 3. Przepisy karne i opłaty sankcyjne. Komentarz do rozdziału 9 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (art. 79A). 4. Kary pieniężne. Komentarz do rozdziału 9 Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. 5. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Komentarz do rozdziału 4. Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 83-90).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-750-2
Część I: Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska. 1. Zagadnienia wstępne. 2. Źródła prawa ochrony środowiska. 3. Prawnomiędzynarodowa problematyka ochrony środowiska. 4. Ochrona środowiska w prawie europejskim. 5. Zasady prawa ochrony środowiska. Część II: Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska. 6. Środki prawnofinansowe ochrony środowiska. 7. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska. 8. Organy i instytucje ochrony środowiska. 9. Pozwolenie na korzystanie ze środowiska. Część II: Ochrona poszczególnych elementów środowiska. 10. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji. 11. Ochrona kopalin. 12. Ochrona powierzchni ziemi. 13. Ochrona wód. 14. Ochrona zwierząt i roślin. 15. Problematyka prawa emisyjnego. 16. Problematyka ochrony przyrody.. Część IV: Gospodarowanie odpadami. 17. Odpady i ich zagospodarowanie. 18. Problematyka utrzymania porządku i czystości w gminach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-7566-3
1. Unijne podstawy prawne rozwoju OZE i gospodarki odpadami w Polsce; 2. Krajowe podstawy prawne rozwoju OZE; 3. Krajowe podstawy prawne rozwoju gospodarki odpadami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-600-9
Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Dostęp do informacji o środowisku; Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Zagospodarowanie przestrzenne jako prawny instrument ochrony środowiska; Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Prawne problemy gospodarki wodnej; Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Prawna ochrona roślin i zwierząt; Ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości (porządku); Sytuacje i stany nadzwyczajne; Niektóre ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska; Niektóre problemy finansowania ochrony środowiska; Niektóre rodzaje odpowiedzialności z tytułu naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz potrzeb jego ochrony; Zadania niektórych organów publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
Book
In basket
Prawne podstawy ochrony środowiska / Aleksander Lipiński. - Wyd. 5 Stan prawny na 21.10.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 402, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1106-9
Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska; Dostęp do informacji o środowisku; Niektóre postępowania dotyczące ochrony środowiska; Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako prawny instrument ochrony środowiska; Prawne instrumenty ochrony powierzchni ziemi; Prawne problemy gospodarki wodnej; Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska; Prawna ochrona roślin i zwierząt; Ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Prawna ochrona roślin i zwierząt; Prawna ochrona przyrodniczych wartości środowiska; Niektóre zagadnienia prawa emisyjnego; Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości (porządku); Stany szczególnego zagrożenia; Niektóre prawno-finansowe instrumenty ochrony środowiska; Niektóre problemy finansowania ochrony środowiska; Niektóre rodzaje odpowiedzialności; Zadania niektórych organów publicznej oraz organizacji społecznych w zakresie ochrony środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-338-3
1. Prawnoustrojowe oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej. 2. Prawnofinansowe oraz ustrojowe aspekty prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej w zakresie zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia. 3. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. 4. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami. 5. Prawnofinansowe aspekty publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony powietrza związanych z gospodarką energetyczną. 6. Finanse publiczne jako źródło finansowania zadań publicznych j. s.t. związanych z ochroną środowiska. 7. Finansowane z funduszy Unii Europejskiej zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 8. Prawnofinansowe aspekty finansowania ze źródeł komercyjnych zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 10 Kwestie prawnopodatkowe dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-799-0
1. Zagadnienia ogólne: Zagadnienia wprowadzające; Zasady ogólne prawa ochrony środowiska; Zarządzanie sprawami ochrony środowiska; Instrumenty finansowo prawne; Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; 2. Regulacja sektorowe: Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne; Ochrona powietrza; Zapobieganie i usuwanie skutków poważnych awarii. Postępowanie z substancjami chemicznymi; Gospodarowanie odpadami; Gospodarowanie wodami śródlądowymi; Ochrona wód morskich; Gospodarowanie zasobami geosfery; Ochrona różnorodności biologicznej; Ochrona użytkowa zasobów biosfery
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony środowiska / red. Marek Górski. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.09.2013 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2014. - 664 s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-4556-9
1. Zagadnienia ogólne: Zagadnienia wprowadzające; Zasady ogólne prawa ochrony środowiska; Zarządzanie sprawami ochrony środowiska; Procedury ocen oddziaływania na środowisko; Dostęp do informacji i partycypacja publiczna w ochronie środowiska; Instrumenty finansowo prawne; Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska; 2. Regulacje sektorowe: Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne; Ochrona powietrza; Zapobieganie i usuwanie skutków poważnych awarii. Postępowanie z substancjami chemicznymi; Gospodarowanie odpadami; Gospodarowanie wodami śródlądowymi; Ochrona wód morskich; Gospodarowanie zasobami geosfery; Ochrona różnorodności biologicznej; Ochrona użytkowa zasobów biosfery.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-359-2
Przedmowa; 1. zagadnienia ogólne, 2. zagadnienia horyzontalne, 3. Ochrona wód, 4. Gospodarka odpadami, 5. Ochrona powietrza, 6. Ochrona klimatu, 7. Ochrona warstwy ozonowej, 8. Ochrona przyrody, 9. Chemikalia, 10. hałas, 11. Zmodyfikowane genetycznie organizmy, 12 Poważne awarię, 13. Bezpieczeństwo jądrowe, 14. Aspekty interdyscyplinarne, 15. Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej a prawo polskie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2308)
(Przegląd Prawa i Administracji / Uniwersytet Wrocławski)
Zawiera: Human Rihts in Polish Penal Procedure; Niektóre aspekty ochrony prawnej języka polskiego; Die Grundzüge des Gemeinderechts in Deutschland; Prekurosr katolicyzmu społecznego Hugues Felicite Robert de Lamennais (1782-1855); Terroryzm religijny - jedno z największych zagrożeń przełomu wieków (problem sekt destrukcyjnych); Petycje w prawie konstytucyjnym Unii Europejskiej; Aspekty prawne zagospodarowania odpadów komunalnych w obszarach nadgranicznych Polski i Niemiec; Korzyści oraz trudności związane ze wspólną walutą Unii Europejskiej; Miejsce organów nadzoru bankowego w systemie organów państwa; Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania na tle prawa międzynarodowego o Konstytucji RP; Liberalna koncepcja prawa podmiotowego wolności sumienia i wyznania. Cz. I; nadzór państwa nad samorządem terytorialnym w prawodawstwie niemieckim; Konstytucyjne kompetencje prezydenta w zakresie kształtowania stosunków zagranicznych Stanów Zjednoczonych; Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - regulacja prawno finansowa w Australii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o odpadach : komentarz / Wojciech Radecki. - Wyd.2 Stan prawny na 1.05.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 551, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7601-121-9
1. Wprowadzenie do problematyki odpadów, 2. Komentarz do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-464-7
Komentarz do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach : komentarz / Wojciech Radecki. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.06.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 435, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7601-122-6
Cz.I Wprowadzenie do problematyki czystości i porządku, Cz.II Komentarz do ustawy z dnia 13 września 1996 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-561-3
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 1. Przepisy ogólne; 2. Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska; 3. Zabezpieczenie finansowe; 4. Obowiązki wprowadzającego sprzęt; 5. Obowiązki użytkownika sprzętu; 6. Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt; 7. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8706-707-8
1. Zagadnienia wprowadzające dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie; 2. Zadania, działania oraz obowiązki gminy; 3. Obowiązki właścicieli nieruchomości; 4. Obowiązki i zadania innych podmiotów w zakresie utrzymania czystości i porządku; 5. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-637-5
Cz.I Zrównoważony rozwój a realizacja polityki ochrony środowiska: 1.Zrównoważony rozwój - podejście holistyczne, 2.Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji, 3.Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej w transatlantyckich relacjach handlowych. Cz.II Uwarunkowania ochrony środowiska - aspekty krajowe: 4.Rola pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza w działaniach administracji publicznej, 5.Prawno-finansowe aspekty gminnej gospodarki energetycznej, 6.Nowe zasady oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, 7.Polski rynek kapitałowy i jego wpływ na możliwości zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, 8.Prawno-finansowe aspekty opłacalności wdrożenia międzygminnego programu inwestycyjnego w dziedzinie gospodarki odpadami (case study), Cz.III Uwarunkowania ochrony środowiska - aspekty unijne i międzynarodowe: 9.Zasdy obrotu odpadami po przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 10.Znaczenie Unii europejskiej w zakresie reagowania na skutki katastrof, 11.Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska przez Bank Światowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 4/2017)
Zawiera: Innowacje i działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle krajowych i zagranicznych badań; Źródła finansowania działalności innowacyjnej w Polsce; The investment processes in the state: national practices and international experience; Przykład nieefektywnej zmiany w przedsiębiorstwie w aspekcie retrospekcji działalności PKS; Zasady negocjowania w sytuacjach kryzysowych; Znaczenie narzędzi analitycznych w skutecznym zarządzaniu sklepem internetowym i stopień ich wykorzystania przez właścicieli e-sklepów; Komunikacja poprzez bloga osobistego i jej wartość dla interesariuszy. Wyniki badań; Rola podejścia analitycznego w planowaniu kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa; Zmiany w systemie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia; Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa; Zarządzanie talentami w organizacjach non-profit na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego; Efektywność wybranych elementów systemu motywacyjnego w opinii zawodników sportów drużynowych; Wybrane problemy przechowalnictwa towarów w magazynach; Sieciowy system wytwarzania w warunkach koopetycji sektorowej; Resource-efficient and energy-efficient changes in waste oils management; Rozwój kariery zawodowej kobiet województwa śląskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again