Form of Work
Książki
(9)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(4)
Author
Chromiec Elżbieta
(1)
Chutnik Monika
(1)
Danecki Janusz
(1)
Durska Małgorzata
(1)
Flis Andrzej
(1)
Hofstede Geert
(1)
Hofstede Gert Jan
(1)
Ignatowski Grzegorz
(1)
Kojder Andrzej
(1)
Kossak-Główczewski Kazimierz
(1)
Koziński Bartosz (1988- )
(1)
Kożyczkowska Adela
(1)
Minkov Michael
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Uniwersytet Opolski. iluzje czy rzeczywistość? Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej
(1)
Zenderowski Radosław (1974- )
(1)
Śliz Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Odmienność kulturowa
(8)
Pluralizm społeczny
(6)
Komunikacja międzykulturowa
(3)
Kultura
(2)
Adaptacja kulturowa
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja miedzykulturowa
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Etnopsychologia
(1)
Europa
(1)
Jakość życia
(1)
Joga
(1)
Kobieta
(1)
Konfucjanizm
(1)
Kongres Polonii Kanadyjskiej
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura islamu
(1)
Negocjacje biznesowe
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Relacje biznesowe
(1)
Savoir-vivre
(1)
Socjometria
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo
(1)
Testy
(1)
Wartość
(1)
Wielokulturowość
(1)
Zarządzanie międzykulturowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
9 results Filter
Book
In basket
(Wyzwania Pedagogiki)
ISBN: 83-89120-67-4
1. Międzykulturowość jako nowy koncept badań humanistyki, 2. W kręgu rozwiązań metodologicznych, 3. Wobec obcości kulturowej - analizy i interpretacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7318-844-0
Cz. I Historyczne i cywilizacyjne uwarunkowania egzystencji Polaków: o wieczności pytań typu "Jedna Polska?"; Polska w orbicie cywilizacji europejskiej: tysiąc lat kulturowej asymetrii; dziedzictwo polskich regionów; Reforma instytucji w Polsce a wykorzystanie szans europejskich. Cz. II Nowe wartości i style życia: Orientacje aksjologicznie Polaków na tle europejskim; Moralność prywatna a moralność publiczna; Trwałość i zmiana stylów życia ; nowe wymiary zróżnicowania religijności w Polsce. Cz. III Alternacje codzienności: Polska młodzież; między apatią, partycypacją a buntem; Alternatywne formy życia małżeńsko - rodzinnego; Obszary aktywności i apatii obywatelskiej; Kontrakt płci. Miedzy sferą prywatna i publiczną. Cz. IV Nowe podziały stratyfikacyjne: Nowy układ przywilejów; Agrarne, ekonomiczne i społeczne zróżnicowanie wsi; Rozwarstwienie a jedność polskiej inteligencji; Dwa oblicza na rynku pracy; Wykluczenie i szanse społecznej partycypacji. Cz. V Zróżnicowanie regionalne, narodowościowe i etniczne. Odmienność kulturowa jako wartość? Wymiar etniczny społeczeństwa polskiego; Rola tradycji regionalnych i lokalnych w kształtowaniu nowych zróżnicowań; Narodowościowe i etniczne zróżnicowanie III RP; Polska zróżnicowana, podzielona, różnorodna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-497-0
Zarządzanie zespołem wielokulturowym; Wielokulturowość a zarzadzanie; Metody zarządzania międzykulturowego; Interkulturowość prawa. Treści czynności prawnych; Aspekty kulturowe rachunkowości; Wybrane problemy zarządzania podmiotami leczniczymi w dobie przemian kulturowych na podstawie badań pilotażowych; Prawo pacjenta do informacji i autonomii decydowania o wymiarze wielokulturowości; Nauczyciel w szkole wielokulturowej; Kultura strategiczna - nowe podejście w zarządzaniu strategią; Reklama w perspektywie wielokulturowości; Zezwolenia na pracę cudzoziemców ze wschodu w Polsce; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców ze wschodu; Obraz ciała kobiet w różnych kulturach - wybrane konteksty; Normatywne uwarunkowania ochrony zabytków sakralnych Tomaszowa Mazowieckiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1955-7
Cz. I.: Koncepcja kultury: 1. Zasady gry społecznej; 2. Badanie różnic kulturowych; Cz. II.: Wymiary kultur narodowych: 3. Równi i równiejsi; 4. Ja, my i oni; 5. On, ona, on(a); 6. Inne znaczy niebezpieczne; 7. Kiedyś, teraz czy potem?; 8. Droga do szczęśliwości; Cz. III.: Kultury organizacyjne: 9. Piramidy, maszyny, targowiska i rodziny, czyli o tym, jak się ludzie organizują w różnych kulturach; 10. Kultury organizacyjne, czyli słoń i bocian; Cz. IV.: Wnioski: 11. Kontakty międzykulturowe; 12. Ewolucja kultur.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Różnice kulturowe w biznesie / Radosław Zenderowski, Bartosz Koziński. - Wyd. 4. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 352 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-601-7
Wstęp; Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 1.1. Kultura, kultura narodowa, tożsamość narodowa 1.1.1. Pojęcie kultury 1.1.2. Pojęcie kultury narodowej 1.1.3. Pojęcie tożsamości narodowej 1.2. Biznes międzynarodowy 1.2.1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 1.2.2. Obszary biznesu międzynarodowego 1.2.3. Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa (etapy) 1.2.4. Formy orientacji międzynarodowej 1.2.5. Standaryzacja i dyferencjacja 1.3. Różnice rasowe i kulturowe 1.3.1. Rasa 1.3.2. Naród 1.3.3. Cywilizacja 1.3.4. Religia 1.3.5. Język 1.4. Pożytki z różnorodności kulturowej 1.5. Stereotypy i uprzedzenia jako bariery dla skutecznej i korzystnej komunikacji 1.5.1. Stereotypy 1.5.2. Uprzedzenia 1.6. Szok kulturowy i adaptacja kulturowa 1.6.1. Pojęcie szoku kulturowego 1.6.2. Przyczyny i okoliczności szoku kulturowego 1.6.3. Kategorie osób szczególnie narażonych na szok kulturowy 1.6.4. Proces adaptacji kulturowej 1.6.5. Uczenie się innych kultur Rozdział 2. Kultury narodowe: próba klasyfikacji 2.1. „Wielki podział" między kulturami świata biznesu 2.1.1. Kultury propartnerskie 2.1.2. Kultury protransakcyjne 2.2. Relacje jednostka-społeczeństwo 2.2.1. Kultury indywidualizmu 2.2.2. Kultury kolektywizmu 2.3. Pojmowanie władzy 2.3.1. Kultury hierarchiczne 2.3.2. Kultury demokratyczne 2.4. Status społeczny i okazywanie szacunku 2.4.1. Kultury ceremonialne 2.4.2. Kultury nieceremonialne 2.5. Sposób i styl wypowiadania się 2.5.1. Kultury wysokiego kontekstu (ogólnikowego sposobu wypowiedzi) 2.5.2. Kultury niskiego kontekstu (otwartego sposobu wypowiadania się) 2.6. Pojmowanie czasu 2.6.1. Czas linearny 2.6.2. Czas elastyczny 2.6.3. Czas cykliczny 2.7. Stosunek do czasu i harmonogramów 2.7.1. Kultury monochroniczne 2.7.2. Kultury polichroniczne 2.8. Niewerbalne sposoby zachowania 2.8.1. Kultury ekspresyjne 2.8.2. Kultury powściągliwe Rozdział 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w stosunkach międzykulturowych 3.1. Komunikowanie 3.1.1. Pojęcie komunikowania 3.1.2. Cechy procesu komunikowania 3.1.3. Funkcje komunikowania 3.1.4. Poziomy i etapy procesu komunikowania 3.1.5. Elementy komunikowania 3.1.6. Znaki i kody 3.2. Komunikacja werbalna 3.2.1. Pojęcie komunikacji werbalnej 3.2.2. Style komunikacji werbalnej 3.3. Komunikacja parawerbalna (paralangue) 3.4. Komunikacja niewerbalna 3.4.1. Pojęcie komunikacji niewerbalnej i jej znaczenie w kontaktach międzykulturowych 3.4.2. Rola i funkcje komunikacji niewerbalnej 3.4.3. Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych 3.4.4. Elementy i techniki komunikacji niewerbalnej Rozdział 4. Różnice kulturowe w procesie negocjacji 4.1. Kultury propartnerskie 4.1.1. Kultury propartnerskie, ceremonialne, polichroniczne i powściągliwe 4.1.2. Kultury propartnerskie, ceremonialne, monochroniczne i powściągliwe 4.1.3. Kultury propartnerskie, ceremonialne, polichroniczne i ekspresyjne 4.1.4. Kultury umiarkowanie propartnerskie, ceremonialne, polichroniczne, o niestałej ekspresyjności 4.2. Kultury protransakcyjne 4.2.1. Kultury umiarkowanie protransakcyjne, ceremonialne, o zróżnicowanym podejściu do czasu, ekspresyjne 4.2.2. Kultury umiarkowanie protransakcyjne, ceremonialne, dość monochroniczne, powściągliwe 4.2.3. Kultury protransakcyjne, umiarkowanie ceremonialne, monochromiczne, powściągliwe 4.2.4. Kultury protransakcyjne, nieceremonialne, monochromiczne, o zróżnicowanej ekspresyjności Rozdział 5. Inne zagadnienia 5.1. Protokół i etykieta w biznesie międzynarodowy 5.1.1. Ubiór 5.1.2. Tytułowanie 5.1.3. Wizytówki 5.1.4. Prezenty 5.1.5. Pisma (korespondencja) 5.1.6. Poczęstunki 5.2. Wartości i zwyczaje - ich znaczenie w komunikowaniu międzykulturowym 5.3. Religia i normy religijne 5.4. Stosunek do korupcji i łapownictwa 5.5. Kobiety w biznesie międzynarodowym; Bibliografia; Test sprawdzający; Klucz odpowiedzi; Spis rysunków; Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-0936-1
1. Globalizujący się świat, 2. "Szok kulturowy" i jego badania, 3. Współczesne podejścia do procesu przystosowywana się za granicą, 4. Główne perspektywy teoretyczne, 5. Rozwijanie międzykulturowej kompetencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0588-8
Czego się Zachód nauczył od Wschodu w XX wieku?; Antywesternizm muzułmańskich fundamentalistów; Wojna Ramy z Allahem. Konflikt hindusko-muzułmański we współczesnych Indiach; Etos Indii Hausa a przejawy fanatyzmu religijnego w północnej Nigerii; Konformizm i bunt w kulturze i literaturze Iranu; Konfucjonizm jako podstawa moralności w Chinach; Polisystemowość i polisemizm w cywilizacji i kulturze japońskiej; Europejskie źródła współczesnej kultury hebrajskiej; Joga na Zachodzie czy zachodnia joga?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski ; Nr 419)
ISBN: 978-83-7395-345-1
1. Od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości; 2. Wielokulturowość w cieniu etnicznych konfliktów; 3. Kanadyjska droga do wielokulturowości; 4. Polacy w wielokulturowej Kanadzie; 5. Geneza Kongresu Polonii Kanadyjskiej; 6. Działalność społeczno-polityczna Kongresu Polonii Kanadyjskiej w wielokulturowej Kanadzie; 7. Kulturowa sfera działania Kongresu i jego okręgów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-682-6
Zawiera: Wielokulturowość – edukacja – tożsamość. O potrzebie konstruowania czasowego współrozumienia. Cz. I Tymczasowe poznanie: Edukacja etniczna i regionalna szansą reinhabilitacji. Od wielokulturowej ku międzykulturowej edukacji regionalnej; Polityczne i prawne aspekty edukacji międzykulturowej i dialogu międzykulturowego; Od praktyki do teorii edukacji regionalnej. Casus kaszubskości; Współczesna tożsamość kaszubska; Znaczenie edukacji regionalnej dla zachowania tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Cz. II Edukacja: od doświadczania świata do (re)konstrukcji tożsamości: Szkolnictwo polskiej mniejszości narodowej na Białorusi. Osiągnięcia – tendencje – oczekiwania; determinanty egzogenne i endogenne wpływające na kondycję i jakość pracy kulturalno-oświatowej związków i stowarzyszeń mniejszościowych w województwie pomorskim; Współczesne autoidentyfikacje mieszkańców pogranicza etniczno-kulturalnego; Mariawici w przestrzeni edukacyjnej: od koherencji ku dyferencjacji (intra)dyskursu nad mniejszością mariawicką; O edukacji regionalnej. Z doświadczeń nauczyciela regionalisty; Głodnica – Cassubia Felix?; Codzienność i zdroworozsądkowość wychowania rodzinnego a możliwość jego waloryzacji regionalizmem. Refleksje na marginesie codzienności. Cz. III Język – edukacja – zmagania o tożsamość: Rola języka w edukacji służącej w budowaniu tożsamości na przykładzie Górnego Śląska; Nauczanie języków mniejszościowych: metody, działania, wyzwania. Przykład języków: bretońskiego, łużyckiego i kaszubskiego; Niemieckie szkolnictwo prywatne i nauczanie wędrowne na Pomorzu w latach 1926-1939; Kiedy język polski staje się obcym… O nauczaniu języka i kultury polskiej Polaków na Wschodzie. Cz. IV (Tymczasowe) propozycje edukacyjne: Od edukacji regionalnej do edukacji międzykulturowej – ku zbliżeniu ludzi i ich kultur; Edukacja regionalna wsparta na dziecięcym filozofowaniu. Refleksje z pogranicza praktyki; Dialog międzykulturowy i polska szkoła; Edukacja regionalna a media masowe; Kultura muzyczna Kaszub w kontekście wybranych problemów edukacji międzykulturowej; Szkoła Suki Biłgorajskiej – rodzinna inicjatywa muzycznej edukacji regionalnej; etnoedukacja – pomiędzy myśleniem globalnym a działanie lokalnym; Doświadczanie edukacji regionalnej w przestrzeni pogranicza na przykładzie programu „Klasa dziedzictwa kulturowego); Edukacja regionalna na Kurpiowszczyźnie; Edukacja międzykulturowa wobec polityki migracyjnej Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again