Form of Work
Książki
(38)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(30)
available
(16)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(30)
Author
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(2)
Gulbicka Bożena
(2)
Joachimiak Andrzej
(2)
Konieczny Robert
(2)
Kornaś Andrzej
(2)
Kłyś Małgorzata
(2)
Ritzer George
(2)
Ziółkowska Beata
(2)
Śliwa Leopold
(2)
Arkowitz Hal
(1)
Augustynek Andrzej
(1)
Babiuch Małgorzata
(1)
Butcher James N
(1)
Carson Robert C
(1)
Chudzik Aleksandra
(1)
Coyle Brenda
(1)
Dietrich Włodzimierz
(1)
Dodziuk Anna
(1)
Elliott Julian
(1)
Franken Robert E
(1)
Gajewski Piotr
(1)
Gawęcki Jan
(1)
Golec Danuta
(1)
Gordic Bonnie
(1)
Gralak Anna
(1)
Grzegołowska-Klarkowska Helena
(1)
Grzesiuk Lidia
(1)
Guzek Jan W
(1)
Głębocka Alicja
(1)
Hajduk Agnieszka
(1)
Hellewell Jonathan S.E
(1)
Holas Paweł
(1)
Jacennik Barbara
(1)
Januszewicz Paweł
(1)
Jarema Marek
(1)
Jerzak Marta
(1)
Kanclerz Anna
(1)
Kapera Marta
(1)
Kaplan H.I
(1)
Kendall Philip C
(1)
Klimasiński Krzysztof
(1)
Kowalczewska Joanna
(1)
Kośmider Kazimierz
(1)
Kubica Józef F
(1)
Kulik Agnieszka
(1)
Kurczewski Jacek Maria
(1)
Kwasek Mariola
(1)
Le Grane Daniel
(1)
Lock James
(1)
Magala Sławomir
(1)
Mazur Artur
(1)
Małysz Jerzy
(1)
Meyer Robert
(1)
Miller William R
(1)
Mineka Susan
(1)
Mossor-Pietraszewska Teresa
(1)
Mroziak Barbara
(1)
Niewiadomska Iwona
(1)
Palczewska Małgorzata
(1)
Place Maurice
(1)
Popiołek Katarzyna
(1)
Przylipiak Mirosław
(1)
Radmacher Sally A
(1)
Rollnick Stephen
(1)
Sadock B.J
(1)
Sadock V.A
(1)
Schwartz Marlene
(1)
Sheridan Charles L
(1)
Sidorowicz Sławomir K
(1)
Siemiński Marek
(1)
Socha Piotr
(1)
Stawowy Ludwik
(1)
Stirling John D
(1)
Sygit Marian
(1)
Szczeklik Andrzej
(1)
Teachman Bethany
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
Wycisk Jowita
(1)
Zakrzewski Maria
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(29)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Odżywianie
(37)
Choroby psychiczne
(7)
Dziecko
(7)
Młodzież
(7)
Psychopatologia
(7)
Anoreksja
(6)
Osobowość
(6)
Schizofrenia
(6)
Bulimia
(5)
Depresja psychiczna
(5)
Nałóg
(5)
Układ krążenia
(5)
Układ nerwowy
(5)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(5)
Alkoholizm
(4)
Lęk
(4)
Otyłość
(4)
Stres
(4)
Układ oddechowy
(4)
Żywność
(4)
Choroby cywilizacyjne
(3)
Medycyna społeczna
(3)
Nowotwory
(3)
Psychoterapia
(3)
Rodzina
(3)
Samobójstwo
(3)
Sen
(3)
Społeczeństwo
(3)
Zespół ADHD
(3)
AIDS
(2)
Anorektyczki i anorektycy
(2)
Biologia
(2)
Choroby afektywne
(2)
Choroby zakaźne
(2)
Degradacja środowiska
(2)
Fizjologia
(2)
Gospodarka żywnościowa
(2)
Gruczoły dokrewne
(2)
HIV
(2)
Homeostaza fizjologiczna
(2)
Internet
(2)
Klęski elementarne
(2)
Kultura życia społecznego
(2)
Motywacja
(2)
Narkomania
(2)
Narząd ruchu
(2)
Nerki
(2)
Nerwice
(2)
Odporność
(2)
Patologia społeczna
(2)
Produkcja
(2)
Przemysł rolno-spożywczy
(2)
Psychiatria
(2)
Psychologia
(2)
Rozród
(2)
Szkolnictwo
(2)
Uczucia
(2)
Układ trawienny
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Adaptacja
(1)
Agresywność
(1)
Alergologia
(1)
Alkohol
(1)
Anatomia patologiczna
(1)
Autodestruktywność
(1)
Autyzm
(1)
Bezpieczeństwo żywnościowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Blogi
(1)
Broń chemiczna
(1)
Bulimiczki i bulimicy
(1)
Ból
(1)
Choroby
(1)
Choroby pasożytnicze
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Choroby wewnętrzne
(1)
Chorzy
(1)
Ciąża
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dzieci
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Epidemie
(1)
Erotomania
(1)
Fizjologia patologiczna
(1)
Gorączka
(1)
Higiena
(1)
Higiena szkolna
(1)
Internistyka
(1)
Katastrofy
(1)
Kobieta
(1)
Kultura
(1)
Ludzie starzy
(1)
Medycyna
(1)
Medycyna pracy
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania -- zapobieganie i zwalczanie
(1)
Narkotyki
(1)
Nastolatki
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
41 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-783-4
Zawiera: Wprowadzenie; I SPECYFIKA ADOLESCENCJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE: 1. Czym jest dorastanie?. 2. Młodzież jako grupa społeczna – szanse i zagrożenia. 3. Potrzeby i zadania stadium adolescencji: 3.1. Potrzeby psychiczne młodzieży; 3.2. Zadania rozwojowe adolescencji. BLOK EKSPERCKI: Świat i młodzi, świat młody – perspektywa socjologia i teologia. 4. W jaki sposób nastolatek spostrzega siebie i swoje ciało?. 5. Kryzys adolescencyjny: istota i przebieg: 5.1. Formowanie tożsamości; 5.2. Konteksty rozwoju tożsamości. 6. Autodestruktywność i współwystępowanie zachowań problemowych jako odpowiedź na kryzys adolescencyjny. BLOK EKSPERCKI: Próbując zrozumieć zachowania nastolatków… - perspektywa psychologa rozwojowego. 7. Problemy współczesnej młodzieży w doniesieniach z badań: 7.1. Fizjologia układu nerwowego; 7.2. Ocena siebie- ocena ciała; 7.3. Młodzi a media; 7.4. Zdrowie psychiczne nastolatków; Podsumowanie. II ZABURZENIA ODŻYWIANIA I NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIA JEDZENIOWE: 1. Czym są zaburzenia odżywiania?. 2. Klasyfikacja, diagnoza, rozpowszechnienie, leczenie: BLOK EKSPERCKI: Trudności diagnostyczne – perspektywa psychoterapeuty. 2.1. Jadłowstręt psychiczny; 2.2. Bulimia psychiczna; 2.3. Zespół jedzenia kompulsyjnego; 2.4. Zaburzenie polegające na ograniczaniu/unikaniu jedzenia; 2.5. Ortoreksja psychiczna; 2.6. Dysmorfia mięśniowa; 2.7. Diabulimia. 3. Uwarunkowania i mechanizm (nie)jedzenia: 3.1. Czynniki biofizjoloficzne; BLOK EKSPERCKI: „Drugi mózg” (oś jelita – mózg) – perspektywa neuropsychologa. 3.2. Czynniki społeczne; 3.3. Czynniki kulturowe. 4 Problemy jedzeniowe i spostrzeganie ciała poprzez młodzież w doniesieniach z badań; Podsumowanie. III SAMOUSZKODZENIA UMIARKOWANE: 1. Czym są samookaleczenia?. 2. Klasyfikacja, diagnoza i rozpowszechnienie samookaleczeń. 3. Różnicowanie samookaleczeń i samobójstw. 4. Okaleczanie ciała a płeć. BLOK EKSPERCKI: Autodestruktywność młodzieży – perspektywa seksuologa. 5. Zrozumieć osobę okaleczającą się: 5.1. Motywy i funkcje samookaleczeń. BLOK EKSPERCKI: Gdy ciało się zmienia – perspektywa psychoterapeuty. 5.2. Bio-psycho-kulturowo-społeczny model wyjaśniania samookaleczeń; Podsumowanie. IV ZABURZENIA UŻYWANIA ALKOHOLU: 1. Alkohol, napoje energetyczne, upijanie się – ustalenia terminologiczne. 2. Używanie alkoholu i psychodrinków – epidemiologia w świetle wyników badań. 3. Diagnoza i różnicowanie różnych wzorów picia alkoholu. 4. Uwarunkowania oraz mechanizm zaburzenia używania alkoholu: 4.1. Determinanty zaburzeń używania alkoholu; 4.2. Mechanizmy rozwoju uzależnienia i powstania głodu alkoholowego. 5. Somatyczne i psychospołeczne funkcjonowanie osób z zaburzeniami używania alkoholu: 5.1, Skutki somatyczne; 5.2. Skutki psychospołeczne. BLOK EKSPERCKI: Młodzi i alkohol – perspektywa psychoterapeuty. 6. Zrozumieć osobę uzależnioną i jej bliskich. 7. Leczenie i psychoterapia zaburzeń używania alkoholu. 8. Używanie alkoholu w doniesieniach z badań; Podsumowanie. V ZABURZENIA UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH: 1. Narkotyki i paranarkotyki – ustalenia terminologiczne. 2. Epidemiologia w świetle wyników badań. 3. Diagnoza i różnicowanie. 4. Uwarunkowania i fazy przyjmowania narkotyków i paranarkotyków: 4.1. Determinanty sięgania po narkotyki i paranarkotyki; BLOK EKSPERCKI: Młodzi i narkotyki oraz dopalacze – perspektywa profilaktyka. 4.2. Mechanizm i fazy uzależnienia narkotycznego. 5. Konsekwencje używania narkotyków i paranarkotyków: 5.1. Funkcjonowanie somatyczne; 5.2. Funkcjonowanie psychiczne; 5.3. Funkcjonowanie społeczne. 6. Leczenie i psychoterapia. BLOK EKSPERCKI: Nastolatek w poradni profilaktyki i leczenia uzależnień – perspektywa terapeuty. 7. Narkotyki i dopalacze w świetle wyników badań; Podsumowanie. V PREWENCJA ZACHOWAŃ AUTODESTRUKTYWNYCH: 1. Wprowadzenie. 2. Prewencja w obrębie instytucji – ujęcie systemowe. 3. Poziom międzyinstytucjonalny. 4. Poziom instytucji: 4.1. Rola dorosłych opiekunów: nauczycieli i innych pracowników szkoły; 4.2. Rola osób pierwszego kontaktu. Zespół kryzysowy; 4.3. Psychoedukacja personelu i młodzieży szkolnej; 4.4.Postepowanie na terenie szkoły. Od obserwacji sygnałów ostrzegawczych do interwencji; 4.5. Procedura postepowania na terenie szkoły. 5. Poziom relacji wychowawca – uczeń: 5.1. Szczególne znaczenie relacji międzyludzkiej; 5.2. Postawa wobec nastolatka przejawiającego zachowania autodestruktywne. 6. Poziom osobisty dorosłego opiekuna młodzieży. Zakończenie; Literatura; Notki o autorkach; Materiały pomocnicze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-58-5
1. Żywność- dobro szczególne: Miejsce żywności w strukturze potrzeb; Co to jest żywność?; Energia i białko, czyli ile ludzie jedzą; Co wybieramy i dlaczego; Dlaczego niedobre jest miłe?; 2. Żywność- żywienie-polityka: Niedostatki samowystarczalności żywnościowej; Co to jest bezpieczeństwo żywnościowe; Samowystarczalność a bezpieczeństwo żywnościowe; Czy żywność może być bronią? Problem żywnościowy- problemem globalnym; Globalizacja a bezpieczeństwo żywnościowe; Polityka żywnościowa; Polityka żywnościowa w warunkach integracji gospodarczej; Projekcja żywnościowa w warunkach integracji gospodarczej; Projekcja sytuacji żywnościowej świata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89272-78-4
Cz.I: 1. Homeostaza, 2. Krążenie i odporność, 3. Oddychanie- źródło energii dla procesów życiowych, 4. Odżywianie się człowieka, 5. Wydalanie a utrzymanie homeostazy w organizmie. Cz.II 6. Aktywność ruchowa i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, 7. Wydzielanie zewnętrzne, 8. Rozmnażanie i rozwój, 9. Układ nerwowy i narządy zmysłów, 10. Choroby cywilizacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89272-78-4
Cz.I: 1. Homeostaza, 2. Krążenie i odporność, 3. Oddychanie- źródło energii dla procesów życiowych, 4. Odżywianie się człowieka, 5. Wydalanie a utrzymanie homeostazy w organizmie. Cz.II 6. Aktywność ruchowa i jej znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, 7. Wydzielanie zewnętrzne, 8. Rozmnażanie i rozwój, 9. Układ nerwowy i narządy zmysłów, 10. Choroby cywilizacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Book
In basket
(Psychiatria i Psychoterapia / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-4284-7
1. Uczenie się dialogu motywującego, korzystanie z niego i rozszerzanie jego zastosowań, 2. Włączanie elementu zwiększającego motywację do ujednoliconego protokołu transdiagnostycznej terapii zaburzeń emocjonalnych, 3. Zwiększenie skuteczności ekspozycji i powstrzymania reakcji w terapii zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Rola dialogu motywującego, 4. Integrowanie dialogu motywującego z terapią zaburzeń lękowych, 5. Zwiększanie motywacji u osób z podwójną diagnozą zaburzenia stresowego pourazowego oraz zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, 6. Dialog motywujący jako wstęp do psychoterapii kobiet z depresją, 7. Dialog motywujący w terapii depresji, 8. Dialog motywujący w pracy nad myślami samobójczymi, 9. Farmakoterapia motywująca. Łączenie dialogu motywującego z terapią przeciwdepresyjną w celu osiągnięcia lepszych wyników leczenia, 10. Dialog motywujący w terapii uzależnień, 11. Krótkie interwencje motywujące w pracy z osobami z problemem hazardu, 12. Dialog motywujący jako interwencja w rzucaniu palenia przez młodzież, 13.Dialog motywujący w terapii sprawców przemocy wobec partnera, 14. Dialog motywujący w terapii zaburzeń odżywiania, 15. Podsumowanie i wyznaczenie kierunków przyszłych działań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-02-07781-X
1. Wprowadzenie. 1. Udzielanie pomocy - podstawy. 3. Odmowa chodzenia do szkoły. 4. Zaburzenia uwagi i nadmierna aktywność ruchowa. 5. Zaburzenia łaknienia. 6. Sytuacje traumatyczne i stresowe. 7. Nieposłuszeństwo i sprzeciw dzieci. 8. Zachowania destrukcyjne w klasie i szkole. 9. Nadużywanie narkotyków. 10. Depresja u dzieci. 11. Dysleksja. Słowniczek. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1414-4
Cz.I Psychopatologia: 1. Zagadnienia ogólne: teoretyczne problemy psychopatologii i psychologii klinicznej, 2. Klasyfikacja zaburzeń zachowania: etiologia, diagnoza nozologiczna i psychologiczna, 3. Etiologia nieorganicznych zaburzeń zachowania, 4. Zaburzenia zachowania, w których uczenie (się) jest ważnym czynnikiem etiologicznym, 5. Zaburzenia organiczne, 6. Schizofrenie, paranoje i zaburzenia afektywne (depresje), 7. Zaburzenia osobowości, 8. Rozwojowe zaburzenia zachowania (u dzieci i młodzieży), Cz.II Praktyczna psychologia kliniczna: 1. Somatoterapia zaburzeń zachowania, 2. Diagnoza psychologiczna: badanie psychologiczne, 3. Niepsychometryczne metody badania pacjentów, 4. Metody psychometryczne w psychologii klinicznej, 5. Psychoterapia, 6. Inne (oprócz psychoterapii) działania zawodowe psychologa-klinicysty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7430-405-4
1. Choroby układu krążenia; 2. Coroby układu oddechowego; 3. Choroby układu pokarmowego; 4. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego; 5. Choroby nerek i dróg moczowych; 6. Choroby układu krwiotwórczego; 7. Choroby reumatyczne; 8. Choroby alergiczne; 9. Wybrane choroby układu nerwowego; 10. Wybrane zagadnienia onkologii klinicznej; 11. Wybrane zagadnienia chorób zakaźnych; 12. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i równowagi kwasowo-zasadowej; 13. Zatrucia; 14. Opieka paliatywna; 15. Zaburzenia odżywiania; 16. Podstawy EBM.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-0867-6
1. Co się dzieje z Twoim dzieckiem? Zrozumienie i ocena zaburzeń odżywiania; 2. Co powinieneś teraz zrobić? Jak znaleźć terapeutę i przeprowadzić zmiany w domu?; Jak to się stało?; Przyczyny zaburzeń odżywiania; 4. Jak rozmawiać z dzieckiem? Komunikacja w rodzinie a zaburzenia odżywiania; 5. Co możesz zrobić w domu? Jedzenie, dieta, ćwiczenia; 6. Jak przebiega terapia? Różne rodzaje terapii a Twój udział; 7. Przypadki szczególne. Specyficzne grupy pacjentów i towarzyszące im problemy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Uzależnienia - fakty i mity / pod red. Iwona Niewiadomska, Dariusz Sikorski)
ISBN: 83-89659-18-2
1. Funkcje jedzenia, 2. Uzależnienie od jedzenia, 3. Czynniki ryzyka uzależnienia od odżywiania się, 4. Konsekwencje uzależnienia od jedzenia, 5. Profilaktyka zaburzeń związanych z jedzeniem, 6. Jedzenie i mity.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14254-4
1. Wstęp: Pojecie zdrowia oraz jego uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i związane ze stylem życia; Relacje między żywnością, żywieniem i zdrowiem; 2. Żywność: Definicje i podział produktów żywnościowych; Jakość żywności i jej uwarunkowania; Przetwarzanie i utrwalanie żywności; Biotechnologia w produkcji żywności; Dodatki do żywności i ich zastosowanie; Znakowanie żywności; Prawo żywnościowe i urzędowa kontrola żywności; Żywienie: Istota racjonalnego żywienia i podstawowe pojęcia z tym związane; Podstawowe składniki pożywienia; Żywność jako źródło składników odżywczych; Trawienie i przyswajanie pożywienia; Podstawowe zasady racjonalnego żywienia; Wegetarianizm jako dieta alternatywna; Żywienie dietetyczne; Interakcje leków ze składnikami żywności; 4. Zdrowiem: Biologiczne podstawy zdrowia; Etiologia i prewencja wybranych chorób dietozależnych; Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na zdrowie człowieka; Inne zagrożenia dla zdrowia; Instrumenty polityki prozdrowotnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920403-1-7
Część I: W kręgu nowych zagrożeń. Zagrożenie. Między szokiem a depresją. Prognozy demograficzne - sukces czy katastrofa. Człowiek w sytuacji zagrożenia ekonomicznego w świetle teorii stresu i kosztów psychologicznych. Choroba XXI wieku czy choroba wieków? Jadłowstręt psychiczny w dobie kultury współczesnej. Wirtualna rzeczywistość i zagrożenia z nią związane. Psychologiczne aspekty katastrof i kataklizmów. Terroryzm polityczne. Próba charakterystyki psychologicznej zjawiska. Funkcjonowanie człowieka w roli zakładnika. W cieniu dwóch wież. Część II: Oblicza kryzysu psychologicznego. Kryzysy emocjonalne w przebiegu stresu chronicznego. Temporalne przejawy sposobu przechodzenia kryzysu rozwojowego. Dystans psychiczny wobec przeszłych doświadczeń warunkiem wyjścia poza własne urazy emocjonalne. Rola dóbr materialnych w radzeniu sobie z kryzysami tożsamości - przegląd teorii i badań. Pojęcie kryzysu zdrowotnego i jak sobie z nim radzić.. Strategie radzenia sobie z kryzysem związanym z utratą sprawności ruchowej. Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka jako kryzys rozwojowy w życiu mężczyzny. Rozwiązywanie konfliktów przez pary małżeńskie w sytuacji rozwodowej. Rozwód w rodzinie a poziom samoakceptacji młodzieży. Przyszli internauci wobec ryzyka sytuacji trudnej - postawy deklarowane bezpośrednio po usłyszeniu informacji o dokonaniu gwałtu. Ucieczka w paranauki jako swoista strategia przetrwania. Część III: Zagrożenia w środowisku pracy. Zarządzanie paranoiczne i destruktywna krytyka jako generatory stresu. Zachowania nieetyczne w środowisku pracy. Kontekst interpersonalny. Poczucie sensu życia jako zmienna modyfikująca ryzyko wypalenia zawodowego. W kręgu nierealnej pomocy - wsparcie społeczne osób wypalonych zawodowo. Stres zawodowy służb mundurowych. Konsekwencje i profilaktyka. Samobójstwa wśród policjantów jako skutek nieefektywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi. Psychologiczny autoportret jednostki i przewidywanie własnych zachowań zaradczych w sytuacjach braku pracy. Wybrane psychologiczne aspekty pracy z bezrobotnymi. Zagrożenie regulacyjnej funkcji planów życiowych w sytuacji pozostawania bez pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7319-140-2
R.1 Wprowadzenie do makdonalizacji: McDonald's jako ogólnoświatowy symbol kulturowy; Długie ramię makdonalizacji; Aspekty makdonalizacji; Zalety makdonalizacji; Krytyka makdonalizacji: nieracjonalność racjonalność; Co nie jest zmakdonalizowane?; Przypisy. R.2 Makdonalizacja i jej poprzednik - od "żelaznej klatki" do fabryki szybkich dań: Biurokratyzacja: życie bardziej racjonalne; Holokaust: masowa produkcja śmierci; Naukowe zarządzanie: szukanie tej jedynej, najlepszej metody; Taśma montażowa: robotnicy zmienieni w roboty; Levittown: domy wyrastały jak grzyby po deszczu; Centra handlowe: "mallowanie" Ameryki; McDonald's; fabryka szybkich dań; Podsumowanie. R.3 Sprawność: bez wysiadania i bez sztućców: Usprawnianie procesu; Upraszczanie produktu; Zapędzanie do roboty klientów; Podsumowanie. R.4 Wymierność - Wielki Mac i mały chip: Ważniejsz ilość niż jakość; Złudzenie dużej ilości; Produkcja i usługi sprowadzone do liczb; Podsumowanie. R.5 Przewidywalność - tam, gdzie te domki na wzgórzu, nigdy nie pada: Tworzenie przewidywalnych miejsc; Kontakty z klientami wg scenariusza; Żeby zachowanie pracownika było przewidywalne; Tworzenie przewidywalnych produktów i procesów; Jak najmniej niebezpiecznie i nieprzyjemnie; Podsumowanie. R.6 Sterowanie- roboty i roboty w ludzkiej skórze: Sterowanie pracownikami; Sterowanie klientami; Sterowanie procesem i produktem; Podsumowanie. R.7 Nieracjonalność racjonalności - kroki na "szczęśliwej drodze": Niesprawność- długie kolejki do kasy; Wysokie koszty- w domu taniej; Złudzenie zabawy; Fałszywa przyjacielskość- "Cześć, George!"; Odczarowanie gdzie się podziała magia?; Zdrowie i zagrożenie środowiska; Homogenizacja - w Paryżu jest tak samo; Dehumanizacja; Podsumowanie. R.8 Granice makdonalizacji - narodziny, śmierć i wyzwanie rzucone śmierci: Narodziny i wcześniej; Przed, podczas i po śmierci: pogrzeby taśmowe; Lekceważenie śmierci - "żółta ceglana droga"; Podsumowanie. R.9 Makdonalizacja w zmieniającym się świecie - czyżby bez ograniczeń?: Siły napędowe madonalizacji; Globalizacja a makdonalizacja; Kilka innych punktów widzenia; Spojrzenie w przyszłość - demadonalizacja?; Podsumowanie. R.10 Jak sobie radzić z makdonalizacją - praktyczny poradnik: Tworzenie "rozsądnych" alternatyw - czasem naprawdę trzeba złamać zasady; Obrona zbiorowa- ratować serca, umysły, kubki smakowe i Piazza di Spagna; Zmagania w pojedynkę - "wydział doświadczalny", omotane dzieci i baśniowe światy; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Spectrum)
ISBN: 83-7200-532-X
Zawiera: 1. Wprowadzenie do makdonaldyzacji. McDonald's jako symbol Ameryki. Długie ręce makdonaldyzacji. Cztery wyznaczniki makdonaldyzacji. Zalety makdonaldyzacji. Krytyka makdonaldyzacji - nieracjonalność racjonalności. Wnioski. 2. Makdonaldyzacja i jej poprzedniki. Od "żelaznej klatki" do fabryki "szybkich dań". Biurokracja: zracjonalizować życie. Holokaust: "produktem końcowym była śmierć". Zarządzanie naukowe: znaleźć "jedyny i najlepszy sposób". Taśma montażowa: produkowanie robotników robotów. Levittown:" domy rosły jak na drożdżach". Centra handlowe: ucentrowanie Ameryki. McDonald's czyli fabryka szybkich dań. Wnioski. 3. Efektywność. Wędrujemy przez zaczarowany świat, jedząc palcami. Przemysł szybkodaniowy: wszystko za was zrobimy. Zdobywanie wyższego wykształcenia: po prostu wypełnić rubryki. Ochrona zdrowia: "leczenie z marszu". Praca: dostawy "na czas", a nie "na wszelki wypadek". "następny proszę". Wnioski. 4. Kalkulacyjność. Duże hamburgery i małe komputery. Przemysł szybkodniowy: "Olbrzymy" i "Wielorybniki". Wyższe wykształcenie: stopnie, punkty, oceny i notowania. Ochrona zdrowia: pacjenci jako zielone banknoty. Praca: pieniądz - łakoma rzecz. Inne przykłady: komputer mnie zmusił. Wnioski. 5. Przewidywalność. Na te domki deszcz nigdy nie pada. Przemysł szybkodaniowy: "siemasz, partnerze" i "powodzenia na szlaku". Wyższe wykształcenie: testy spod sztancy. Ochrona zdrowia: komputerowa diagnoza. Miejsce pracy: na wet dowcipów uczą się na pamięć. Inne przykłady: disneyowska powierzchowność. Wnioski 6. Manipulacja. Maszyny i ludzie roboty. Przemysł szybko daniowy: "jedz i spadaj". Oświata: nauka uległości. Ochron a zdrowia: kto decyduje o losie pacjenta? Praca: rób jak ci mówię a nie jak robię. Inne środowiska: telefonistki muszą się meldować. Wnioski. 7. Nieracjonalność racjonalności. Zatory na" szczęśliwych szlakach". Nieefektywność: długie kolejki do kas. Zysk i koszt: w domu taniej. Złudzenie zabawy: chi, chi! Krach na giełdzie. Złudzenie rzeczywistości: nawet piosenkarz e są podstawieni. Dehumanizacja: mycie gumowym wężem w " Korytku i napitku". Ochrona zdrowia: jesteś tylko numerkiem. Wyższe wykształcenie: jak w rzeźni. Praca: czujesz się jak robot. Wnioski. 8. Żelazna klatka makdonaldyzacji? Siły napędowe makdonaldyzacji: opłaca się, cenimy ją, pasuje nam. Makdonaldyzacja i parę alternatywnych perspektyw: szybkie dania w epoce "post". Wnioski. 9. Granice makdonaldyzacji. Narodziny o śmierć. Poród i przed porodem:"stechnityzowane" ciąże i dzieci "na zamówienie". Umieranie - przed, w trakcie i dalej: trumny na pasie transmisyjnym. Wnioski. 10. Poradnik praktyczny życia w zmakdonaldyzowanym społeczeństwie. Czy ta klatka jest z aksamitu, gumy czy żelaza. Zmiany zmakdonaldyzowanych instytucji: jak nie zbankrutować. Tworzenie rozsądnych opcji: czasami trzeba złamać przepisy. Jak stworzyć sobie niezracjonalizowaną niszę: zespoły badawczo - rozwojowe. Indywidualne podejście do makdonaldyzacji: bojkotowanie procesu. Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
E-book
In basket
W niniejszym numerze czasopisma „Nauki Inżynierskie i Technologie” zamieszczono cztery artykuły naukowe oraz jedną informację o książce. W pierwszej części opracowania pt. Aplikacje m-zdrowia przedstawiono i scharakteryzowano dostępne w Polsce aplikacje dotyczące zdrowia i właściwego odżywiania (FatSecret, Endomondo, Water Drink Reminder, Zdrowe zakupy, MyPlate, Fitatu, My Net Diary oraz Dieta dla super lenia). W drugiej części zaś zaprezento- wano wiedzę i stanowisko ankietowanych młodych osób wobec aplikacji o zdrowiu. W kolejnej pracy omówiono właściwości i potencjalne zastosowanie składników bioaktywnych w produkcji funkcjonalnych produktów żywnościowych oraz wskazano na zdrowotne konsekwencje wynikające ze spożywania tego rodzaju żywności. W następnym opracowaniu, które stanowi drugą część publikacji dotyczących wybranych substancji słodzących, omówiono wiedzę oraz opinie badanych konsumentów na temat substancji słodzących – zarówno tych możliwych do zakupu i samodzielnego dawkowania, jak i dodawanych przemysłowo do produktów spożywczych, a także ich bezpieczeństwa zdrowotnego. Jako redaktor czasopisma zachęcam do zapoznania się z wymienionymi pracami oraz sięgnięcia po rekomendowaną książkę pod redakcją naukową prof. Ryszarda Knosali, zatytułowaną Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-154-8
1. Wizerunek ciała; 2. Kwestionariusz Wizerunku Ciała (KWCO); 3. Wizerunek ciała u wybranych grup; 4. Mechanizmy samoregulacji w anoreksji i otyłości- badania eksperymentalne; 5. Wartości, stres i sposoby radzenia sobie z nieprzyjazną rzeczywistością a wizerunek ciała i zaburzenia odżywiania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-232-1641-X
Środowisko akademickie i miasta. Część I: Oblicza współczesnych uzależnień i ich przyczyny. Kierunki rozwoju współczesnej psychologii uzależnień (na przykładzie alkoholizmu). Uzależnienia a temperament. Wokół temperamentalnego czynnika ryzyka uzależnień. Uzależnienie od seksu. Charakterystyka rodzin alkoholików II typu według Cloningera. Rodziny z transmisją i bez transmisji międzypokoleniowej alkoholizmu. Zagubieni w sieci, czyli o nadmiernym używaniu zasobów i możliwości Internetu. Płeć a uzależnienie od alkoholu. Uwiedzeni przez jedzenie. Kontekst społeczno-kulturowy wybranych zaburzeń odżywiania. Intymność w związkach dorosłych dzieci alkoholików. Część II: Problemy leczenia uzależnień. Substytucyjna kuracja metadonowa. Zasoby osobiste a występowanie nawrotów u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Grupy samopomocy anonimowych narkomanów. Część III: Profilaktyka uzależnień. Czynniki ryzyka i ochrony w przebiegu rozwoju dzieci alkoholików. Partnerstwo lokalne na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. O diagnozie w konstruowaniu programów profilaktycznych. Na przykładzie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych. Agresja dzieci i młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Opętanie (nie)jedzeniem / red. Beata Ziółkowska. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2009. - 254 [2] s. : wykr., tab. ; 24 cm.
(Zastosowanie psychologii / red. nauk. Anna Brzezińska, Elżbieta Hornowska)
ISBN: 978-83-7383-388-3
Słowo od redaktorki, Dynamika kontekstu społecznego w okresie dzieciństwa i dorastania, Dlaczego (nie) jemy? Psychologiczne uwarunkowania stosunku do pokarmu, 1. Rodzina jako kontekst rozwoju człowieka, 1.1. Współczesna rodzina jako kontekst rozwoju dzieci i młodzieży, 1.2. Przegląd koncepcji dotyczących rodzin anorektycznych, 1.3. Anorexia Nervosa - choroba jednostki czy choroba rodziny?, 1.4. Transgeneracyjne ujęcie rodziny a problematyka anoreksji, 1.5. Terapia systemowa rodzin w leczeniu anorexia nervosa, 1.6. Przemoc seksualna w rodzinie w etiologii zaburzeń jedzenia, 2. Adolescencja i formowanie struktury potrzeb, 2.1. Źródła hierarchii potrzeb w świetle koncepcji rozwoju człowieka, 2.2. Biologiczne i psychologiczne zmiany okresu adolescencji a anoreksja, 2.3. Osiąganie autonomii a ryzyko wystąpienia anoreksji w okresie adolescencji, 2.4. Potrzeba autonomii a lęk przed autonomią w anoreksji, 2.5. Anoreksja jako opóźnienie wejścia w dorosłość, 2.6. Potrzeba perfekcjonizmu jako źródło i czynnik utrwalający anorexia nervosa, 2.7. Potrzeba perfekcjonizmu a ekspresja anorexia nervosa. Profilaktyka i terapia. 3. Kultura jako kontekst rozwoju człowieka. 3.1. Uczestnictwo w kulturze i jego znaczenie dla procesu rozwoju, 3.2. Ciało dyscyplinowane. Wpływ kultury ponowoczesnej na powstanie anorexia nervosa, 3.3. Rola czynników kulturowych w powstawaniu zaburzeń odżywiania, 3.4. Poddaj się perfekcji - ciało w środkach masowego przekazu, 3.5. Kobieta szczupłą każda chce byćů Wpływ wzorców kulturowych na częstość zachorowań na anoreksję, 3.6. Potrzeba reformy reklamy a profilaktyka zaburzonego stosunku do ciała i jedzenia, 3.7. Krótka charakterystyka dzienników internetowych dziewcząt z anoreksją, 3.8. Anoreksja na forach internetowych - analiza krytyczna, 3.9. Anoreksja na forach internetowych, 3.10. Anoreksja i bulimia na forach internetowych, 4. Sytuacje trudne i strategie radzenia sobie, 4.1. Sytuacje trudne jako źródło zaburzeń łaknienia. Zaburzenia łaknienia jako źródło sytuacji trudnych. 4.2. Anorexia nervosa jako strategia zaradcza uruchamiana w sytuacjach trudnych, 4.3. Anoreksja - sposób radzenia sobie w sytuacji trudnej?, 4.4. Radzenie sobie z urazowymi doświadczeniami okresu dzieciństwa a podatność na anoreksję w okresie adolescencji, 4.5. Hospitalizacja pacjentek anorektycznych jako sytuacja trudna, 4.6. Być w pobliżu, być oboků Otoczenie w walce z chorobą, 4.7. Radzenie sobie dziewcząt z anorexia nervosa w sytuacji edukacyjnej. 5. Inne perspektywy ujmowania zaburzeń łaknienia, 5.1. Nowe spojrzenie na anoreksję psychiczną, 5.2. Głód więzi, głód siebieů Otyłość a anoreksja, 5.3. Anoreksja psychiczna jako zaburzenie o cechach uzależnienia, 5.4. Problem anoreksji w sporcie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Patofizjologia człowieka w zarysie / Jan W. Guzek. - Dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL , 2011. - 699,[1] s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-200-3549-0
1. Wprowadzenie; 2. Badania eksperymentalne w naukach medycznych; 3. Zdrowie i choroba; 4. Immunologiczne mechanizmy patogenetyczne; 5. Czynnościowe aspekty odczynu zapalnego; mechanizmy obrony przed zakażeniem; 6. Czynniki chorobotwórcze zewnątrzpochodne; 7. Zaburzenia gospodarki wodnej i elektrolitowej; 8. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej; 9. Hiperoksja i hipoksja; 10. Zaburzenia termoregulacji, gorączka; 11. Zaburzenia odżywiania; 12. Zaburzenia przemiany materii; 13. Etiologia i patogeneza procesu nowotworowego; 14. Zaburzenia regulacji hormonalnej; 15. Patofizjologia ogólna układu nerwowego; 16. Patofizjologia ogólna układu krążenia; 17. Patofizjologia układu oddechowego; 18. Patofizjologia ogólna krwi i układu krwiotwórczego; 19. Patofizjologia ogólna nerek; 20. Patofizjologia ogólna przewodu pokarmowego; 21. Patofizjologia wątroby.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Praktyki cielesne / red. nauk. Jacek Maria Kurczewski. - Warszawa : TRIO Wydawnictwo, 2006. - 291s., [8] k.tabl. : il. ; 21 cm.
(Obyczaje Prawo i Polityka Życie Codzienne / przewod. rady Jacek Kurczewski)
ISBN: 83-7436-049-6
Praktyki cielesne. Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji. Eksces społecznej nagości. Kulturowe kody płci. Polska scena BDSM.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again