Form of Work
Książki
(17)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(15)
Author
Szafrański Wojciech
(4)
Kisilowska Helena
(2)
Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
(1)
Cherka Maksymilian
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Drela Monika
(1)
Gerecka-Żołyńska Anna (1969- )
(1)
Grajewski Adam
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Gwardzińska Żaneta
(1)
Gwoździewicz Paulina
(1)
Gwoździewicz-Matan Paulina
(1)
Jafra Tomasz
(1)
Jakubowski Olgierd
(1)
Kakareko Ksenia
(1)
Kopeć Marcin
(1)
Kraj Kamil M
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Krochmal Tadeusz
(1)
Matan Andrzej
(1)
Matan Jakub
(1)
Maziarz Agnieszka
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Poznańska Krystyna
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sabaciński Marcin
(1)
Sobczak Jacek (1946 - )
(1)
Trzciński Maciej (kryminalistyka)
(1)
Wieczorek-Kańczura Katarzyna
(1)
Witt Jakub
(1)
Zalasińska Katarzyna
(1)
Zeidler Kamil
(1)
Ziółkowska Agnieszka
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Ochrona zabytków
(17)
Kultura
(8)
Kradzież dóbr kultury
(3)
Sztuka
(3)
Nieruchomości
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Prawo budowlane
(2)
Prawo pierwokupu
(2)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(2)
Architektura
(1)
Budżety terenowe
(1)
Facebook
(1)
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce
(1)
Fundusze
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Innowacje
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej
(1)
Miasta
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Poszukiwanie skarbów
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo do obrony sądowej
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Przemytnictwo
(1)
Rada Europy
(1)
Rejestracja dóbr kultury
(1)
Samorząd miejski
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
UNESCO
(1)
Unia Europejska
(1)
Własność
(1)
Świadczenia
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-009-5
Zawiera: Wprowadzenie; Fundusze unijne w rozwoju regionalnym Polski - priorytety, działania i zmiany; Znaczenie venture capital w finansowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw; Prawne uwarunkowania emisji obligacji przychodowych a potencjalne szanse i zagrożenia dla jednostek samorządu terytorialnego jako emitentów; Portal społeczności owy Facebook jako kanał przepływu informacji wśród studentów szkół wyższych w województwie śląskim; udział podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu lokalnej polityki ochrony zabytków; Rewitalizacja małych i średnich miast Mazowsza w latach 2007-2013. Dylematy i wyzwania; Rola prezydenta w moderowaniu dyskursu publicznego na podstawie rozmów o przyszłości Republiki Słowenii, zainicjowanych przez prezydenta Janeza Drnovška.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie projektów rewitalizacji / Marcin Kopeć. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 158 s. : rys., tab. ; 22 cm.
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-2591-0
1. Pojęcie rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych; 2. Program rewitalizacji obszarów zdegradowanych; 3. Finansowanie procesu rewitalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-62-8
Zawiera: O zaklętych skarbach, czyli jak się można łatwo i szybko dorobić; Ustrojowe zagadnienia pozycji prawnej niemieckich stowarzyszeń archeologicznych; Znalezienie zabytku w świetle ustawy o rzeczach znalezionych; Księgi ewidencyjne jako element kontroli obrotu zabytkami? Na marginesie projektu ustawy o rejestracji narodowych dóbr kultury; Urzędy konserwatorskie wobec działalności poszukiwaczy zabytków; Uwarunkowania konserwatorskie poszukiwania zabytków. Między doktryną i rzeczywistością; Ochrona bezpieczeństwa informacji a poszukiwanie zabytków; Poszukiwanie zabytków – zagadnienia ogólne; Prawo a przestępczość przeciwko dziedzictwu narodowemu. Zagrożenia i metody zwalczania; Analiza metod obrony detektory stów przed odpowiedzialnością z art. 111 u.o.z.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Nieruchomości : zagadnienia prawne / pod red. Helena Kisilowska. - Wyd. 5 Stan prawny na 15.08.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 669 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-243-3
1.Zarys ogólnej problematyki; 2. Zbiory informacji o nieruchomościach; 3. Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polsce; 4. Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomościami; 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; 6. Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; 7. Prawo budowlane; 8. Zarządzanie nieruchomością wspólną; 9. Spółdzielnie mieszkaniowe; 10. Wycena nieruchomości; 11. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 12. Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomości; 13. Ochrona nieruchomości zabytkowych; 14. Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-856-5
1.Zarys ogólnej problematyki; 2. Zbiory informacji o nieruchomościach; 3. Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polsce; 4. Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomościami; 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; 6. Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; 7. Prawo budowlane; 8. Zarządzanie nieruchomością wspólną; 9. Spółdzielnie mieszkaniowe; 10. Wycena nieruchomości; 11. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 12. Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomości; 13. Ochrona nieruchomości zabytkowych; 14. Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo z komentarzem)
ISBN: 978-83-7620-323-2
1. Przesłanki wpisu do rejestru zabytków; 2. Wpis do rejestru zabytków na wniosek organizacji społecznej; 3. Strony postępowania w sprawie o wpis do rejestru zabytków; 4. Skreślenie z rejestru zabytków; 5. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków; 6. Wpis układu urbanistycznego do rejestru zabytków; 7. Reklama wielkogabarytowa na zabytku; 8. otoczenie zabytku; 9. Utworzenie parku kulturowego; 10. Wpis kolekcji do rejestru zabytków; 11. Podział zabytku nieruchomego; 12. Remont zabytku nieruchomego; 13. Decyzja nakazująca przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku jako środek nadzoru konserwatorskiego; Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89430-08-8
1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a międzynarodowa ochrona dóbr kulturalnych, 2. Podstawowe krajowe akty prawne organizujące ochronę zabytków w Polsce, 3. Wykaz aktów wykonawczych, 4. Międzynarodowa ochrona dóbr kulturalnych na podstawie ustawodawstwa UNESCO, 5. Akty prawne UNESCO dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego ratyfikowane przez Polskę, 6. Akty prawne UNESCO dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego nie ratyfikowane przez Polskę, 7. Akty prawne Rady Europy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego przyjęte przez Polskę, 8. Akty prawne Rady Europy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego nieprzyjęte przez Polskę, 9. Ochrona dóbr kulturalnych w Unii Europejskiej, 10. Unijne akty prawne dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego, 11. Konwencja UNIDROIT jako środek międzynarodowej ochrony dóbr kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony dziedzictwa kultury / Kamil Zeidler. - Stan prawny na 1.06.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 325, [3] s. : fot., rys. ; 19 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-423-4
1. Przedmiot ochrony. 2. Podmioty zajmujące się ochroną dziedzictwa kultury. 3. Prawne formy ochrony dziedzictwa kultury. 4. System ochrony dziedzictwa kultury. Żródła prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8107-633-3
Zawiera: Stanisław Waltoś: Rola kodeksów etycznych ICOM w kształtowaniu postaw wobec dóbr kultury; Katarzyna Zalasińska: Wpływ przepisów z zakresu ochrony dziedzictwa na rynek sztuki w Polsce - wybrane zagadnienia; Bartosz Hordecki: Wizerunek jako kategoria teologiczno-filozoficzna; Mateusz Maria Bieczyński: Prawo do dziedzictwa kulturowego w prawie Unii Europejskiej - sprawa dwóch sądów; Jacek Sobczak, Maria Gołda-Sobczak: Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego oraz ochrona zasobów cyfrowych; Dorota Sokołowska: Ewolucja droit de suite w prawie polskim; Grzegorz Tylec: Dobra osobiste w działalności twórczej - czyli o tym, gdzie nie sięga ochrona autorskich praw osobistych; Małgorzata Czuryk: Twórczość pracownicza w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Katarzyna Błeszyńska: Wykorzystywanie utworów z przestrzeni publicznej w społeczeństwie informacyjnym jako ograniczenie praw autorskich; Maria Błeszyńska-Przybylska: Rola organizacji zbiorowego zarządzania w relacjach twórca - korzystający; Anna Kociołek-Pęksa, Jerzy Menkes: Ochrona dóbr kultury w reżimie ochrony ludności - obrony cywilnej - prawo polskie i międzynarodowe; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz: O praktycznych i prawnych aspektach korzystania z notacji muzycznych; Joanna Taczkowska-Olszewska: (Samo)związanie się twórcy do niewykonywania autorskich praw osobistych na przykładzie umów wydawniczych; Joanna Buchalska: Prawne aspekty ochrony mody; Agnieszka Wąsowska: Promowanie kultury i sztuki w radiu i telewizji. Otoczenie prawne; Rafał Paprzycki: Prawna ocena "sztuki obrazoburczej"; Robert Kaczmarczyk: Sztuka cmentarna - zagadnienia prawne; Paweł Trojanek: Czy artyści powinni płacić podatki?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-52-X
Zawiera: 1. Pojęcia i terminy dotyczące ochrony zabytków ruchomych, 2. Rys historyczny ochrony dóbr kultury i zabytków, 3. Prawna ochrona dóbr kultury i zabytków w Polsce, 4. Niektóre kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty ochrony ruchomych zabytków kultury, 5. Ochrona zabytków ruchomych w prawie międzynarodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65431-09-7
Zawiera: Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu w statystykach policyjnych. Sposoby i kierunki ochrony w świetle inicjatyw międzynarodowych; Nowe zjawiska w przemycie zabytków w ocenie Straży Granicznej; Działania Służby Celnej w zakresie ujawniania nielegalnie przewożonych zabytków; Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przez zorganizowaną przestępczość; Nowe zjawiska w obrębie przestępczości na rynku sztuki w Polsce; Crime Against Cultural Property: Finding Solutions; Ochrona karnoprawna dziedzictwa kulturowego w Ukrainie; Problematyka prawno-kryminalistyczna okradania oraz nielegalnych ekshumacji grobów wojennych; Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu związanemu z Holocaustem - zarys zagadnienia; Problematyka niszczenia zabytków nieruchomych w Polsce na przykładzie sprawy zburzenia willi na ulicy Zgierskiej w Łodzi; Analiza czynników kształtujących modus operandi sprawców niszczenia zabytków nieruchomych w Polsce; Nielegalne wykopaliska jako forma destrukcji zabytku; Przestępczość przeciwko podwodnemu dziedzictwu kultury (wybrane zagadnienia); Forensic Examination of Archaeological Artefacts; Fałszerstwa dzieł sztuki, wprowadzenie do problematyki i współczesne zagrożenia; Identyfikacja dzieł sztuki nowoczesnymi metodami fizykochemicznymi w procesie karnym; Sfałszowanie sygnatury; Skarb ze Środy Śląskiej - powracające kontrowersje; Przestępczość przeciwko zabytkom. Wnioski po analizie akt spraw sądowych; Społeczna szkodliwość czynu a przestępstwa przeciwko dziedzictwu kultury; Specyfika przestępczości przeciwko zabytkom na terenie województwa małopolskiego. Problemy związane ze ściganiem sprawców tego typu przestępstw; Problematyka prowadzenia dochodzeń w sprawach związanych z przestępczością przeciwko dziedzictwu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok IX)
1. Wzruszenie decyzji ostatecznej w trybie art. 161 kodeksu postępowania administracyjnego- zagadnienia ogólne; 2. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach ze świadczeń rodzinnych; 3. Zakres podmiotowy postanowień administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym; 4. Brak stanowiska innego organu jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego; 5. Wpływ warunkowego umorzenia postępowania karnego na bierne prawo wyborcze w wyborach samorządowych; 6. Zasada prawa obrony w polskim procesie karnym oraz formy jej realizacji; 7. Ograniczenie prawa własności zabytków; 8. Recenzja książki: Grzegorz Julke: Podział sumy uzyskanej z egzekucji- Currenda 2007.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-42-0
1. Zamiast wprowadzenia: Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego (wybrane problemy w perspektywie 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce); 2. Własność i planowanie przestrzenne: Nabywanie prawa własności przez samorząd terytorialny- źródła patologii; Zasady w planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym; Władztwo planistyczne gminy a tzw. granice prawa własności.-zarys problemu; Prawotwórcze kompetencje podatkowe organów gmin; 3. Przedsiębiorczość i usługi komunalne: Podstawy prawne przedsiębiorczości komunalnej. Kilka refleksji; Prowadzenie szkół publicznych przez spółki komunalne; Od płatności tradycyjnych do płatności "masowych" w przedszkolach samorządowych; 4. Zabezpieczenie społeczne: Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin przezywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych; Dylematy finansowania terapii zajęciowej na poziomie samorządu terytorialnego; Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; 5. Ochrona przyrody i zabytków: Ustawa o ochronie zwierząt w Polsce (pytania i wątpliwości); Aspekt zielonych zamówień publicznych w działalności jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza); Korzystanie z ustawowych form ochrony zabytków przez jednostki samorządu terytorialnego; 6. Bezpieczeństwo w mieście (gminie): Kompetencje rady gminy w zakresie ograniczenia spożycia napojów alkoholowych na gruncie orzecznictwa; Opłata za sprzedaż napojów1) alkoholowych; Gminne i miejskie systemy monitoringu w świetle obowiązków projektowanych w związku z regulacją monitoringu w Polsce; 7. Problemy nadzoru nad samorządem terytorialnym: Nadzór nad samorządem gminnym; Konsekwencje prawne i faktyczne rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody (regionalnej izby obrachunkowej) związane z usunięciem z obrotu prawnego aktu normatywnego ze skutkiem ex tunc.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-264-0392-7
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 1. Przepisy ogólne; 2. Formy i sposoby ochrony zabytków; 3. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach; 4. Nadzór konserwatorski; 5. Wywóz zabytków za granice; 6. Restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 7. Zasady finansowania opieki nad zabytkami; 8. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych; 9. Organizacja organów ochrony zabytków; 10. Społeczni opiekunowie zabytków; 11. Przepisy karne; 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Własność zabytków / Monika Drela. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 284 s. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 83-7483-113-8
I. Zagadnienia wprowadzające 1. Ochrona prawna zabytków - tło historyczne 2. Własność dóbr kultury a regulacje Konstytucji RP 3. Dobro kultury a zabytek II. Zabytek jako przedmiot prawa własności 1. Przedmiot prawa własności w prawie polskim 2.Definicja zabytku 3. Zabytek nieruchomy 4. Zabytek ruchomy jako przedmiot prawa własności 5. Zabytek archeologiczny 6. Pojęcie zabytku w prawie francuskim 7. Pojęcie zabytku w prawie europejskim oraz w aktach prawa międzynarodowego III. Ograniczenia własności zabytku w sferze posiadania i korzystania 1. Pojęcie ograniczeń prawa własności 2. Ograniczenia w posiadaniu zabytku 3. Ograniczenia w korzystaniu z zabytku IV. Nabywanie i ogrniczenia w rozporządzaniu prawem własności zabytku 1. Zakres tematyczny rozdziału 2. Res extra commercium - zabytki wyjęte z obrotu 3. Pierwotne nabycie własności zabytków ruchomych 4. Pierwszeństwo zakupu oraz prawo pierwokupu muzeum 5. Ustawowe prawo pierwokupu zabytku nieruchomego 6. Wywóz zabytków za granicę 7. Ograniczenia w znoszeniu współwłasności V. Administracja wobec własności zabytków 1. Zakres przedmiotowy rozdziału 2. Zadania administracji w dziedzinie ochrony zabytków 3. Publiczna własność zabytku 4. Zabytki we francuskiej domenie publicznej 5. Obowiązki informacyjne właściciela zabytku 6. Wywłaszczenie zabytku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7177-412-6
Wywóz zabytków za granicę-zagadnienia administracyjnoprawne, Eksperci i ekspertyzy na rynku dzieł sztuki, Obrót dobrami kultury w prawie wspólnotowym, Droit de siute-nowe rozwiązania, Szczególne uprawnienia muzeów do nabywania zabytków w świetle art.20 ustawy o muzeach, Problemy dziedziczenia kolekcji w świetle polskiego prawa spadkowego, Rozważania wokół współczesnych problemów karnoprawnej i karnoprocesowej ochrony zabytków, Rekompensata czy zwrot? Wokół problematyki zabytków ruchomych przejętych w trakcie realizacji reformy rolnej z 1944 roku, Kontratyp sztuki?, Uwagi o nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Tadeusz Cyprian. Między fotografią a prawem.
Rynek sztuki czyli walizka iluzjonisty. Rekonstrukcje, renowacje i dzieła odnalezione a prawo autorskie. Wartości zabytku jako kategoria normatywna. Aukcje w systemie Vickreya. Umieszczenie reklamy na zabytku w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Darowizny na rzecz muzeów; 4 minuty i 33 sekundy ciszy a prawo autorskie; Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący zwrotu kolekcji sarmackich portretów; Włodzimierz Bartoszewicz - absolwent Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Poznańskiego i Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie; Zamiast zakończenia. Co dalej z tym falsyfikatem? Uwagi o sądowym znaczeniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7177-590-1
Rynek sztuki czyli walizka iluzjonisty. Rekonstrukcje, renowacje i dzieła odnalezione a prawo autorskie. Wartości zabytku jako kategoria normatywna. Aukcje w systemie Vickreya. Umieszczenie reklamy na zabytku w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Darowizny na rzecz muzeów; 4 minuty i 33 sekundy ciszy a prawo autorskie; Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący zwrotu kolekcji sarmackich portretów; Włodzimierz Bartoszewicz - absolwent Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Poznańskiego i Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie; Zamiast zakończenia. Co dalej z tym falsyfikatem? Uwagi o sądowym znaczeniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7177-675-5
Wykład prof. Jana Pruszyńskiego w teorię prawa ochrony zabytków; Ponadczasowe wartości dekretu Rady Regencyjnej z d. 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury; Między wartościowaniem zabytków a własnością. Pierwowzór z dekretu Rady Regencyjnej z 8 listopada 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury; Prawo ochrony zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski; Muzea w Polsce - jakich ustaw potrzebujemy pilnie? Zmiana zasad gwarancji i wdrożenie prac nad ustawą o zabezpieczeniu przed konfiskata poprzedzone ustawą o badaniu pochodzenia; Stosowanie przepisów o wykroczeniach z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami odnośnie do zabytków ruchomych wpisanych do rejestru. Ochrona polskich zabytków ruchomych w nowej rzeczywistości europejskiej; Niematerialne dziedzictwo kulturowe: idea, prawo, praktyka; Aneks: Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 17 października 2003 r.; Współczesne problemy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce; Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie prawnej ochrony zabytków; Wybrane zagadnienie ustroju i organizacji organów ochrony zabytków (służby ochrony zabytków); rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu; Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego; Nielegalne transakcje na rynku dzieł sztuki. etiologia i fenomenologia zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania; Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego. Uwagi wstępne; Specyfika przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom archeologicznym; Paradygmat zrównoważonego rozwoju w prawnej ochronie nieruchomości zabytkowych - próba adaptacji; Immunitet państwa obcego w prawie polskim a ochrona dzieł sztuki pozyskanych na wystawę z zagranicy. Zagadnienia węzłowe; Trudna sztuka, czyli definicje legalne pojęć z zakresu sztuki; Odpowiedzialność karna za podrabianie i przerabianie zabytków oraz obrót podrobionymi i przerobionymi zabytkami; Występowanie pomocy publicznej w finansowaniu przedsięwzięć związanych z opieka nad zabytkami; Potrzeba ochrony cennego detalu architektonicznego i dekoracji kamienic krakowskich z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego; Czy w Polsce potrzebna jest ustawa o miejscach pamięci narodowej?; Praktyczne problemy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce; Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pojazdów zabytkowych; Ochrona prawna zabytków archeologicznych na ziemiach polskich po 1918 r.
Rynek sztuki czyli walizka iluzjonisty. Rekonstrukcje, renowacje i dzieła odnalezione a prawo autorskie. Wartości zabytku jako kategoria normatywna. Aukcje w systemie Vickreya. Umieszczenie reklamy na zabytku w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Darowizny na rzecz muzeów; 4 minuty i 33 sekundy ciszy a prawo autorskie; Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący zwrotu kolekcji sarmackich portretów; Włodzimierz Bartoszewicz - absolwent Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Poznańskiego i Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie; Zamiast zakończenia. Co dalej z tym falsyfikatem? Uwagi o sądowym znaczeniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again