Form of Work
Książki
(10)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(11)
available
(6)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Balcerak Alicja
(1)
Baran Beata
(1)
Baylis John
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Czaja Stanisław
(1)
Czajka Kamil
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Cziomer Erhard
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dudek Marek
(1)
Filary Mateusz
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kisiołek Artur
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kondak Anna
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kroik Janusz
(1)
Kudej Marcin
(1)
Lakhno Valeriy
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Moll Tomasz
(1)
Myjak Teresa
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Nagora Inna
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Noch Tadeusz
(1)
Nowak Krystian
(1)
Ostraszewska Zuzanna
(1)
Owens Particia
(1)
Paczuski Ryszard
(1)
Pakulska Jolanta
(1)
Pawska Małgorzata
(1)
Petrov Alexander
(1)
Polak Waldemar
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rozmus Stefan
(1)
Rutkowska-Podołowska Małgorzata
(1)
Smith Steve
(1)
Sulich Adam
(1)
Sułkowski Jarosław
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Tarczydło Beata
(1)
Tylec Agnieszka
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wierzbowski Błażej
(1)
Wszołek Michał
(1)
Zdunkiewicz Anna
(1)
Zrałek Jacek
(1)
[ i in.]
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Ochrona środowiska
(9)
Prawo ochrony środowiska
(4)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Ekorozwój
(2)
Globalizacja
(2)
Katastrofy ekologiczne
(2)
ONZ
(2)
Odpady
(2)
Prawa człowieka
(2)
Administracja
(1)
Alokacja
(1)
Apelacja
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Blogi
(1)
Broń jądrowa
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Dyplomacja
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Ekologia
(1)
Energetyka
(1)
Franchising
(1)
Geologia
(1)
Gleba
(1)
Gospodarka
(1)
Górnictwo
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Kultura
(1)
Mandat radnego
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Materiały budowlane
(1)
Mentoring
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Osobowość
(1)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Powietrze
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przyroda
(1)
Rodzina
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skargi i zażalenia
(1)
Spółki handlowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Surowce
(1)
Terroryzm
(1)
Ubezpieczenia ekologiczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Wody śródlądowe
(1)
Wolność prasy
(1)
Wybory
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zażalenie (prawo)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Subject: time
1945-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-035-9
1.Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych; 2. Instytucjonalizacja współpracy transatlantyckiej: problemy i wyzwania; 3. Międzynarodowe implikacje konfliktu wokół Kosowa po 1999 roku; 4. Przesłanki i następstwa interwencji zbrojnej w Iraku; 5. Rozwiązywanie problemów globalnych na przykładzie ochrony środowiska naturalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2460-7
Globalizacja polityki światowej: Globalizacja i polityka globalna; Rozwój społeczności międzynarodowej; Historia stosunków międzynarodowych 1900-1945; Historia stosunków międzynarodowych w latach 1945-1990; Koniec zimnej wojny; Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem; Realizm; Liberalizm; Współcześni dominujące podejścia badawcze: neorealizm i neoliberalizm; Marksistowskie teorie stosunków międzynarodowych; Konstruktywizm społeczny; Teorie stosunków międzynarodowych ľ podejście alternatywne; Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej; Międzynarodowa ekonomia polityczna w dobie globalizacji; Prawo międzynarodowe; Reżimy międzynarodowe; Dyplomacja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Aktorzy transnaodowi i organizacje międzynarodowe; Kwestie ochrony środowiska; Terroryzm i globalizacja; Rozprzestrzenianie broni jądrowej; Nacjonalizm; Kultura w stosunkach międzynarodowych; Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej; Integracja europejska i współpraca regionalna; Globalny handel i globalne finanse; Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej; Ubóstwo, rozwój i głód; Problematyka gender; Prawa człowieka; Globalizacja i transformacja wspólno politycznych; Globalizacja i ład pozimnowojenny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89762-06-4
1. Procesy globalizacji a środowisko naturalne. Ochrona środowiska naturalnego jako problem globalny wpływający na stosunki międzynarodowe; Społeczna (i ekologiczna) odpowiedzialność biznesu; Methodological Problems of International Tax Law; The Opportunities and Requirements of Universities when offering Environmental Studies; O nową filozofię ochrony środowiska naturalnego; Etyczny model decyzyjny; Najważniejsze koncepcje ochrony środowiska przyrodniczego; Promocja zdrowia i higieny psychicznej a świadomość ekologiczna (dylematy i kontrowersje); Globalny lęk przed genetycznie modyfikowaną żywnością. Analiza ramowa dyskursu publicznego. 2. Aspekty techniczno-ekologiczne ochrony środowiska. Koncentracja pierwiastków chemicznych w środowisku a aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi bociana białego Ciconia ciconia; Ekofizjologiczne aspekty stresu oksydacyjnego we krwi bociana białego (Ciconia ciconia) w zmiennych warunkach środowiska; Experimental research for estimate of character of xenobiotics combined effect under its succesive action; Wpływ wykorzystania źródeł energii cieplnej na środowisko; L-arginine treatment of Lead toxicity in rats; Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w monitorowaniu środowiska naturalnego. 3. Ekonomiczno-finansowe problemy ochrony środowiska. Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć proekologicznych; Wpływ infrastruktury transportu na środowisko naturalne; Educational concept of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) at Slovakian Universities; Europejskie organizacje i stowarzyszenia ekologiczne; Perspektywa finansowa na lata 2007-2013 a szanse rozwoju zacofanych regionów UE; Ekorozwój w Regionie Bałtyckim; Theoretical basis of economic instruments in environmental protection. 4. Ochrona środowiska - szczebel regionalny i lokalny. Regulacje prawne obszarze zarządzania środowiskowego; Regulacja zagadnienia ochrony środowiska w konstytucjach krajów Europy Środkowej i Wschodniej; Udział społeczeństwa elementem wdrażania systemu zarządzania środowiskowego EMAS w gminach; Hygienic estimation of Lviv region water; Crieria of shaping up Ukraine ecological policy; Ukraine before and after Chernobyl social and medical aftermath of the disaster in Chernobyl as a result of Soviet ecological policy; Broń chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim po drugiej wojnie światowej; Realizacja polityki zrónoważonego rozwoju - zadania samorządu i administracji publicznej (na przykładzie Gdańska w aspekcie ochrony środowiska naturalnego); Miejsce i rola Polski w ochronie naturalnego środowiska Bałtyku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-72-5
I. Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony środowiska: 1. Ochrona środowiska w świetle niektórych podstawowych dokumentów i strategii działania ONZ, 2. Rola polityki i prawa w zarządzaniu ochroną środowiska, z uwzględnieniem naukowych podstaw tego zarządzania, opartych na dokumentach ONZ. II. Polskie prawo ochrony środowiska. Zarys części ogólnej: 3. Prawo ochrony środowiska, jego cechy, struktura i niektóre podstawowe ustalenia terminologiczne, 4. Główne składniki obowiązującego porządku prawnego w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej regulacji prawnej (u.p.o.ś), 5. Uwagi ogólne na temat ukształtowanego i obowiązującego obecernie polskiego prawa ochrony środowiska oraz wynikające z nich wnoski natury metodycznej co do organizacji procesu dydaktycznego w zakresie ochrony środowiska, opartej na podstawach prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (10 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Inżynieria na rzecz ochrony środowiska / red. Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa)
ISBN: 978-83-60055-02-5
1. Wstęp, 2. Ogólne załozenia systemu odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska, 3. Odpowiedzialność za szkody w środowisku, 4. Inne instrumenty odpowiedzialności administracyjno-prawnej, 5. Główne akty prawne powoływane w opracowaniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-210-5
Cz.I Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: 1. Zagadnienia wstępne, 2. Źródła prawa ochrony środowiska, 3. Prawnomiędzyanrodowa probleamtyka ochrony środowiska, 4. Ochrona środowiska w prawie europejskim, 5. Środki prownofinansowe ochrony środowiska, 4. Zasady prawa ochrony środowiska. Cz.II Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska: 7. Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska, 8. Organy ochrony śrowosiak, 9. Pozwolenie na korzystanie ze srodowiska, 10. Państwowy monitoring środowiska. CZ.III Ochrona poszczególnych elementów środowiska: 11. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realziacji inwestycji, 12. Ochrona kopalin, 13. Ochrona wód, 14. Ochrona zwierząt i roślin, 15. Problematyka prawa emisyjnego, 16. Problematyka ochrony przyrody. Cz.VI Gospodarowanie odpadami: 17. Odpady i ich zagospodarowanie, 18. Probleamtyka utrzyam,nia porządku i czystości w gminach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-865-5
1. Pojęcie i elementy systemu prawa środowiskowego, 2. Rozwój prawa środowiskowego w Polsce, 3. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w podstawowych aktach prawnych obowiązujących w Polsce, 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i pozwolenia zintegrowane w polskich i miedzynarodowych rozwiązaniach prawnych, 5. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych w polskich i międzynarodowych rozwiązaniach prawnych, 6. Ochrona przed odpadami i gospodarowanie odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej, 7. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym oraz jonizującym, 8. Prawo ochrony przyrody. Ochrona przyrody i gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, 9. Ochrona gleby i kopalin oraz racjonalne gospodarowanie nimi, 10. Katastrofy ekologiczne i poważne awarie instalacji w rozwiązaniach prawa środowiskowego, 11. Kontrola organizmów modyfikowanych genetycznie i chemikalniów w polskim i w unijnym prawie środowiskowym, 12. Rolnictwo ekologiczne i bezpieczeństwo żywności w rozwiązaniach poslkich i unijnych, 13. Podstawy prawne ekoetykietowania w Unii Europejskiej, 14. Oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze w świetle rozwiązań prawnych, 15. Prawne i organizacyjne problemy dostępu do informacji ekologicznej, 16. Prawo odpowiedzialności w poslkim prawie środowiskowym, 17. Korzystanie z zasobów środowiska - ekologiczny wymiar prawa energetycznego, 18. Polityka ekologiczna państwa i programy ochrony środowiska w Polsce, 19. Prawo ochrony środowiska na tle polityki ekologicznej Unii Europejskiej - charakterystyka ogólna, 20. System wspólnotowego prawa ochrony środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 2)
Temat: Międzynarodowa Organizacja Pracy - organizacja - polityka ; Prasa (wydawnictwa) - organizacja - Irlandia ; Wolność prasy - prawo - Irlandia ; Prawo wyborcze - Polska - 2020 r ; Demokracja pośrednia - prawo - Polska - 2020 r ; Wybory - organizacja - zaufanie - Polska - 2020 r ; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną - prawo wspólnotowe europejskie ; Prawa człowieka - prawo wspólnotowe europejskie ; Rodzina - ochrona - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Rodzina - ochrona - prawo międzynarodowe ; Prawa dziecka - Norwegia ; Rzecznik praw dziecka - Norwegia ; Decentralizacja (adm.) - Ukraina - 21 w ; Wybory samorządowe - Polska - 2018 r ; Mandat radnego - prawo - Polska - 21 w ; Zarządzanie kryzysowe - a samorząd gminny - organizacja ; Zamówienia publiczne - prawo - konkurencyjność ; Nauczyciele akademiccy - a odpowiedzialność dyscyplinarna - prawo - Polska ; Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Skargi i zażalenia - a postępowanie administracyjne - prawo - Polska ; Apelacja - postępowanie administracyjne - Polska ; Decyzje administracyjne - a apelacja - prawo - Polska ; Zażalenie (prawo) - postępowanie administracyjne - Polska ; Degradacja środowiska - górnictwo ; Górnictwo - ochrona środowiska - prawo ; Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin - prawo ; Górnictwo - a podatki pośrednie - prawo ; Geologia - a podatki pośrednie - prawo ; Spółki komandytowe - prawo zobowiązaniowe - Polska ; Spółki handlowe - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Zbiory muzealne - ubezpieczenia - prawo ; Zbiory muzealne - a ryzyko ubezpieczenia ; Banki spółdzielcze - organizacja - prawo ; Irlandia - a środki masowego przekazu ; Norwegia - a prawa dziecka - organizacja ; Ukraina - administracja - reforma - 21 w ; Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie) - wybory samorządowe - 2018 r ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Prawne podstawy wolności mediów w Irlandii; Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej a problem zaufania obywateli do rzetelności i uczciwości procedur wyborczych (kilka refleksji w kontekście świadomości konstytucyjnej wyborców); Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w prawie UE po wyroku TSUE w sprawie Egenberger. Zagadnienia z zakresu ochrony praw człowieka: Prawo do życia rodzinnego z perspektywy europejskich oraz międzyamerykańskich organów ochrony praw człowieka. Zakaz dyskryminacji; Nadzwyczajna skuteczność prawa norweskiego w egzekwowaniu praw dziecka. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Decentralizacja a problem federalizacji Ukrainy w kontekście potencjalnych zagrożeń terytorialnych; Wybory samorządowe 2018 (przykład Dąbrowy Górniczej); Wygaśnięcie mandatu radnego – wybrane zagadnienia; Zarządzanie kryzysowe w gminie – wybrane zagadnienia; Konkurencyjność zamówień publicznych do 30 000 euro (na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza). Zagadnienia proceduralne: Orzeczenia pierwszoinstancyjne w postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli akademickich; Przedstawicielstwo w postępowaniu petycyjnym i w postępowaniu w sprawie skarg i wniosków; Instytucja zrzeczenia się prawa odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 127a k.p.a.). Prawne aspekty ochrony środowiska: Kilka uwag dotyczących ocen oddziaływania na środowisko w geologii i górnictwie; Fees governed by the Geological and Mining Law in the light of the principle of sustainable development. Z problematyki prawa prywatnego: The Role of the Communist Bloc in the ILO During the Cold War – Selected Issues; Wkłady wspólników spółki komandytowej w kontekście odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki; Definicja siedziby spółki handlowej a procedura jej transgranicznego przeniesienia na terytorium UE; Obowiązek informacyjny oraz obowiązek terminowego powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku w umowie ubezpieczenia dóbr kultury. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt: II GSK 3377/17 (wydanie zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego); Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2018 r., II UK 673/16; Ustawa konstytucyjna Republiki Tadżykistanu o Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym z 30 lipca 2007 roku ze zmianami z 2 stycznia 2018 roku (tłumaczenie); Stanisław Grodziski (1929-2020). In memoriam. Sprawozdania: Sprawozdanie z Jubileuszu prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-637-5
Cz.I Zrównoważony rozwój a realizacja polityki ochrony środowiska: 1.Zrównoważony rozwój - podejście holistyczne, 2.Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji, 3.Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej w transatlantyckich relacjach handlowych. Cz.II Uwarunkowania ochrony środowiska - aspekty krajowe: 4.Rola pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza w działaniach administracji publicznej, 5.Prawno-finansowe aspekty gminnej gospodarki energetycznej, 6.Nowe zasady oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, 7.Polski rynek kapitałowy i jego wpływ na możliwości zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, 8.Prawno-finansowe aspekty opłacalności wdrożenia międzygminnego programu inwestycyjnego w dziedzinie gospodarki odpadami (case study), Cz.III Uwarunkowania ochrony środowiska - aspekty unijne i międzynarodowe: 9.Zasdy obrotu odpadami po przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 10.Znaczenie Unii europejskiej w zakresie reagowania na skutki katastrof, 11.Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska przez Bank Światowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 3/2017)
Zawiera: Spójność strategii personalnej jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa; Work commitment as an effect of applied system of motivation; Motivating factors applied in small and medium enterprises; Coaching jako interaktywne narzędzie wspomagające rozwój pracowników w przedsiębiorstwie; Poziom innowacyjności polski na tle unii europejskiej - analiza w oparciu o dekompozycję sumarycznego wskaźnika innowacji (SII); Environmental insurance in Poland and selected EU countries; Transformacje struktury organizacyjnej firmy informatycznej - studium przypadku; Pozycja konsumenta na rynku na tle Teorii Kreatywnego Monopolu Petera Andreasa Thiela; Generowanie wartości poprzez bloga firmowego. Studium przypadku; The role of storytelling in building a brand; Development of a support system for managing the cyber protection of an information object; Negocjacje alokacji zasobów w procesie organizacji struktury systemu wytwarzania w warunkach rozproszenia zasobów; Jakość materiałów budowlanych a preferencje nabywców na przykładzie systemów stropowych; Reflective learning facilitators.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 1)
1. Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, 3. Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej stron umowy franchisingowej, 4. Prawo osobowe w zunifikowanym prawie cywilnym, 5. Prowadzenie polityki państwa-konstytucyjne zadanie Rady Ministrów, 6. Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez osoby z Unii Europejskiej w świetle Traktatu Akcesyjnego (zagadnienia wybrane), 7. Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez organy władzy publicznej - podstawowe zagadnienia systemowe, 9. Kilka uwag na temat wybory przez wierzyciela komornika sądowego w kontekście art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 10. Administracja antyczna despotii wschodnich (na przykładzie państw Mezopotamii), 11.Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-463-6
Wstęp, 1. Cel i przedmiot badań oraz założenia wyjściowe, 1.1. Cel, zakres, przedmiot oraz założenia metodologiczne badań, 1.2. Pojęcie zrównoważonego rozwoju, 1.3. Wykorzystanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w prawie, 1.4. Zasada zrównoważonego rozwoju, 1.5. Prawo a polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju, 1.6. Podsumowanie, 2. Zrównoważony rozwój w prawie międzynarodowym, 2.1. Rozwój globalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 2.2. Problematyka zrównoważonego rozwoju w umowach między narodowych, 2.3. Zrównoważony rozwój w orzecznictwie sądów międzynarodowych, 2.4. Instytucjonalne podstawy działań społeczności międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach struktur ONZ, 2.5. Podsumowanie, 3. Zrównoważony rozwój w prawie Unii Europejskiej, 3.1. Unia Europejska i jej system prawny, 3.2. Zarys podstaw regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, polityki gospodarczej i społecznej oraz rozwoju, 3.3. Zrównoważony rozwój w prawie pierwotnym, 3.4. Zrównoważony rozwój w projektach nowych Traktatów, 3.5. Zrównoważony rozwój w prawie wtórnym, 3.6. Zrównoważony rozwój w dokumentach Unii Europejskiej, 3.7. Rola Unii Europejskiej w działaniach globalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, 3.8. Problematyka zrównoważonego rozwoju w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 3.9 Podsumowanie, 4. Zrównoważony rozwój na przykładzie wybranych państw, 4.1. Zrównoważony rozwój w regulacjach konstytucyjnych na wybranych przykładach, 4.2. Niemcy, 4.3. Szwecja, 4.4. Wielka Brytania, 4.5. Holandia, 4.6. Indie, 4.7. Podsumowanie, 5. Zrównoważony rozwój w prawie polskim, 5.1. geneza problematyki zrównoważonego rozwoju w prawie polskim, 5.2. Definicja zrównoważonego rozwoju w prawie polskim, 5.3. Zrównoważony rozwój w Konstytucji RP, 5.4. Zrównoważony rozwój w aktach prawnych, 5.5. Zrównoważony rozwój w ogólnokrajowych aktach planowania, 5.6. Podstawy instytucjonalno-prawne zrównoważonego rozwoju na poziomie centralnym w Polsce, 5.7. Zrównoważony rozwój w prawie lokalnym, 5.8. Zrównoważony rozwój w orzecznictwie sądowym, 5.9. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again