Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(10)
Author
Borys Tadeusz
(1)
Czech Ewa Katarzyna
(1)
Fijał Tadeusz
(1)
Giordano Klaudia
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Kozłowski Stefan
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Strus Dorota
(1)
Szewczyk Marcin
(1)
Toczyski Witold
(1)
Witkowska Marta
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Ochrona środowiska
(10)
Ekorozwój
(6)
Gospodarka
(4)
Degradacja środowiska
(2)
Polska
(2)
Unia Europejska
(2)
Agroturystyka
(1)
Ekologia
(1)
Energetyka
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Katastrofy ekologiczne
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Odpady
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Postęp
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rezerwaty i parki narodowe
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Technologie czyste
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Zadrzewianie
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Biebrza (dolina)
(1)
Biebrzański Park Narodowy
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 169)
ISBN: 83-7252-290-1
1. Czystsza produkcja jako element strategii ekorozwoju. 2. Strategia czystszej produkcji. 3. Realizacja strategii czystszej produkcji w Polsce. 4. Kierunki działań w zakresie zapobiegania i ograniczania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń. 5. Metody oceny ekologicznej jako narzędzia systemu zarządzania środowiskowego. 6. Metoda oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji. 7. Weryfikacja metody oceny ekologicznej technologii czystszej produkcji na przykładzie procesów technologicznych realizowanych w zakładach przemysłu cukierniczego "Wawel" SA. 8. Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji programów czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Monitoring rozwoju zrównoważonego / Witold Toczyski. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2004. - 334 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7326-226-1
I. Trwały i zrównoważony rozwój - nowy paradygmat : 1.Genzeza paradygmatu, 2.Wymiar ekonomiczny, 3.Wymiar przestrzenny, 4.Planowanie strategiczne, 5.Model procesowego planowania strategicznego, 6.Zarządzanie jakością - koncepcja SQM, 7.Ewolucja paradygmatu w Polsce. II. Programowanie rozwoju zrównoważonego w Europie : 1.Drogi rozwoju zrównoważonego, 2.Rozwój idei w miastach i gminach, 3.Rozwój idei w regionie Morza Bałtyckiego, 4.Ewolucja rozwoju zrównoważonego w Polsce. III. Koncepcje i praktyki monitoringu rozwoju zrównoważonego : 1.W poszukiwaniu uniwersalnego systemu monitoringu, 2.Milenijne cele rozwoju, 3.Europejska Sieć Obserwatorów Przestrzennych, 4.Monitoring w regionie Morza Bałtyckiego, 5.Monitoring i wskaźniki rozwoju zrównoważonego w krajach, regionach i miastach. IV. Podstawy monitoringu rozwoju zrównoważonego w Polsce : 1.Uwarunkowania monitoringu, 2.Wpływ dostępu do informacji na monitoring, 3.Monitoring Środowiska Przyrodniczego Polski jako element monitoringu rozwoju zrównoważonego, 4.Projekty monitoringu środowiska przyrodniczego, 5.System informacji przestrzennej, 6.Wojewódzkie wskaźniki zrównoważonego rozwoju w ramach banku danych regionalnych, 7.Środowiskowe wskaźniki rozwoju zrównoważonego w koncepcji M. Kistowskiego, 8.Monitoring w procesie zintegrowanego zarządzania rozwojem Obszaru Przybrzeżnego Zalewu Wiślanego. V. Zarys otwartego systemu monitoringu rozwoju zrównoważonego w skali regionalnej ; 1.Monitoring w modelu procesowego planowania strategicznego, 2.System monitorowania zrównoważonego rozwoju - struktura informacyjno-funkcjonalna, 3.Monitoring w zarządzaniu jakością w zrównoważonym rozwoju - koncepcja SQM, 4.Zakres i systematyka dziedzin zrównoważonego rozwoju podlegających monitorowaniu. VI. Zarys koncepcji monitoringu rozwoju zrównoważonego Polski północnej w regionie bałtyckim : 1.Odrodzenie Europy bałtyckiej, 2.Prace nad strategiami rozwoju zrównoważonego w ramach trójmiejskiej placówki CUP/RCSS oraz programu VASAB 2010, 3.elementy struktury instytucjonalno-podmiotowej i organizacyjnej systemu, 4.Koncepcja Bałtyckiego Obserwatorium Rozwoju Zrównoważonego - BORZ, 5.Obszary badań i monitoringu Bałtyckiego Obserwatorium Rozwoju Zrównoważonego, 6.Propozycja wskaźnikowego system monitorowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-607-X
1.Uwarunkowania unijne, 2.Zadania dla Polski do roku 2010 w ochronie środowiska, 3.Strategia działania, 4.Programy ochrony środowiska jako narzędzie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, 5.Odmaterializowanie produkcji i konsumpcji, 6.Wkład Polski do tworzenia europejskich wielkoprzestrznnych struktur ekologicznych oraz potencjalne zagrożenia, 7.Aktualne wyzwania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-321-9
1.Podstawy długookresowego planowania polityki ekologicznej w gminie, 2.Dokumnety strategiczno-planistyczne potrzebne do dobrej realizacji polityki ekologicznej gminy, 3.Metody i modele kompleksowego planowania zrównoważonego rozwoju gminy, 4.Zaangażowanie gminy na rzecz planowania zrównoważonego rozwoju - czy twoja gmina jest aktywna?, 5.Finansowe zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska - przykłady doświadczeń gmin z województwa lubelskiego, 6.Co ogranicza, a co aktywizuje gminy do realizacji zrównoważonego rozwoju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-463-5
1.Wprowadzenie do problematyki. Działalność państwa w zakresie ochrony przyrody w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej; 2. Polityka i działalność państwa w ochronie środowiska w okresie od II wojny światowej do 1989 roku. Uwarunkowania wewnętrzne i międzynarodowe; 3. Polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej; 4. Instytucjonalizacja polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska w latach 1990-2009.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914977-3-9
1.Reguły konkurencji, 2.Polityka spójności ekonomicznej i społecznej, 3.Polityka przemysłowa, 4.Polityka w zakresie badań i rozwoju technologicznego, 5.Polityka rolna, 6.Polityka w zakresie obrotu ziemią, 7.Polityka ochrony środowiska, 8.Polityka społeczna, 9.Równouprawnienie mężczyzn i kobiet, 10.Polityka transportowa, 11.Polityka energetyczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Regionalne / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ; Nr 2(4) 2001)
1.Kotlina Biebrzańska. Aktualny stan, walory i główne zagrożenia środowiska przyrodniczego, 2.Rzadkie gatunki grzybów konidialnych (Hyphomycetes) w wodach Biebrzańskiego Parku Narodowego, 3.Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszaru funkcjonalnie związanego z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, 4.Funkcje społeczno-gospodarcze Biebrzańskiego Parku Narodowego, 5.Ludność i sieć osadnictwa na obszarze Biebrzańskiego Parku, 6.Zmiany w poziomie i strukturze zatrudnienia na obszarze gmin biebrzańskich, 7.Rozwój funkcji turystycznej na terenie Biebrzańskiego Paku Narodowego, 8.Agroturystyka nad Biebrzą, 9.Gospodarka rolna na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, 10.Warunki funkcjonowania firm w gminach biebrzańskich, 11.Strateguia marketingowa dla doliny Biebrzy jako instrument aktywizacji społeczno-gospodarczej Biebrzańskiego Parku Narodowego, 12.Ochrona zasobów i walorów środowiska przyrodniczego obszaru Bagien Biebrzańskich, 13.Bibliografia doliny Biebrzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-637-5
Cz.I Zrównoważony rozwój a realizacja polityki ochrony środowiska: 1.Zrównoważony rozwój - podejście holistyczne, 2.Polityka administracyjna jako instrument realizacji koncepcji, 3.Polityka ochrony środowiska Unii Europejskiej w transatlantyckich relacjach handlowych. Cz.II Uwarunkowania ochrony środowiska - aspekty krajowe: 4.Rola pozwolenia na wyprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza w działaniach administracji publicznej, 5.Prawno-finansowe aspekty gminnej gospodarki energetycznej, 6.Nowe zasady oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, 7.Polski rynek kapitałowy i jego wpływ na możliwości zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska, 8.Prawno-finansowe aspekty opłacalności wdrożenia międzygminnego programu inwestycyjnego w dziedzinie gospodarki odpadami (case study), Cz.III Uwarunkowania ochrony środowiska - aspekty unijne i międzynarodowe: 9.Zasdy obrotu odpadami po przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 10.Znaczenie Unii europejskiej w zakresie reagowania na skutki katastrof, 11.Finansowanie działań na rzecz ochrony środowiska przez Bank Światowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-344-8
Prawno-administracyjne podstawy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej; Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej; Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Agencję Rynku Rolnego; Zasady kształtowania ustroju rolnego; Instrumenty finansowe a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; Program rolno-środowiskowy narzędziem ochrony przyrody na obszarach rolnych; Energetyka odnawialna szansą na rozwój obszarów wiejskich; Jak zapobiegać wykluczeniu informacyjnemu środowisk wiejskich?; Gospodarstwo agroturystyczne jako czynnik aktywizacji gospodarki regionalnej; Funkcjonowanie gmin w Polsce w świetle integracji europejskiej; Ekologiczne i gospodarcze aspekty zalesiania gruntów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88771-31-0
1. 10 lat po Rio - oceny rządowe, 2.10 lat po Rio - oceny społeczne, 3.Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, 4.Globalizacja a zrównoważony rozwój, 5.Ekonomiczne i rynkowe instrumenty zrównoważonego rozwoju, 6.Zrównoważony rozwój w gospodarce przestrzennej, 7.Technika i technologie w zrównoważonym rozwoju, 8.Ochrona przyrody w zrównoważonym rozwoju, 9.Partnerstwo i partycypacja społeczna w zrównoważonym rozwoju, 10.System zarządzania zrównoważonym rozwojem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again