Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Krzak Renata
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Ochrona środowiska
(3)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekologia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse
(1)
Franchising
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2003 r. -- poradnik
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przyroda
(1)
Przyroda -- ochrona -- prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-89476-40-1
1.Charakter i struktura prawna ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2.Polityka Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, 3.Struktura instytucjonalna ochrony środowiska, 4.Horyzontalne prawo ochrony środowiska, 5.Wertykalne prawo ochrony środowiska, 6.Wykaz najważniejszych aktów regulujących problematykę środowiska w UE (bez wykazu aktów odnoszących się do zobowiązań międzynarodowych Wspólnot), 7.Tłumaczenie dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i w sprawie uchylenia Dyrektywy 90/313/EWG Rady, 8.Tłumasznie decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony przyrody / Bartosz Rakoczy. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 225, [1] s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0784-8
1. Zagadnienia wstępne; 2. Źródła prawa ochrony przyrody; 3. Formy ochrony przyrody; 4. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne i ośrodki rehabilitacji zwierząt; 5. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień; 6. Organy ochrony przyrody i służby ochrony przyrody; 7. Finansowanie ochrony przyrody; 8. Ochrona poszczególnych elementów przyrodniczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zeszyt Nr 2 rok 2001. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2001. - 280 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie / Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie ; Zeszyt Nr 2 rok 2001)
Część I: Zagadnienia ogólne. Podstawowe cechy i zadania rynku kapitałowego; Wymiana towarowo-pieniężna i rynek jako siła napędowa rozwoju gospodarczego; Ochrona środowiska - polityka społeczna i transformacja; Franchising przykładem dystrybucji wyłącznej; Komunikatywność informacji bankowej; O sztuce racjonalnego działania, czyli zaproszenie do prakseologii. Część II: Bankowość. Charakterystyka oraz uwarunkowania rozwoju bankowości inwestycyjnej w Polsce; Zmodyfikowana duracja Macaulaya jako metoda kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej; Metody oceny ryzyka kredytowego w wybranych polskich bankach na tle ich portfela kredytowego w latach 1997-2000; Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce. Część III: Finanse przedsiębiorstw - zarządzanie. Fuzje i przejęcia sposobem generowania zysku na przykładzie światowego przemysłu kolejowego i samochodowego; Ochrona informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Rynkowa wycena należności handlowych przedsiębiorstwa; Sektor średnich i małych firm - możliwości zabezpieczenia ryzyka finansowego; Informatyka jako narzędzie wspomagające proces zarządzania przedsiębiorstwem; Istota i cel planowania przepływów pieniężnych. Część IV: Integracja europejska. Społeczeństwo informacyjne: przyspieszenie inegracji europejskiej; Polskie zmiany na drodze do Unii; Wykształcenie a bezobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej; Szanse i zagrożenia aktywnego wejścia na rynek pracy absolwentów szkół wyższych; Rola euro w integracji walutowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again