Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(13)
available
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(13)
Author
Gruszecki Krzysztof
(2)
Rakoczy Bartosz
(2)
Broniewicz Elżbieta
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Ciechanowicz-McLean Janina
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Dziawgo Leszek
(1)
Famielec Józefa
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Kiercel Tomasz S
(1)
Kuchlewski Tomasz
(1)
Lorek Elżbieta
(1)
Maliszewski Edward
(1)
Perkowski Maciej
(1)
Radziszewski Edward
(1)
Rudnicki Maciej
(1)
Sadowska Magda
(1)
Sadowski Tomasz
(1)
Stefański Marek
(1)
Szołno-Koguc Jolanta
(1)
Tołoczko Aleksander
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Ochrona środowiska
(14)
Prawo ochrony środowiska
(6)
Degradacja środowiska
(3)
Ekologia
(3)
Samorząd terytorialny
(2)
Awarie przemysłowe
(1)
Ekorozwój
(1)
Energetyka
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gazy cieplarniane
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Kary i opłaty ekologiczne -- podręcznik akademicki
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
(1)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Odpady
(1)
Opieka społeczna
(1)
PHARE
(1)
Podatek
(1)
Powietrze
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przyroda
(1)
Rynek finansowy
(1)
Unia Europejska
(1)
Ścieki
(1)
Śląsk
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Fundusze Pomocowe UE : praktyczny poradnik ; III)
ISBN: 83-922565-2-2
1. O Polityce Regionalnej w "starym" i "nowym" okresie programowania. 2. Programy Operacyjne w okresie programowania 2007-2013. 3. Wspólna Polityka Ochrony Środowiska. 4. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce. 5. O finansowaniu ochrony środowiska w latach 2007-2013. 6. Regionalne Programy Operacyjne. 7. Ochrona środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 8. Wsparcie ochrony środowiska w ramach Mechanizmów Finansowych. 9. Jak przygotować dokumentację aplikacyjną?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-134-4
1. Ecological management and rationality; 2. Finances and pro-ecological challenge of today's market: between sensitiveness and interestedness; 3. The ecological sensitivity of companies as a factor of comparative superiority; 4. Capital market and ecology; 5. Valuation of businesses with natural resources; 6. Accounting and problems associated with the protection of natural environment; 7. The idea of sustainable development in financial institutions; 8. Environmental & social responsibility of banks; 9.The influence of environmental protection on the international financial market. World tendencies and the polish market; 10. Possibilities for a bank engagement in environmental protection; 11. A standard chart of social accounts for ecological banks; 12. Eco-rating: a supportive tool for decision making processes in banks concerning finance investments; 13. Financial service providers and the environment: a green marketing perspective; 14. Individual investors environmental protection. The international market and Poland; 15. Good money, good indices, good returns; 16. Sustainability - a concept form enhancing enterprise value; 17. History of SRI and eco-funds in Japan; 18. Can pension funds become new forces that drive sustainable development?; 19. the financing of environmental protection in Poland during the transformation period; 20. Financing environmental protection from public sources; 21. The financing of pro-ecological investments in Poland; 22. The problems of the functioning of environmental funds in Poland; 23. The "polluter pays" principle and the polish environmental funds system; 24. The pro-ecological reorientation of polish banks in the light the United Nations declaration : "banking and environmental"; 25. Bank Ochrony Środowiska S.A. as an element of an integrated financing system of Poland's natural environmental
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88500-55-4
1.Proekologiczna polityka państwa, 2.Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska, 3.System finansowania ochrony środowiska, 4.Środki finansowe i realizaowane zadania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-10-3
1.Unia Europejska i jej prawo wobec ochrony środowiska, 2.Podstawy prawne finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Instytucje Unii Europejskiej wobec finansowania polityki ochrony środowiska, 4.Zasady finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 5.Formy finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 6.Wpływ Unii europejskiej na finansowanie ochrony środowiska w Polsce. Finansowanie ochrony środowiska Unii Europejskiej : 1.Podstawy traktatowe polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania funduszy finansujących politykę ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Kontrola finansowa, zapobieganie nadużyciom finansowym i odpowiedzialność za naruszenia interesów finansowych Wspólnot europejskich, 4.Krajowe regulacje finansowania ochrony środowiska, 5.Rynek emisji gazów cieplarnianych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2645-7
1.Teoretyczne aspekty racjonalności gospodarowania środkami publicznymi, 2. miejsce funduszy celowych w doktrynie finansowej, 3. Doświadczenia wybranych państw w zakresie gospodarki funduszowej, 4. EWolucja gospodarki funduszowej w Polsce, 5. Fundusz celowy w świetle aktualnej regulacji polskiego prawa finansowego, 6. Zakres i znaczenie gospodarki funduszowej w polskim systemie finansów publicznych przełomu XX i XXI wieku, 7.Fundusze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 8. Państwowe fundusze celowe o charakterze socjalnym, 9. Państwowe fundusze ekologiczne, 10. Fundusze celowe zarządzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 11. Samorządowe fundusze celowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
ISBN: 83-88771-33-7
1.Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska, 2.Koszty bieżące ochrony środowiska, 3.Wydatki gospodarstw domowych na ochronę środowiska, 4.Potrzeby informacyjne oraz ewidencjonowanie nakładów na ochronę środowiska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podatki ekologiczne / Jan Głuchowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2002. - 246,[4] s. : tab. ; 21 cm.
(Kontrowesje Podatkowe)
ISBN: 83-7284-587-5
R.1 Teoretyczne aspekty ekologicznych rozwiązań podatkowych i finansowych; R.2 Rozwiązania prawne i instytucjonalne Polski oraz Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska; R.3 Regulacje podatkowe i finansowo-ekologiczne w prawie wewnętrznym i międzynarodowym; R.4 Zagraniczne systemy podatków ekologicznych; R.5 Międzynarodowe założenia i efekty ekologicznego opodatkowania; R.6 Redystrybucyjny charakter podatków ekologicznych i ich perspektywy; R.7 Ocena funkcjonowania podatków ekologicznych. Podatki i opłaty ekologiczne w Wielkiej Brytanii w 2000 r. Załączniki: Standardowe (liniowe) kredyty ekologiczne Banku Ochrony Środowiska SA; Niestandardowe kredyty ekologiczne Banku Ochrony Środowiska SA; Kredyty ekologiczne z dopłatami; Zestawienie emisji obligacji komunalnych (wrzesień 2000r.); Opłaty produktowe w wybranych krajach; Rodzaje opakowań; Rodzaje produktów; Rodzaje pozostałych produktów; Podatki ekologiczne w Unii Europejskiej i Norwegii w 1997r.; Stawki VAT i powszechnych podatków konsumpcyjnych od energii w krajach OECD w 1994r; Zachęty podatkowe przy inwestycjach środowiskowych; Globalne podatki jako procent ceny paliw; Ekologiczne obciążenia fiskalne w krajach OECD; Scenariusze podatku węglowego: symulowane efekty pakietów politycznych obejmujących instrumenty kompensacji, Wielka Brytania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7363-338-3
1. Prawnoustrojowe oraz ekonomiczno-finansowe uwarunkowania polskiej polityki ekologicznej. 2. Prawnofinansowe oraz ustrojowe aspekty prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej w zakresie zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia. 3. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. 4. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie gospodarki odpadami. 5. Prawnofinansowe aspekty publicznych jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony powietrza związanych z gospodarką energetyczną. 6. Finanse publiczne jako źródło finansowania zadań publicznych j. s.t. związanych z ochroną środowiska. 7. Finansowane z funduszy Unii Europejskiej zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 8. Prawnofinansowe aspekty finansowania ze źródeł komercyjnych zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska. 10 Kwestie prawnopodatkowe dotyczące inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony przyrody / Bartosz Rakoczy. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 225, [1] s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0784-8
1. Zagadnienia wstępne; 2. Źródła prawa ochrony przyrody; 3. Formy ochrony przyrody; 4. Ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne i ośrodki rehabilitacji zwierząt; 5. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień; 6. Organy ochrony przyrody i służby ochrony przyrody; 7. Finansowanie ochrony przyrody; 8. Ochrona poszczególnych elementów przyrodniczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony środowiska : komentarz / Krzysztof Gruszecki. - Stan prawny na 1.03.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 1119, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-203-2
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 1. Przepisy ogólne. 2. Ochrona zasobów środowiska. 3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. 4. Poważne awarie. 5. Środki finansowo-prawne. 6. Odpowiedzialność w ochronie środowiska. 7. Organy administracji oraz instytucje ochrony. 8. Programy dostosowawcze. 9. Przepis końcowy. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo ochrony środowiska : komentarz / Krzysztof Gruszecki. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.06.2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 880, [2] s. ; 21 cm.
(Komentarze)
ISBN: 978-83-264-1415-2
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 1. Przepisy ogólne. 2. Ochrona zasobów środowiska. 3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. 4. Poważne awarie. 5. Środki finansowo-prawne. 6. Odpowiedzialność w ochronie środowiska. 7. Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska. 8. Programy dostosowawcze. 9. Przepis końcowy. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony środowiska : przepisy i komentarz / Edward Radziszewski. - Stan prawny na 16.04.2003. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2003. - 580,[4] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-183-8
Cz. I Źródła prawnej ochrony środowiska: Źródła prawa w rozumieniu Konstytucji RP; Przepisy Konstytucji RP dot. ochrony środowiska; Stosowanie prawa. Cz. II Ustawa z dn.27.04.2001r.- prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr62,poz.627;zm.:Nr115,poz.1229 oraz Dz. U. z 2002r. Nr74,poz.676, Nr113,poz.984, Nr153,poz.1271 i Nr233,poz.1957; z 2003r. Nr46,poz.392). Cz. III Niektóre przepisy związkowe: -Ustawa z dn.16.10.1991r. o ochronie przyrody (jedn. tekst: Dz. U. z 2001r. Nr((,poz.1079 z późn. zm); -Wykaz rozporządzeń wykonawczych od ustawy o ochronie przyrody, wydanych w sprawach bezpośrednio dot. ochro ny przyrody; -Ustawa z dn.27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,poz. 628 z późn. zm.); -Wykaz rozporządzeń wykonawczych do ustawy o odpadach; sporządzony w kolejności ich opublikowania w Dzienniku Ustaw; -Ustawa z dn.27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy - pra wo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 100,poz.1085 z póź.zm.)(wy ciąg). Cz. IV Wykaz ważniejszych ustaw szczególnych regulujących zasady i warunki korzystania ze środowiska wraz ze wskazaniem przedmiotu ich regulacji: prawo wodne; ochronie gruntów rolnych i leśnych; zagospodarowaniu przestrzennym; prawo budowlane; prawo geologiczne i górnicze; o lasach; przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia; prawo łowieckie; o rybactwie śródlądowym; o rybołówstwie morskim; ochronie zwierząt; drogach publicznych; autostradach płatnych; o ochronie dóbr kultury ; uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym; kodeks morski; o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki; o obszarach morskich i administracji morskiej; żegludze śródlądowej; utrzymaniu czystości i porządku w gminach; zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; prawo atomowe; zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest; o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową; o substancjach i preparatach chemicznych; o organizmach genetycznie zmodyfikowanych; o produktach biobójczych; prawo energetyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7246-014-0
Wstęp; Zrównoważony rozwój jako podstawa gospodarowania zasobami środowiska; Międzynarodowe uwarunkowania prawne realizacji polityki ekologicznej państwa; Zasady i cele polityki ekologicznej państwa jako wytyczne wdrażania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym; System finansowania ochrony środowiska; Systemy zarządzania środowiskiem na poziomie lokalnym; Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa śląskiego; Uwarunkowania ekologiczne zrównoważonego rozwoju miast i gmin województwa śląskiego; Problemy rynku dóbr i usług ekologicznych; Instrumenty stosowane w ocenie ekoproduktów; Zachowania konsumentów na ekorynku w regionie Śląska (wyniki badań ankietowych); Ocena gospodarki odpadami w gminach śląskich; Rozwój firm sektora ochrony środowiska w województwie śląskim; Zakończenie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-264-2
1. Struktura i model systemu finansowania ochrony środowiska, 2. Ocena zapotrzebowania na srodki finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska w Polsce, 3. Zadania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska oraz możliwości ich sfinansowania, 4. Znaczenia banków w finansowaniu ochrony środowiska, 5. Rola państwa i preferencji fiskalnych w fiannsowaniu ochrony środowiska, 6. Finansowanie standardów ekologicznych w polskim sektorze elektro-energetycznym, 7. Finansowanie ochrony środowiska w strategii narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 8. Programy ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami jako instrument realizacji i finansowania ochrony środowiska, 9. Finansowanie ochrony środowiska na podstawie badań w województwach samorządowych, 10. Finansowanie ochrony środowiska w narodowym planie rozwoju, 11. Fundusze i programy Unii Europejskiej w finansowaniu ochrony środowiska, 12. Przewidywane źródła finansowania nakładów gospodarczych na gospodarczych na osiąganie standardów ekologicznych w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again