Form of Work
Książki
(27)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(22)
available
(19)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(22)
Author
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(6)
Listwan Tadeusz
(3)
Hay Julie
(2)
Juchnowicz Marta
(2)
Król Henryk
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Pocztowski Aleksy
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Biliński Witold
(1)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(1)
Buchelt-Nawara Beata
(1)
Buchen Irving H
(1)
Czubasiewicz Halina
(1)
Detyna Beata
(1)
Francik Kamila
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Karwiński Marcin
(1)
Kisielnicki Jerzy
(1)
Knosala Ryszard
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Lany Magdalena
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Miś Alicja
(1)
Nikodemska Sabina
(1)
Padzik Kinga
(1)
Parys Joanna
(1)
Payne Tim
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Purgał-OPopiela Joanna
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Rostkowski Tomasz
(1)
Sapeta Tomasz
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Sienkiewicz Łukasz
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Suchar Marek
(1)
Sulich Adam
(1)
Tomczak-Horyń Kamila
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Ward Peter
(1)
Wasilewska Barbara
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wood Robert
(1)
Woodruffe Charles
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Oceny pracowników
(25)
Kadry
(18)
Płaca
(7)
Motywacja pracy
(4)
Zarządzanie
(4)
Zatrudnienie
(4)
Kariera
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Assessment center
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Organizacja
(2)
Praca
(2)
Zarządzanie talentami
(2)
Zawód
(2)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bhp
(1)
Development center
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Menedżerowie
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Praca zespołowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wewnątrzzakładowe
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
Assessment Development Center : projektowanie procesu i narzędzi oceny / Sabina Nikodemska. - Warszawa : INFOR PL, 2018. - 247 s., [1] karta tablic złożona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8137-322-7 978-83-8137-322
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Assessment | Development Center jako metoda oceny kompetencji: 1. Krótka historia metody; 2. Assessment i Development Center - podobieństwa i różnice; 3. Elementy procesu; 4. Czynniki budujące obiektywizm metody; Wiele kryteriów; Wiele narzędzi oceny; Wielu oceniających; Wiele ocen. Rozdział 2. Kompetencje - czyli kryteria oceny: 1. Czym są kompetencje?; 2. Kompetencje - jak je zdefiniować?; Różne modele opisu; Model otwarty; Model addytywny; Model matrycowy; 3. Skale oceny kompetencji; Ile poziomów?; Skala parzysta czy nieparzysta?; Ilościowa czy jakościowa?; 4. Profil i model kompetencji - czy są tym samym?; Profil kompetencji; Model kompetencji; Katalog lub księga kompetencji; W jakim celu?; Struktura profilu kompetencji; Struktura modelu kompetencji; 5. W jaki sposób opracować profil kompetencji na użytek sesji AC| DC?. Rozdział 3. Narzędzia oceny wykorzystywane podczas sesji AC|DC: 1. Wywiad; Wywiad biograficzny; Wywiad kompetencyjny/behawioralny; 2. Różne typy testów; Testy wiedzy; Testy osobowości, testy psychologiczne; Testy kompetencyjne, zadaniowe, sytuacyjne; 3. Próbki pracy; 4. Wywiady i testy w procesach AC|DC - atuty i ograniczenia; 5. Zadania symulacyjne; Rodzaje zadań symulacyjnych; Zadania grupowe;; Zadania symulacyjne (rozmowy); Zadania indywidualne (pisemne]; 6. Jak przygotować matrycę/macierz oceny kompetencji?; Etapy tworzenia matrycy obserwacji i oceny; Jakość i efektywność oceny - tworzenie matrycy i harmonogramu sesji. Rozdział 4. Tworzenie zadań symulacyjnych: 1. Elementy składowe zadania; Instrukcja logistyczna (dla administratora sesji i asesora); Instrukcja dla uczestnika; Instrukcja dla asesora; Instrukcja dla aktora; Arkusz oceny - wskaźniki zadaniowe; 2. Zadania grupowe; Kiedy stosować grupowe zadania symulacyjne, a kiedy nie; Dyskusja grupowa z rolami i bez ról - podobieństwa i różnice; Kluczowe kompetencje oceniane w dyskusjach - jakie oceniać, a jakich nie; 3. Dyskusja bez ról; 4. Dyskusja z rolami; 5. Zadania indywidualne - symulacje rozmów; 6. Rozmowa z pracownikiem; 7. Rozmowa ze współpracownikiem; 8. Rozmowa z klientem; 9. Analiza danych i poszukiwanie faktów; 10. Dokumenty na biurku (koszyk zadań); Instrukcja i klucz otwarty; Instrukcja i klucz zamknięty; Tworzenie zadania. Rozdział 5. Pilotaż i weryfikacja zadań symulacyjnych: 1. Testowanie i pilotaż zadań; Weryfikacja teoretyczna; Weryfikacja empiryczna; 2. Kto bierze udział w pilotażu?; Dobór uczestników; Kontrakt z uczestnikiem pilotażu; Test roli aktora; Zespół obserwatorów; Informacje zwrotne od "testerów" zadania; 3. Jak zorganizować pilotaż?; Co weryfikujemy podczas pilotażu?; Kilka prób testowych; Ocena wartości diagnostycznej; Skalowanie czasu; Od pilotażu do... pilotażu. Rozdział 6. Opracowanie raportu po sesji AC|DC: Cele realizowane podczas sesji oceny, czyli o zawartości raportu; Odbiorcy raportu; Opis zachowań w zadaniu, wskaźników, kompetencji, czyli o formule raportu; Kilka zasad, które mogą być pomocne w tworzeniu raportów. Rozdział 7. Przygotowanie organizacyjne sesji: Harmonogram; Zespół pracujący podczas sesji; Podsumowanie (integracja wyników); Komunikacja procesu; Pomocnik koordynatora projektu AC|DC. Rozdział 8. Różne metody - różne wyniki: 1. Porównywalność wyników oceny kompetencji z wykorzystaniem zadań symulacyjnych i testów; Różny sposób definiowania kryteriów oceny; Różne skale i punkt odniesienia wyników; Różny sposób oceny; Porównywać, czy nie?; 2. Porównywalność wyników oceny w ramach sesji AC|DC i oceny 360 stopni; Jak różne mogą być wyniki?; Kontekst sytuacyjny i przedmiot diagnozy; Oceniający; Skale oceny; Efekt synergii. Rozdział 9. Metoda AC|DC - kontrowersje i dylematy: 1. Kontrowersje dotyczące AC|DC jako metody oceny kompetencji; 2. Kontrowersje dotyczące narzędzi wykorzystywanych podczas sesji AC|DC; 3. Kontrowersje dotyczące osób oceniających – asesorów; 4. Kontrowersje dotyczące wiarygodności wyników uzyskanych z zastosowaniem metody; 5. Kontrowersje dotyczące formalnych aspektów stosowania metody AC|DC. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-642-1
Część I: Wartościowanie pracy. 1. Przesłanki zastosowania - miejsce wartościowania pracy w systemie oceny pracy. 2. Istota wartościowania pracy. 3. Proces wartościowania pracy. 4. Metody wartościowania pracy. 5. Analityczno-punktowa metoda wartościowania pracy. 6. Wykorzystanie wyników wartościowania pracy w różnych obszarach zarządzania firmą. 7. Wyniki wartościowania pracy w wynagrodzenia. 8. Organizacja procesu wartościowania pracy w firmie. 9. Tendencje zmian w dziedzinie oceny pracy: od wartościowania stanowisk do wartościowania kompetencji. Część II: Wartościowanie kompetencji pracowników. 1. Istota kompetencji pracowników jako podstawa wartościowania. 2. Geneza wartościowania kompetencji pracowników. 3. Budowa modelu kompetencji pracowników. 4. Ocena okresowa a wartościowanie kompetencji. 5. Wykorzystanie wyników wartościowania w obszarze wynagrodzeń. 6. Zastosowanie wyników wartościowania kompetencji pracowników w pozostałych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Kariera i rozwój zawodowy / Marek Suchar. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK, 2003. - 143,[3] s. : tab., rys. ; 24 cm.
(Biblioteka Zarządzania Personelem / red. Marek Suchar)
ISBN: 83-71877-93-5
Cz. I Rozwój zawodowy: Życie i praca; Etapy życia zawodowego; Potencjał zawodowy; Praca w hierarchii wartości życiowych; Potrzeby związane z pracą; Modele kariery zawodowej. Cz. II Zarządzanie karierą: Kierowanie karierą pracowników; Diagnozowanie potencjału zawodowego; Ścieżki karier; Tworzenie kadry rezerwowej; Plany sukcesji; Coaching; Mentoring; Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników; Analiza potrzeb rozwojowych i szkoleniowych; Strategie robienia kariery; Metody diagnozy potencjału rozwojowego pracowników; Kwestionariusz wymiarów kariery; Kwestionariusz oceny kompetencji fachowych w zakresie zarządzania personelem; Kwestionariusz rozmowy oceniającej w ramach audytu menedżerskiego w międzynarodowej firmie logistycznej; Kwestionariusz stylu pełnienie funkcji menedżerskich; Kwestionariusz oceny potencjału menedżerskiego. Aneks: Warsztat "Zaplanuj swoją karierę".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-7484-037-4
R.1 Zarządzanie oparte na kompetencjach; R.2 Opracowanie kompetencyjnych systemów ocen - działania przygotowawcze; R.3 Wprowadzenie kompetencyjne systemu ocen; R.4 360-stopniowa ocena kompetencji; R.5 Rozmowa oceniająca; R.6 Błędy w procesie tworzenia i stosowania kompetencyjnych systemów ocen; R.7 Zarządzanie kompetencjami a rekrutacja i selekcja pracowników; R.8 Zarządzanie kompetencjami a rozwój zawodowy pracowników; R.9 Zarządzanie kompetencjami a kształtowanie systemów wynagrodzeń; R.10 Zarządzanie kompetencjami a restrukturyzacja organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(NPI Nauka i Praktyka Innowacji)
ISBN: 978-83-208-2359-2
Zawiera: Wstęp . 1. Podstawy kreatywności: 1.1. Definicja kreatywności; 1.2. Kreatywność a twórczość; 1.3. Perspektywy analizy twórczości. 2. Kreatywność pracowników: 2.1. Kreatywność pracowników i jej komponenty; 2.2. Sylwetka kreatywnego pracownika; 2.3. Kreatywny menedżer; 2.4. Inhibitory i stymulatory kreatywności pracowników. 3. Narzędzia do badania predyspozycji twórczych: 3.1. Myślenie dywergencyjne; 3.2. Testy zawierające zadania werbalne i testy mieszane; 3.3. Testy zawierające zadania niewerbalne; 3.4. Kwestionariusze samooceny; 3.5. Badania biograficzne, wywiad i obserwacja. 4. Ocena kreatywności pracowników: 4.1. Model oceny kreatywności pracowników; 4.2. Założenia budowy kwestionariuszy do badania predyspozycji twórczej pracowników; 4.3. Weryfikacja kwestionariuszy do badań. 5. Prokreatywna przestrzeń w przedsiębiorstwie: 5.1. Istota prokreatywnej przestrzeni przedsiębiorstwa; 5.2. Czynniki sprzyjające kreatywności w przedsiębiorstwie; 5.3. Przegląd koncepcji i narzędzi do identyfikacji twórczego klimatu w miejscu pracy. 6. Procesy grupowe i ich dynamika: 6.1. Grupa a zespół; 6.2. Role grupowe; 6.3. Coaching zespołowy i mentoring; 6.4. Przewodzenie grupom. 7. Metodyka zespołowego rozwiązywania problemów: 7.1. Sesja twórcza; 7.2. Moderacje; 7.3. Metody aktywizujące pracę zespołu; 7.4. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań. 8. Twórcze zespoły pracownicze w przedsiębiorstwie: 8.1. Charakterystyka i podział zespołów pracowniczych; 8.2. Zasady budowania twórczych zespołów; 8.3. Procedura rekrutacji pracowników do zespołów twórczych; 8.4. Dobór pracowników do twórczych zespołów na przykładzie praktycznym. 9. Wpływ kreatywności pracowników na rozwój innowacji: 9.1. Obszar badań wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji w przedsiębiorstwie; 9.2. Model badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach; 9.3. Metody i narzędzia zastosowane w badaniach; 9.4. Ocena wpływu kreatywności pracowników na rozwój innowacji. 10. Tworzenie ruchu proinnowacyjnego w przedsiębiorstwie: 10.1. Geneza pojęcia racjonalizacji; 10.2. Przedmiot wniosku racjonalizatorskiego; 10.3. Model ruchu proinnowacyjnego w przedsiębiorstwie; 10.4. Motywowanie pracowników do proinnowacyjnego działania w przedsiębiorstwie; 10.5. Narzędzie wspomagające ruch proinnowacyjny w przedsiębiorstwie. 11. Przykłady z praktyki przemysłowej: 11.1. Działanie kreatywnego zespołu na przykładzie przedsiębiorstwa z branży meblarskiej; 11.2. Analiza badań w dużym przedsiębiorstwie branży spożywczej; 11.3. Analiza badań w dużym przedsiębiorstwie branży meblarskiej; 11.4. Analiza badań w dużym przedsiębiorstwie branży metalowej; 11.5. Analiza badań w średnim przedsiębiorstwie branży opakowań; 11.6. Analiza badań w średnim przedsiębiorstwie branży meblarskiej; 11.7. Analiza badań w małym przedsiębiorstwie branży rolniczej; 11.8. Budowanie zespołu z wykorzystaniem metod kreatywnego rozwiązywania problemów; 11.9. Moderowanie zespołu problemowego. Bibliografia. Słownik ważniejszych pojęć. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-9693-6
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa: 1.1. Najważniejsze cele oceny; 1.2. Formy oceny; 1.3. Kontrowersje wokół systemów ocen; 1.4. Wymagania stawiane systemom ocen; 1.5. Oczekiwania pracowników wobec systemu ocen okresowych; Studium przypadku I. Rozdział 2. Uwarunkowania systemu ocen: 2.1. Rodzaj działalności i wielkość organizacji; 2.2. Cele strategiczne firmy; 2.3. Metoda zarządzania; 2.4. Styl kierowania; 2.5. Poziom kierowania; 2.6. Poziom wymagań; 2.7. Autorytet oceniających; 2.8. Wiek pracowników; Studium przypadku II. Rozdział 3. Wprowadzanie systemu ocen okresowych: 3.1. Planowanie działania; 3.2. Szkolenie osób oceniających; 3.2.1. Wybór rodzaju szkolenia; 3.2.2. Wybór miejsca szkolenia; 3.2.3. Problem wspólnego udziału w szkoleniu przełożonych i podwładnych; 3.2.4. Ćwiczenia z użyciem kamery wideo; 3.3. Przygotowanie osób ocenianych; Studium przypadku III. Rozdział 4. Przegląd najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem systemów ocen: 4.1. Wybór osób oceniających; 4.2. 360-stopniowa ocena pracownika; 4.3. Przygotowanie 360-stopniowej oceny pracowników; 4.4. Podział osób ocenianych; 4.5. Ustalanie częstotliwości oceny; Studium przypadku IV. Rozdział 5. Metody oceny pracowników: 5.1. Metody relatywne; 5.1.1. Ranking; 5.1.2. System porównywania parami; 5.1.3. Metoda rozkładu normalnego; 5.2. Metody absolutne; 5.2.1. Ocena opisowa; 5.2.2. Punktowa skala ocen; 5.2.3. Skale ważone; 5.2.4. Testowa metoda oceny; 5.2.5. Metoda zdarzeń krytycznych; 5.2.6. Skale behawioralne (BARS - behavioral anchored rating scale; 5.2.7. Zarządzanie przez cele - ZPC (management by objectives – MBO; 5.2.8. Assessment Center ("centrum oceny"). Rozdział 6. Ustalanie kryteriów oceny: 6.1. Kryteria dotyczące efektywności; 6.2. Kryteria dotyczące kwalifikacji; 6.3. Kryteria dotyczące zachowań (behawioralne); 6.4. Kryteria osobowościowe; 6.5. Zasady opracowywania kryteriów oceny; Studium przypadku VI. Rozdział 7. Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami: 7.1. Istota rozmowy oceniającej; 7.2. Jak prowadzić rozmowę?; 7.2.1. Wyrażanie szacunku i uznania; 7.2.2. Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych; 7.3. Najczęstsze przyczyny złej pracy; 7.4. Dialog przełożony - podwładny a przyszłe zadania pracownika; Studium przypadku VII. Rozdział 8. Błędy w procesie oceniania: 8.1. Błędy "techniczne"; 8.2. Błędy w sztuce oceniania; 8.3. Jak unikać błędów oceny?; Studium przypadku VIII. Rozdział 9. Ocena przełożonych przez podwładnych: 9.1. "Odwrócenie ról" jako niezbędne uzupełnienie systemu ocen; 9.2. Doświadczenia niektórych przedsiębiorstw; 9.3. Zasady wprowadzania oceny przełożonych przez podwładnych; Studium przypadku IXa; Studium przypadku IXb. Rozdział 10. System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy: 10.1. System ocen okresowych a polityka płacowa przedsiębiorstwa; 10.2. System ocen okresowych a polityka szkoleniowa firmy; 10.3. System ocen okresowych a kształtowanie ścieżek kariery zawodowej pracowników; 10.4. System ocen okresowych a zwalnianie pracowników; Studium przypadku X. Zakończenie. Aneks. Przykładowe formularze oceny pracowników. Bibliografia. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-83-3
Zawiera: Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa; Uwarunkowania systemu ocen; Wprowadzanie systemu ocen okresowych; Przegląd najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem systemu ocen; Metody oceny pracowników; Ustalanie kryteriów oceny; Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami; Błędy w procesie oceniania; Ocena przełożonych przez podwładnych; System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-4150-9
Zawiera: Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa; Uwarunkowania systemu ocen; Wprowadzanie systemu ocen okresowych; Przegląd najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem systemu ocen; Metody oceny pracowników; Ustalanie kryteriów oceny; Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami; Błędy w procesie oceniania; Ocena przełożonych przez podwładnych; System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-12-4
Zawiera: Miejsce systemu ocen okresowych w polityce personalnej przedsiębiorstwa; Uwarunkowania systemu ocen; Wprowadzanie systemu ocen okresowych; Przegląd najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem systemu ocen; Metody oceny pracowników; Ustalanie kryteriów oceny; Zasady prowadzenia rozmów z ocenianymi pracownikami; Błędy w procesie oceniania; Ocena przełożonych przez podwładnych; System ocen okresowych a pozostałe aspekty polityki personalnej firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-7484-024-2
1. Zewnętrzne uwarunkowania procesu rekrutacji i selekcji, 2. Kompetencje, czyli nic nowego pod słońcem, 3. Projektowanie procesu selekcji, 4. Jak przyciągać kandydatów (ale nie za wielu), 5. Projektowanie i screening formularzy aplikacyjnych, 6. Zasady przeprowadzania kompetencyjnych rozmów kwalifikacyjnych, 7. Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne. Praktyka, 8. Metody psychometryczne a selekcja oparta na kompetencjach, 9. Ośrodki oceny, 10. Podejmowanie decyzji i ich ocena
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Tomasz Rostkowski. - Warszawa : Difin, 2004. - 197,[3] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-445-3
R.1 Strategia personalne; R.2 Zarządzanie kompetencjami; R.3 Wartościowanie stanowisk; R.4 Opis stanowiska pracy; R.5 System ocen okresowych pracowników; R.6 Wynagrodzenia premiowe; R.7 System szkoleń; R.8 Badania satysfakcji pracowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-77-9
1. Sprzężenie zwrotne 360 stopni, 2. Projektowanie i przeprowadzanie badania za pomocą sprzężenia zwrotnego 360 stopni: kwestionariusze; Walidacja i badanie pilotażowe kwestionariusza sprzężenia zwrotnego 360 stopni; Zbieranie danych, struktura raportów z oceny i przetwarzanie informacji; facylitacja i planowanie działań, Planowanie i wdrażanie projektu sprzężenia zwrotnego 360 stopni 3. Przyszłość techniki sprzężenia zwrotnego 360 stopni, 4. Sprzężenie zwrotne 360 stopni - przykłady zastosowań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8092-052-1
Zawiera: 1. Wprowadzenie: 1.1. O genezie, celu i charakterze książki; 1.2. Rozwój, potencjał, potencjał rozwojowy – słowa, pojęcia, określenia. Dobrze je znamy, lecz czy na pewno wiemy, co znaczą?; 1.3. Holistycznie, czyli całościowo, w pełni. Nie bójmy się tego określenia, a tym bardziej tego podejścia, gdyż to nic innego jak spojrzenie przez otwarte drzwi zamiast przez dziurkę od klucza. 2. Podejście kumulacyjne, „efekt koktajlu” i synergia pozytywna w pracy zespołowej – trzy zjawiska, w których ujrzeć można naturę potencjału: 2.1. Podejście kumulacyjne. Tu głos zabiorą filozofia oraz teologia, a precyzyjnie – filozofia religii oraz jej wybitny reprezentant Richard Granville Swinburne; 2.2. „Efekt koktajlu”. Teraz słów parę o toksykologii; 2.3. Efekt synergii w pracy zespołowej. Ostatnie zdanie oddaję nauce o organizacji i zarządzaniu, choć nie tylko. 3. Metoda podwójnej heurystyki (DHM) jako alternatywny sposób uczenia się i nauczania oraz arcyciekawa Teoria kompetencji (Competency Theory ©): 3.1. Rewolucja XXI wieku w pedagogice – skąd nadeszła, po co przyszła i co przyniosła; 3.2. Metoda podwójnej heurystyki (DHM) jako alternatywny sposób uczenia się i nauczania; 3.3. Nowe podejście do procesu rozwoju w świetle arcyciekawej Teorii kompetencji (Competency Theory ©); 3.4. Competency Theory © a ModelS © – w jednym duchu, w jednym celu, choć z nieco innych stron. 4. Interferencyjny Model Potencjału i Rozwoju iMpoiro © – wielki brat ModeluS © i kolejna niemała rewolucja. 5. Opisy stanowisk pracy (OSP) a zarządzanie rozwojem pracowników z uwzględnieniem identyfikacji i definiowania potencjału: 5.1. Rola, waga i sens opisów stanowisk pracy; 5.2. Opis stanowiska pracy a przestrzeń na ekspresję potencjału; 5.3. Kompetencyjne grupowanie stanowisk i tworzenie profili kompetencyjnych lub inaczej kompetencyjnych opisów stanowisk pracy; 5.4. Kompetencje menedżerskie w OSP; 5.4.1. Liczba kompetencji niemenedżerskich w kompetencyjnym profilu stanowiska menedżerskiego; 5.4.2. Definicje i znaczenie kompetencji niemenedżerskich w profilu stanowiska menedżerskiego. 6. Ocena zintegrowana: Assessment i Development Center (AC/DC) – charakterystyka metody w jej klasycznej wersji oraz zupełnie nowe podejście: 6.1. Ocena zintegrowana – po kolei, od początku, by potem nie pogubić się w terminach, pojęciach i ich znaczeniach; 6.2. Ocena zintegrowana – na czym polega, jak działa, jakie ma wersje i jakie odsłony; 6.3. Ocena zintegrowana – jej możliwości i ograniczenia w diagnozie kompetencji. Czego możemy oczekiwać i wymagać od tej metody, a czego nam ona nie zapewni; 6.3.1. Zjawisko „brzegowości”; 6.3.2. Brak gwarancji przeniesienia poziomu kompetencji obserwowanych podczas sesji OZ do rzeczywistego środowiska pracy; 6.3.3. Wybiórczość oceny i jej silne uzależnienie od kontekstu sytuacyjnego; 6.3.4. Ryzyko kreowania licznych artefaktów i błędnego wnioskowania na ich podstawie; 6.3.5. Brak możliwości obserwacji ciągłości zachowań; 6.4. Projektowanie i operacjonalizacja zadań na potrzeby oceny zintegrowanej – co, jak, kiedy i w jakim kontekście oceniać?; 6.4.1. Normalizacja, trafność i rzetelność zadań – czyli pewność, że zadania badają to, co mają badać, i robią to dobrze; 6.4.2. Dwa alternatywne podejścia do projektowania sesji oceny zintegrowanej – sesje blokowe i sesje oparte na jednym scenariuszu strategicznym; 6.5. Ocena zintegrowana oparta na sesjach z jednym nadrzędnym scenariuszem (wirtualna wersja OZ); 6.5.1. Ustalenie celu OZ – co chcemy ocenić i w jakim kontekście? Czy będzie to AC, DC czy SC?; 6.5.2. Ustalenie czasu trwania programu OZ i miejsca jego realizacji; 6.5.3. Ustalenie wykonawcy procedury OZ; 6.5.4. Przygotowanie zestawu ocenianych kompetencji i ich operacjonalizacja – różnice między SOOP a OZ; 6.5.5. Dobór typu zadań do ocenianych kompetencji (lub kompetencji do zadań); 6.5.6. Przydział osób ocenianych do asesorów stałych i obserwujących czasowo; 6.5.7. Przygotowanie scenariusza sesji OZ; 6.5.8. Przygotowanie scenariuszy poszczególnych zadań; 6.5.9. Przygotowanie akcesoriów do zadań; 6.5.10. Przygotowanie dokumentacji OZ; 6.5.11. Przygotowanie informacji o programie OZ dla uczestników; 6.5.12. Przeprowadzenie sesji OZ – organizacja testów w postaci zadań i obserwacja działań uczestników; 6.5.13. Analiza materiału zebranego podczas sesji OZ – wnioskowanie i ocena po sesji OZ; 6.5.14. Przeprowadzenie oceny techniką wywiadu i/lub testów o charakterze innym niż zadania w ramach sesji (opcjonalnie); 6.5.15. Analiza materiału uzyskanego z oceny poza sesją (jeśli była organizowana); 6.5.16. Integracja wyników wszystkich zastosowanych technik oceny w celu sformułowania ostatecznej oceny zintegrowanej (wniosku kończącego OZ); 6.5.17. Przygotowanie raportów z oceny i przekazanie informacji osobom zlecającym OZ; 6.5.18. Przekazanie informacji uczestnikom OZ; 6.6. Ocena zintegrowana oparta na sesjach blokowych; 6.6.1. Przygotowanie zestawu ocenianych kompetencji i ich operacjonalizacja; 6.6.2. Dobór typu zadań do ocenianych kompetencji (lub kompetencji do zadań); 6.6.3. Przygotowanie scenariusza całego programu OZ (złożonego z jednej lub kilku sesji); 6.6.4. Przygotowanie scenariuszy poszczególnych zadań; 6.6.5. Przygotowanie dokumentacji OZ; 6.6.6. Przeprowadzenie sesji OZ – organizacja testów w postaci zadań interaktywnych i obserwacja; 6.6.7. Analiza materiału zebranego podczas sesji OZ – wnioskowanie i ocena po sesji oraz po całym programie OZ; 6.7. Ocena zintegrowana jako metoda oceny kompetencji bieżących oraz potencjału – podsumowanie. 7. Testy psychologiczne diagnozujące potencjał zawodowy jako techniki samodzielne lub wspierające ocenę okresową i sytuacyjną: 7.1. Testy psychologiczne – na to hasło jedni się uśmiechają, drudzy dostają gęsiej skórki, u innych wzbudza ono ambiwalencję, a dla jeszcze innych to po prostu narzędzia pracy; 7.2. Motywacyjna analiza potencjału pracowniczego MAPP3, czyli szczegółowa mapa preferencji i możliwości zawodowych człowieka; 7.2.1. Ogólny opis metody – wprowadzenie; 7.2.2. Główne obszary diagnozy; 7.2.3. Zakres wiedzy i korzyści z zastosowania testów – przykłady profili i wnioski z MAPP; 7.2.4. Automatyczne dopasowanie do stanowiska w MAPP; 7.2.5. Predyspozycje i preferencje w sferze przyswajania wiedzy w procesie edukacyjnym. 8. Wywiad kompetencyjny jako technika wspierająca ocenę zintegrowaną: 8.1. Wywiad – kiedy rozmowa z drugim człowiekiem staje się formalną techniką oceny i jakie może mieć cechy – małe repetytorium; 8.2. Wywiad – jak przygotować opisowy wywiad kompetencyjny jako część oceny zintegrowanej i jak go prowadzić, by sięgnąć głębiej i wiedzieć więcej. 9. Zakończenie: 9.1. Ocena okresowa (raz), ocena sytuacyjna (dwa), ale co dalej? Ocena tego, co się wydarzyło, i tego, co jest, a także oszacowanie przyszłych możliwości to nie wszystko, trzeba jeszcze te dane umiejętnie wykorzystać; 9.2. Rozwój ma zawsze to samo znaczenie, ten sam zasadniczy sens – to krok do przodu, przyrost, korzyść, progres. To element jego wartości stanowiący warunek konieczny, przy czym mogą go różnicować inne własności – zwrot, kierunek i szybkość zachodzących zmian. Trochę fizyki w słowniku znaczeń z zakresu psychologii zarządzania wszystko porządkuje. 10. Trygonum © – opis aplikacji zawierającej scenariusz oraz wszystkie elementy potrzebne do samodzielnego przeprowadzenia sesji AC/DC w wersji wirtualnej Trygonum ©: 10.1. Trygonum © – co wchodzi w skład aplikacji, co jest treścią gry i przedmiotem oceny; 10.2. Trygonum © – dostęp, pobieranie techniczne zasady użytkowania; 10.3. Trygonum © – główne założenia AC jako metody oceny oraz funkcjonalne zasady aplikacji jako narzędzia oceny; 10.3.1. Wskaźniki w treści zadań nie w modelu kompetencji; 10.3.2. NIE raportom z automatu – forma może być różna, ale wnioski z obserwacji i ostateczna ocena zawsze powinny być przygotowywane indywidualnie; 10.3.3. Trzy w jednym – treść zadania, wkomponowane w nią wskaźniki behawioralne i arkusz obserwacji jako jeden integralny dokument; 10.4. Trygonum © – główne zadanie i cel aplikacji. Bibliografia. Spis ilustracji. Spis tabel. Indeks rzeczowy. Indeks nazwisk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7326-269-5
1. Oddziaływanie oceny na zachowania człowieka, 2. Konwencje oceniania w społecznej przestrzeni organizacji, 3. Ocenianie okresowe pracowników, 4. Oceny okresowe pracowników w praktyce polskich organizacji, 5. Kierunki ewolucji systemów oceniania pracowników w przedsiębiorstwie XXI w.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Szkolenia)
ISBN: 83-88597-81-7
R.1 Ośrodki rozwoju i oceny - wprowadzenie; R.2 Zalety ośrodków rozwoju i oceny; R.3 Strategiczne podstawy funkcjonowania ośrodków rozwoju i oceny; R.4 Ośrodki selekcji; R.5 Ośrodki rozwoju; R.6 Podjęcie decyzji o zorganizowaniu ośrodka; R.7 Zarządzanie ośrodkiem jako projektem; R.8 Analiza kompetencji; R.9 Ćwiczenia wykorzystywane podczas zajęć ośrodka; R.10 Działania dodatkowe realizowane podczas zajęć ośrodka; R.11 Przy gotowania do przeprowadzenia zajęć ośrodka; R.12 Ludzie potrzebni do przeprowadzenia zajęć ośrodka i nie zbędne zasoby; R.13 Przeprowadzanie zajęć ośrodka; R.14 Szkolenie oceniających i obserwatorów; R.15 Działania podejmowane po zakończeniu zajęć ośrodka; R.16 Ocena trafności ośrodka; R.17 Problemy związane z ośrodkami oceny i rozwoju. Załączniki: Wytyczne i kwestie etyczne dot. ośrodków oceny; Adresy internetowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-04-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-0605-8
Część pierwsza : Partnerstwo nowego HR i pracowników : 1. Centralna pozycja pracowników oraz samookreślenie organizacji , 2. Relacja partnerska z działem badań , 3. Techniczna strona HR , 4. Wsparcie HR dla wyłaniających się menedżerów-liderów , 5. Innowacyjność pracowników i kultura organizacyjna , 6. HR i symulacja ; Część druga : Definiowanie misji HR na nowo : 7. Wdrażanie nowych pracowników i praktyki zatrudnienia , 8. Satysfakcja z pracy jako wyzwanie , 9. Strategie zarządzania retencją pracowników , 10. Ponowna analiza pracy i zachodzących w niej relacji ; Część trzecia : Ocena i szkolenia - perspektywy : 11. Ocena osób , szkoleń i zespołów , 12. Nowy podręcznik szkoleniowy , 13. Cele i role menedżerów i liderów ; Część czwarta : Przyszłość HR : 14. Działania specjalistów HR i HPT w przyszłości , 15. Demografia i przyszłość HRM.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7146-832-X
1. Istota i treść systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Ustalanie potrzeb kadrowych. 3. Rekrutacja - nabór pracowników. 4. Selekcja - dobór pracowników. 5. Adaptacja społeczno-zawodowa. 6. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy. 7. Rozwój zawodowy pracowników. 8. Rozwój kariery i sukcesja. 9. Kształtowanie postaw i zachowań pracowników. 10. Stosunki pracy. 11. Ocenianie pracowników. 12. Wynagrodzenia i świadczenia. 13. Zwalnianie i odejścia pracowników. 14. Metody badania i doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2010-2
1. Przyczyny szczególnego znaczenia zaangażowania pracowników w procesie zarządzania; 2. Rola zaangażowania we współczesnym zarządzaniu; 3. Koncepcje oceny i pomiaru zaangażowania pracowników; 4. Metoda oceny zaangażowania organizacyjnego oraz zaangażowania w pracę; 5. Motywowanie w zarządzaniu przez zaangażowanie; 6. System motywowania do zaangażowania pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again