Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(30)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(30)
Author
Banaszak Bogusław
(2)
Stahl Małgorzata
(2)
Baran Beata
(1)
Barcz Jan
(1)
Bauman Zygmunt
(1)
Białocerkiewicz Jan
(1)
Bodnar Adam
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Brisson Elisabeth
(1)
Brisson Jean-Paul
(1)
Cieleń Agnieszka
(1)
Cini Michelle
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Galster Jan
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Górka-Sosnowska Katarzyna
(1)
Herdegen Matthias
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kańska Klara
(1)
Konopacki Stanisław
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Kubicki Paweł
(1)
Laszcz Jacek
(1)
Lavalette Michael
(1)
Lipowicz Irena
(1)
Lityński Adam
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Majewski Kamil
(1)
Markiewicz Barbara
(1)
Mielnik Barbara
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Misiejuk Dorota
(1)
Miąsik Dawid
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Niewiadomski Zygmunt
(1)
Niktorowicz Jerzy
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pietrzyk-Reeves Dorota
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Pratt Alan
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Półtorak Nina
(1)
Pędziwiatr Konrad
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobecki Mirosław
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Strzyczkowski Kazimierz
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szpor Grażyna
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Szymański Adam
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Trzciński Krzysztof
(1)
Vecchim Benedetto
(1)
Vernant Jean-Pierre
(1)
Vidal-Naquet Pierre
(1)
Wiśniewski Leszek
(1)
Wnuk-Lipiński Edmund
(1)
Wonicki Rafał
(1)
Wróbel Andrzej
(1)
Wróbel Izabela
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zieliński Marek
(1)
Łazowski Adam
(1)
Świątkowski Andrzej M
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(29)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Obywatelstwo
(32)
Cudzoziemcy
(7)
Unia Europejska
(7)
Prawo państwowe
(6)
Demokracja
(5)
Integracja europejska
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Instytucje europejskie
(4)
Konkurencja
(4)
Prawa człowieka
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Patologia społeczna
(3)
Państwo
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Prawo cywilne
(3)
Prawo porównawcze
(3)
Swobodny przepływ osób
(3)
Swobodny przepływ towarów
(3)
Swobodny przepływ usług
(3)
Świadomość społeczna
(3)
Budownictwo
(2)
Globalizacja
(2)
Ideologia
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Nieruchomości
(2)
Opieka społeczna
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Polityka
(2)
Polska
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo prywatne międzynarodowe
(2)
Prawo publiczne
(2)
Prawo socjalne
(2)
Prawodawstwo
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Sądownictwo
(2)
Służba więzienna
(2)
Służba zdrowia
(2)
Uchodźcy
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Władza państwowa
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja
(1)
Adopcja
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Azyl
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dowody osobiste
(1)
Dumping
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Ekstradycja
(1)
Emetytura
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Feminizm
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Islam
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konosament
(1)
Konstytucja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Kryzys
(1)
Liberalizm
(1)
Mandat radnego
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Migracje
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obywatelstwo -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Ojcostwo
(1)
Organy ochrony prawnej
(1)
Parlament
(1)
Paszporty
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Policja
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Porty
(1)
Postmodernizm
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
63 results Filter
No cover
Book
In basket
Cudzoziemcy w Rzeczpospolitej Polskiej: komentarz / Jan Białocerkiewicz. - Wyd. 2 uzup. i zm. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2001. - 585, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7285-057-7
Przepisy ogólne; Przekraczanie granicy; Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub osiedlenie się; Łączenie rodzin; Pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Pobyt cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego w ośrodku strzeżonym, w areszcie w celu wydalenia lub pozbawionego wolności w wykonaniu orzeczeń wydanych na podstawie ustaw; Azyl; ochrona czasowa cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Zobowiązanie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydalenie cudzoziemców; Ewidencja cudzoziemców; Odpowiedzialność przewoźnika; Prezes Urzędu do spraw repatriacji i uchodźców; Rada do spraw uchodźców; Krajowy system informatyczny; Zasady postępowania i właściwość organów; Przepisy karne; Zmiany w przepisach obowiązujących; Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-97-0
Wstęp, 1. Etniczność i obywatelskość- konteksty teoretyczne, Prognozy nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej, Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko "Nowej Europy", Obywatelstwo i tożsamość społeczna na pograniczach w warunkach Unii Europejskiej, Tożsamość Europejczyka-fakt czy artefakt?, Etniczności a obywatelskość, Europejska obywatelskość- strefa elit, czy worek bez dna?, Tożsamośc społeczna w "innej nowoczesności", 2. Etniczność i obywatelskość w warunkach Drugiej Rzeczpospolitej, Świadomość narodowa mniejszości na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczpospolitej, Absolwent prywatenj świeckiej szkoły żydowskiej jako obywatel Drugiej Rzeczpospolitej, Bikulturowość a wychowanie obywatelskie w działalności Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej w Wilnie 1929-1939, Źródła wychowania państwowego Tatarów polskich w latach 1918-1939, Idea obywatelska w Drugiej Rzeczpospolitej w kontekście rodziny chłopskiej, 3. Etniczność i obywatelskość jako kategorie w kształceniu i wychowaniu, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka-w perspektywie edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych, Służebna rola pedagogiki ponowoczesnej, Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej, Wychowanie obywatelskie-konteksty dydaktyczne, Działalność stowarzyszeń młodzieżowych,a wychowanie obywatelskie młodego pokolenia Polaków na przykładzie "Parlamentu Młodzieży" z Przemyśla, Obywatelskość jako wartość ceniona przez studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu w Białymstoku w ich systemie wartości oraz w procesie wychowania, Strategia kształcenia a szacunek wobec zróżnicowania etnicznego, Sztuka w kontekstach kreowania wspólnot społecznych, obywatelskich, etnicznych i narodowych, 4. Etniczność i obywatelskość na pograniczu kultur, Obywatelskie zasady postrzegania mniejszości narodowych, Miejsce polskiej mniejszości narodowej w społeczeństwie obywatelskim Republiki Litewskiej, Potomkowie wypędzonych, Obywatel Europy?, Proces socjalizacji do grupy mniejszościowej a wartości kultury na przykładzie tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce, Edukacja Międzynarodowa w Niemczech na przykładzie współpracy polsko-niemiejciej, Tożsamość młodzieży zaolziańskiej-konsekwencja konformizmu czy buntu, Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza, Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Mniejszości w szkolnictwie krajów skandynawskich-studium z pedagogiki porównawczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej / FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ ; rada wydawnicza Henryk Samsonowicz, Janusz Sławiński, Lech Szczucki, Marek Ziółkowski)
ISBN: 83-229-2459-3
Cz.I Dwie tradycje : 1. Idea społeczeństwa obywatelskiego w klasycznej tradycji republikańskiej, 2. Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w tradycji liberalnej. Cz.II Osie sporów wokół idei społeczeństwa obywatelskiego : 3. Społeczeństwo obywatelskie a państwo, 4. Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja, 5. Społeczeństwo obywatelskie a gospodarka: współczesny spór o pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, 6. Normatywna koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-747-5
1. Wizje muzułmańskiej obywatelskości, Być blisko Boga walcząc o swoje prawa, Euro-islam jako europejski most między cywilizacjami. Europeizacja islamu, Jak żyć na obczyźnie? Z zaleceń wielkiego ajatollaha Alego as-Sistaniego (w kontekście islamu obywatelskiego), Młodzi europejscy muzułmanie o obywatelskości, Islam, Zachód, wartości, Muzułmański obywatel belgijsko-europejski w kierunku "duchowej obywatelskości", Muzułmanie w Europie, 2. Islam i obywatelskośc w praktyce, Brytyjscy muzułmanie 9/11 i 7/7, Francuscy muzułmanie w walce o równość praw obywatelskich-lata 80. i 90. XX w. (Pokolenie beurs), Społeczność muzułmańska w Polsce, Problemy komunikacji pomiędzy muzułmanami i społeczeństwem-analiza rzeczywistości i przykłady praktyczne, 'Zakasując rękawy w imię Allaha'-aktywność obywatelska wśród londyńskich muzułmanów, Francja-Niemcy: religijność indywidualna i problemy instytucjonalne, Transformacje obywatelskości i religijności wśród młodych francuskich muzułmanów, Młodzi muzułmanie z wielokulturowego Rotterdamu: 'płytka' wizja obywatelskości, Muzułmanie we włoskiej sferze publicznej: organizacje muzułmańskie w Turynie i Trieście, Tureckie mass media w Niemczech. Bariera czy szansa społecznej integracji?, Wizerunek islamu w Polsce na przykładzie podręczników szkolnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-156-8
O związku religii obywatelskiej z polityczną tożsamością. Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Nowe szaty modernych tożsamości. Kryzys tożsamości jednostkowej i grupowej w perspektywie filozofii polityki. Kłopoty z tożsamością w Europie. Jaka nowa tożsamość dla Europy? Dwie Europy. Czy Europejczycy mogą być dobrymi obywatelami Unii? Czy potrzebny nam jest naród europejski? Czy Europejczyk ma szansę stać się obywatelem Europy? Przewaga konkurencyjna narodów. Udział we wspólnocie kościelnej jako element obywatelstwa? Kryzys tożsamości europejskiej i projekt nowego porządku światowego. Tożsamość kulturowa i dezintegracja: etnocentryzm, etnopluralizm, neorasizm. Biopolityka i gender studies. Kryzys tożsamości żydowskiej. Terroryzm współczesny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-272-8
Prawo osobowe, Prawo ochrony zdrowia, Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi, Prawo pomocy społecznej, Prawo ochrony środowiska, Prawo zagospodarowania przestrzennego, Prawo budowlane, Prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Materialne prawo administracyjne / red. Małgorzata Stahl. - Wyd.2 uzupeł. i zaktual. - Wraszawa : Difin, 2005. - 436 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-528-X
Prawo osobowe, Prawo ochrony zdrowia, Prawna regulacja problemów uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi, wyrobami tytoniowymi, Prawo pomocy społecznej, Prawo ochrony środowiska, Prawo zagospodarowania przestrzennego, Prawo budowlane, Prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-816-0
Cz. I Obywatelstwo w Europie; 1. Dzieje koncepcji obywatela w Europie Zachodniej. Cz. II Unia obywatelska; 2. Obywatelstwo Unii Europejskiej, 3. Prawa człowieka w Unii Europejskiej, 4. Prawa obywateli polskich w Unii Europejskiej, 5. Krytyka obywatelstwa europejskiego, 6.Logika wykluczenia. Cz. III Obywatelstwo dla przyszłej Europy; 7. Obywatelstwo kosmopolityczne, 8. Krytyka obywatelstwa uniwersalnego. Feminizm a obywatelstwo, 9. Obywatelstwo wielokulturowe; 10. W poszukiwaniu nowego modelu obywatelstwa europejskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(O co pytamy najczęściej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 9)
ISBN: 83-89218-73-9
1. Obywatelstwo europejskie, 2. RP a UE - obywatelstwo europejskie, 3. Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, 4. RP aUE - sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 83-7059-682-7
1. Pojęcie obywatelstwa, 2. Idea obywatelstwa europejskiego i jego zarys historyczny, 3. Istota prawna obywatelstwa Unii Europejskiej, 4. Prawa i obowiązki obywatela UE w świetle prawa wspólnotowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-134-7
Część I: Starożytne pierowozory obywatelstwa. 1. Obywatelstwo polis ateńskiej. 2. Obywatelstwo imperium rzymskiego. Część II: Średniowieczne i wczesnonowożytne wzorce obywatelstwa. 1. Obywatelstwo miejsce w wiekach średnich. 2. Średniowieczne i renesansowe obywatelstwo państwowe. 3. Poddaństwo państwowe a obywatelstwo państwowe. Część III: Wzorce obywatelstwa nowożytności. 1. Oświeceniowe wzorce obywatelstwa. 2. Rewolucja francuska i obywatelstwo "empiryczne". 3. Liberalna wizja członka państwa. 4. Podstawy przynależności do państwa narodowego. 5. Istota obywatelstwa w państwie narodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-882-2
1. Wieloznaczność pojęcia "obywatelstwo"; 2. Zróżnicowany charakter obywatelstwa w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej; 3. Relacje między poszczególnymi poziomami obywatelstwa; 4. Wielopoziomowa legitymizacja władzy w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej; 5. Prawa podstawowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej. Zagadnienia systemowe; 6. Wzajemna zależność i wzajemne oddziaływanie na siebie różnych poziomów pracy; 7. Obowiązki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Osobowe prawo administracyjne / Wojciech Maciejko. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 325 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-0058-0
Część I: Administracyjny status osób fizycznych. 1. Ewidencja ludności i dowody osobiste. 2. Dokumenty paszportowe. 3. Akty stanu cywilnego. 4. Zmiana imion i nazwisk. 5. Obywatelstwo polskie. 6. Cudzoziemcy. 7. Status bezrobotnego i administracja zatrudnienia. 8/ Ofiarność osób. 9. Powszechny obowiązek obrony. 10. Broń i amunicja. 11. Materiały wybuchowe. Część II: Bezpieczeństwo obywatela. 12. Policja. 13. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu. 14. Służba Więzienna. 15. Państwowa Straż Pożarna i ochrona przeciwpożarowa. 16. Straż Graniczna i Służba Celna. 17. Straże gminne. 18. Ochrona osób i mienia. Część III: Zawody prawnicze. 19. Adwokatura. 20. Radcy prawni. 21. Prawnicy zagraniczni praktykujący na terytorium RP. 22. Notariat. 23. Asystenci sędziów. 24. Referendarze sądowi. 25. Komornicy sądowi. 26. Kuratorzy sądowi. Część IV: Zawody urzędnicze i ekonomiczne. 27. Służba cywilna i państwowy zasób kadrowy. 28. Pracownicy samorządowi. 29. Pracownicy socjalni. 30. Inspektorzy kontroli skarbowej. 31. Urzędnicy sądowi i ławnicy sądowi. 32. Doradcy podatkowi. 33. Biegli rewidenci. 34. Agenci celni.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-305-9
I. Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej od Traktatu Paryskiego po Konstytucje dla Europy. II. Status prawny Unii Europejskiej. III. Unia Europejska a państwa członkowskie. IV. System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. V. Zasady prawa Unii Europejskiej. VI. Wspólnotowy porządek prawny. VII. Integracja polityczna. VIII. Unia Gospodarcza i monetarna. IX. Obywatelstwo Europejskie. X. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. XI. Wspólnotowe prawo konkurencji. XII. Stowarzyszenie i przystąpienie do Unii Europejskiej. XIII. Konstytucjonalnoprawny wymiar członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-125-5
1. Podejścia teoretyczne: Neoliberalizm a polityka społeczna; Ku "nowej" socjaldemokracji; Marksizm a system socjalny; Feministyczna krytyka polityki społecznej; Rasizm a polityka społeczna; 2. Dyskusje pojęciowe w polityce społecznej; Obywatelstwo, solidarność społeczna i polityka społeczna; Zwrot kulturowy, poststrukturalizm i polityka społeczna; Życie w świecie materialnym: postmodernizm a polityka społeczna; Dzieci, polityka społeczna i państwo. Dychotomia opieki i kontroli; "Demograficzna bomba zegarowa" czy "apokaliptyczna demografia"? Wielka debata o przyszłości emerytur; Społeczna polityka żywnościowa; Subsydiowanie płac, polityka społeczna i państwo. Od prawa o Ubogich do polityki "nowej" Partii Pracy; Partia Pracy po 1997r. a zarządzanie sektorem publicznym; Globalizacja a polityka społeczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-082-3
1. Komparatystyka ustrojowa 2. Źródła prawa. Państwo prawne: Pojęcie konstytucji, Uchwalenie konstytucji, Zmiana konstytucji, Treść konstytucji, Forma i systematyka konstytucji, Normy konstytucyjne, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, Konstytucjonalizacja hierarchii źródeł prawa, Ustawa, Akty ustawodawcze egzekutywy, Rozporządzenie, Prawo zwyczajowe, Inne źródła prawa, Zasada państwa prawnego, 3.Status jednostki w państwie: Obywatelstwo, Podstawowe prawa i wolności jednostki, Środki ochrony praw i wolności, Podstawowe obowiązki jednostki, 4.Zasada demokracji: Konstytucyjne ujęcie zasad demokracji, Zasada suwerenności narodu, Demokratyczne sposoby podejmowania decyzji, Demokracja bezpośrednia, Demokracja przedstawicielska, Wybory, Zasada podziału władz, Odpowiedzialność osób sprawujących wysokie stanowiska państwowe, Systemy rządów, Stany nadzwyczajne, 5.Legislatywa: Pojęcie legislatywy, Struktura parlamentów, Kadencja parlamentu, Parlamentarzyści, Organy parlamentu, Tryb pracy parlamentu, Funkcje parlamentu, Obrady parlamentu, Autonomia parlamentu, 6.Władza wykonawcza: Pojęcie władzy wykonawczej, Modele władzy wykonawczej, Samorząd terytorialny, 7.Władza sądownicza: Pojęcie władzy sądowniczej, Ustrojowa pozycja władzy sądowniczej, Rodzaje sądów, Sędziowie, Pozajudykacyjne organy władzy sądowniczej, Prokuratura
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Bogusław Banaszak. - Wyd. 3 Stan prawny na 2.05.2012 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 506, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-3881-3
1. Komparatystyka ustrojowa 2. Źródła prawa. Państwo prawne: Pojęcie konstytucji, Uchwalenie konstytucji, Zmiana konstytucji, Treść konstytucji, Forma i systematyka konstytucji, Normy konstytucyjne, Bezpośrednie stosowanie konstytucji, Konstytucjonalizacja hierarchii źródeł prawa, Ustawa, Akty ustawodawcze egzekutywy, Rozporządzenie, Prawo zwyczajowe, Inne źródła prawa, Zasada państwa prawnego, 3.Status jednostki w państwie: Obywatelstwo, Podstawowe prawa i wolności jednostki, Środki ochrony praw i wolności, Podstawowe obowiązki jednostki, 4.Zasada demokracji: Konstytucyjne ujęcie zasad demokracji, Zasada suwerenności narodu, Demokratyczne sposoby podejmowania decyzji, Demokracja bezpośrednia, Demokracja przedstawicielska, Wybory, Zasada podziału władz, Odpowiedzialność osób sprawujących wysokie stanowiska państwowe, Systemy rządów, Stany nadzwyczajne, 5.Legislatywa: Pojęcie legislatywy, Struktura parlamentów, Kadencja parlamentu, Parlamentarzyści, Organy parlamentu, Tryb pracy parlamentu, Funkcje parlamentu, Obrady parlamentu, Autonomia parlamentu, 6.Władza wykonawcza: Pojęcie władzy wykonawczej, Modele władzy wykonawczej, Samorząd terytorialny, 7.Władza sądownicza: Pojęcie władzy sądowniczej, Ustrojowa pozycja władzy sądowniczej, Rodzaje sądów, Sędziowie, Pozajudykacyjne organy władzy sądowniczej, Prokuratura
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-282-6
R.1 Istota i miejsce prawa materialnego w systemie prawa administracyjnego; R.2 Prawa człowieka. Prawa i wolności obywatelskie; R.3 Korzystanie z dóbr publicznych R.4 Porządek i bezpieczeństwo publiczne; R.5 Administracja w stanach nadzwyczajnych; R.6 Publicznoprawne ograniczenia prawa własności; R.7 Publicznoprawna reglamentacja działalności gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo europejskie / Matthias Herdegen. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 361 s. : rys., tab. ; 20 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-896-3
Rozdział I: Wiadomości wprowadzające. 1. Prawo europejskie jako system powiązanych porządków prawnych. 2. Rada Europy. 3. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności jako ogólnoeuropejski standard ochrony praw osobowych. 4. Rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 5. Struktura Unii Europejskiej. 6. Charakter prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 7. Stosunek Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej do państw członkowskich. Rozdział II: Wspólnoty Europejskie jako rdzeń Unii Europejskiej. 8. Instytucje Wspólnot Europejskich. 9. Źródła prawa wspólnotowego. 10. System ochrony prawa wspólnotowego. 11. Prawo wspólnotowe a prawo krajowe. 12. Finanse Wspólnot Europejskich. 13. Obywatelstwo Unii. 14. Wspólny rynek i rynek wewnętrzny. 15. Swobody rynku wewnętrznego. 16. Swobodny przepływ towarów. 17. Swobodny przepływ osób. 18. Swoboda świadczenia usług. 19. Swoboda przepływu kapitału i płatności. 20. Zbliżanie prawodawstw krajowych. 21. Regulacja swobody przepływu osób i współpraca w sprawach cywilnych. 22. Rolnictwo. 23. Prawo konkurencji. 24. Polityka handlowa. 25. Ochrona środowiska naturalnego. 26. Polityka społeczna. 27. Inne polityki. 28. Polityka gospodarcza i pieniężna: unia gospodarcza i walutowa. 29. Stosunki zewnętrzne. Rozdział III: Współpraca międzynarodowa i perspektywa reform w Unii Europejskiej. 30. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. 31. Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych. 32. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. 33. Traktat Konstytucyjny dla Europy. Rozdział IV: Inne formy współpracy w dziedzinie polityki obronnej i bezpieczeństwa. 34. Unia Zachodnioeuropejska. 35. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again