Form of Work
Książki
(25)
Status
only on-site
(25)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(25)
Author
Sopoćko Andrzej
(3)
Jaworski Władysław L
(2)
Zawadzka Zofia
(2)
Bilski Janusz
(1)
Bratkowski Stefan
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Eljasiak Ewa
(1)
Gruszczyński Marcin
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Karkowski Paweł
(1)
Krzyżkiewicz Zbigniew
(1)
Luenberger David G
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Mojak Jan
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Niemierka Sławomir
(1)
Orlikowski Leon
(1)
Parteka Wojciech
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Pyka Irena
(1)
Raczyński Mirosław
(1)
Taylor Francesca
(1)
Werwińska Joanna
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Obrót pieniężny
(19)
Banki
(9)
Papiery wartościowe
(5)
Instrumenty pochodne
(4)
Rynek finansowy
(4)
Rynek kapitałowy
(4)
Swapy procentowe
(4)
Finanse międzynarodowe
(3)
Pieniądz
(3)
Rozliczenia międzynarodowe
(3)
Rynek walutowy
(3)
Transakcja opcyjna
(3)
Kursy walutowe
(2)
Ryzyko bankowe
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Alokacja
(1)
Bilans księgowy
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Etyka biznesu
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Kadry
(1)
Koszty
(1)
Lokata
(1)
Marketing
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Obligacje
(1)
Obrót bezgotówkowy
(1)
Oszczędność
(1)
Pieniądz- finanse
(1)
Pieniądze
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy odroczony
(1)
Pośrednictwo
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość handlowa
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Samorząd gminny
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Wierzytelność
(1)
Zarządzanie
(1)
Środki obrotowe
(1)
Środki trwałe
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Warszawa : Poltext, 2003. - 330,[6] s. : tab., wzory, rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-88840-44-4
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór bankowy w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Metody oceny banku komercyjnego. Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowe go; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne. Aneks: Wewnętrzne modele zarządzania ryzykiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość : zagadnienia podstawowe / Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Zofia Zawadzka. - Nowe wydanie zaktual. i rozszerz. - Warszawa : Poltext, 2010. - 334 s. : rys. , tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-072-7
Cz. I System bankowy i jego otoczenie: Banki i system bankowy; Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny; Nadzór na działalnością bankową w Polsce. Cz. II Operacje bankowe: Operacje kredytowo-depozytowe; Operacje zagraniczne; Operacje bankowości elektronicznej; Operacje bankowości inwestycyjnej; Sekuratyzacja; Operacje instrumentami pochodnymi. Cz. III Zarządzanie bankiem komercyjnym: Cele polityki bankowej; Kapitał własny banku; Strategia marketingowa banków komercyjnych; Ocena działalności banku; Cz. IV Ryzyko bankowe: Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego; Ryzyko płynności; Ryzyko kredytowe; Ryzyko kraju; Ryzyko stopy procentowej; Ryzyko walutowe; Ryzyko operacyjne; Modele VaR.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15299-4
1. Bilans płatniczy a mechanizmy dostawcze, 2. Nierównowaga obrotów bieżących w wybranych krajach Unii Gospodarczej i Walutowej oraz w krajach Europy Środkowo - Wschodniej, 3. Modelowe determinanty bilansu obrotów bieżących - wpływ fundamantalnych relacji makroekonomicznych, 4. Teoretyczne koncepcje bezpiecznego i stabilnego deficytu obrotów bieżących, 5. badania determinant biklansu obrotów bieżących i jego stabilności w literaturze światowej, 6. Empiryczna analiza stabilności deficytu obrotów bieżących w wybranej grupie krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 7. Determinanty salda bilansu obrotów bieżących w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodnirej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 8. Czynniki kształtujące bilans obrotów finansowych i kapitałowych w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, 9. Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo - Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71876-86-6
R.1 Znaczenie handlu zagranicznego w gospodarce rynkowej. R.2 Międzynarodowy Fundusz Walutowy. R.3 Grupa Banku Światowego(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowe Towarzystwo Finansowe, Międzynarodowe
Stowarzyszenie Rozwoju,Wielostronna Aagencja Gwara ncji Inwestycji). R.4 Inne instytucje Finansowe (Euro pejski Bank Rozbudowy i Rozwoju,Europejski Bank Inwe stycyjny, Bank Rozrachunków Międzynarodowych). R.5 Spo soby rozliczeń międzybankowych. R.6 Bankowe formy impo rtowych rozliczeń międzynarodowych. R.7 Bankowe formy eksportowych rozliczeń międzybankowych. R.8 Bankowe fo rmy zabezpieczenia płatności w obrocie międzynarodo wym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13770-3
Wprowadzenie; Liberalizacja obrotów kapitałowych w gospodarce światowej; Wybrane kryzysy walutowe w latach dziewięćdziesiątych; teoretyczne modele kryzysów walutowych; Liberalizacja obrotow kapitalowyc h a kryzysy walutowe: analiza empiryczna; Zakończenie; Aneksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1617-3
1. Kursy i transakcje walutowe. 2. Teoria i polityka krusu walutowego. 3. System walutowy z Bretton Woods - geneza, funkcjonowanie, kryzys. 4. Integracja walutowa Unii Europejskiej. 5. Międzynarodowe rynki finansowe. 6. Nowe Bretton Woods.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86038-56-X
Cz.I Oszczędności: R.1 Strategie oszczędzania; R.2 Dokąd pójść z pieniędzmi; R.3 Dokąd pójść po pieniądze; R.4 Fundusze inwestycyjne, czyli inwestycja dla średniaków; R.5 Pieniądze zamienione na papiery; R.6 Powierz pieniądze fachowcom; R.7 Bezgotówkowe reformy płatności; R.8 Z pieniędzymi za granicę; R.9 Pieniądze na przyszłość; R.10 Inwestowanie w nieruchomości; R.11 Lokaty w dzieła sztuki; R.12 Ubezpieczenie nie tylko dla majątku; R.13 Testamen, czyli ostatnia inwestycja. Cz.II Podatki: R.14 Podatek dochodowy od osób fizycznych; R.15 Inne podatki; R.16 Kogo się poradzić.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Nowoczesności)
ISBN: 83-901815-7-6
Co zawdzięczmy - Bogini Matce; Kiedy miedź oskarża srebro; Jak Solon sprawił pierwszy cud gospodarczy; Amerykanie starożytności; Co mamy z tej zbójnickiej cywilizacji; Niedoceniona cywilizacja; Islam i jego Żydzi; Świat coraz cieńszych monet; Nowożytność zaczęła się w Amalfi; Apogeum wielkiej gry; Wbrew poglądom świętego Atrystotelesa; Zanim umrze messer Pallavivino Jak dobry pieniądz stał się sprawą interesu publiczne go; Przed narodzinami Anglii; Pieniądz w epoce Królowej-Dziewicy; ... Aż po tulipanowy krach; Bank, giełda i kompania; Najlepszy pieniądz świata; City u progu wielkości; Jak powstał Bank Anglii, czyli rehabilitujemy Patersona; Nowoczesność wymyślili Szkoci; Od Mine-Adventure Company do baniek mydlanych; Skąd wzięły się największe pieniądze Anglii; Jak dzielić straty; Anglię rewolucji przemysłowej stworzył pieniądz; Ile kosztowała ta niepodległość; Prawdziwe narodziny Ameryki; dzień, w którym przyszedł kapitalizm; Pierwsza polska finansjera; Papier na wojnę ... z Napoleonem; Bank banków; Własnymi szlakami; Bardzo drodzy nieobecni; Na scenę wchodzą Rotszyldowie; Starsza pani z ul. Igły-z-Nitką; Zwycięski spisek bankrutów; Wojna bankowa generała Jacksona; Pereirowie Nieoczekiwana potęga z niczego; "Bajeczne lata" Ameryki; Zanim wystrzeli Gruba Berta; Od katastrofy do rozsądku; Liberalizm jest ideą także dla ubogich; Te nieodpowiedzialne zielone papierki; Niewygodny fenomen; Wbrew zasadom; Skąd się wzięła Japonia; Szaleństwa nadmiaru pieniądza; Korsarz; Pierwsza katastrofa Baringów; Pieniądz może pracować inaczej; Micubisi i inne zaibacu; Pool Morgana; Fed - koniec z anarchią; Posłowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Obrót wierzytelnościami / Jan Mojak. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 294, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-376-8
R.I Zbywalność wierzytelności i roszczeń: 1. Wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązanego stosunku prawnego, 2. Zbywanie poszczególnych rodzajów wierzytelności i roszczeń. R.II Ograniczenia obrotu wierzytelnościami; 1. Uwagi ogólne, 2. Ograniczenia ustawowe, 3. Ograniczenia wynikające z właściwości zobowiązania, 4. Pactum de non cedendo. R.III Przelew wierzytelności (cesja): 1. Charakter umów powodujących przelew, 2. Kauzalność przelewu, 3. Forma przelewu, 4. Skutki przelewu w stosunku cedent - cesjonariusz, 5. Skutki przelewu w stosunku cedent-dłużnik, 6. Skutki przelewu w stosunku dłużnik-cesjonariusz. R.IV Szczególne rodzaje przelewu rodzaje przelewu: 1. Cessio legis (subrogacja ustawowa), 2. Przelew dla zabezpieczenia, 3. Przelew wierzytelności hipotecznej, 4. Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem, 5. Factoring. Forfaiting, 6. Publiczna sprzedaż wierzytelności bankowych. R.V Obrót wierzytelnościami z papierów wartościowych; 1. Obrót prawami z papierów wartościowych. Zagadnienia ogólne, 2. Obrót wierzytelnościami wekslowymi, 3. Obrót wierzytelnościami czekowymi, 4. Obrót wierzytelnościami inkorporowanymi w obligacjach, 5. Obrót wierzytelnościami z innych niż obligacje papierów wierzycielskich. R.VI Zastaw na wierzytelnościach; 1. Tryb i skutek zastawu, 2. Zastaw rejestrowy. R.VII Obrót wierzytelnościami a upadłość dłużnika; 1. Skutki prawne upadłości dłużnika nabytej wierzytelności, 2. Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę wierzycieli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Finansowo-Bankowe / Szkoła Główna Handlowa)
ISBN: 83-86890-92-4
Wstęp; Banki na rynku finansowym; Polska bankowość i prawo bankowe; Rodzaje operacji bankowych; Rachunki bankowe; Rozliczenia bezgotówkowe; Rozliczenia gotówko we; Obsługa bankowa ludności; Rozrachunki międzyoddziałowe i międzybankowe; Inne czynności bankowe; Rozliczenia zagraniczne; Informatyka w operacjach bankowych. Aneks I: Zarządzenie Prezesa Narodowego BP z dn. 29.05 1998 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków. Aneks II: Wybrane przepisy z zarządzenia nr 2/98 Prezesa NBP z dn. 05.03.1998 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia rozrachunków międzybankowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Pieniądz procent i równowaga / Leon Orlikowski. - Poznań : Wydawnictwo "Orlik", 1999. - 416 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-902727-0-9
Równowaga i nierównowaga rynkowa w gospodarce dynamicznej; Model przepływów miedzygałęziowych oparty na współczynnikach nakładów; Model obiegu pieniądza; Stopa zysku a stopa procentowa; Podaż pieniądza i stopa procentowa a równowaga; Podaż pieniądza i oszczędności a zyski; Nakłady i koszty produkcji w warunkach dokonującego się postępu techniczno-organizacyjnego; Postęp techniczny a nierównowaga i równowaga ekonomiczna; Oszczędności z płac a nierównowaga i równowaga rynkowa; Konkurencja i bezrobocie; Akumulacja kapitału i oprocentowanie depozytów; Opodatkowanie a równowaga; Eksport kapitału i problem zadłużenia międzynarodowego Pieniądz międzynarodowy; Mnożnik.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy bankowości / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2000. - 213, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-12628-0
Czym jest bank? Uwagi o historii polskich banków, Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego, Funkcje banków i produkty bankowe, Konkurencja i współpraca między bankami, Banki a inne instytucje finansowe; Jak bank pozyskuje pieniądze dla swoich operacji? Operacje pasywne banków, Operacje pasywne banków i ich struktura, kapitały własne banku, Bankowe rachunki depozytowe, Lokaty bieżące, Depozyty terminowe, depozyty dewizowe, Lokaty międzybankowe, Inne źródła pozyskiwania pieniędzy przez polskie banki, Kształtowanie Kształtowanie pasywów i aktywów banku; jak bia pieniądze? Operacje aktywne banku, Kredyty w gospodarce banku, Typy kredytów i ich koszt, Procedury kredytowe i zabezpieczenia kredytów, Inwestycje bankowe w papiery wartościowe, Lokaty międzybankowe czynne, skup weksli i inne operacje aktywne; Operacje pośredniczące - przyszłość banków, Charakterystyka operacji pośredniczących, Bankowe rozliczenia pieniężne, Pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, Gwarancje bankowe, Operacje kasowo-skarbcowe, Zagraniczne operacje pośredniczące, Transakcje pochodnymi instrumentami finansowymi; Polityka banków komercyjnych, Wzrost sumy bilansowej i kapitałów własnych, Rozwój sieci bankowej, Polityka ograniczania ryzyka bankowego, Specjalizacja banków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87967-60-2
Pranie pieniędzy - informacje ogólne, Regulacje i standardy organizacji międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Instytucjonalne rozwiązania, standardy i programy działań w zakresie zwalczania prania pieniędzy na świecie, Polskie regulacje w zakresie prania pieniędzy, Ustawa z 16 listopada o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Zapobieganie praniu pieniędzy w bankach a tajemnica bankowa, Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86514-06-X
Przepływy gotówkowe - ustalanie i wykorzystanie w zarządzaniu firmą; Analiza przepływów gotówkowych; Planowanie krótkoterminowe. Planowanie przepływów gotówkowych; Zarządzanie kapitałem obrotowym; Tworzenie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-747-1
R.1 Prowadzenie ksiąg rachunkowych w świetle znoweli zowanych ustawy o rachunkowosci; R.2 Zakładowy plan kont; R.3 Spółki w nowym ustawodawstwie (wybrane zagadnienia); R.4 Aktywa trwałe; R.5 Środki pieniężne; R.6 Rozrachunki; R.7 Obórt towarowy; R.8 Inwentaryza cja; R.9 Ewidencja i rozliczanie kosztów handlowych; R.10 Pozostała sprzedaż; R.11 Pozostałe przychody i koszty operacyjne; R.12 Przychody i koszty operacji finansowych; R.13 Rozliczenia międzyokresowe przycho dów i rezerwy; R.14 Straty i zyski nadzwyczajne; R.15 Ustalanie i podział wyniku działalności jedno stki handlowej; R.16 Kapitały (fundusze) jednostki; R.17 Ewidencja księgowa działalności jednostki handlo wej- przykłady ogólne; R.18 Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza; R.19 Wybrane zagadnienia ewidencji księgowej działalności wytwórczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-387-2
R.1 Specyfika rozliczeń w obrocie gospodarczym z zagranicą; R.2 Podstawy prawne rozliczeń międzynarodowych; R.3 Rola akredytywy dokumentowej w transakcjach handlu zagranicznego; R.4 Znaczenie inkasa dokumentowego i polecenia wypłaty o charakterze uwarunkowanym; R.5 Nie uwarunkowane formy płatności w transakcjach zagranicznych; R.6 Rozliczenia niepieniężne w obrocie zagranicznym; R.7 Możliwości zabezpieczenia transakcji przedsiębiorstw w obrocie zagranicznym; R.8 Elektroniczne formy rozliczeń międzynarodowych, rola SWIFT-u; R.9 Wzrost roli rozliczeń pieniężnych przedsiębiorstw w handlu zagranicznym; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88597-05-1
R.1 Historia rynków walutowych; R.2 Kształtowanie się rynku walutowego; R.3 Klasyfikacja walut; R.4 Rynki dalekowschodnie i egzotyczne; R.5 Ekonomia rynków walutowych; R.6 Funkcjonowanie natychmiastowych rynków walutowych; R.7 Funkcjonowanie walutowych rynków terminów; R.8 Natychmiastowy rynek walutowy z punktu wzidzenia kreatora rynku; R.9 Aktywne zarządzanie ryzykiem; R.10 Znaczenie brokerów rynku walutowego; R.11 ANaliza techniczna; R.12 Geneza i rozwój rynku opcji walutowych; R.13 Opcje walutowe; R.14 Opcje egzotyczne; R.15 Handel opcjami walutowymi w praktyce; R.16 Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym; R.17 Technika na rynkach finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-87-9
R.1 Czym jest rynek finansowy; R.2 Rynek papierów dłużnych; R.3 System obrotów kapitałowych; R.4 Strategie; R.5 Czemu służą instrumenty pochodne; R.6 Forward; R.7 Swap; R.8 Futures; R.9 Opcje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again