Form of Work
Książki
(29)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(17)
only on-site
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(17)
Author
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(6)
Dębski Wiesław
(5)
Panowicz-Lipska Janina
(5)
Thiel Stanisław
(3)
Zwoliński Tomasz
(3)
Al-Kaber Munir
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Biernat Stanisław
(1)
Dominiczak Zofia
(1)
Górski Władysław
(1)
Heropolitańska Izabela
(1)
Hryćków-Mycka Katarzyna
(1)
Kozuń-Cieślak Grażyna
(1)
Kropiwnicki Jarosław
(1)
Kuglarz Paweł
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
(1)
Mojak Jan
(1)
Ostrowski Jarosław
(1)
Poślad Mariusz
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Rokicka Magdalena
(1)
Stępniewski Michał
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szumański Andrzej
(1)
Tułodziecka Agnieszka
(1)
Wesołowski Krzysztof
(1)
Włodyka Stanisław
(1)
Łukasik Gabriela
(1)
Śliwiński Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Obligacje
(25)
Akcje (ekon.)
(14)
Papiery wartościowe
(13)
Rynek kapitałowy
(10)
Leasing
(6)
Rynek finansowy
(6)
Weksle
(6)
Bank centralny
(5)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(5)
Giełda papierów wartościowych
(5)
Najem
(5)
Przyrzeczenie publiczne
(5)
Sprzedaż
(5)
Transakcja opcyjna
(5)
Ubezpieczenia gospodarcze
(5)
Zabezpieczenie wierzytelności
(5)
Emisja papierów wartościowych
(4)
Obligacje komunalne
(4)
Prawo zobowiązaniowe
(4)
Użyczenie
(4)
Papiery dłużne
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Wierzytelność
(3)
Budżety terenowe
(2)
Factoring
(2)
Finanse publiczne
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bank Centralny
(1)
Benchmarketing
(1)
Cło
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Dewizy
(1)
Dług
(1)
Franchising
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Hipoteka
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Księgi wieczyste
(1)
List zastawny
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Poczta elektroniczna
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo zobowiązań
(1)
Procent
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Umowa użyczenia
(1)
Upadłość
(1)
Warrant
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
29 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-86897-31-5
1. Wstęp. 2. Publiczny rynek papierów wartościowych. 3. Efekty publicznej oferty papierów wartościowych i ich notowania na rynku regulowanym. 4. Wymagania dokumentowe przy przeprowadzaniu oferty publicznej i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 5. Dokumenty informacyjne. 6. Przygotowanie do przeprowadzenia oferty publicznej. 7. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego. 8. Procedura zawiadomienia KPWiG. 9. Forma publikacji, termin ważności i zmiana treści dokumentów informacyjnych. 10. Przeprowadzenie oferty publicznej. 11. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego. 12. Wpis papierów wartościowych do ewidencji. 13. Dematerializacja papierów wartościowych. 14. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 15. Funkcjonowanie spółki na rynku regulowanym. 16. Jednolity paszport prospektu emisyjnego w UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86897-60-0
1. Publiczny rynek papierów wartościowych; 2. Efekty publicznego charakteru papierów wartościowych; 3. Przed wprowadzeniem papierów wartościowych do publicz nego obrotu; 4. Wprowadzenie akcji do publicznego obro tu w trybie publicznej oferty; 5. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego; 6. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku wtórnym; 7. Funkcjonowanie spółki w publicznym obrocie 8. Możliwe zmiany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Publiczny rynek papierów wartościowych; 2. Efekty publicznego charakteru papierów wartościowych; 3. Przed wprowadzeniem papierów wartościowych do publicz nego obrotu; 4. Wprowadzenie akcji do publicznego obro tu w trybie publicznej oferty; 5. Publiczna emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu bankowego; 6. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku wtórnym; 7. Funkcjonowanie spółki w publicznym obrocie 8. Możliwe zmiany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczna Biblioteka Samorządowa)
ISBN: 83-85946-09-8
1.Zagadnienia ogólne, 2.Sposoby finansowania inwestycji komunalnych - porównanie kredytu i emisji obligacji, 3.Emisja obligacji komunlanych, 4.Emisja obligacji przychodowych, 5.Emisja obligacji w trybie publicznej subskrypcji, 6.Rynek obligacji komunlanych w Polsce - zagadnienia praktyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Przedsiębiorcy)
1. Przekształcenia własności w gospodarce; 2. Umowa jako podstawa prawna obrotu gospodarczego; 3. Instytucje prawne służące zabezpieczeniu wierzytelności; 4. Papiery wartościowe; 5. Ubezpieczenia gospodarcze; 6. Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym; 7. Wybrane problemy prawa dewizowego; 8 Wybrane problemy prawa celnego; 9. Rozstrzyganie spraw gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-005-7
Zewnętrzne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego; Chiński lokalny rynek kapitałowy - reformy, tradycja i kultura : Benchmarketing jako metoda wsparcia procesu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego; Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - czynnik pobudzający czy ograniczający udział w rynku kapitałowym ?; Udział podmiotów leczniczych założonych przez jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym; Analiza struktury instrumentów finansowych służących finansowaniu deficytu wybranych miast na prawach powiatu w latach 2005-2014; Arystotelejska koncepcja dobra wspólnego a rynek kapitałowy; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami prywatnymi za zasadach PPP; Emisja obligacji komunalnych na rynku niepublicznym w latach 2010-2014 na przykładzie województwa śląskiego; Kredyty bankowe i obligacje komunalne jako zewnętrzne źródła finansowania wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 1(8)2005. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2005. - 207 s. : tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 1(8)/2005)
1.Finanse publiczne w strefie euro - wyzwania i kierunki zmian, 2.Finansowanie deficytu budżetowego na rynku kapitałowym, 3.Finansowanie samorządów terytorialnych w Polsce kredytem bankowym, 4.Obligacje przedsiębiorstw w Polsce, 5.Komercyjne korzystanie z poczty elektronicznej. Problemtyka prawno-ekonomiczna, 6.Pojęcie i charkater prawny odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży, 7.Traktat Ustanawiajacy Konstytuję dla Europy - wątpliwości i kontrowersje, 8.Finanse publiczne w perspektywie członkowstaw Polski w Unii Europejskiej, 9.Gospodarka Polska w progu XXI w. Szanse i zagrożenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15449-3
R. I. Samorząd terytorialny w Polsce: 1. Rola i miejsce samorządu terytorialnego w strukturze administracyjnej kraju; 2. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce; 3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego; R. II. Finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego: 1. Dochody budżetów samorządowych; 2. Podstawy prawne finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego; 3. Regulacje prawne zaciągania długu przez samorząd terytorialny; 4. Zwrotne źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego; 5. Wybór źródła finansowania długiem; R. III. Obligacje jako instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego: 1. Pojęcie obligacji komunalnych; 2. Klasyfikacja obligacji komunalnych; 3. Obligacje komunalne komunalne w Polsce w świetle regulacji prawnych; 4. Koszt kapitału pożyczkowego- obligacje komunalne vs kredyt bankowy; 5. Wybór trybu emisji obligacji komunalnych; R. IV. Obligacje komunalne jako instrument inwestycyjny: 1. Dochodowość obligacji komunalnych- kalkulacja stopy zwrotu; 2. Ryzyko inwestycji w obligacje komunalne; 3. Płynność obligacji komunalnych; R. V. Ocena wiarygodności kredytowej emitenta samorządowego: 1. Credit rating- znak jakości dłużnika; 2. Wiarygodność kredytowa jednostek samorządu terytorialnego; 3. Procedura ratingowa i kryteria oceny wiarygodności kredytowej emitenta samorządowego; R. VI. Rynek obligacji komunalnych w Polsce w latach 1996-2006: 1. Ocena ilościowego rozwoju rynku obligacji komunalnych; 2. Ocena jakościowa rozwoju rynku obligacji komunalnych; 3. Obligacje przychodowe- pionierska emisja w Bydgoszczy; R. VII. Obligacje komunalne- doświadczenia amerykańskie: 1. Czy rynek amerykańskich obligacji municypalnych rzeczywiście się rozwija?; 2. Kto i dlaczego nabywa obligacje municypalne?; R. VIII. Euroobligacje- instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego: 1. Istota rynku euroobligacji; 2. Miejsce euroobligacji na międzynarodowym rynku instrumentów dłużnych; 3. Tradycyjna procedura emisji euroobligacji; 4. Uproszczone procedury emisyjne na rynku euroobligacji; 5. Przykłady emisji euroobligacji; 6. Euroobligacje Krakowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Obrót wierzytelnościami / Jan Mojak. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2004. - 294, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-376-8
R.I Zbywalność wierzytelności i roszczeń: 1. Wierzytelność i roszczenia w strukturze zobowiązanego stosunku prawnego, 2. Zbywanie poszczególnych rodzajów wierzytelności i roszczeń. R.II Ograniczenia obrotu wierzytelnościami; 1. Uwagi ogólne, 2. Ograniczenia ustawowe, 3. Ograniczenia wynikające z właściwości zobowiązania, 4. Pactum de non cedendo. R.III Przelew wierzytelności (cesja): 1. Charakter umów powodujących przelew, 2. Kauzalność przelewu, 3. Forma przelewu, 4. Skutki przelewu w stosunku cedent - cesjonariusz, 5. Skutki przelewu w stosunku cedent-dłużnik, 6. Skutki przelewu w stosunku dłużnik-cesjonariusz. R.IV Szczególne rodzaje przelewu rodzaje przelewu: 1. Cessio legis (subrogacja ustawowa), 2. Przelew dla zabezpieczenia, 3. Przelew wierzytelności hipotecznej, 4. Przelew wierzytelności zabezpieczonej zastawem, 5. Factoring. Forfaiting, 6. Publiczna sprzedaż wierzytelności bankowych. R.V Obrót wierzytelnościami z papierów wartościowych; 1. Obrót prawami z papierów wartościowych. Zagadnienia ogólne, 2. Obrót wierzytelnościami wekslowymi, 3. Obrót wierzytelnościami czekowymi, 4. Obrót wierzytelnościami inkorporowanymi w obligacjach, 5. Obrót wierzytelnościami z innych niż obligacje papierów wierzycielskich. R.VI Zastaw na wierzytelnościach; 1. Tryb i skutek zastawu, 2. Zastaw rejestrowy. R.VII Obrót wierzytelnościami a upadłość dłużnika; 1. Skutki prawne upadłości dłużnika nabytej wierzytelności, 2. Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę wierzycieli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Stopień spełnienia kryteriów konwergencji przez Polskę, Czechy i Węgry, 2.Polityka stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego i jej implikacje makroekonomiczne w latach 1999-2004, 3.Strategie cele i zarządzania długiem publicznym w Polsce, 4.Obligacja stałoprocentowa jako instrument finansowania potrzeb pożyczkowych rządu, 5.Podatki i połaty lokalne jako wybrnae elemety systemu dochodów własnych miasta na prawach powiatu w latach 2001-2004 (studium przypadku), 6.Emisja obligacji komunlanych sposbem finansowania działalności samorządu terytorialnego, 7.Rozwój giełdowego rynku obligacji skarbowych na przykładzie transakcji indywidualnych, 8.Determinanty rozwoju funduszy funduszy (funds of funds) w Polsce, 9.Wpływ sytuacji giełdowej na wartość jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 10.Skuteczność analizy technicznej na rynku walutowym, 11.Analiza porównawcza polskiego i niemieckiego systemu bankowego w latach 1993-2002, 12.Rozliczena międzybankowe w Polsce i Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Prywatnego ; T. 19)
ISBN: 83-7387-638-3
1. Akcje. 2. Obligacje. 3. Bankowe papiery wartościowe. 4. Listy zastawne. 5. Certyfikaty inwestycyjne. 6. Warranty subskrypcyjne. 7. Państwowe papiery wartościowe. 8. Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym. 9. Międzynarodowe transfery papierów wartościowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wydawnictwa Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych. Seria A, Podręczniki i Opracowania Monograficzne ; 2)
Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe; Rozdział 2. Prawo o akcjach; Rozdział 3. Prawo o obligacjach; Rozdział 4. Prawo wekslowe; Rozdział 5. Prawo czekowe; Rozdział 6. Inne papiery wartościowe; Rozdział 7. Prawo publicznego obrotu papierami wartościowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-933-5
1. Wpływ rozowju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa, 2. Wykorzystywanie obligacji w strategii finansowej przedsiębiorstwa, 3. Rola emisji akcji w podwyższeniu kapitału włąsnego przedsiębiorstwa, 4. Spółki akcyjne w obrocie giełdowym, 5. Rola ocen ratingowych na rynku kapitałowum, 6. Rola analizy fundamentalnej w ocenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, 7. Instytucje finansowe w operacjach kapitałowych przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7326-373-X
1. Istota instrumentów dłużnych. 2. Infrastruktura organizacyjna prawna polskiego rynku. 3. Charakterystyka obligacji klasycznych. 4. Charakterystyka obligacji zamiennych na akcje. 5. Polskie regulacje prawne w zakresie emisji obligacji klasycznych. 6. Polskie regulacje prawne w odniesieniu do emisji obligacji zamiennych na akcje. 7. Finansowanie przedsiębiorstw obligacjami w świetle teorii. 8. Rozwój rynku obligacji przedsiębiorstw w Polsce. 9. Krótkoterminowe papiery dłużne. 10. Obligacje samorządowe. 11. Skarbowe papiery wartościowe. 12. Bankowe instrumenty dłużne. 13. Pozostałe rodzaje instrumentów dłużnych. 14. Sekurytyzacja aktywów. 15. Instrumenty pochodne bazujące na dłużnych papierach wartościowych. 16. Fundusze inwestycyjne lokujące w instrumenty dłużne. 17. Zarządzanie portfelem papierów dłużnych. 18. Analiza porównawcza wierzycielskich form finansowania polskich przedsiębiorców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 543 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13425-9
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.2 uaktual. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2003. - 577 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14026-7
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 630, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek finansowy i jego mechanizmy / Wiesław Dębski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 643, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14427-0
I. Wprowadzenie: Istota i podział rynku finansowego : 1. Rynek pieniężny, 2. Bank centralny i instrumenty polityki monetarnej, 3. Rynek kapitałowy, 4. Giełda papierów wartościowych, 5. Akcje, 6. Obligacje, 7. Kontrakty terminowe, 8. Opcej, 9. Analiza portfelowa, 10. Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again