Form of Work
Książki
(26)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(22)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(22)
Author
Barcik Jacek
(3)
Srogosz Tomasz
(3)
Kuźniak Brygida
(2)
Wierzbicki Bogdan
(2)
Astramowicz-Leyk Teresa
(1)
Baylis John
(1)
Czapliński Władysław (1954- )
(1)
Czubik Paweł
(1)
Filary Mateusz
(1)
Gojło Juliusz J
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Heidrich-Hamera Dorota
(1)
Krzan Bartłomiej
(1)
Kułach Adam
(1)
Malendowski Włodzimierz
(1)
Malinowska Izabela
(1)
Marcinko Marcin
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Misztal Andrzej
(1)
Motyka Krzysztof
(1)
Nowak Przemysław
(1)
Owens Particia
(1)
Paczuski Ryszard
(1)
Pietraś Marek
(1)
Przyborowska-Kilmczak Anna
(1)
Przyborowska-Klimczak Anna
(1)
Ryszka Joanna
(1)
Sawicki Stefan
(1)
Shaw Malcolm N
(1)
Smith Steve
(1)
Sękowska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wróbel Izabela
(1)
[ i in.]
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(22)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
ONZ
(26)
Prawa człowieka
(16)
Prawo międzynarodowe
(13)
Organizacje międzynarodowe
(11)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(6)
Prawo morskie
(6)
Unia Europejska
(6)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(5)
Prawo kosmiczne
(5)
Polityka międzynarodowa
(4)
Prawo lotnicze
(4)
Globalizacja
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
NATO
(3)
Prawo karne
(3)
Prawo publiczne
(3)
Rada Europy
(3)
Dyplomacja
(2)
GATT
(2)
Gospodarka
(2)
Integracja europejska
(2)
Kobieta
(2)
Kultura
(2)
Międzynarodowy Trybunał Karny
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(2)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(2)
Równouprawnienie płci
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Terroryzm
(2)
Traktat amsterdamski (1997)
(2)
Traktat nicejski (2000)
(2)
Światowa Organizacja Handlu
(2)
Bojkot gospodarczy
(1)
Broń
(1)
Broń jądrowa
(1)
Dyskryminacja
(1)
Ekologia
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
FTAA
(1)
Francja
(1)
Grupa Wyszehradzka
(1)
Internet
(1)
Konflikt międzynarodowy
(1)
Kościół katolicki
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Niemcy
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Pacyfik (region)
(1)
Państwo
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo ochrony srodowiska miedzynarodowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo traktatów
(1)
Regionalizm
(1)
Rosja
(1)
Sankcje (prawo międzynarodowe)
(1)
Spory zbiorowe
(1)
Sukcesja państw
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Sądownictwo międzynarodowe
(1)
Służba zagraniczna
(1)
Ubóstwo
(1)
Uchodźcy wewnętrzni
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Uznanie międzynarodowe
(1)
Wojna
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wolność wyznania
(1)
Zbrojenia
(1)
Subject: time
1945-
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Bliski Wschód
(1)
27 results Filter
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2460-7
Globalizacja polityki światowej: Globalizacja i polityka globalna; Rozwój społeczności międzynarodowej; Historia stosunków międzynarodowych 1900-1945; Historia stosunków międzynarodowych w latach 1945-1990; Koniec zimnej wojny; Od zimnej wojny do wojny z terroryzmem; Realizm; Liberalizm; Współcześni dominujące podejścia badawcze: neorealizm i neoliberalizm; Marksistowskie teorie stosunków międzynarodowych; Konstruktywizm społeczny; Teorie stosunków międzynarodowych ľ podejście alternatywne; Bezpieczeństwo międzynarodowe i globalne w epoce pozimnowojennej; Międzynarodowa ekonomia polityczna w dobie globalizacji; Prawo międzynarodowe; Reżimy międzynarodowe; Dyplomacja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Aktorzy transnaodowi i organizacje międzynarodowe; Kwestie ochrony środowiska; Terroryzm i globalizacja; Rozprzestrzenianie broni jądrowej; Nacjonalizm; Kultura w stosunkach międzynarodowych; Interwencja humanitarna jako zagadnienie polityki światowej; Integracja europejska i współpraca regionalna; Globalny handel i globalne finanse; Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej i internetowej; Ubóstwo, rozwój i głód; Problematyka gender; Prawa człowieka; Globalizacja i transformacja wspólno politycznych; Globalizacja i ład pozimnowojenny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-627-2
1. Geneza, podstawy prawne i ogólna charakterystyka organu. 2. Organizacja i funkcjonowanie. 3. Sprawozdania państw-stron. 4. Skarga indywidualna. 5. Postępowanie wyjaśniające. 6. Zalecenia ogólne komitetu jako narzędzie interpretacji konwencji. 7. Reforma komitetu w kontekście reformy traktatowego systemu ochrony praw człowieka w ramach ONZ.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-460-5
1.Odpowiedzialność Rady Bezpieczeństwa za międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo; 2. Udział Rady Bezpieczeństwa w tworzeniu międzynarodowego sądownictwa karnego; 3. Rada Bezpieczeństwa a problem zbrodni agresji; 4. Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed trybunałami karnymi; 5. Odroczenie wszczęcia i zawieszenie postępowania przygotowawczego; 6. Zapewnienie skuteczności postanowieniom trybunałów karnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-235-0023-1
Wstęp, I. Zagadnienia teoretyczne i wprowadzające, II. Prawnomiędzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych, III. Działania Narodów Zjednoczonych na rzecz uchodźców wewnętrznych, IV. Organizacje międzyrządowe nienależące do systemu NZ oraz organizacje pozarządowe zaangażowane w pomoc uchodźcom wewnętrznym, V. Problem uchodźców wewnętrznych w Iraku-próba analizy przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2579-5
I. Istota, ewolucja i czynniki międzynarodowych stosunków politycznych. II. Podmioty międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Państwo. 2. Organizacje międzynarodowe. 3. Unia Europejska 4. Podmioty transnarodowe. III. Instrumenty i mechanizmy międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Służba dyplomatyczna i konsularna. 2. Reżimy międzynarodowe. 3. Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych. 4. Procesy integracyjne w Europie. 5. Region i regionalizm w stosunkach międzynarodowych. 6. Koncepcja procesów globalnego zarządzania. 7. Pozimnowojenny ład międzynarodowy. IV. Przedmiot międzynarodowych stosunków politycznych: 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe. 2. Spory i konflikty międzynarodowe. 3. Kontrola i redukcja zbrojeń. 4. Prawa człowieka. 5. Kultura. 6. Problemy ekologiczne. 7. Międzynarodowe problemy gospodarcze. 8. Międzynarodowe problemy społeczne. 9. Terroryzm. 10. Procesy globalizacje. V. Polityka zagraniczna Polski: 1. Uwarunkowania, koncepcje i realizacja polityki zagranicznej Polski. 2. Unia Europejska w polityce zagranicznej Polski po 1989 r.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89067-51-7
Cz.I Wprowadzenie do systemów ochrony praw człowieka: 1. Prawa człowieka w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych, 2. Prawa człowieka w systemie Rady Europy, 3. Prawa człowieka w systemie KBWE/OBWE, 4. Prawa człowieka w Unii Europejskiej. Cz.II Dokumenty międzynarodowe: 1. System ONZ, 2. System Rady Europy, 3. System KBWE/OBWE, 4. Unia Europejska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-72-5
I. Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony środowiska: 1. Ochrona środowiska w świetle niektórych podstawowych dokumentów i strategii działania ONZ, 2. Rola polityki i prawa w zarządzaniu ochroną środowiska, z uwzględnieniem naukowych podstaw tego zarządzania, opartych na dokumentach ONZ. II. Polskie prawo ochrony środowiska. Zarys części ogólnej: 3. Prawo ochrony środowiska, jego cechy, struktura i niektóre podstawowe ustalenia terminologiczne, 4. Główne składniki obowiązującego porządku prawnego w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej regulacji prawnej (u.p.o.ś), 5. Uwagi ogólne na temat ukształtowanego i obowiązującego obecernie polskiego prawa ochrony środowiska oraz wynikające z nich wnoski natury metodycznej co do organizacji procesu dydaktycznego w zakresie ochrony środowiska, opartej na podstawach prawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (10 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2877)
ISBN: 83-229-2756-8
Reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych jako próba odpowiedzi na wyzwania XXI wieku. Granice sprawiedliwości międzynarodowej. Bilans działalności Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i wnioski dla przyszłych międzynarodowych trybunałów ad hoc i dla Międzynarodowego Trybunału Karnego. Organizacja Narodów Zjednoczonych - rozwiązania prawne i instytucjonalne w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Przez szczyty Hindukuszu do zamku na Hradczanach. Nowy kształt sił zbrojnych NATO po doświadczeniach operacji "Enduring Freedom" w Afganistanie. Kobiety w siłach zbrojnych NATO. Równość płci w działaniach Rady Europy. Równość kobiet i mężczyzn w polityce Unii Europejskiej - przegląd najważniejszych instrumentów prawno - instytucjonalnych. Możliwość i zasadność utworzenia Europejskiej Rady Badań. Grypa Wyszehradzka na drodze ku nowym celom. Inicjatywa Środkowoeuropejska - kontynuacja, zmiana czy "dogorywanie"? Szanghajska Organizacja Współpracy -próba integracji czy walka o wpływy? Przyczyny i konsekwencje możliwych scenariuszy rozwoju Strefy Wolnego Handlu Obu Ameryk.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Paweł Czubik, Brygida Kuźniak. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 281 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7387-535-2
I. Część ogólna : 1.Rozważania ogólne, 2.Uchwały organizacji międzynarodowych, 3.Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 4.Sukcesja członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. II. Część szczegółowa : 1.ONZ i inne organizacje uniwersalne, 2.System GATT/WTO - multilateralna organizacja handlowa, 3.Wspólnoty Europejskie, 4.Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, 5.Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze niegospodarczym, 6.Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze gospodarczym, 7.Wybrane międzynarodowe gospodarcze organizacje pozaeuropejskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327.7 (2 egz.)
Book
In basket
Organizacje międzynarodowe / Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko. - Wyd. 3 zm.i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 278 s. ; 23 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-798-9
I. Część ogólna : 1. Rozważania ogólne, 2. Uchwały organizacji międzynarodowych, 3. Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, 4. Sukcesja członkowstwa w organizacjach międzynarodowych. II. Część szczegółowa : 1. ONZ i inne organizacje uniwersalne, 2. System GATT/WTO - multilateralna organizacja handlowa, 3. Wspólnoty Europejskie, 4. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, 5. Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze niegospodarczym, 6. Wybrane pozawspólnotowe organizacje europejskie o charakterze gospodarczym, 7. Wybrane międzynarodowe gospodarcze organizacje pozaeuropejskie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podręczniki i Skrypty / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 83-89547-10-4
Wstęp: System prawa międzynarodowego a prawo krajowe- podobieństwa i różnice; 1. Tworzenie prawa międzynarodowego- źródła prawa: Prawo umów międzynarodowych; Prawo zwyczajowe; Ogólne zasady prawa; Akty jednostronne; Akty stanowione przez organizacje międzynarodowe; Pomocnicze środki stwierdzania istnienia norm prawa międzynarodowego; 2. Stosowanie prawa międzynarodowego- podmioty prawa: Istota podmiotowości międzynarodowoprawnej; Pojecie państwa w prawie międzynarodowym; Organizacje międzynarodowe; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Rada Europy; Podstawowe informacje o prawie Unii Europejskiej; Podmiotowość jednostek- prawa człowieka w prawie międzynarodowym; Prawa człowieka i najważniejsze instrumenty prawne w tej dziedzinie; 3. Prawo międzynarodowe w prawie wewnętrznym państw: Praktyka poszczególnych państw; Stosowanie prawa międzynarodowego w Polsce; 4. Egzekwowanie prawa międzynarodowego: Rozstrzyganie sporów międzynarodowych; Odpowiedzialność międzynardowa; Odpowiedzialność za działania niezabronione przez prawo międzynarodowe; Użycie siły w stosunkach międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie; XVIII w. - Stany Zjednoczone Ameryki, Francja; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Rada Europy; Unia Europejska; Polska; Kościół katolicki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka wiedzy o polityce / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski)
ISBN: 83-7151-654-1
1. Uwagi wstępne, 2. Geneza praw podstawowych. Ewolucja idei, doktryn i instrumentów prawno-międzynarodowych, 3. Koncepcje praw jednostki, 4. Uniwersalny system ochrony praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, 5. Regionalne systemy ochrony praw człowieka, 6. Wyspecjalizowane systemy ochrony praw człowieka, 7. Międzynarodowa kontrola realizacji praw człowieka, 8. Ochrona praw człowieka w prawie wewnętrznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Prawnych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 19)
ISBN: 83-7306-168-1
1. Geneza ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 2. Zakres podmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 3. Zakres przedmiotowy ochrony prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4. Granice prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 5. Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 6. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii a inne prawa i wolności zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Podstawowych Wolności, 7. Zakaz dyskryminacji z powodu przekonań religijnych w Europejskiej Konwencji Praw człowiek i Podstawowych Wolności, 8. Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a prawo Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-0513462-8
1. Istota i rozwój prawa międzynarodowego; 2. Prawo międzynarodowe dziś. 3. Źródła prawa międzynarodowego. 4. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe. 5. Podmioty prawa międzynarodowego. 6. Międzynarodowa ochrona praw człowieka. 7. Regionalna ochrona praw człowieka. 8. Uznanie. 9. Terytorium. 10. Prawo lotnicze i kosmiczne. 11. Prawo morza. 12. Jurysdykcja. 13. Immunitety jurysdykcyjne. 14. Odpowiedzialność państwa. 15. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. 16. Prawo traktatów. 17. Sukcesja państw. 18. Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych. 19. Międzynarodowe sądy i trybunały. 20. Prawo międzynarodowe a użycie siły przez państwa. 21. Międzynarodowe prawo humanitarne. 22. Organizacja Narodów Zjednoczonych. 23. Organizacje międzynarodowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-95-7
Pojęcie i klasyfikacja sukcesji państw w prawie międzynarodowym, Zaangażowanie ONZ na rzecz poszanowania demokratycznej formy rządów.Próba refleksji teoretycznej, Kontynuacja reformy ustrojowej UE a trudności z ratyfikacją traktatu konstytucyjnego, Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Unii Europejskiej, Europejski kodeks cywilny-perspektywa rozwiązań modelowych lub konwencji międzynarodowej, Tendencje rozwoju międzynarodowego prawa środowiska.Bezpieczeństwo ekologiczne czy terroryzm ekologiczny, Prawo dostępu do konsula-geneza konstrukcji normatywnej, przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności-unifikacja standardów w zakresie ochrony praw czlowieka w Europie, Artykuły komisji prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw-nowa forma kodyfikacji prawa międzynarodowego?, Ochrona środowiska w orzecznictwie światowej organizacji handlu, Nauka, współpraca naukowa, wolność naukowa w prawie międzynarodowym, System rozstrzygania sporów WTO, Miejsce winy w teorii odpowiedzialności międzynarodowoprawnej:obiektywna i subiektywna koncepcja odpowiedzialności, Systemowe ograniczenia ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej na przykładzie dyskusji nad powołaniem agencji praw podstawowych, Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialnośc za szkody transgraniczne w środowisku.Uwagi na marginesie projektu zasad dotyczących alokacji strat wynikających ze szkód transgranicznych spowodowanych działalnością niebezpieczną, Nowe aspekty stosowania siły w stosunkach międzynarodowych, Pokój czy sprawiedliwość? O aksjologicznej podstawie współczesnego prawa międzynarodowego, Współczesne prawo międzynarodowe i jego relacje z prawem krajowym (wybrane zagadnienia), Prawne i polityczne determinanty sporu wokół oświadczenia rządu PRL z 23 sierpnia 1953 roku w sprawie zrzeczenia się reparacji od Niemiec, Międzynarodowe trybunały karne:zagadnienia węzłowe, Ewolucja prawnomiędzynarodowej sytuacji europejskich państw miniaturowych, Efektywność międzynarodowa, Swoboda przepływu osób w prawie pierwotnym wspólnot europejskich, Przyjęcie zasady "odpowiedzialności za ochronę" w procesie reformowania narodów zjednoczonych, Kilka uwag w kwestii użycia siły we współczesnym prawie międzynarodowym, Obiektywna czy subiektywna koncepcja umowy międzynarodowej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo międzynarodowe : materiały do studiów / pod red. Bogdan Wierzbicki. - Wyd. 4 uzupeł. i popr. - Białystok : Temida 2, 2008. - 676 s. ; 22 cm.
ISBN: 978-83-89620-44-6
Cz.I. Zagadnienia wstępne: 1. Czy prawo międzynarodowe jest prawem?, 2. Podstawa obowiązywania prawa międzynarodowego, 3. Niektóre sposoby zagwarantowania realizacji prawa międzynarodowego, 4. Zasady kształtujące współczesne stosunki międzynarodowe, Cz.II Prawo zwyczajowe: 1. Pojęcie prawa zwyczajowego, 2. Powstanie prawa zwyczajowego - rola uznania oraz rola sądów międzynarodowych w tym procesie, 3. Relacje pomiędzy prawem zwyczajowym a prawem traktatowym. Cz.III Prawo międzynarodowe a inne systemy prawne: 1. Teoretyczne ujęcie relacji prawa międzynarodowego z innymi systemami prawa, 2. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe na przykładzie praktyki RP, 3. Prawo międzynarodowe a prawo prywatne na przykładzie praktyki RP, 4. Prawo międzynarodowe a europejskie prawo wspólnotowe. Cz.IV Podmiotowość prawa międzynarodowego: 1. Pojęcie podmiotowości prawa międzynarodowego, 2. Podmiotowość państwowa, 3. Podmiotowość prywatna, 4. Podmiotowość szczególna, 5. Atrybuty podmiotowości i prawnomiędzynarodowej. Cz.V Uznanie państw: 1. Powstanie i upadek państw, 2. Granice nowo powstałych państw, 3. Kryteria brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o uznaniu. Cz.VI Sukcesja państw, Cz.VII Organizacje międzynarodowe: 1. Podmiotowość prawna międzynarodowych organizacji, 2. Tworzenie prawa przez organizacje międzyanrodowe, 3. Organizacje pozarządowe. Cz.VIII Unia Europejska i Wspólnoty Europejskie a prawo międzynarodowe: 1. Istota Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich. Charakter prawa wspólnotowego, 2. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskicj i ich kompetencje zewnętrzne, 3. Umowy międzynarodowe Wspólnot Europejskich z podmiotami trzecimi w prawie wspólnotowym, 4. Odpowiedzialność państwa za naruszenia prawa, 5. Obywatelstwo. Ochrona praw człowieka, 6. Unia Europejska a uznanie państw, 7. Traktat o Unii Europesjkiej, Mastricht, 7 lutego 1992, 8. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, rzym, 25 marca 1957. Cz.IX odpowiedzialność międzynarodowa: 1. Odpowiedzialność międzynarodowa państw. Cz.X Prawo dyplomatyczne i konsularne: 1. Prawo dyplomatyczne, 2. Prawo konsularne. Cz.XI Międzynarodowa ochrona praw człowieka: 1. Wprowadzenie, 2. Cechy systemu umów międzynarowoych dotyczących praw człowieka, 3. Środki kontroli praw człowieka. Cz.XII Azyl, ekstradycja przestępców oraz europejski nakaz aresztowania: 1. Azyl, 2. Ekstradycja przestępców, 3. Substytuty ekstradycji, 4. Europejski nakaz aresztowania, Cz.XIII Wspólne dziedzictwo ludzkości: 1. Przestrzeń kosmiczna, 2. Dno mórz i oceanów, 3. Antarktyka, 4.Światowe dziedzictwo kulturalne i naturalne, 5. Wspólne dziedzictwo ludzkości jako prawo człowieka. Cz.XIV Międzynarodowe prawo ochrony środowiska: 1. System miedzynarodowego prawa ochrony środowiska, 2. Odpowiedzialnosć za naruszenie międzyanrodowego prawa ochrony środowiska, 3. Międzyanrodowe programowanie ochrony środowiska, 4. Model prawnomiedzynarodowego zintegrowanej ochrony środowiska na przykładzie ochrony klimatu. Cz.XV Załatwianie sporów międzynarodowych: 1. Pojęcie i istota sporu międzynarodowego, 2. Dyplomatyczne sposoby załatwiania sporów, 3. Załatwianie sporów w systemie ONZ. CZ.XVI Zastosowanie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych: 1. Zakaz użycia siły, 2. Pojęcie agresji w prawie międzynarodowym, 3. Prawo do samoobrony, 4. Autoryzacja użycia siły w prawie międzynarodowym, 5. Interwencja humanitarna, 6. Legalność zastosowania broni nuklearnej w świetle prawa międzynarodowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2019. - XIX, [3], 734 s. ; 24 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-8158-973-4
Zawiera: Rozdział I. Zagadnienia ogólne: § 1. Definicja prawa międzynarodowego; § 2. Pochodzenie nazwy; § 3. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne; § 4. Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego; § 5. Prawo międzynarodowe jako system prawa; § 6. Różnice między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym; § 7. Przedmiot regulacji i cele prawa międzynarodowego; § 8. Periodyzacja historii prawa międzynarodowego; I. Antecedencje; II. Okres klasycznego prawa międzynarodowego; III. Okres współczesny; § 9. Wyzwania dla współczesnego prawa międzynarodowego; I. Sprawiedliwość a prawo międzynarodowe; II. Moralność międzynarodowa i etyka a prawo międzynarodowe; III. Problem uniwersalnego charakteru prawa międzynarodowego; IV. Fragmentacja i konstytucjonalizacja; V. Globalne zarządzanie; VI. Legitymizacja prawa międzynarodowego; 1. Pozytywistyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego; 2. Naturalistyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego; 3. Solidarystyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego; 4. Psychologistyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego. Rozdział II. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego: § 10. Pojęcie zasad podstawowych; § 11. Katalog zasad podstawowych; I. Zasady wyrzeczenia się siły, poszanowania integralności terytorialnej państw oraz nienaruszalności granic; II. Zasada pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych; III. Zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne i zewnętrzne państwa; IV. Zasada współdziałania państw zgodnie z KNZ; V. Zasada równouprawnienia i samostanowienia narodów; VI. Zasada suwerennej równości; VII. Zasada wykonywania przez państwa zobowiązań w dobrej wierze; VIII. Zasada poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności; IX. Zasady prawa międzynarodowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Rozdział III. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe: § 12. Zagadnienia teoretyczne; § 13. Prawo międzynarodowe w polskim porządku prawnym; I. Zwyczaj międzynarodowy; II. Umowy międzynarodowe; § 14. Prawo międzynarodowe w porządkach konstytucyjnych wybranych państw. Rozdział IV. Źródła prawa międzynarodowego: § 15. Normy prawa międzynarodowego; § 16. Katalog źródeł; § 17. Umowa międzynarodowa; I. Prawo traktatów; II. Pojęcie umowy międzynarodowej; III. Rodzaje umów międzynarodowych; IV. Budowa umowy międzynarodowej; V. Zawieranie umów międzynarodowych; VI. Rejestracja i ogłoszenie umowy międzynarodowej; VII. Zastrzeżenia; VIII. Wejście w życie umowy międzynarodowej; IX. Tymczasowe stosowanie umów międzynarodowych; X. Przestrzeganie umów międzynarodowych; XI. Stosowanie umów międzynarodowych; XII. Interpretacja umów międzynarodowych; XIII. Poprawki i modyfikacja umów międzynarodowych; XIV. Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie działania umów międzynarodowych; XV. Konflikt zbrojny a umowa międzynarodowa; § 18. Zwyczaj; § 19. Wiążące i prawotwórcze uchwały organów organizacji międzynarodowych; § 20. Akty jednostronne państw. Rozdział V. Podmioty prawa międzynarodowego: § 21. Pojęcie podmiotowości prawnomiędzynarodowej; § 22. Państwo; I. Pojęcie państwa; II. Rodzaje państw; III. Powstanie i upadek państwa; IV. Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa; V. Sukcesja państw; § 23. Organizacja międzynarodowa; I. Pojęcie; II. Podmiotowość organizacji międzynarodowych; III. Rodzaje organizacji międzynarodowych; IV. Funkcje organizacji międzynarodowych; V. Struktura organizacji międzynarodowych (administracja międzynarodowa); VI. Funkcjonariusze międzynarodowi; § 24. Stolica Apostolska (Watykan); § 25. Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich; § 26. Naród walczący o niepodległość; § 27. Strona wojująca i powstańcy; § 28. Osoby fizyczne; § 29. Osoby prawne. Rozdział VI. Uznanie w prawie międzynarodowym: § 30. Definicja i przedmiot uznania; § 31. Formy i rodzaje uznania; § 32. Uznanie przedwczesne i opóźnione; § 33. Brak obowiązku uznania; § 34. Obowiązek nieuznawania sytuacji sprzecznych z prawem; § 35. Uznanie państwa; I. Kryteria uznania państwa; II. Konsekwencje uznania państwa; § 36. Uznanie rządu; § 37. Uznanie za naród; § 38. Uznanie za stronę wojującą i powstańców. Rozdział VII. Terytorium: § 39. Klasyfikacja terytoriów; § 40. Skład terytorium państwowego; § 41. Zwierzchnictwo terytorialne; § 42. Nabycie terytorium państwowego; § 43. Granica państwowa; § 44. Terytoria zależne. Rozdział VIII. Międzynarodowe prawo morza: § 45. Zagadnienia wstępne; § 46. Podział obszarów morskich; I. Obszary wchodzące w skład państwa nadbrzeżnego; 1. Morskie wody wewnętrzne; 2. Morze terytorialne; 3. Wody archipelagowe; II. Obszary podlegające ograniczonym prawom suwerennym państwa nadbrzeżnego; 1. Morska strefa przyległa; 2. Strefa wyłącznego rybołówstwa/wyłączna strefa ekonomiczna; 3. Szelf kontynentalny; III. Obszary niepozostające pod jurysdykcją państwa nadbrzeżnego; 1. Morze otwarte; 2. Dno mórz poza granicami jurysdykcji państwowej; § 47. Cieśniny i kanały morskie; § 48. Rozstrzyganie sporów. Rozdział IX. Międzynarodowe prawo cieków wodnych: § 49. Rozwój norm prawa międzynarodowego dotyczących cieków wodnych; § 50. Rzeki międzynarodowe. Rozdział X. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne: § 51. Kwestia granicy przestrzeni powietrznej i przestrzeni kosmicznej; § 52. Międzynarodowe prawo lotnicze; I. Pojęcie i źródła; II. Zasada zwierzchnictwa państwa w przestrzeni powietrznej; III. Statki powietrzne; IV. System chicagowsko-bilateralny; V. System warszawsko-montrealski; VI. System tokijsko-hasko-montrealski; § 53. Międzynarodowe prawo kosmiczne; I. Pojęcie i źródła; II. Status prawny przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich; III. Status prawny obiektów kosmicznych oraz osób wysyłanych w przestrzeń kosmiczną i na ciała niebieskie; IV. Współpraca międzynarodowa w badaniu i pokojowym wykorzystaniu kosmosu. Rozdział XI. Obszary podbiegunowe: § 54. Antarktyka; § 55. Arktyka. Rozdział XII. Ludność państwa: § 56. Obywatelstwo; I. Pojęcie i źródła; II. Ogólne zasady dotyczące obywatelstwa; III. Nabycie i utrata obywatelstwa; IV. Podwójne lub wielorakie obywatelstwo; V. Obywatelstwo UE; § 57. Cudzoziemcy. Rozdział XIII. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym: § 58. Definicja i cechy praw człowieka; I. Godność osobowa jako uzasadnienie prawa człowieka; II. Wertykalne obowiązywanie praw człowieka; III. Prawa a wolności; IV. Prawa i wolności w znaczeniu materialnym i formalnym; V. Absolutny charakter praw człowieka; VI. Derogacja i limitacja praw człowieka; VII. Prawa człowieka a demokracja; VIII. Prawa człowieka a postęp i rozwój; IX. Problem uniwersalnego charakteru praw człowieka; X. Prawa człowieka jako zobowiązania erga omnes; XI. Prawa człowieka a globalne dobra publiczne; § 59. Generacje praw człowieka; § 60. Uniwersalny system ochrony praw człowieka; I. Prawa człowieka w KNZ; II. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; III. Pakty Praw Człowieka; IV. Inne umowy powszechne w zakresie ochrony praw człowieka i instytucje ONZ wyspecjalizowane w tym zakresie; § 61. Regionalne systemy ochrony praw człowieka; I. System ochrony praw człowieka na kontynencie europejskim; 1. Ochrona praw człowieka w ramach RE; 1.1. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; 1.2. Europejski Trybunał Praw Człowieka; 2. Ochrona praw jednostki w systemie prawnym Unii Europejskiej; 2.1. Karta Praw Podstawowych UE; 2.2. Ochrona praw człowieka a przystąpienie UE do EKPC; 3. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; 4. Wspólnota Niepodległych Państw; II. Interamerykański system ochrony praw człowieka; III. Afrykański system ochrony praw człowieka; IV. Arabski system ochrony praw człowieka. Rozdział XIV. Prawo międzynarodowe karne: § 62. Pojęcie prawa międzynarodowego karnego; § 63. Zbrodnie międzynarodowe a przestępstwa o charakterze międzynarodowym; § 64. Współpraca międzynarodowa w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości; § 65. Jurysdykcja karna; § 66. Ekstradycja; § 67. Azyl; § 68. Pomoc prawna w sprawach karnych; § 69. Przekazanie i przejęcie ścigania; § 70. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń karnych; § 71. Prawo norymberskie. Rozdział XV. Prawo dyplomatyczne i konsularne: § 72. Dyplomacja i prawo dyplomatyczne; I. Znaczenie pojęcia „dyplomacja”; II. Geneza działalności dyplomatycznej; III. Typologie działalności dyplomatycznej; IV. Źródła prawa dyplomatycznego; V. Podział organów państwa występujących w stosunkach międzynarodowych; 1. Organy wewnętrzne; 1.1. Głowa państwa; 1.2. Rząd i szef rządu; 1.3. Minister Spraw Zagranicznych; 1.4. Parlamenty narodowe; 1.5. Inne organy wewnętrzne; 2. Organy zewnętrzne; 2.1. Stałe misje dyplomatyczne; 2.1.1. Ustanawianie stosunków dyplomatycznych; 2.1.2. Klasy szefów misji dyplomatycznej; 2.1.3. Funkcje misji dyplomatycznych; 2.1.4. Personel misji dyplomatycznej; 2.1.5. Przywileje i immunitety dyplomatyczne; 2.1.6. Zakres osobowy, czasowy i miejscowy przywilejów i immunitetów; 2.1.7. Obowiązki przedstawicieli dyplomatycznych; 2.1.8. Korpus dyplomatyczny; 2.1.9. Zakończenie pełnienia funkcji dyplomatycznych; VI. Misje specjalne; VII. Przedstawicielstwa handlowe; VIII. Przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych; IX. Misje wojskowe; § 73. Prawo konsularne; I. Pojęcie i źródła prawa konsularnego; II. Zarys historyczny; III. Ustanawianie stosunków konsularnych; IV. Klasy kierowników urzędów konsularnych; V. Funkcje konsularne; VI. Personel konsularny; VII. Przywileje i immunitety konsularne; 1. Przywileje i immunitety rzeczowe; 2. Przywileje i immunitety osobowe; VIII. Korpus konsularny; IX. Konsul honorowy; X. Zakończenie funkcji konsularnych. Rozdział XVI. Wybrane organizacje międzynarodowe (ONZ, RE): § 74. Organizacja Narodów Zjednoczonych; I. Wprowadzenie; II. ONZ a system Narodów Zjednoczonych; III. Karta Narodów Zjednoczonych; IV. Cele ONZ; V. Członkostwo; VI. Organy; 1. Zgromadzenie Ogólne; 2. Rada Bezpieczeństwa; 3. Rada Gospodarcza i Społeczna; 4. Rada Powiernicza; 5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości; 6. Sekretariat; VII. Reforma ONZ; § 75. Rada Europy; I. Wprowadzenie; II. Statut RE i konwencje „statutowe”; III. Cele RE; IV. Członkostwo; V. Organy; 1. Komitet Ministrów; 2. Zgromadzenie Parlamentarne; 3. Sekretariat; 4. Organy wyspecjalizowane; VI. Dorobek traktatowy. Rozdział XVII. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym: § 76. Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa międzynarodowego; I. Koncepcje odpowiedzialności w prawie międzynarodowym; II. Przesłanki odpowiedzialności; III. Zakres odpowiedzialności państwa; IV. Zbrodnie i delikty międzynarodowe; V. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność; VI. Immunitet państwa; VII. Formy odpowiedzialności; § 77. Sankcje w prawie międzynarodowym; § 78. Odpowiedzialność państwa za czyny niezabronione; § 79. Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych; § 80. Odpowiedzialność osób prawnych za naruszenie prawa międzynarodowego; § 81. Odpowiedzialność osób fizycznych za naruszenie prawa międzynarodowego. Rozdział XVIII. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych: § 82. Zagadnienia ogólne; § 83. Dyplomatyczne środki załatwiania sporów międzynarodowych; I. Negocjacje; II. Mediacja; III. Dobre usługi; IV. Komisje śledcze; V. Koncyliacja; § 84. Sądowe środki załatwiania sporów międzynarodowych; I. Arbitraż międzynarodowy; II. Sądy międzynarodowe; § 85. Rozstrzyganie sporów przez ONZ; § 86. Rozstrzyganie sporów w reżimach zamkniętych na przykładzie Światowej Organizacji Handlu. Rozdział XIX. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych: § 87. Ius ad bellum; I. Zakaz użycia siły w perspektywie historycznej; II. Zakaz użycia siły w świetle KNZ; III. Wyjątki od zakazu użycia siły; 1. Prawo do samoobrony; 1.1. Samoobrona a represalia zbrojne; 1.2. Prawo do samoobrony w dobie wojny z terroryzmem; 1.2.1. Definicja terroryzmu. Prawnomiędzynarodowe regulacje antyterrorystyczne; 1.2.2. Problemy związane ze stosowaniem samoobrony wobec aktów terroryzmu; 2. Akcja zbrojna w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; 3. Użycie siły a prawo do samostanowienia; 4. Interwencja; 4.1. Interwencja humanitarna; § 88. Ius in bello; I. Geneza i rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego; II. Źródła międzynarodowego prawa humanitarnego; III. Zasady międzynarodowego prawa humanitarnego; IV. Nowe tendencje w międzynarodowym prawie humanitarnym; 1. Redefinicja pojęcia konfliktu zbrojnego i obszaru wojny; 2. Kontrowersje co do statusu kombatanta; 3. Problem dzieci–żołnierzy; 4. Kwestia najemnictwa; 5. Zmniejszające się znaczenie neutralności; 6. Zmiana koncepcji okupacji; 7. Próby ograniczenia i eliminacji niektórych rodzajów uzbrojenia; V. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża; VI. Egzekwowanie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; § 89. Ius post bellum? Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-785-9
1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego, 3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe, 4. Źródła prawa międzynarodowego, 5. Podmioty prawa międzynarodowego, 6. Uznanie w prawie międzynarodowym, 7. Terytorium, 8. Międzynarodowe prawo morza, 9. Miedzynarodowe prawo cieków wodnych, 10. Miedzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne, 11. Obszary podbiegunowe, 12. Ludność, 13. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, 14. Prawo międzynarodowe karne, 15. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 16. Wybrane organizacje międzynarodowe (ONZ, RE), 17. Odpowiedzialność w prawie miedzynarodowym, 18. Pokojowe załatwienie sporów międzynarodowych, 19. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. - 625 s. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-6646-3
1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego, 3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe, 4. Źródła prawa międzynarodowego, 5. Podmioty prawa międzynarodowego, 6. Uznanie w prawie międzynarodowym, 7. Terytorium, 8. Międzynarodowe prawo morza, 9. Miedzynarodowe prawo cieków wodnych, 10. Miedzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne, 11. Obszary podbiegunowe, 12. Ludność państwa, 13. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, 14. Prawo międzynarodowe karne, 15. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 16. Wybrane organizacje międzynarodowe (ONZ, RE), 17. Odpowiedzialność w prawie miedzynarodowym, 18. Pokojowe załatwienie sporów międzynarodowych, 19. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again