Source
Książki
(19)
Form of Work
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(18)
Author
Kryńska Elwira Jolanta
(3)
Krajewski Mirosław
(2)
Aleksander Tadeusz
(1)
Czopek Jakub
(1)
Dormus Katarzyna
(1)
Draus Jan
(1)
Drynda Danuta
(1)
Dusza Bożena
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Gurba Ewa
(1)
Hallada Marek
(1)
Jadczak Stanisław
(1)
Kalemba Marcelina
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocór Maria
(1)
Komorowska Hanna
(1)
Kosz-Szumska Justyna
(1)
Kowal Stanisław
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalik-Paluch Katarzyna
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Kwiecińska Roma
(1)
Landau Zbigniew
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Mamroł Andrzej
(1)
Musiał Emilia
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Rutkowska Angelina
(1)
Rzewucka Paulina
(1)
Schneider Małgorzata
(1)
Szymański Mirosław J
(1)
Terlecki Ryszard
(1)
Tomaszewski Jerzy
(1)
Urbańska Magda
(1)
Walczak Jan
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wierzchosławska Agnieszka
(1)
Wołoszyn Stefan
(1)
Żur Piotr
(1)
Year
2020 - 2023
(1)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Oświata
(16)
Szkolnictwo
(9)
Wychowanie
(8)
Pedagogika
(7)
Oświata dorosłych
(3)
Polska
(3)
Nauczyciele
(2)
Szkolnictwo specjalne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Badania naukowe
(1)
Barwy
(1)
Biblioterapia
(1)
Czasopisma kobiece polskie
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domy kultury
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
E-learning
(1)
Edukacja informacyjna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Fonoholizm
(1)
Galicja
(1)
Hermeneutyka
(1)
Historia wychowania
(1)
Informacja
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Języki
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Komunikacja wizualna
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Korczak, Janusz (1878?-1942)
(1)
Kryzys edukacji
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie na odległość
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Metoda projektów
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827)
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Pokolenie Z
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Postawy
(1)
Praca socjalna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przemysł
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Publicystyka polska
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samokształcenie
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Terapia uzależnień
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Urbanizacja
(1)
Wdzięczność
(1)
Wojna 1914-1918 r.
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Subject: work
Nowa Sztuka (czasopismo)
(1)
Subject: time
1901-
(5)
1801-
(4)
1918-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(2)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Polska
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Podręczniki szkolne
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
19 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.199)
ISBN: 978-83-7204-703-8
1. Ewolucja nazewnictwa oświaty dla dorosłych i trendy w tworzeniu jej teoretycznych podstaw. 2. Dzieje oświaty dorosłych w Polsce. 3. Tradycje domów kultury w Polsce. 4. Działalność edukacyjna instytutów rzemieślniczo-przemysłowych w latach międzywojennych. 5. Szkoły dla dorosłych. 6. Oświata pozaszkolna. 7. System kształcenia dorosłych z wykorzystaniem mediów masowych. 8. Edukacja kulturowa ludzi dorosłych - wybrane instytucje i niektóre formy jej realizacji. 9. Uniwersytet trzeciego wieku. 10. Cechy, trendy rozwojowe i funkcje społeczne edukacji dorosłych. 11. Globalizacyjne implikacje edukacji dorosłych w Polsce. 12. Oświata dorosłych w Polsce na początku XXI wieku. 13. Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-47-6
Wychowanie w starożytności; Oświata i wychowanie w średniowieczu; Humanizm w wychowaniu (XV-XVII w.); Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.); Reforma edukacji w Polsce w XVIII w.; XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa; Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Europejska myśl pedagogiczna X w.; Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939); Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945); Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989); Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX w.; Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.; Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI w.; Współcześni polscy pedagodzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-779-5 (całość)
Subject
Genre/Form
Wstęp. Część I. Organizacja pracy w szkole. Rozdział 1. Szkoła równych szans? (raport z badań wśród nauczycieli). Rozdział 2. Mediacje w szkole jako forma wsparcia w środowisku oświatowym – w opiniach młodzieży akademickiej. Rozdział 3. Siła czy wytrwałość? – Pytania o czynniki warunkujące poczucie sprawstwa. Rozważania w świetle wyników badań własnych. Rozdział 4. Tworzenie projektu edukacyjnego – współdziałanie czy zakamuflowana praca indywidualna? Rozważania w kontekście wyników badań własnych. Rozdział 5. Problemy kierowania szkołą na łamach „Nowej Szkoły” (1945-2017). Część II. Kompetencje i obszary pracy nauczyciela we współczesnej szkole. Rozdział 1. Znane i nieznane wymiary innowacji nauczycielskiej. Kontekst badawczy. Rozdział 2. Wspierające wymiary komunikacji językowej w praktyce edukacyjnej szkoły i w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. Rozdział 3. Pedagogiczne uwarunkowania relacji interpersonalnych rodziców i nauczycieli wybranych szkół podstawowych. Rozdział 4. Znaczenie dotyku w edukacji. Model węgierski. Część III. Potencjał edukacji przedszkolnej i zintegrowanej. Rozdział 1. Prawo dziecka do nauki w edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział 2. „What we will learn in our youth…” – that it to say, to reasonably support the development of a child’s creative potential. Rozdział 3. Dyscyplina w przedszkolu – wspólne ustalanie zasad czy narzędzie do kierowania grupą? Rozdział 4. Wartości estetyczne przyrody w wytworach plastycznych uczniów kończących edukację wczesnoszkolną. Część IV. Edukacja medialna w instytucjach edukacyjnych. Rozdział 1. Edukacja w społeczeństwie technokratycznym i informacyjnym. Spojrzenie krytyczne i horyzontalne. Rozdział 2. Edukacja cyfrowa, czyli jaka? Rozdział 3. Emocjonalne funkcjonowanie „cyfrowych” uczniów we wczesnym wieku szkolnym. Rozdział 4. Profilaktyka i terapia fonoholizmu wśród uczniów szkół podstawowych. Rozdział 5. Poszukiwanie informacji przez studentów – raport z badań pilotażowych. Rozdział 6. Uczenie się nie musi być monochromatyczne. Kolor jako czynnik mogący wspomagać uczenie się. Część V. Młodzi dorośli jako podmiot oddziaływań edukacyjnych. Rozdział 1. Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w motywowaniu studentów pedagogiki i pracy socjalnej do (samo)doskonalenia kompetencji hermeneutycznych. Rozdział 2. Pojęcie wdzięczności w opinii osób u progu dorosłości. Rozdział 3. Inteligencja emocjonalna studentów – przyszłych nauczycieli. Rozdział 4. Wybrane problemy aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – kontekst doświadczeń sportowych i wychowania rodzinnego. Rozdział 5. About the need of preparation of candidates for teachers for cooping with stress at school and supporting students in this range.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-33-8
Polskie tradycje szkolnictwa prywatnego; Polityka oświatowa władz szkolnych wobec szkolnictwa prywatnego w II Rzeczypospolitej; Szkolnictwo prywatne w różnych regionach II Rzeczypospolitej; Szkoły prywatne II Rzeczypospolitej we wspomnieniach i pamiętnikach; Pozalekcyjna działalność wychowawcza w II Rzeczypospolitej; Współczesne szkolnictwo niepubliczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-76-2
Narodziny i rozwój historii wychowania w Polsce, jej twórcy i przedstawiciele. 2. O koncepcjach historii wychowania - jako dyscypliny naukowej w Polsce drugiej połowy XX wieku. 3. Dzieje edukacji w starożytności klasycznej. 4. Oświata i wychowanie w wiekach średnich. 5. Wychowanie i kultura w epoce renesansu. 6. Korzenie szkoły i pedagogiki współczesnej - XVII/XVIII wiek. 7. Reformy szkolne w czasach saskich. 8. Komisja Edukacji Narodowej i jej rola w rozwoju szkoły. 9. Szkoła i wychowanie na ziemiach polskich w okresie zaborów. 10. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej. 11. Oświata i szkolnictwo w okresie II Rzeczypospolitej. 12. Jawne i tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji 1939-1945. 13. Szkoła i wychowanie po drugiej wojnie światowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89416-76-X
1. Wychowanie w starożytności 2. Oświata i wychowanie w średniowieczu 3. Humanizm w wychowaniu (XV-XVII wiek) 4. Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.) 5. Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku 6. XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Narodziny pedagogiki naukowej 7. Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami 8. Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej 9. Światowa myśl pedagogiczna w XX wieku 10. Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939) 11. Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) 12. Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989) 13. Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 14. Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r. 15. Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 16. Pedagodzy polscy przełomu XX i XXI wieku. Zainteresowania i osiągnięcia badawcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7318-634-4
1. Wiek XIX - początek cywilizacji przemysłowej 2. Systemy szkolne w XIX wieku 3. Rozwój nauk pedagogicznych w XIX wieku 4. Polska oświata pod zaborami 5. Polska myśl pedagogiczna w dobie rozbiorów 6. Wielka wojna i jej skutki 7. Świat między wojnami 8. Idee i wychowanie 9. Powojenne przyspieszenie 10. Opieka nad dzieckiem 11. Szkolnictwo 12. Szkolnictwo specjalne 13. Oświata dorosłych 14. Sport i rekreacja 15. Współczesne koncepcje pedagogiczne 16. Polska wobec wyzwań XX wieku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-71-0
Etos generacji. Typy generowania etosu i ich wartość w procesie kierowania tożsamości kulturowej. Ideał wychowania a wzór osobowy. Niektóre typy uznawanych wzorów osobowych w XIX i XX wieku. Etos wychowania w Polsce pod zaborami (XIX wiek): Idea narodowa w działalności misyjnej Maksymiliana Ryłło SJ: 1802-1848. Wychowanie ziemiaństwa polskiego na Litwie w XIX wieku w świetle pamiętnika Garjeli Puzyniny. Kobieta aktywna zawodowo w XIX wieku na przykładzie Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Etos Polski w okresie międzypowstaniowym (1831-1862). Etos wychowania w życiu i działalności pasterskiej Biskupa Lubelskiego Mariana Leona Fulmana. Bogdan Jański - przyjaciel i duchowy przewodnik artystów. Etos dobroczynności w pracach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Ideały wychowania Bolesława Prusa. Wpływ ideologii pozytywizmu na poglądy pedagogiczne nauczycieli zatrudnionych w rządowych szkołach średnich Królestwa Polskiego w latach 1862-1873. Bohaterowie żydowscy w XIX-wiecznych syntezach i podręcznikach dziejów Polski. patriotyczna postawa Dzieci Wrzesińskich jako swoisty etos wychowania w dziejach narodu polskiego. Tradycje narodowe u progu niepodległości: Wartości i tradycje narodowe w nauczaniu domowym w Wielkopolsce W drugiej połowie XIX i początkach XX wieku w świetle ówczesnej prasy. "Ojczyzna, Nauka, Cnota" etosem wychowawczym młodzieży polskiej z Prus Zachodnich w XIX i na początku XX wieku. Wychowawcze aspekty działalności ochronek na Lubelszczyźnie w początkach XX wieku. Maria Skłodowska - Curie (1867-1934). Wzór ponadczasowych postaw i ideałów. Wkład nauczycieli Zakładu dla Głuchoniemych we Lwowie w tworzenie modelu nauczyciela szkoły specjalnej (1830-1914). Perła w koronie. U źródeł górnośląskiego etosu wychowania. Józef Piłsudski - inicjator i przywódca ruchu strzeleckiego. Józef Piłsudski - bojownik o wyzwolenie Ojczyzny - romantyk nowego pokolenia. Etos wychowania tatarskiego na przykładzie Aleksandra Sulkiewicza. Źródła etosu wychowania harcerskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-72-9
Polska niepodległa (1918-1939): Spory o koncepcje wychowania w debatach parlamentarnych w Drugiej Rzeczypospolitej. Stosunek Wychowania państwowego do wychowania narodowego w opinii twórców ideologii wychowawczej sanacji. Józef Piłsudski - wzór osobowy nakreślony na podstawie czynów, pism i przemówień. Etos polskiego wychowania wojskowego w XX wieku. Nowy człowiek i nowy obywatel - wychowawcza wizja Janusza Jędrzejewicza. Udział Janusza Jędrzejewicza w wypracowaniu i upowszechnianiu doktryny wychowania państwowego. Wolna osobowość. Aksjocentryczny ideał człowieka w międzywojennej pedagogice kultury, "Czas wyzwolić rozum". Maria Grzegorzewska i jej wizja dobrego nauczyciela. Ignacy Solarz (1891-1940) ludowiec - wychowawca młodzieży wiejskiej i spółdzielca. Ojciec Jarek Woroniecki (1878-1949) jako wychowawca inteligencji katolickiej. W służbie narodu polskiego. Joachim Bartoszewicz na polu działalności wychowawczej i patriotycznej. "Europejczyk, et quidem Polak". Z dziejów edukacji w szkołach jezuickich Drugiej Rzeczpospolitej. Rola polskich wzorców narodowych w procesie kształcenia postawy młodzieży ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej. Górnośląskie założenia wychowawcze czasów pruskich a cele wychowania państwowego realizowane w szkolnictwie powszechnym międzywojennego województwa śląskiego. Etos wychowawczy szkół prywatnych w województwie białostockim w Drugiej Rzeczypospolitej. Radomscy nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących jako lokalni wychowawcy Polski Odrodzonej. W służbie państwa i obywateli. Wzorzec osobowy policjanta w Drugiej Rzeczpospolitej. Okupacja i Polka Ludowa: Meandry wychowawcze okresu okupacji 1939-1945. Pomniki w słowach - o nieznanych bohaterach drugiej wojny światowej. Próby kształtowania młodego pokolenia w PRL na przykładzie działań ZMS. Etos działalności wychowawczej księdza Aleksandra Zienkiewicza w warunkach zmian ustrojowych państwa polskiego. Wartości wychowania chłopskiego w okresie transformacji ustrojowych przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku w Polsce. Sprawa wychowania na Zjeździe Oświatowym 2-5 maja 1957 roku. Uczyć dobrej roboty, na co dzień - postać i koncepcje postaw Tadeusza Kotarbińskiego. Współpraca Polskiego Związku i Sekcji Szkolnictwa Specjalnego ZNP na rzecz osób głuchych. Współczesny etos wychowania: Znaczenie etosy wychowania - w ujęciu Jana Pawła II. Etos wychowawczy w nauczaniu Jana Pawła II. Józef Tischner - wychowawca społeczeństwa obywatelskiego. Etos dzieciństwa w kontekście współczesnych uwarunkowań rodzinnych i globalnych. Dziecko i dzieciństwo na przestrzeni wieków - czy od obojętności do etosu? Etos ojcostwa w kontekście zagrożeń współczesnej rodziny. Podsumowanie: Etos młodych Polaków postulowany i praktykowany - w kontekście wiedzy o ulubionych lekturach 500 gimnazjalistów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Początki Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sosnowcu; 2. Organizacja i działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sosnowcu w latach 1919-1939. Powstanie i organizacja zagłębiowskiego oddziału powiatowego związku 1921-1935; 3. Walka Związku o oświatę postępową i szkołę demokratyczną; 4. Miesięcznik Nauczycielski; 5. Oblicze ideowo-polityczne związku; 6. Nauczycielstwo Sosnowca w walce z najazdem i okupacją hitlerowską; 7. Tajne nauczanie, jego charakter i uwarunkowania; 8. Wznowienie działalności oddziału ZNP w Sosnowcu w 1945 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7271-290-5
I. Humanistyka - kultura - myśl pedagogiczna: 1.Między socjologią a pedagogiką (próba określenia situsu pedagogiki we współczesnej Polsce).2. Z problematyki społecznego zaangażowania pedagogiki: "upolitycznienie" i "polityczność" jako jej pulsujące kategorie. 3. Wolność akademicka. Istota, założenia i kontrowersje. 4. Pedagogika jako logos edukacji. 5. Bezradność czy zaniechanie - usprawiedliwieni czy winni? Pedagogowie w czasach potrzeby. 6. "Ogólność" pedagogicznego myślenia w warunkach traumy kulturowej. 7. Pedagogiczne badania teoretyczno-praktyczne. 8. O stanie współczesnej (współczesnych) teorii wychowania.9. Przemiany teorii pedagogicznej. II. Pedagogika wobec lokalnych, regionalnych i globalnych kontekstów społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i politycznych: 1. Zmiana społeczna jako wyzwanie dla pedagogiki. 2. Nierówności społeczne w polskim szkolnictwie jako przedmiot badań i interwencji pedagogicznych. 3. Nowe akcenty w pedagogice pracy - w kontekście trendów XXI w. 4. Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju kształcenia zawodowego. 5. Regionalizm-przeszłość i współczesność - wyzwania dla edukacji. 6. Edukacja międzykulturowa w przestrzeni regionalnej, europejskiej i planetarnej. 7. Społeczeństwo ryzyka-perspektywa pedagogiki społecznej w początkach XXI w. 8. Pedagogika dorosłych wobec problemów osób niepełnosprawnych. 9. Współczesne problemy pedagogiki specjalnej w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. 10. Pedagogika wczesnoszkolna-współczesne problemy i zadania. 11. Edukacja dzieci na wsi. Studium możliwości. III. Pedagogika a edukacja - nauczyciel i oświata: 1. Tożsamość nauczycieli-prymat identyczności czy różnicy? 2. Reformowanie systemu czy "łapanie czarnego kota w ciemnym pokoju poszukiwaniu perspektywy reformy w systemie edukacji i przemian w szkole wyższej. 3. Kształtować czy wspomagać?-Dylemat myśli pedagogicznej i niekonsekwentna edukacja szkolna. 4. Pedagogika wobec reformowanej oświaty. 5. Rozwój logicznego myślenia priorytetem współczesnej szkoły. 6. Nauki humanistyczne a praktyka kształcenia dorosłych. 7. Funkcje, zadania i kompetencje nauczycieli wobec reformy systemu edukacji. 8. Edukacja medialna i informatyczna we współczesnej technologii kształcenia. 9. Pedagogika wobec wyzwań technologicznych współczesnego świata. 10. Współczesne teorie zmian edukacyjnych a koncepcje przyszłej szkoły. 11. Nauczyciel wobec wyzwań i zagrożeń edukacji XXI w. 12. Polscy nauczyciele wobec awansu zawodowego (doniesienie z badań) 13. Edukacja medialna, informacyjna, informatyczna - przenikanie przestrzeni. 14. Problemy oceny kwalifikacji zawodowych i zatrudniania pedagogów specjalnych. 15. Start zawodowy nauczycieli klas początkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-432-7
1. Konteksty teoretyczne. Polska pedagogika drugiej połowy XX wieku w walce o swoją tożsamość; Historia oświaty i jej miejsce w naukach pedagogicznych; Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych; Wybrane elementy koncepcji rozwoju moralnego człowieka; O konieczności wyjścia pedagogiki poza współczesną humanistykę. 2. Rewalidacja. Humanistyczne paradygmaty wobec problemów pedagogiki specjalnej; Niezależność i samodzielność niepełnosprawnych warunkiem pełnej rehabilitacji; Znaczenie nauczania integracyjnego dla rozwoju dziecka i efektywności edukacji; Użytkownicy biblioterapii - psychologiczna charakterystyka typów i metod leczenia. 3. Resocjalizacja. Współczesne brzmienie resocjalizacji; W sprawie tożsamości pedagogiki penitencjarnej; Problem równego traktowania kobiet-więźniów w świetle teorii i praktyki penitencjarnej w Stanach Zjednoczonych i Polsce; Postawa nieletnich wobec resocjalizacji i jej wybrane korelaty; Aprobata i dezaprobata społeczna jako czynnik modyfikujący prezentowany obraz siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie; Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie; Działania nauczycieli stymulujące zachowania dewiacyjne uczniów; Zjawisko mobbingu na terenie szkół niemieckich. 4. Pedagogika społeczna i opiekuńcza. Pedagogika społeczna we współczesnej humanistyce polskiej; Humanizm współczesnej pedagogiki opiekuńczej; Formy pracy z rodzinami zastępczymi w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym; System integrowanej pomocy wolontariackiej dzieciom i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych. 5. Pedagogika szkolna. Kategorie humanistyczne w wirówce szkół niepublicznych; Pedagogika Gestalt jako nurt pedagogiki humanistycznej; Nowa rola pedagoga szkolnego w kontekście grupy wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci i dotkniętych bezrobociem; Komputer zamiast "marchewki" w pracy pedagoga szkolnego; Pedagog we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7436-009-7
1. Powstanie Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Społeczeństwo, 3. System władzy, 4. Produkcja, 5. Pieniądz, 6. Kapitały, 7. Związki Polski z gospodarką światową, 8. Oświata i nauka, 9. Mocarstwowe aspiracje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie z dziejów oświaty / pod red. Józef Miąso ; Instytut Historii Nauki PAN. Zakład Dziejów Oświaty ISSN 0077-0558 ; T. 40)
ISBN: 83-86062-62-2
1. Prasa kobieca w Galicji od początku XIX w. do końca I wojny światowej 2. Początek rozważań o usamowolnieniu kobiet - 1826-lata 60-te XIX w. 3. "Pierwszą więc krzywdą jest brak oświaty..." prasa kobieca w rozkwicie - lata około 1870-1914 4. "... A stanie się szkoła, jekiej chcemy" - lata wojny 1914-1918 5. Ewolucja najważniejszych wątków tematycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87925-62-4
1. Nowe koncepcje programowe a ich realizacja w zreformowanej szkole: Psychologiczne aspekty procesu uczenia się języka obcego; Możliwości wykorzystania wyników badań nad przyswajaniem języka obcego w nauczaniu; Zasady konstrukcji programu autorskiego; Programy nauczania języka angielskiego w gimnazjum; Podejście do błędu językowego w programach nauczania języka angielskiego w gimnazjum; Koncepcje pedagogiczne i cele zintegrowanego programu nauczania języka francuskiego i przedmiotów artystycznych dla pierwszego etapu kształcenia; Innowacyjne materiały w nauczaniu języków obcych . Europejskie projekty współpracy w ramach programu Socrates-Lingua; 2. Podręczniki do nauki języków obcych: Wybór i ocena podręczników do nauki języków obcych; rozwijanie kompetencji interkulturowej w nowych materiałach do nauczania języka angielskiego dla szkół średnich; Ukryty program w podręcznikach do nauki języków obcych; Podręczniki do nauki języka angielskiego w gimnazjum; Materiały dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego do celów specjalistycznych (ESP); Podręczniki elektroniczne do nauki języków obcych; 3. Kształcenie nauczycieli języków obcych: Paradygmaty wstępnego kształcenia nauczycieli języków obcych; Tworzenie programu językowego w kształceniu nauczycieli na przykładzie programu zajęć z konwersacji; Autorski program doskonalenia nauczycieli języka angielskiego w zakresie techniki oceniania i testowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7096-577-6
1. Edukacja w Polsce w drugiej połowie XX wieku. 2. Europejski wymiar edukacji - stan i oczekiwania. 3. Reforma systemu edukacji w Polsce na tle wymiaru europejskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89199-13-0
1. Przemysł na widowni - z dziejów industrializacji Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na początku XX wieku, 2. Od skupisk ludności do miast : urbanizacja w Zagłębiu Dąbrowskim do I wojny światowej, 3. Życie społeczno-polityczne (od 1914 r.), 4. Zagłębie Dąbrowskie w latach I wojny światowej (1914-1918), 5. Kultura i oświata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe. Pedagogia , ISSN 1634-7071 ; Nr 4)
Zawiera: Wystąpienie otwierające uroczystość inauguracji roku akademickiego 2003/2004; Szkolnictwo polskie na progu XXI wieku. Próba aktualizacji „Strategii rozwoju oświaty do roku 2020”; Jan Henryk Pestalozzi „Ojciec elementarnej szkoły ludowej”; Janusz Korczak jako humanista XX wieku; Historia wobec zagadnień świadomości społecznej; Kilka refleksji na temat definicji, przedmiotu i zadań dydaktyki ogólnej w kontekście współczesnych badań niemieckich; Szkolnictwo specjalne w państwach Unii Europejskiej i w Polsce; Kształcenie języka w społeczeństwie wielokulturowym; Edukacja odpowiedzialna - imperatywem kompetentnych działań czy oczekiwaniem dialektycznych zmian?; Problemy wychowawcze współczesnej rodziny; Kształcenie na odległość w Polsce; Problematyka pedagogiki specjalnej na łamach „Kwartalnika Pedagogicznego” w latach 1956-2003; W 100-lecie urodzin profesora Bogdana Suchodolskiego - Trwałość inspiracji; „Szkolnictwo w Belgii a integracja europejska” Bruksela, 11-18 listopada 2003 roku; Priorytety polityki edukacyjnej Unii Europejskiej; Krajowa Konferencja poświęcona Procesowi Bolońskiemu Warszawa, 20 listopada 2003 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-903528-4-2
Szkolnictwo i pedagogika w krajach europejskich; Organizacja wychowania publicznego, Eksperyment pedagogiczny Roberta Owena, Działalność i poglądy pedagogiczne J.H. Pestalozziego, Metoda ogródków dziecięcych Fryderyka Froebla, Poglądy pedagogiczne Fryderyka A. Diesterwega, Szkolnictwo niemiecki w 2 o. XIX stulecia, Poglądy pedagogiczne J.F. Hernarta, Rosyjskie ustawy szkolne w XIX stuleciu, Eksperyment wychowawczy i poglądy pedagogiczne Lwa Tołstoja, Poglądy pedagogiczne K. Uszyńskiego, Filozoficzne podstawy pedagogiki epoki pozytywizmu, Etyka wolności i utylitaryzmu J.S. Milla, Poglądy pedagogiczne Herberta Spencera, Społeczno-pedagogiczne podstawy programu wychowania socjalistycznego, Społeczne podstawy katolickiej doktryny wychowawczej, Proklamowanie nowożytnych igrzysk olimpijskich. Szkolnictwo i pedagogika na ziemiach polskich; Działalność oświatowa Izby Edukacji Publicznej, Edwarda Czarneckiego Rozprawa o nauczycielu, Stanisław Staszic o edukacji publicznej, Jędrzej Śniadecki o wychowaniu dzieci w wieku szkolnym, Towarzystwa Filomatów, Poglądy pedagogiczne Bronisława F. Trentowskiego, Karol Libelt o wychowaniu patriotycznym, Ewaryst Estkowski i jego stanowisko pedagogiczne, Józef Dietl o polityce edukacyjnej i o szkolnictwie w Galicji, Ustawa z 1862 r. o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim: raport ministra, Program pedagogiczny pozytywizmu warszawskiego, Dążenia emancypacyjne kobiet - walka o średnie i wyższe wykształcenie, Poglądy i stanowisko pedagogiczne Jana Władysława Dawida, Stanowisko pedagogiczne Stanisława Karpowicza, Polityczny i oświatowy program partii Proletariat, Wokół strajku szkolnego z 1905 r., Jak pojmować wychowanie narodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again