Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Dmowski Jacek
(1)
Dończyk Dariusz
(1)
Gołąbeska Elżbieta
(1)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(1)
Kolasiński Marek Krzysztof
(1)
Maziarz-Charuza Agnieszka
(1)
Rojewski Michał
(1)
Szustakiewicz Przemysław
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Notariat
(8)
Organy ochrony prawnej
(4)
Adwokaci
(3)
Radcy prawni
(3)
Sądownictwo
(3)
Komornicy sądowi
(2)
Policja
(2)
Prokuratura
(2)
Rzecznicy patentowi
(2)
Rzecznik praw obywatelskich
(2)
Sąd Najwyższy RP
(2)
Dokumenty
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Izba morska
(1)
Krajowa Rada Sądownictwa
(1)
Kultura prawna
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Prawo
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Równość (prawo)
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spadek
(1)
Straż graniczna
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Sądownictwo wojskowe
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Trybunał stanu
(1)
Urząd Ochrony Państwa
(1)
Środki odwoławcze
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
Notarialne poświadczenie dziedziczenia : komentarz / Dariusz Dończyk. - Stan prawny na 15.06.2011 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2011. - 141, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-667-7
Ustawa z 14 lutego 1991 r.: Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr. 189, poz. 1158 ze zm.) Czynności notarialne: Przepisy ogólne; Akty poświadczenia dziedziczenia; Protokoły.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87739-08-1
1. Sądy powszechne, 2. Sąd Najwyższy, 3. Krajowa rada sądownictwa, 4. Sądy wojskowe, 5. Naczelny Sąd Administracyjny, 6. Trybunał Stanu, 7. Trybunał Konstytucyjny, 8. Kolegia do spraw wykroczeń, 9. Izby morskie, 10. Sąd polubowny, 11. Rzecznik Praw Obywatelskich, 12. Prokuratura, 13. Policja, 14. Urząd Ochrony Państwa, 15. Adwokatura, 16. Radcowie prawni, 17. Notariat
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-224-3
1. Miejsce notariatu w porządku prawnym, 2. Obowiązki notariusza wobec stron czynności notarialnej, 3. Obowiązek zachowania tajemnicy notarialnej, 4. Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność notariusza, 5. Szkoda wyrządzona przez notariusza, 6. Odpowiedzialność cywilna notariusza subsydiarna czy in solidum, 7. Odpowiedzialność cywilna notariuszy prowadzących kancelarię w formie spółki cywilnej lub partnerskiej, 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariusza, 9. Funkcja notariuszy i ich odpowiedzialności na tle całokształtu instrumentów ograniczania ryzyka powstawania i wynagrodzenia szkód
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zbiory Orzecznictwa Becka)
ISBN: 978-83-255-2044-1
1. Sądownictwo powszechne; 2. Sądownictwo administracyjne; 3. Prokuratura; 4. Policja; 5. Straż graniczna; 6. Adwokatura; 7. Radcy prawni; 8. Notariat; 9. Rzecznicy patentowi; 10. Komornicy sądowi; 11. Kuratorzy sądowi; ; 12. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; 13. Prokuratura Generalna Skarbu Państwa; 14. Rzecznik Praw Obywatelskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-976-4
1. Zagadnienia terminologiczne, 2. adwokatura, 3.Radcowie prawni, 4. Notariat, 5. Komornicy sądowi, 6. Doradcy podatkowi, 7. Rzecznicy patentowi, 8. Doradcy prawni
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-023-6
Cz. I Uwagi o współczesnej interpretacji prawniczej; Kilka uwag na temat wykładni; Wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją; Trybunał Konstytucyjny a wykładnia ustaw w zgodzie z Konstytucją; Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej; Wykładnia zgodna prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Cz. II Zasada clara non sunt interpretanda w kontekście zasady ignorantia iuris nocet oraz zasady zaufania obywateli do prawa; Pewność w sferze stosowania prawa - kilka uwag; Wykładnia autonomiczna w europejskim prawie wspólnotowym - kilka uwag na przykładzie znaczenia terminu "sąd"; Z zagadnień wykładni prawa europejskiego; Wartości perfekcjonistyczne z perspektywy prawa; Pojmowanie autonomii prawa europejskiego; Historyczne i metodologiczne aspekty rozważań o postępie prawa; Aksjologiczne uwarunkowany wzorzec tworzenia prawa a integracja europejska - wybrane zagadnienia; Wpływ wartości chrześcijańskich na polską kulturę prawną i system prawa; Transparentność w procesie integracji europejskiej; Zasada równości w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym skargi konstytucyjnej; Problem wolnej woli, racjonalność decyzji a paradoks Newcomba; Pozycja ustrojowa notariusza w Polsce; Formy ochrony własności prywatnej w procesach integracji europejskiej; Koncepcja etyki sytuacyjnej prawnika; Związanie sądu normami konstytucyjnymi; Europejska konwencja praw człowieka jako argument w rekonstrukcji podstawy decyzji sądów unijnych - zagadnienia walidacyjne; Retoryka prawnicza a orzecznictwo sądowe; Mediacja w cywilnym postępowaniu procesowym w Polsce na tle procesów integracji Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60432-16-7
1. Podstawy rynku nieruchomości 2. Rynek nieruchomości w Polsce na tle wybranych krajów europejskich 3. Kupujący i sprzedający na rynku nieruchomości; 4. Deweloper 5. Nieruchomości Skarbu Państwa i jego jednostek samorządu terytorialnego jako przedmiot obrotu 6. Wynajmujący, najemca i podnajmujący 7. Pośrednik w obrocie nieruchomościami 8. Kredytodawca 9. Rzeczoznawca majątkowy 10. Notariusz 11. Zarządca nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-254-9
1. Zarys systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, 2. Pozycja ustrojowa referendarza sądowego oraz skarga na orzeczenie referendarza sądowego w systemie środków zaskarżenia, 3. Warunki dopuszczalności skargi na orzeczenie referendarza sądowego, 4. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu w drodze skargi, 5. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi, 6. Rozpoznanie skargi przez sąd wieczystoksięgowym, 7. Merytoryczne rozstrzygnięcia skargi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Notariat - historia - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Notariat -- Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again