Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(4)
tylko na miejscu
(4)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Autor
Chabiera Joanna
(1)
Czermiński Jerzy
(1)
Grudowski Piotr
(1)
Hamrol Adam (1952- )
(1)
Krzemień Eugeniusz
(1)
Matuszak-Flejszman Alina
(1)
Taylor Ewa
(1)
Zymonik Zofia
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Normy ISO 14000
(5)
Bhp
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Zarządzanie jakością
(4)
Normy ISO 9000
(3)
Jakość
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Dozór techniczny
(1)
EMAS
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Marketing
(1)
Normalizacja
(1)
Oznaczenie CE
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Technologia
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-920833-0-X
1. Charakterystyka norm ISO serii 9000, 2.Rola norm ISO serii 14000, 3. Charakterystyka norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 4. Integracja systemów zarządzania, 5. Metodyka i przedmiot badań ankietowych, 6. Wyniki badań ankietowych
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7421-045-1
I. Normy ISO Serii 9000:2000: 1.Proces rozwoju norm dotyczących zarządzania jakością, 2.Normy ISO serii 9000:2000, II. Zagadnienia prawne: 1. Legislacja dotycząca bezpieczeństwa, 2. Ochrona środowiska. III. Zarządzanie jakością; 1. Organizacja zorientowana na strategię jakościową, 2. Identyfikacja celów jakościowych, 3. System jakości jako system zarządzania, 4. Działania doskonalące system zarządzania jakością. IV Organizacja działań związanych z jakością: 1. Planowanie działań związanych z jakością, 2. Organizacja działań jakościowych, 3. Ocena działań jakościowych w organizacji. V. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością: 1. Dokumentacja systemu zarządzania jakością, 2. Rodzaje dokumentów systemu zarządzania jakością, 3. Nadzór nad dokumentacją, 4. Korzyści wynikające z dokumentowania systemu zarządzania jakością. VI. Metody doskonalenia jakości: 1. Wytyczenie celów, 2. Zakłócenia w procesach, 3. Proces rozwiązywania problemów, 4. Metody doskonalenia jakości w procesach. VII. Jakość w projektowaniu: 1. Zarządzanie projektami, 2. Metody projektowania jakości wyrobu, 3. Niezawodność. VIII Jakość w marketingu: 1. Analiza rynku, 2. Proces marketingu, 3. Polityka marketingowa. IX Przegląd umowy: 1. Organizacja przeglądu umowy, 2. Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy, 3. Zasady zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, 4. Rękojmia i gwarancja, 5. Zasady sprzedaży konsumenckiej. X. Zakup i dostawcy: 1. Jakość dostaw w ustawodawstwie krajowym, 2. Wymagania norm ISO serii 9000 dotyczące zakupów, 3. Sterowanie procesami zakupów, 4. Metody oceniania dostawców. XI Procesy produkcyjne: 1. Podstawowe terminy zarządzania procesami, 2. Kontrola jakości, sterowanie procesem, 3. Kontrole i badania jakościowe, 4. System identyfikacji i identyfikalności, XII. Sprzedaż i serwis po sprzedaży: 1. Dostarczenie wyrobu, 2. Informacje zwrotne od klientów, XIII Metrologia w zarządzaniu jakością ; 1. Polski system miar i probiernictwa, 2. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, 3. Akredytacja laboratoriów, 4. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7417-266-0
1. Zarządzanie środowiskowe. 2. System zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001. 3. System ekozarządzania i audytu EMAS. 4. Narzędzia zarządzania środowiskowego. 5. Integracja systemów zarządzania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
ISBN: 978-83-208-2040-9
1. Historia, filozofia, istota jakości; 2. Pomiar i ocena jakości; 3. Zasady zarządzania jakością; 4. Normalizacja; 5. Systemy oceny zgodności (bezpieczeństwo produktu); 6. Samoocena- modele nagród jakości; 7. Koszty jakości; 8. Metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością; 9. Kontrola, sterowanie i doskonalenie jakości; 10. System zarządzania środowiskowego; 11. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; 12. Integracja normatywnych systemów zarządzania; 13. Projektowanie strategii przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-920246-5-6
I. Zarządzanie jakością. 1. Koncepcje zarządzania jakością. 2. Metody i narzędzia zarządzania jakością. 3. Mierzenie doskonalenia systemów zarządzania jakością. II. Zarządzanie środowiskowe. 1. Zarządzanie środowiskiem naturalnym jako wyzwanie cywilizacyjne XXI wieku. 2. Proces wchodzenia Polski do Unii Europejskiej a koncepcja zarządzania środowiskowego. 3. Normalizacja w zarządzaniu środowiskowym - ISO 14000:2005. III. Zarządzanie technologią. 1. Cele i znaczenie zarządzania technologią we współczesnej gospodarce. 2. Koncepcje strategii technologicznych. 3. Analiza związków pomiędzy strategią rozwoju technologii a jakością. IV. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 1. Rola zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 2. Normalizacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 3. Wpływ zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na jakość produktów i usług, jakość pracy i jakość życia. V. Integracja zarządzania jakością, technologią, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 1. Powiązania między obszarami zarządzania. 2. Rola komputeryzacji w integracji zarządzania jakością, technologią, środowiskowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 3. Zintegrowane zarządzenie a towaroznawstwo. 4. Perspektywy na przyszłość.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Normy ISO 14000 (hasło przedmiotowe)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej