Form of Work
Książki
(15)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(13)
Author
Nowacki Józef
(3)
Patryas Wojciech
(2)
Tobor Zygmunt
(2)
Bator Andrzej
(1)
Bogusz Mariusz
(1)
Complak Krystian
(1)
Duniewska Zofia
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kamiński Marcin
(1)
Langer Tomasz
(1)
Liżewski Bartosz
(1)
Pieniążek Antoni
(1)
Pohl Łukasz
(1)
Prokop-Perzyńska Eliza
(1)
Skowrońska-Bocian Elżbieta
(1)
Stefaniuk Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(12)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Norma prawna
(14)
Prawo
(9)
Normatywizm
(5)
Konstytucja
(1)
Logika
(1)
Państwo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo krajowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo państwowe a prawo międzynarodowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przepis przejściowy
(1)
Przestępstwo
(1)
Samorząd terytoriany
(1)
Socjologia
(1)
Sądownictwo
(1)
25 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7969-542-3
Książka jest zbiorem prac poświęconych dobrom chronionym w prawie administracyjnym. Zagadnienia ogólne poruszają rozdziały: cz. I: Dobra (korzyści) pozyskiwane dzięki normom prawa administracyjnego a funkcje administracji; Zarys koncepcji pojęcia dobra prawnego objętego ochroną norm prawa administracyjnego; Normy celowościowe i normy zadaniowe w prawie administracyjnym. Dobra chronione jako ustawowe cele organów administracji; Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych. W cz. II (Wybrane dobra chronione w prawie administracyjnym) omówiono problematykę ochrony życia i zdrowia człowieka, godności pacjenta, wolności sumienia i wyznania, wolności narodu w państwie, bezpieczeństwa ekologicznego, środowiska przyrodniczego, ochrony zabytków, narodowego zasobu bibliotecznego rozumianego jako zasób, ochrony mienia ruchomego w świetle ustawy o ochronie osób i mienia. Cz. III (Kwestie szczegółowe związane z administracyjnoprawną ochroną dóbr) zawiera refleksje dotyczące rangi czynności niewładczych administracji publicznej, problemów z ujmowaniem dóbr osobistych na tle wolności słowa i ochrony czci, prawnej ochrony praw podmiotowych abonenta w polskim prawie telekomunikacyjnym, sytuacji prawnej osoby, której dotyczy administracyjna faza postępowania o zastosowanie leczenia przymusowego, konfliktu dóbr i wartości chronionych na przykładzie nadużycia władztwa planistycznego gminy, minimum egzystencji zobowiązanego i jego rodziny w toku egzekucji administracyjnej, funkcji terminów materialnych w prawie budowlanym, społecznej skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie zgromadzeń publicznych oraz próbę odpowiedzi na pytanie, czy sądy administracyjne będą orzekać merytorycznie (uwagi na gruncie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Zbiór uzupełnia bogata literatura przedmiotu. Fragment Spis treści
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-76-4
1. Nazwy, 2. Funktory, 3. Zadania, 4. Prawa logiki, 5. Definicje, 6. Zbiory i relacje, 7. Normy, 8. Przepisy prawne, 9. Akty normatywne, 10. Wykładnia prawa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2602)
ISBN: 83-229-2466-6
1. Lingwistyczna teoria kompetencji a prawoznawstwo, 2. Reguła kompetencyjna a obowiązek prawny, 3. Struktura normy a sytuacja użycia reguły kompetencyjnej, 4. Skutki
wykonuwania kompetencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2956)
ISBN: 978-83-229-2834-9
Część I: Normatywność konstytucji. 1. Antynormatywizm konstytucyjny. 2. Liberalna koncepcja instytucji. 3. Perferowane wykładnie i ich następstwa. 4. Bezpośrednie stosowanie konstytucji. 5. Rola rozdziału I w konstytucji. Część II: Dobro wspólne. 1. Pojęcie dobra wspólnego. 2. Państwo prawne. 3. Państwo jednolite. 4. Naród. 5. Podział władzy. 6. Gospodarka. 7. Praworządność. 8. Rodzina ludzka. 9. Wojsko. 10. Symbolika Rzeczypospolitej. Część III: Pomocniczość władzy publicznej. 1. Pojęcie pomocniczości. 2. Rodzina. 3. Samorząd terytorialny. 4. Samorząd zawodowy i gospodarczy. 5. Społeczeństwo obywatelskie. 6. Partie polityczne. 7. Środki społęcznego przekazu. 8. Kościół i wyznania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-94-3
1. Podstawowe wiadomości o prawoznawstwie; 2. Związki prawa z państwem i społeczeństwem; 3. Elementy ontologii prawa; 4. Prawo jako element systemu kontroli społecznej; 5. Normy i przepisy prawne; 6. Akty normatywne; 7. Tworzenie prawa; 8. System prawa; 9. Stosowanie i wykładnia prawa; 10. Stosunki prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-1205-9
1. Struktura normatywna prawa administracyjnego: Koncepcja systemu prawa jako zbioru norm; Prawo administracyjne w pionowej i poziomej strukturze systemu prawa; Podstawowe kategorie norm prawa administracyjnego; 2. Obowiązywanie i stosowanie norm prawa administracyjnego w czasie: Normatywne znaczenie pojęcia czasu; Koncepcje systemowego obowiązywania norm prawnych w aspekcie czasowym; Obowiązywanie formalne norm prawa administracyjnego w czasie; Obowiązywanie materialne norm prawa administracyjnego w czasie; Czasowe zakresy następstw prawnych i skuteczności prawnej norm prawa administracyjnego; 3. Podstawowe elementy strukturalne prawa administracyjnego intertemporalnego: Pojęcie zmiany normatywnej w prawie administracyjnym na tle polityki intertemporalnej; Forma , przedmiot i mechanizm zmiany normatywnej; Problem intertemporalny jako konsekwencja zmiany normatywnej; Faktualny przedmiot oraz normatywny wzorzec oceny prawnej w prawie administracyjnym a problem intertemporalny; Zagadnienie retroaktywności norm prawa administracyjnego; Koncepcja stosunku administracyjnoprawnego i metody jego konkretyzacji a zmiana normatywna; Proces jurysdykcji konkretyzacji norm prawa administracyjnego materialnego w sprawie administracyjnej a zmiana normatywna; Administracyjny tok instancji a zmiana normatywna; Materialna i formalna moc obowiązująca w czasie decyzji administracyjnych a zmiana normatywna; Konsekwencje intertemporalne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych; Metody regulacji intertemporalnej oraz zasady intertemporalne w prawie administracyjnym; Reguły intertemporalne w prawie administracyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-489-6
1. Wiadomości wstępne, 2. Źródła praw cywilnego, 3. Normy prawa cywilnego, 4. Obowiązywanie przepisów prawnych w przestrzeni i czasie, 5. Zbieg norm, stosowanie i wykładnia prawa cywilnego, 6. Stosunek cywilnoprawny, 7. Podmioty stosunków cywilnoprawnych - osoby fizyczne, 8. Podmioty stosunków cywilnoprawnych-osoby prawne, 9. Wyodrębnione grupy podmiotów stosunków cywilnoprawnych, 10. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych, 11. Prawo podmiotowe i jego ochrona, 12. Czynności prawne, 13. Przedstawicielstwo, 14. Przedawnienie i terminy zawite
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2335-0
1. Źródła i norma prawa międzynarodowego a stosowanie prawa (uwagi pojęciowe), 2. Norma prawa międzynarodowego a proces decyzyjny (ujęcie modelowe), 3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe w relacjach kolizyjnych, 4. Prawo międzynarodowe w polskim porządku prawnym 1952-1997, 5. Prawo międzynarodowe na gruncie Konstytucji RP, 6. Prawo międzynarodowe w prawie krajowym - czynniki określające, konkluzje i problemy de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; No 973)
ISBN: 83-226-0144-1
Przedmowa; Przepis prawa; Przepis prawa jako pojęcie wyłączne; Zamienność nazw: przepis prawny - norma prawna; Norma prawna jako znaczenie przepisu prawa; Norma prawna jako twór prawoznawców. Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-90-X
1. Struktura norm prawnych, 2. Złożoność norm prawnych, 3. Upraszczanie norm prawnych, 4. Eksplanacyjna rola norm prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik)
ISBN: 83-7333-148-4
1. Wprowadzenie do problematyki socjologicznej, 2. Prekursorzy socjoligii prawa, 3. Miejsce socjologii prawa w naukach prawnych, 4. Socjologia prawa na świecie i w Polsce, 5. Metody badań socjologiczno-prawniczych, 6. Społeczne działanie prawa, 7. Świadomość prawna, 8. Podstawy wobec norm społecznych, 9. Polityka prawa, tworzenie i stosowanie prawa, 10. Funkcje prawa i jego prestiż
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 162)
ISBN: 978-83-232181-3-5
1. Zawartość normatywna przepisu prawa karnego, 3. Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym, 3. Zagadnienie usytuowania tzw. kontratypu i jego zaprzeczenia w prawnokarnej strukturze normatywnej, 4. O zbiegu przepisów ustawy i zbiegu przestępstw z punktu widzenia jednoczynowego i wieloczynowego zbiegu przekroczonych norm sankcjonowanych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7326-544-8
1. Konstrukcja aktu prawa miejscowego, 2. Koncepcja prawidłowości aktu prawa miejscowego, 3. Koncepcja wadliwości aktu prawa miejscowego, 4. Rodzajowe postaci wadliwości aktu prawa miejscowego, 5. Skutki wadliwości aktu prawa miejscowego, 6. Wadliwość aktu prawa miejscowego ze względu na naruszenie kryteriów wyrażonych za pomocą klauzul generalnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86670-87-8
1. Prawoznawstwo - przedmiot, problemy, metody badawcze, 2. Wybrane przedmioty prawnicze na studiach administracyjnych, 3. Społeczeństwo, 4. Państwo, 5. Typy i formy państwa, 6. Koncepcje klasyfikacji państw. Analiza współczesnej demokracji, 7. Przepisy prawne. Akty normatywne, 8. Normy prawne, 9. Praktyka prawnicza: tworzenie i stosowanie prawa, 10. Wykładnia prawa, 11. System prawa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 3. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 236, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-598-9
1. Przepisy prawa. 2. Fakty prawne, skutki prawne. 3. Przepis prawny a norma prawna. 4. System prawa. 5. Sposoby powstawania prawa. 6. Obowiązywanie prawa. 7. Podmioty prawa. 8. Stosowanie prawa. 9. Wykładnia prawa. 10. Prawo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Book
In basket
Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 4. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 236, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-3999-5
1. Przepisy prawa. 2. Fakty prawne, skutki prawne. 3. Przepis prawny a norma prawna. 4. System prawa. 5. Sposoby powstawania prawa. 6. Obowiązywanie prawa. 7. Podmioty prawa. 8. Stosowanie prawa. 9. Wykładnia prawa. 10. Prawo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Authority data
Norma prawna (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again