Form of Work
Książki
(16)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(15)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(15)
Author
Bieniek Gerard
(3)
Rudnicki Stanisław
(3)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(2)
Chełchowski Andrzej
(1)
Czerkas Krzysztof
(1)
Czerski Piotr
(1)
Gabryelczyk Katarzyna
(1)
Gołąbeska Elżbieta
(1)
Gregorczyk Joanna
(1)
Hanusz Antoni
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kocot Olga
(1)
Kozłowska-Burdziak Mirosława
(1)
Kudej Marcin
(1)
Kumidor Irena
(1)
Kurlej Michał
(1)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(1)
Matan Andrzej
(1)
Maziarz Agnieszka
(1)
Niezgoda Andrzej
(1)
Orosz Ladislav
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Ratajczak Dorota
(1)
Salitra Dariusz
(1)
Szachułowicz Jan
(1)
Szkutnik Włodzimierz
(1)
Wajda Dominik
(1)
Wentkowska Aleksandra
(1)
Witkowska Agata
(1)
Witkowski Mariusz
(1)
Ziarko-Siwek Urszula
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Nieruchomości
(16)
Samorząd terytorialny
(3)
Inwestycje
(2)
Opłaty
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Agencja Nieruchomości Rolnych
(1)
Budżety terenowe
(1)
Drogi
(1)
Dzierżawa
(1)
Franchising
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Grunt
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestycje- projekty
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Państwowe gospodarstwa rolne
(1)
Podatek
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od spadków i darowizn
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatek rolny
(1)
Policja
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do pracy
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo pierwokupu
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Surowce
(1)
Służby mundurowe
(1)
Umowa przedwstępna
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wolność obywatelska
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Własność
(1)
Właściciele nieruchomości
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo prawnicze
(2)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
18 results Filter
Book
In basket
Dochody budżetu gminy / Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski. - Stan prawny na 30.05.2006 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 288 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-790-4
1. Podział środków publicznych pomiędzy państwo a gminy. 2. Podatek od nieruchomości. 3. Podatek rolny. 4. Podatek leśny. 5. Karta podatkowa. 6. Podatek od środków transportu. 7. Podatek od posiadania psów. 8. Podatek od spadków i darowizn. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych. 10. Opłata skarbowa. 11. Opłata administracyjna, 12. Opłata targowa. 13. Opłata miejscowa. 14. Opłata uzdrowiskowa. 15. Opłata adiacencka. 16. Opłata eksploatacyjna. 17. Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów budżetu gminy. 18. Dochody z mienia i działalności gospodarczej gminy. 19. Subwencja ogólna jako dochód budżetu gminy. 20. Dotacje celowe jako źródło dochodów budżetu gminy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-410-1
1.Zasady ogólne, 2.Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej, 3.Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej a innymi osobami, 4.Ograniczenia prawa własności, 5.Podział nieruchomości, 6.Scalanie i podział nieruchomości, 7.Urządzenia infrastruktury technicznej, 8.Ustawowe prawo pierwokupu, 9.Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, 10.Wycena nieruchomości, 11.Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, 12.Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 1)
1. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela: Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ wskazany przez Rzeczypospolitą Polską do monitorowania realizacji obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego. Wykonywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji; Prawo do dobrej legislacji; Prawo do sądowej ochrony wolności i praw jednostki; Wolność osobista; Bezpieczeństwo obywateli. Uprawnienia Policji i innych służb mundurowych; Wybrane konstytucyjne prawa i wolności obywateli; Rozbieżności w stosowaniu prawa; Zagadnienia z zakresu prawa pracy; Egzaminy zawodowe i prawo wykonywania zawodu. Zawody zaufania publicznego; Zabezpieczenie społeczne; Ochrona zdrowia; Ochrona praw rodziny; Ochrona praw osób niepełnosprawnych; Prawo do nauki; Ochrona środowiska; przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych; Ochrona praw majątkowych i gospodarka nieruchomościami; Ochrona praw konsumentów; Problematyka danin publicznych; Działalność gospodarcza; Ruch drogowy; Wykonywanie kar i środków karnych. Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich; Ochrona praw żołnierzy i funkcjonariuszy służ© publicznych; Ochrona praw cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych; Implementacja prawa europejskiego i wykonywanie wyroków ETPC i TSUE; Działalność Komisji Ekspertów, współpraca Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi oraz inne działania społeczne w obszarze równego traktowania; Działalność Pełnomocników Terenowych RPO; Ocena stanu przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela; 2. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2012 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej: Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania oraz jej wyniki; Działalność innych organów publicznych w obszarze równego traktowania; Wnioski oraz zalecenia dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania; 3. Działalność międzynarodowa i społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2012: Działalność międzynarodowa Rzecznika Praw Obywatelskich w 2012 r.; 2. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie komunikacji i edukacji obywatelskiej w 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Inwestycje finansowe / red. Katarzyna Gabryelczyk, Urszula Ziarko-Siwek. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 244 s. : rys., tab., wykr. ; 24 c,.
ISBN: 978-83-60089-59-0
1. Fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. 2. Zagraniczne fundusze inwestycyjne. 3. Fundusze hedgingowe. 4. Produkty strukturyzowane. 5. Islamskie fundusze inwestycyjne jako przykład wpływu zasad religii na usługę finansową. 6. Fundusze nieruchomości. 7. Sekurytyzacja. 8. Procentowe instrumenty pochodne na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. 9. Wpływ dnia wygaśnięcia indeksowych kontraktów terminowych i opcji na rynek kasowy GPW w Warszawie SA. 10. Wykorzystanie strategii Portfolio Insurance w celu zabezpieczenia portfela przed ryzykiem walutowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-307-5
Akt notarialny; Budowa na cudzym gruncie; Części składowe nieruchomości gruntowej; Dowody własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości; Droga konieczna; Ekspektatywa nabycia własności; Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości); Fiducjarne nabycie własności nieruchomości; Gospodarka nieruchomościami; Hipoteka; Księgi wieczyste; Kształtowanie ustroju rolnego; Lasy; Mienie; Mienie zabużańskie; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Nieruchomości; Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego; Nieruchomości (grunty) rolne; Nieruchomości rolne Skarbu Państwa; Nieruchomości Skarbu Państwa; Nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych; Nieruchomości warszawskie; Ochrona gruntów rolnych i leśnych; Ochrona własności; Odrębna własność budynków; Odrębna własność lokali; Odstąpienie odmowy i rozwiązanie umowy przeniesienia własności nieruchomości; Pełnomocnictwo; Podział nieruchomości; Posiadanie; Pożytki; Prawa rzeczowe ograniczone; Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i Pierwszeństwa nabycia; Prawo sąsiedzkie; Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie; Przynależności; Rozgraniczenie; Scalenie; Służebności; Sprzedaż nieruchomości skarbowych i samorządowych; Trwały zarząd; Umowa darowizny nieruchomości; Umowa dożywocia; Umowa dzierżawy nieruchomości; Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego; Umowa o przeniesienie własności nieruchomości Umowa przedwstępna i zadatek; Umowa sprzedaży nieruchomości; Urządzenia przemysłowe; Uwłaszczenie; Użytkowanie nieruchomości; Użytkowanie wieczyste; Własność; Wspólnoty gruntowe; Współwłasność; Wywłaszczenie nieruchomości; Zasiedzenie nieruchomości Zrzeczenie się własności nieruchomości i użytkowania wieczystego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-456-X
Akt notarialny; Budowa na cudzym gruncie; Części składowe nieruchomości gruntowej; Dowody własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości; Droga konieczna; Ekspektatywa nabycia własności; Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości); Fiducjarne nabycie własności nieruchomości; Gospodarka nieruchomościami; Hipoteka; Księgi wieczyste; Kształtowanie ustroju rolnego; Lasy; Mienie; Mienie zabużańskie; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Nieruchomości; Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego; Nieruchomości (grunty) rolne; Nieruchomości rolne Skarbu Państwa; Nieruchomości Skarbu Państwa; Nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych; Nieruchomości warszawskie; Ochrona gruntów rolnych i leśnych; Ochrona własności; Odrębna własność budynków; Odrębna własność lokali; Odstąpienie odmowy i rozwiązanie umowy przeniesienia własności nieruchomości; Pełnomocnictwo; Podział nieruchomości; Posiadanie; Pożytki; Prawa rzeczowe ograniczone; Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i Pierwszeństwa nabycia; Prawo sąsiedzkie; Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie; Przynależności; Rozgraniczenie; Scalenie; Służebności; Sprzedaż nieruchomości skarbowych i samorządowych; Trwały zarząd; Umowa darowizny nieruchomości; Umowa dożywocia; Umowa dzierżawy nieruchomości; Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego; Umowa o przeniesienie własności nieruchomości Umowa przedwstępna i zadatek; Umowa sprzedaży nieruchomości; Urządzenia przemysłowe; Uwłaszczenie; Użytkowanie nieruchomości; Użytkowanie wieczyste; Własność; Wspólnoty gruntowe; Współwłasność; Wywłaszczenie nieruchomości; Zasiedzenie nieruchomości Zrzeczenie się własności nieruchomości i użytkowania wieczystego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-456-X
Akt notarialny; Budowa na cudzym gruncie; Części składowe nieruchomości gruntowej; Dowody własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości; Droga konieczna; Ekspektatywa nabycia własności; Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości); Fiducjarne nabycie własności nieruchomości; Gospodarka nieruchomościami; Hipoteka; Księgi wieczyste; Kształtowanie ustroju rolnego; Lasy; Mienie; Mienie zabużańskie; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Nieruchomości; Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego; Nieruchomości (grunty) rolne; Nieruchomości rolne Skarbu Państwa; Nieruchomości Skarbu Państwa; Nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych; Nieruchomości warszawskie; Ochrona gruntów rolnych i leśnych; Ochrona własności; Odrębna własność budynków; Odrębna własność lokali; Odstąpienie odmowy i rozwiązanie umowy przeniesienia własności nieruchomości; Pełnomocnictwo; Podział nieruchomości; Posiadanie; Pożytki; Prawa rzeczowe ograniczone; Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i Pierwszeństwa nabycia; Prawo sąsiedzkie; Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie; Przynależności; Rozgraniczenie; Scalenie; Służebności; Sprzedaż nieruchomości skarbowych i samorządowych; Trwały zarząd; Umowa darowizny nieruchomości; Umowa dożywocia; Umowa dzierżawy nieruchomości; Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego; Umowa o przeniesienie własności nieruchomości Umowa przedwstępna i zadatek; Umowa sprzedaży nieruchomości; Urządzenia przemysłowe; Uwłaszczenie; Użytkowanie nieruchomości; Użytkowanie wieczyste; Własność; Wspólnoty gruntowe; Współwłasność; Wywłaszczenie nieruchomości; Zasiedzenie nieruchomości Zrzeczenie się własności nieruchomości i użytkowania wieczystego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60432-18-1
1. Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesie szacowania nieruchomości, 2. Oczekiwania zamawiających usługi względem poziomu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 3. Czynniki ekonomiczne wpływające na rynek nieruchomościami, 4. Popyt na nieruchomości jako determinanta rozwoju portfela kredytowego, 5. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako czynnik wpływający na płynność rynku, 6. Trwały zarząd nieruchomościami zurbanizowanymi skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 7. Bariery w finansowaniu inwestycji w ramach funduszy nieruchomości w Polsce, 8. Polityka remontowa w zasobach spółdzielczych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej " Jaroty" w Olsztynie, 9. Podmioty i instytucje działające na rynku nieruchomości, 10. Inwestowanie na polskim rynku nieruchomości, 11. Zasady zarządzania wspólnotą mieszkaniową, 12. Produkty bankowe na rynku nieruchomości, 13. Czego oczekuje kupujący od pośrednika na rynku nieruchomości?, 14. Termomodernizacja sposobem na oszczędność, 15. Gospodarka zasobami nieruchomości gminnych, 16. Problemy wynikające podczas inwestowania w nieruchomości, 17. Struktura zasobów mieszkaniowych gminy Turośń Kościelna, 18. Analiza wpływu podziałów nieruchomości na rozwój obszarów strefy podmiejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości - gospodarowanie przestrzenią / przewod.rady Andrzej Hopfer)
ISBN: 83-88904-31-0
1. Podstawowe wiadomości o podatkach i opłatach, 2. Czynności cywilnoprawne związane z obrotem nieruchomościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-88904-09-4
R.1 Projekty inwestycyjne i deweloperskie.Wprowadzenie . R.2 "Project finance"-podstawowe definicje. R.3 Ryzyko projektu inwestycyjnego. R.4 Dokumentacja finansowa nia na zasadach "project finance". R.5 Umowy związane z projektem inwestycyjnym. R.6 Strategia postępowania wobec instytucji finansowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-34-1
1. Rolnctwo państwowe na Białostocczyźnie, 2. Przejmowanie i zagospodarowywanie mienia Skarbu Państwa, 3. Wpływ zagospodarowania gruntów państwowych na struktureą obszarową gospodarstw w województwie podlaskim, 4. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego i jej efekty w województwie podlaskim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok III)
Status prawny przewodniczącego sądu konstytucyjnego Republiki Czeskiej - analiza porównawcza; Przepisy antykorupcyjne w ustawach samorządowych; Zasada trwałości administracyjnej; Pozostawienie podania bez rozpozna nia w Kodeksie Postępowania Administracyjnego; Czynności procesowe stron w postępowaniu administracyjnym (zagadnienia ogólne); Klauzula demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego; Ewolucja kompetencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od Traktatu Amsterdamskiego; Kumulacja ról procesowych w procesie karnym; Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości i jej następstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XI)
1. Wykonanie kontroli konstytucyjności celów i działalności partii politycznych przez Trybunał Konstytucyjny; 2. Uregulowania prawne i administracyjne dotyczące ochrony informacji klasyfikowanych we Francji- wybrane aspekty; 3. Europejskie standardy związane z przebiegiem postępowania administracyjnego; 4. Znaczenie ksiąg wieczystych w obrocie prawnym nieruchomościami; 5. Prawo własności nieruchomości na gruncie prawa francuskiego; 6. Sprawozdanie z Trzeciego Środkowoeuropejskiego Forum Młodych Uczonych z zakresu nauk społecznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 18/2008)
1. Podejście bayerowskie w prognozowaniu struktur; 2. Narodowy rachunek zdrowia. Analiza stanu obecnego i najnowsze Trandy w zakresie metodologii; 3. Ryzyko na wschodzących rynkach nieruchomości; 4. Zastosowanie współczynnika Giniego do porównania rynków kapitałowych; 5. Wpływ rozwoju gospodarczego i budownictwa mieszkalnego na procesy demograficzne; 6. Migracje pracowników- szansa czy zagrożenie?; 7. Problem hazardu moralnego na rynku ubezpieczeń; 8. Zróżnicowanie Dochodu Narodowego Brutto na mieszkańca wśród państw członkowskich Unii Europejskiej; 9. Możliwości wykorzystania modeli klasy ARCH/GARCH w analizie zmienności instrumentów kapitałowych; 10. Wybrany model strukturalny i sterowanie optymalne w prognozowaniu wskaźnika inflacji; 11. Modelowanie terminowej struktury stóp procesowych- propozycja zastosowania algorytmu genetycznego; 12. Zastosowanie podstawowych modeli zmienności w kwantyfikacji Value-at-Risk na przykładzie wybranego kursu waluty; 13. Model prognozowania reasekurowanej wartości ryzyka w układzie zależnego procesu szkód; 14. Modelowanie reasekuracji technicznej w aspekci4e kondycji ekonomicznej zakładów ubezpieczeniowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-1305-4
1. Ewolucja instytucji zarządu; 2. Trwały zarząd według ustawy o gospodarce nieruchomościami; 3. Zarząd państwowymi nieruchomościami rolnymi i zarząd na podstawie innych przepisów; 4. Natura prawna zarządu; 5. Zakończenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Poradniki / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-234-1
1. zagadnienia ogólne, 2. Istota umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami, 3. Forma zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, 4. Składniki konieczne umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, 5. Dodatkowe postanowienia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości (klauzule umowne), 6. Ujawnienie roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, 7. Skutki podatkowe umowy przedwstępnej nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Administracyjno-prawna regulacja korzystania z rzeczy powszechnego użytku - na przykładzie dróg publicznych, 2. Policja administracyjna - istota, rodzaje, zadania, 3. Podziały nieruchomości, 4. Obszary specjalne, 5. Wywłaszczanie nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 1)
1. Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, 3. Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej stron umowy franchisingowej, 4. Prawo osobowe w zunifikowanym prawie cywilnym, 5. Prowadzenie polityki państwa-konstytucyjne zadanie Rady Ministrów, 6. Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez osoby z Unii Europejskiej w świetle Traktatu Akcesyjnego (zagadnienia wybrane), 7. Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez organy władzy publicznej - podstawowe zagadnienia systemowe, 9. Kilka uwag na temat wybory przez wierzyciela komornika sądowego w kontekście art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 10. Administracja antyczna despotii wschodnich (na przykładzie państw Mezopotamii), 11.Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again