Form of Work
Książki
(15)
Czasopisma
(1)
Status
available
(11)
only on-site
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(11)
Author
Kisilowska Helena
(6)
Wilkowska-Kołakowska Dorota
(2)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Makuch Barbara
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Niemczyk Roman
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Prystupa Mieczysław
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szachułowicz Jan
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Łodziana Anna
(1)
Źróbek Ryszard
(1)
Żak Mirosław
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Nieruchomości
(15)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(6)
Planowanie przestrzenne
(5)
Księgi wieczyste
(4)
Rzeczoznawcy majątkowi
(4)
Wywłaszczenie
(4)
Budownictwo
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Kataster nieruchomości
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Prawo budowlane
(2)
Administracja publiczna
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Majątek
(1)
Mieszkania
(1)
Motywacja pracy
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Prawo lokalowe -- Polska
(1)
Prawo pierwokupu
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Rachunkowość
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Upadłość
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Własność
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
16 results Filter
Book
In basket
Gospodarka i obrót nieruchomościami / Roman Niemczyk. - Warszawa : Difin, 2009. - 207 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-049-4
1. Podstawowe pojęcia i kategorie; 2. Podatek od gruntów i budynków stosowanych w działalności gospodarczej; 3. Wycena nieruchomości w krajach zachodnich; 4. Zarządzanie i wycena nieruchomości; 5. Metody wyceny nieruchomości; 6. Metodyka i jakość danych w wycenie nieruchomości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-401-3
Gospodarka nieruchomościami - pojęcie i zakres w ujęciu dynamicznym; Informacja w procesie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami; Zasady gospodarowania gminnymi zasobami lokali użytkowych na przykładzie miasta Olsztyn; Praktyczne aspekty tzw. małego uwłaszczenia na majątku spółdzielni mieszkaniowych; Prawo do mieszkań w spółdzielczych budynkach wielorodzinnych w aspekcie ważniejszych aktów prawnych w latach 1920-2004; Sytuacja prawna spółdzielni mieszkaniowych wobec zmian ustawowych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo jego własności; Zmiany w spółdzielczym prawie mieszkaniowym ich wpływ na działalność spółdzielni mieszkaniowych; Szacowanie nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora - problematyka prawna i metodyczna; Opracowanie mapy wartości gruntów na potrzeby gospodarki nieruchomościami; Finansowanie inwestycji mieszkaniowych kredytem hipotecznym ze szczególnym uwzględnieniem oferty Multibanku; Analiza i ocena istniejącego stanu zasobu lokalowego miasta Olsztyna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-410-1
1.Zasady ogólne, 2.Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej, 3.Obrót nieruchomościami pomiędzy podmiotami administracji publicznej a innymi osobami, 4.Ograniczenia prawa własności, 5.Podział nieruchomości, 6.Scalanie i podział nieruchomości, 7.Urządzenia infrastruktury technicznej, 8.Ustawowe prawo pierwokupu, 9.Wywłaszczenie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości, 10.Wycena nieruchomości, 11.Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, 12.Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-566-9
R. 1 Nieruchomości - podstawowe definicje i funkcje R.2. Charakterystyka praw do nieruchomości. Prawa rzeczowe, trwały zarząd oraz prawa obligacyjne R.3. Wartość nieruchomości - typy, rodzaje, definicje. Usytuowanie w przepisach prawa ( w tym podatkowych) oraz normach zawodowych w zakresie wyceny R. 4. Ile jest warta nieruchomość? Metodologia wycen nieruchomości R. 5. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarki nieruchomościami.
nomach zawodowych w zakresie wyceny : 1.Typy wartości , 2.Wartość rynkowa nieruchomości, 3.Wartość katastral na nieruchomości, 4.Wartość bankowo-hipoteczna nieru chomości, 5.Wartość odtworzeniowa nieruchomości, 6.Wyb rane wskazówki dla posiadaczy nieruchomości i innych u czestników rynku nieruchomości. R.IV Ile jest warta nieruchomość? Metodologia wycen nieruchomości. : 1.Uwarunkwanie prawne wyceny nierucho mości w Polsce, 2.Wycena nieruchomości w podejściu po równawczym, 3.Wycena nieruchomości w podejściu docho dowym, 4.Wycena nieruchomości w podejściu kosztowym, 5.Wycena nieruchomosci w podejściu mieszanym. R.V Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarki nieru chomościami : 1.Trzy specjalizacje zawodowe.Droga do u zyskania uprawnień i licencji, 2.Rzeczoznawcy majątko wi, 3.Licencjonowani pośrodnicy w obrocie nieruchomosc iami oraz licencjonowani zarządcy nieruchomości, 4.Obo wiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych pr zez rzeczoznawcó majątkowych, licencjonowanych pośredn ików w obrocie nieruchomościami oraz licencjonowanych zarządców nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334540-X
1. Prawa rzeczowe, 2. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, 3. Księgi wieczyste, 4. Ewidencja gruntów i budynków, 5. Podział, scalanie i rozgraniczanie nieruchomości, 6. Zagospodarowanie przestrzenne, 7. Prawo budowlane, 8. Zarząd nieruchomością wspólną, 9. Prawo spółdzielcze, 10. Odpłatne i nieodpłatne korzystanie z lokalu mieszkalnego, 11. Wycena nieruchomości, 12. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-042-4
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-327-X
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-637-6
R.1 Nieruchomość - zarys ogólny problematyki; R.2 Ewidencja gruntów i budynków; R.3 Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej; R.4 Prawo zagospodarowania przestrzennego; R.5 Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; R.6 Prawo budowlane; R.7 Zarządzanie nieruchomością wspólną; R.8 Wycena nieruchomości; R.9 Problemy opodatkowania nieruchomości - stan aktualny i propozycje zmian; R.10 Administracyjne aspekty reprywatyzacji.
Spis treści dla wydania z 2006 r. R.I Nieruchomości - zarys ogólny problematyki, R.II Zbiory informacji o nieruchomościach, R.III Gospodarowanie nieruchomościami przez włądze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, R.IV Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomości, R.V Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, R.VI Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska, R.VII Prawo Budowlane, R.VIII Zarządzanie nieruchomością wspólną, R.IX Spółdzielnie mieszkaniowe, R.X Wycena nieruchomości, R.XI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, R.XII Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomościami, R.XIII Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Nieruchomości : zagadnienia prawne / pod red. Helena Kisilowska. - Wyd. 5 Stan prawny na 15.08.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 669 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-243-3
1.Zarys ogólnej problematyki; 2. Zbiory informacji o nieruchomościach; 3. Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polsce; 4. Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomościami; 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; 6. Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; 7. Prawo budowlane; 8. Zarządzanie nieruchomością wspólną; 9. Spółdzielnie mieszkaniowe; 10. Wycena nieruchomości; 11. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 12. Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomości; 13. Ochrona nieruchomości zabytkowych; 14. Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-856-5
1.Zarys ogólnej problematyki; 2. Zbiory informacji o nieruchomościach; 3. Gospodarowanie nieruchomościami przez władze publiczne w Rzeczypospolitej Polsce; 4. Scalenie, podział i wywłaszczenie nieruchomościami; 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; 6. Gospodarowanie nieruchomościami a prawo ochrony środowiska; 7. Prawo budowlane; 8. Zarządzanie nieruchomością wspólną; 9. Spółdzielnie mieszkaniowe; 10. Wycena nieruchomości; 11. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 12. Opodatkowanie nieruchomości i obrotu nieruchomości; 13. Ochrona nieruchomości zabytkowych; 14. Administracyjnoprawne aspekty reprywatyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7483-872-6
Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwałaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania tych nieruchomości - obowiązywało do 24.1.2004, Ustawa o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat ztytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu panstwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych, Ustawa o autostradach płatnych oraz krajowum funduszu drogowym, Ustawa o drogach publicznych, Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości - obowiazywało do 21.9.2004 r., Ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o przeksztaćłeniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawoe własności - obowiązywało do 12.10.2005 r., Usawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa panstwowego "Polskie koleje Państwowe", Kodeks Cywilny, Ustawa o księgach wieczystych, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa o niektórych formach popiernia budownictwa mieszkalnego, Ustawa o lasach, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu, Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Prawo wodne, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji gruntów, Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiedać budynki i ich usytuowanie, Ustaw od czynności cywilnoprawnych, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawa o podatku od spadku i darowizn, Ustawa o podatku rolnym, Ustawa o podatku leśnym, Ustawa o podatkach i opłątach lokalnych, Ustawa o rachunkowości, Konstytucja RP, Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o administracji rządowej w województwie, KPA, Standardy zawodowe, Rozporządzanie Ministra Infrastruktury w sprawie wyceny nieruchomości i sporzadzania operatu szacunkowego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie uprawień i licencji zawodowych w dziedzienie gospodarowania nieruchomościawmi oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, Zagadnienia ekonomiczne, Zagadnienia cywilistyczne, Zagadnienia rolne i leśne, Zagadnienia budowlane, Zagadnienia adminsitracyjne, Zagadnienia zawodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-786-0
1.Uwagi ogólne o rachunkowości jednostki, 2.Obowiązki syndyka w zakresie rachunkowości, 3.Inwentaryzacja majątku, 4.Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości, 5.Metody wyceny masy upadłości, 6.Wybrane problemy ewidencyjne, związane z prowadzeniem rachunkowości w jednostkach postawionych w stan upadłosci likwidacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wycena nieruchomości / Mirosław Żak. - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 285, [1] s. : rys., tab. ; 29 cm.
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-1947-6
1. Nieruchomość jako twór geometryczny; 2. Nieruchomość jako twór prawny; 3. Nieruchomość jako twór ekonomiczny; 4. Matematyka finansowa; 5. Operat szacunkowy; 6. Problematyka podejścia dochodowego; 7. Problematyka wyceny podejściem kosztownym; 8. Technika ustalania zużycia technicznego obiektów budowlanych; 9. Żywotność techniczna budowli; 10.Problematyka podejścia mieszanego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-287-7
1. Określenie wartości nieruchomości (wycena nieruchomości), 2. Pojęcie i charakter prawny operatu szacunkowego, 3. Rzeczonzawstwo majątkowe, 4. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-219-6
1. Określenie wartości nieruchomości (wycena nieruchomości), 2. Pojęcie i charakter prawny operatu szacunkowego, 3. Rzeczonzawstwo majątkowe, 4. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Czasopismo ekonomiczne ; Czasopismo naukowe
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again