Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(12)
Author
Bieniek Gerard
(2)
Marmaj Zenon
(2)
Bieżuński Mariusz
(1)
Bieżuński Paweł
(1)
Bończak-Kucharczyk Ewa
(1)
Gniewek Edward
(1)
Grabowski Jan
(1)
Horoszko Michał
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Kalus Stanisława
(1)
Kopyra Jerzy
(1)
Mzyk Eugeniusz
(1)
Ofiarski Zbigniew
(1)
Pessel Ryszard
(1)
Pęchorzewski Dariusz
(1)
Rudnicki Stanisław
(1)
Skoczylas Józef Jan
(1)
Skwarło Radosław
(1)
Wierzbowski Błażej
(1)
Year
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Nieruchomości
(13)
Własność
(4)
Użytkowanie wieczyste
(2)
Akcyza
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Grunt
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Hipoteka
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Lokatorzy
(1)
Mieszkania
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Podatek
(1)
Podatek od gier
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od towarow i usług
(1)
Podatek rolny
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Posiadanie
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo sąsiedzkie
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przestrzeń
(1)
Skarb państwa
(1)
Służebności (prawo)
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-924-7
Wprowadzenie; R.1 Pojęcia i określenia oraz założenia ustawy; R.2 Charakter zezwolenia na nabycie nieruchomości jako decyzji administracyjnej; R.3 Czynności, które nie wymagają uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców; R.4 Zdarzenia cywilnoprawne prowadzące do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; R.5 Dokonywanie czynności prawnych przez cudzoziemców dot. udziałów lub akcji w spółkach; R.6 Skutki wadliwego nabycia nieruchomości przez cudzoziemców; R.7 Znowelizowana ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. R.8 Dostosowywanie polskiego prawa obrotu nieruchomościami do standardów europejskich; Wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-950-4
1. Przedmiot egzekucji z nieruchomości; 2.Podmioty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości; 3. Zajęcie nieruchomości; 4. Opis i oszacowanie; 5. Licytacja; 6. Przybicie i przysądzenie własności; 7. Podział sumy uzyskanej z egzekucji; 8. Szczególne rodzaje egzekucji z nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-967-4
1. Pojęcia podstawowe, 2. Publiczne rejestry w gospodarce nieruchomościami, 3. Planowanie i urządzanie przestrzeni, 4. Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi, 5. Przeniesienie własności nieruchomości, 6. Prawo wywłaszczeniowe, 7. Podatki i inne daniny publiczne, 8. Reglamentacja zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Michał Horoszko, Dariusz Pęchorzewski ; red. Dariusz Pęchorzewski. - Stan prawny październik 2008 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 633, [1] s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-0388-8
Ustawa o gospodarce nieruchomościami; I. Przepisy ogólne; II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego: 1. Zasady ogólne; 2. Zasoby nieruchomości; 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste; 4. Przetargi na zbycie nieruchomości; 5. Oddawanie w trwały zarząd; 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne; 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych; 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości; III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości: 1. Podziały nieruchomości; 2. Scalanie i podział nieruchomości; 3. Prawo pierwokupu nieruchomości; 4. Wywłaszczanie nieruchomości; 5. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości; 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości; 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; IV. Wycena nieruchomości: 1. Określanie wartości nieruchomości; 2. Powszechna transakcja nieruchomości; 3. Badanie rynku nieruchomości; V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowanie nieruchomościami: 1. Rzeczoznawstwo majątkowe; 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 3. Zarządzanie nieruchomościami; 4. Nadawanie uprawnień i licencji zawodowych rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej; VI. Przepisy karne; VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe: 1. Przepisy przejściowe; 2. Zmiany w przepisach obowiązujących; 3. Przepisy końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-021-7
1. Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa, 2. Zasady gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Panstwa, 3. Sposoby wykonywania prawa własności nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, 4. Organizacja gospodarowania nieruchomościami znajdującymi sie w zasobie Skarbu Państwa, 5. Obrót cywilnoprawny nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Skarbu Państwa, 6. wyposażenie w nieruchomości Skarbu Państwa państwowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz panstwowych osób prawnych, 7. Wyposażenie podmiotów prowadzących działalność publiczną oraz przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa partnerowi prywatnemu, 8. Nabywanie przez Skarb Panstwa nieruchomości, 9. Nadzór właścicielski Skarbu Państwa nad rozporządzeniem przez państwowe osoby prawne nieruchomościami jako aktywami trwałymi, 10. Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0351-2
1. Pojecie nieruchomości gruntowej oraz jej podziału; 2. Podział nieruchomości gruntowej w przypadku obowiązywania planu miejscowego oraz brak planu miejscowego; 3. Podział nieruchomości gruntowej niezależnie od ustaleń planu miejscowego; 4. Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości gruntowej; 5. Pomiary uczestniczące w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie podziału nieruchomości gruntowej; 6. Opłata adiacencka w postępowaniu o podział nieruchomości gruntowej; 7. Podział nieruchomości gruntowej w prawie obcym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo podatkowe / Zbigniew Ofiarski. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 697 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-921-6
Cz. I. Zagadnienia wprowadzające; 1. Istota podatku i prawa podatkowego; 2. Źródła prawa podatkowe; 3. Wpływ orzecznictwa na kształt prawa podatkowego; 4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego; 5. Organy podatkowe i administracja podatkowa; 6. Koncepcje reformy podatkowej w Polsce; Cz. II. Ogólne materialne prawo podatkowe; 7. Obowiązek podatkowy; 8. Zobowiązania podatkowe; 9. Zaległość podatkowa; 10. Nadpłata podatku; 11. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe; Cz. III. Ogólne proceduralne prawo podatkowe; 12. Zagadnienia ogólne postępowania podatkowego; 13. Dowody w postępowaniu podatkowym; 14. Decyzje i postanowienia w postępowaniu podatkowym; 15. Odwołania i zażalenia w postępowaniu podatkowym; 16. Wzruszanie ostatecznych decyzji podatkowych; 17. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa; 18. Tajemnica skarbowa; 19. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników; Cz. 4. Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki państwowe; 20. Podatek dochodowy od osób prywatnych; 21. Podatek dochodowy od osób fizycznych; 22. Podatek tonażowy; 23. Podatek od towarów i usług; 24. Podatek akcyzowy; 25. Podatek od gier; 26. Zryczałtowane formy opodatkowania; Cz. V. Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki lokalne; 27. Podatek od nieruchomości; 28. Podatek od środków transportowych; 29. Podatek od spadków i darowizn; 30. Podatek rolny; 31. Podatek leśny; 32. Podatek od czynności cywilnoprawnych; 33. Karta podatkowa; 34. Opłaty lokalne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - Wyd. 7 zm. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 312 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0221-8
R.1 Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym; R.2 Kształtowany model stosunków własnościowych w Polsce; R.3 Treść prawa własności; R.4 Własność nieruchomości - problematyka korzystania z nieruchomości; R.5 Nabycie i utrata własności; R.6 Obrót nieruchomościami; R.7Ochrona własności; R.8 Współwłasność; R.9 Odrębna własność lokali; R.10 Użytkowanie wieczyste; R.11 Ograniczone prawa rzeczowe - przepisy ogólne; R.12 Użytkowanie; R.13 Służebności; R.14 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; R.15 Prawo zastawu; R.16 Hipoteka; R.17 Posiadanie; R.18 Księgi wieczyste.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (6 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-62-6
1. Działalność gospodarcza. 2. Krajowy Rejestr Sądowy. 3. Przedsiębiorstwa państwowe. 4. Komercjalizacja i prywatyzacja. 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 6. Ochrona konkurencji i konsumentów. 7. Pomoc publiczna. 8. Specjalne strefy ekonomiczne. 9. Zamówienia publiczne. 10. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-455-1
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-873-7
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeksztaćłeniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Własność lokali : komentarz / Gerard Bieniek, Zenon Marmaj. - Wyd.7 Stan prawny na 1.10.2007 r. - Waszrawa : C.H.Beck, 2008. - XII, 250 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-320-3
Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Własność nieruchomości / Stanisław Rudnicki. - Wyd. 2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 441, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-987-2
1. Treść prawa własności w ujęciu Kodeksu cywilnego: Uwagi wstępne; Podstawowe rodzaje własności; Współwłasność; Nieruchomość jako przedmiot majątku wspólnego małżonków; Dowody własności nieruchomości. 2. Nieruchomości: Uwagi wstępne; Nieruchomości gruntowe. 3. Prawo sąsiedzkie: Zakłócanie korzystania z nieruchomości; Droga konieczna do drogi publicznej i budynków gospodarskich; Służebność przesyłu; Roboty ziemne na sąsiedniej nieruchomości; Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia; Wznowienie granic i rozgraniczenie nieruchomości; Scalanie i wymiana gruntów; Stosunki sąsiedzkie w świetle regulacji umownych; Służebności osobiste. 4. Nabywanie własności nieruchomości: sposoby nabycia; Umowa przeniesienia własności; Zasiedzenie nieruchomości. 5. Ekspektatywna nabycia nieruchomości; 6. Korzystanie z nieruchomości: Zarząd wspólną nieruchomością; Podział nieruchomości do odrębnego korzystania; Posiadanie. 7. Rozporządzanie nieruchomością: Podział nieruchomości; Przekazanie gospodarstwa rolnego następcy; Przewłaszczenie na zabezpieczenie; Rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; Obciążanie nieruchomościami - prawa rzeczowe ograniczone; Wyzbycie się własności nieruchomości. 8. Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości); 9. Księgi wieczyste jako rejestr stanu prawnego nieruchomości; 10. Petytoryjna ochrona własności; 11. Ograniczenia własności nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-560-6
1. Wprowadzenie, 2. Świat mieszkaniowy - z czego się skłąda i jak jest urządzony, 2. Definicje i cechy lokali i domów mieszkalnych oraz ich wpływ na zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkalnych, 4. Prawa i obowiazki właścicieli oraz ich wpływ na zarządzanie budynkami, 5. Relacje między właścicielami a lokatorami, 6. Prawa i obowiązki lokatorów, 7. Obowiązki w zakresie opróżnienia lokalu mieszkalnego, eksmisja i używania mieszkania bez tytułu prawnego, 8. Zarządzanie i zarządcy, 9. Zasady zarządzania nieruchomościami ze szczególnym uwaględnieniem nieruchomosci o funkcjach mieszkanlnych, 10. Specyfika zarządzania nieruchomościami przez współwłaścicieli, 11. Funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych i specyfikac zarządzania nieruchomościami wspólnymi, 12. Specyfika zarzadzania mieszkaniowym zasobem gminy, 14. Dostawcy i korzystanie z usług
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-0065-8
1. Ingerencja państwa w gospodarkę nieruchomościami, 2. Zakres podmiotowy reglamentacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, 3. zakres przedmiotowy reglamentacji zawodów gospodarki nieruchomościami, 4. Prawne formy reglamentacji zawodu posrednika, 5. Kontrola nad działaniami administracyjnymi w przedmiocie reglamentacji zawodów, 6. Kierunki przekształceń i tendencje rozwoju zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again