Form of Work
Książki
(6)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Bernat Rafał
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Frąckiewicz Danuta
(1)
Golinowska Stanisława (1947- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Król Karol
(1)
Kupny Weronika
(1)
Majewski Kamil
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Ratyński Władysław
(1)
Szczęch Norbert
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tarnacka Agata
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Woch Marek
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zrałek Maria (1948- )
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Niepełnosprawni
(6)
Renty
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Alkoholizm
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Emerytura
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Kadry
(1)
Kobiety
(1)
Koszty pracy
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Praca
(1)
Prawo pracy
(1)
Płaca
(1)
Renta socjalna
(1)
Samobójstwo
(1)
Starość
(1)
Ubezpieczenia chorobowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Zasiłki macierzyńskie
(1)
Zatrudnienie wspomagane
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
E-book
In basket
Nauki o finansach to dziedzina, w której stale dzieje się coś nowego. Jest to odpowiedź na wciąż zmieniającą się sytuację w skali zarówno globalnej, jak i kraju. W kolejnym numerze naszego czasopisma przedstawiamy Czytelnikom osiem opracowań z różnych działów tej nauki. Działy te, nazwane częściami, podobnie jak we wcześniejszym numerze, zatytułowaliśmy odpowiednio: „Finanse publiczne”, „Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza finansowa” oraz „Rynki finansowe”. Uznaliśmy przy tym, że w aktualnej sytuacji rynkowej bank częściej się jawi jako przedsiębiorstwo niż jako element tradycyjnego systemu bankowego. Dlatego też artykuł o ofercie ubezpieczeniowej banków został zakwalifikowany do części „Finanse przedsiębiorstw”. Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na tekst poświęcony analizie narastającego uzależnienia finansów jednostek samorządowych od finansowania zewnętrznego, znacznie ograniczającego ich samodzielność finansową. Jest to jeden z najbardziej niepokojących problemów finansów publicznych, nadal nie rozwiązany, mimo upływu ćwierćwiecza od wprowadzenia tej fundamentalnej reformy ustrojowej. Mam nadzieję, że lektura artykułów zawartych w tym numerze będzie interesująca i inspirująca. Ewa Bogacka-Kisiel
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-7251-388-0
Cz.IX Dylematy niepełnosprawnych: Problemy niepełnosprawnych; Pomoc społeczna wobec integracji niepełnosprawnych ze środowiskiem; Narkomania; Alkoholizm - chorobą społeczną; Samobójstwo jako zjawisko społeczne Samobójstwo - dylematy. Cz.X Dylematy pomocy społecznej: Pomoc społeczna a potrzeby środowisk; Pomoc społeczna w perspektywie; Kasy Chorych w Polsce. Cz.XI Reformy społeczne: Reforma ochrony zdrowia; Reforma edukacji na szczeblu podstawowym i średnim. Cz.XII Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych: Reforma systemu ubezpieczeń społecznych; Zmiany w systemie emerytalnym; Dostosowanie polskiego systemu ubezpieczeń do regulacji w Unii Europejskiej; Hospicja. Cz.XIII Starzenie się społeczeństwa: Problemy ludzi starszych; Prawa ludzi trzeciego wieku. Cz.XIV Dylematy patologiczne: Uwarunkowania przestępczości nieletnich; Wypadki i przestępstwa drogowe; Problemy patologii społecznej. Cz.XV Rola domów społecznej i pracownika socjalnego: Rola domów pomocy społecznej w rehabilitacji chorych psychicznie; Pozycja i rola pracownika socjalnego w realizacji polityki społecznej; Pracownik socjalny. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-590-0
1. Sytuacja socjalno-bytowa osób niepełnosprawnych; 2. Konstytucyjnoprawne aspekty zabezpieczenia praw społecznych osób niepełnosprawnych; 3. Renty z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych; 4. Rola orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym; 5. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 6. Renta socjalna; 7. Ochrona zdrowia osób niepełnosprawnych; 8. Ochrona zdrowia osób niepełnosprawnych; 9. Ochrona zdrowia psychicznego; 10. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych; 11. Świadczenia socjalne dla osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej; 12. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych; 13. Mierniki antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86539-01-1
Zawiera: 1. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce: Zarys systemu zabezpieczenia społecznego inwalidów i jego funkcjonowanie; Orzecznictwo lekarskie w pracowniczym ubezpieczeniu rentowym; Niepełnosprawność wśród rolników; Renty inwalidzkie w systemie rolniczego ubezpieczenia społecznego; Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w systemie pomocy społecznej; Projekcja liczby rencistów i wydatków na ubezpieczenia rentowe. 2. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w innych krajach: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w innych krajah. Tendencje wspólne i różnice; Zabezpieczenie społeczne inwalidów w Holandii; System zabezpieczenia społecznego inwalidów w Szwecji; Pieniężne świadczenia społeczne dla inwalidów w Wielkiej Brytanii; Świadczenia dla inwalidów w Niemczech; System zabezpieczenia społecznego inwalidów we Francji; Renty inwalidzkie we Włoszech; Zabezpieczenie społeczne inwalidów w USA; Zabezpieczenie społeczne inwalidów na Węgrzech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-11-2
1. Zasiłki chorobowe. 2. Świadczenia z tytułu macierzyństwa. 3. Świadczenia rodzinne. 4. Renty z tytułu niezdolności do pracy. 5. Świadczenia emerytalne. 6. Świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny. 7. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 8. Orzecznictwo lekarskie i rehabilitacja w zabezpieczeniu społecznym. 9. Założenia do ubezpieczenia pielęgnacyjnego. 10. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Analiza rozwiązań, Propozycje na przyszłość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera / red. Aneta Kordek ; Scientific Publishing Group)
ISBN: 83-921075-3-5
1.Ekonomiczne problemy bezrobocia, 2.Teoretyczne podstawy zarządzania kosztami pracy w przedsiębiorstwie, 3.Struktura kosztów pracy w przedsiębiorstwie, 4.Model kosztów pracy, 5.Analiza porównawcza kosztów pracy, 6.Metody zarządzania kosztami pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again