Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Kurtek Paweł
(1)
Myśliwczyk Iwona
(1)
Woźniak-Krakowian Agata
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Adaptacja społeczna
(1)
Autodestruktywność
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Młodzież
(1)
Młodzież niepełnosprawna
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
ntegracja społeczna
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; 2015, nr 5)
(Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka ; r 16)
1. Wprowadzenie; 2. Metodologia i cele; 3. Postrzeganie niepełnosprawności oraz nastawienie wobec studentów z niepełno sprawnościami; 4. Ogólne problemy związane z funkcjonowaniem osób z niepełno sprawnościami na uczelniach wyższych; 5. Szczególne problemy studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności; 6. Działalność biur ds. osób niepełnosprawnych; 7. Dobre praktyki; 8. Wnioski i zalecenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-63-1
1. Definiowanie niepełnosprawności; 2. Zakres i tendencje występowania niepełnosprawności. Analizy na podstawie krajowych i międzynarodowych danych statystycznych (OECD, EUROSTAT, GUS); 3. Determinanty niepełnosprawności; 4. Prawa osób z niepełnosprawnością i regulacje dostępu do świadczeń w polskim systemie prawnym. Analiza prawna orzecznictwa lekarskiego; 5. Organizacja i funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego na potrzeby zabezpieczenia społecznego i wspierania zatrudnienia oraz integracji społecznej osób z niepełnosprawnością; 6. Lekarze orzecznicy o swojej pracy; 7. Polityka i rozwiązania prawno-instytucjonalne dotyczące dostępu osób niepełnosprawnych do świadczeń społecznych w regulacjach UE oraz w wybranych krajach Europy; 8. Koszty niepełnosprawności; 9. O niepełnosprawności kompleksowo. Wnioski i rekomendacje; 9. Opinie i oczekiwania środowisk osób niepełnosprawnych dotyczące przyszłego systemu orzekania o niepełnosprawności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-744-5
Zawiera: Wstęp. Część pierwsza. Strategie destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego w relacji do rodzinnych uwarunkowań Rozdział 1. Problematyka strategii destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego z uwzględnieniem rodzinnych uwarunkowań – w literaturze przedmiotu: 1. Sytuacja konfliktu społecznego jako sytuacja trudna; 2. Strategie destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie w kontekście sytuacji konfliktu społecznego; 3. Rola postaw rodzicielskich w generowaniu strategii destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego; 4. Modelujący wpływ rodziców w kształtowaniu strategii destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego. Rozdział 2. Założenia metodologiczne i prezentacja metody badań: 1. Problem badawczy; 2. Metoda i narzędzia badawcze; 3. Badana grupa i procedura badania. Rozdział 3. Rodzinne uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego w świetle wyników badań: 1. Percepcja postaw rodzicielskich a strategie destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 2. Strategie radzenia sobie rodziców w sytuacji konfliktu społecznego w percepcji młodzieży a przejawiane przez nią strategie destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego; 3. Zmienne rodzinne jako determinanty strategii destruktywnego i konstruktywnego radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego; 4. Podsumowanie wyników badań. Część druga. Radzenie sobie młodzieży z niepełnosprawnością w sytuacjach trudnych Rozdział 1. Dorastanie jako okres zmagań z sytuacjami trudnymi: 1. Obszary zadań rozwojowych i sytuacji trudnych młodzieży; 2. Aktywność zaradcza młodzieży wobec sytuacji trudnych; 3. Uwarunkowania i efektywność radzenia sobie. Rozdział 2. Typowe i specyficzne sytuacje trudne oraz aktywność zaradcza młodzieży z niepełnosprawnością: 1. Niepełnosprawność jako czynnik psychologicznego stresu zadaniowego i społecznego; 2. Społeczne i osobiste oblicza sytuacji trudnych młodzieży niepełnosprawnej; 3. Dynamika radzenia sobie młodzieży z niepełnosprawnością w kontekście uniwersalnego procesu przystosowania; 4. Specyficzne sytuacje trudne i radzenie sobie różnych grup młodzieży niepełnosprawnej: 4.1. Młodzież z zaburzeniami widzenia; 4.2. Młodzież z zaburzeniami słyszenia; 4.3. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną; 4.4. Młodzież z dysfunkcją narządu ruchu; 4.5. Młodzież przewlekle chora. Rozdział 3. Pomoc młodzieży niepełnosprawnej w przezwyciężaniu sytuacji trudnych w kontekście różnych podejść teoretycznych. Rozdział 4. Metody badania doświadczeń stresowych i aktywności zaradczej młodzieży niepełnosprawnej. Część trzecia. Autodestruktywne zachowania młodzieży w sytuacjach trudnych Rozdział 1. Adolescencja czasem niepokoju i buntu: 1. Specyfika okresu dorastania w psychologicznej perspektywie; 2. Stresory sytuacji trudnych i ich konsekwencje dla adolescentów; 3. Etiologia agresji i autoagresji nastolatków: 3.1. Agresja; 3.2. Autoagresja. Rozdział 2. Wybrane przejawy zachowań autodestruktywnych: 1. Samozniszczenie – samobójstwo, samookaleczenia; 2. Uzależnienia substancyjne; 3. Uzależnienia behawioralne – kult ciała: 3.1. Piercing i tatuowanie; 3.2. Zaburzenia łaknienia; 3.3. Dysmorfofobia; 4. Zaburzenia pozorowane. Rozdział 3. Wspomaganie dorastającej młodzieży. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-609-4
Zawiera: Cz. 1 Między niepełnosprawnością a normalnością. Konceptualizacja badań własnych: Rozdział 1. Człowiek z niepełnosprawnością w nowoczesności: 1.1. Niepełnosprawność intelektualna na tle zmian paradygmatycznych;  1.2. Podmiotowość we współczesnych debatach naukowych a podmiotowość osoby z niepełnosprawnością; 1.3. Autonomia i samostanowienie osób z niepełnosprawnością w relacji dialogowej; 1.4. Kategoria „ja” a poczucie tożsamości osób z niepełnosprawnością. Rozdział 2. Osoby niepełnosprawne intelektualnie na drodze do normalności: 2.1. Teoria uznania i jej kluczowe kategorie; 2.2. Koncepcje Pierre’a Bourdieu – demaskowanie porządku świata; 2.3. Dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną jako kategoria dyskusyjna w pedagogice specjalnej; 2.4. Prawa i wybory osób z niepełnosprawnością jako mechanizm sprawczości; 2.5. Normalizacja życia osób niepełnosprawnych czy przemoc symboliczna – implikacje dla integracji społecznej; 2.6. Stereotyp i uprzedzenie – przykład zniekształconej rzeczywistości społecznej. Rozdział 3. Założenia metodologiczne i procedura badawcza: 3.1. Przyjęta orientacja metodologiczna a fenomen niepełnosprawności; 3.2. Cel i problematyka badań; 3.3. Biograficzna perspektywa badawcza, czyli chcę bardziej (z)rozumieć, jak postrzegasz świat; 3.4. Codzienność i aktorzy życia społecznego – aktorzy (nie)jednej roli; 3.5. Proces analizy materiału badawczego – dane narracyjne w koncepcji Schützego. Cz. 2 Jednostkowe i społeczne doświadczanie (nie)uznanej dorosłości w różnych polach społecznego egzystowania: Rozdział 4. Retrospekcja doświadczeń biograficznych dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną: 4.1. Interpretowanie dorosłości; 4.2. Kapitał domu rodzinnego w zakresie uznania lub deficytu uznania dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną a zdolność do partycypacji, zdobycia kompetencji społecznych, obywatelskich; 4.3. Uznanie dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną przez innych warunkiem lepszej jakości życia; 4.4. (Nie)uznane płaszczyzny społecznego egzystowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wynikające z nich role społeczne; 4.5. Implikacje odmowy uznania dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną i podjęte działania w celu uzyskania aprobaty innych. Rozdział 5. Uznanie dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Próba rekapitulacji: 5.1. Podsumowanie i wnioski z badań własnych; 5.2. Przestrzeń wynikowa w świetle teorii społecznych. 
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again