Form of Work
Książki
(30)
Czasopisma
(2)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(30)
available
(10)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(30)
Author
Borski Maciej (1975- )
(3)
Koczur Wiesław
(3)
Kalisz Anna
(2)
Kołaczek Bożena
(2)
Majewski Kamil
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Szczęch Norbert
(2)
Uścińska Gertruda
(2)
Baran Beata
(1)
Bernat Rafał
(1)
Brząkowski Mateusz
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Czerw-Bajer Monika
(1)
Davidovitch Nitza
(1)
Duda Wioleta
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Giedreicz-Niewińska Aneta
(1)
Giermanowska Ewa
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grzonka Lesław
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Guzik Paweł
(1)
Gąciarz Barbara
(1)
Jeruszka Urszula
(1)
Jupowicz-Ginalska Anna
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kabat Małgorzata
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Karbownik Karolina
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kordeczka Magdalena
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Krawiec Grzegorz
(1)
Król Karol
(1)
Kukla Daniel
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kwatera Anna
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Levin Eyal
(1)
Lichniak Irena
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Ireneusz
(1)
Makowiec Aneta
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Markowska Paulina
(1)
Małecki Mikołaj
(1)
Mańka Aleksander
(1)
Mikosz Joanna
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Mlekodaj Anna
(1)
Morańska Danuta
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Noga Marian
(1)
Nycz Edward
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Owczarz Anna
(1)
Palak Zofia
(1)
Paszkowicz Maria
(1)
Piasecki Marek
(1)
Pietrulewicz Bogusław
(1)
Plak Joanna
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Popielec Dominika
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Pudło Anna
(1)
Pytel Sławomir
(1)
Półciennik Wojciech
(1)
Remża Piotr
(1)
Rosińska-Mamej Agnieszka
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rączaszek Andrzej
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobczak Eugeniusz. Red
(1)
Solak Adam
(1)
Stankiewicz Karolina
(1)
Stawicka Magdalena Kinga
(1)
Strmiska-Mietlińska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(32)
English
(1)
Subject
Niepełnosprawni
(28)
Praca
(6)
Rynek pracy
(6)
Rehabilitacja zawodowa
(5)
Zakład pracy chronionej
(4)
Ludzie starzy
(3)
Młodzież
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Zatrudnienie wspomagane
(3)
Bezrobocie
(2)
Patologia społeczna
(2)
Poradnictwo zawodowe
(2)
Pracodawcy
(2)
Prawo pracy
(2)
Renta socjalna
(2)
Świadczenia społeczne
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Agresywność
(1)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Alkoholizm
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Bhp
(1)
Choroby zawodowe
(1)
Demografia
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja chorych i niepelnosprawnych
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
E-mail marketing
(1)
Ekorozwój
(1)
Emerytura
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Good Behavior Game
(1)
Głusi
(1)
HIV
(1)
Informacje niejawne
(1)
Integracja społeczna
(1)
Internet
(1)
Inwalidztwo
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kibice
(1)
Kobiety
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (2006)
(1)
Koszty pracy
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Kultura
(1)
Matematyka
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Metodologia
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Młodzież głucha
(1)
Narkomania
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Negocjacje
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieprzystosowanie społeczne
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Odszkodowanie
(1)
Okładki czasopism
(1)
Opieka społeczna
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna -- metody
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Policja
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przedsiębiorstwo internetowe
(1)
Przedsiębiorstwo społeczne
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Płaca
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Rehabilitacja społeczna
(1)
Reklama
(1)
Renty
(1)
Rodzice
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Siła robocza
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Spółdzielczość inwalidów
(1)
Straż graniczna
(1)
Studenci
(1)
Subject: time
2001-0
(5)
1989-
(3)
1901-
(1)
Subject: place
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
48 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy. '
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-7441-113-9
1. Konteksty teoretyczne. Geneza i różnicowanie się zaburzeń w zachowaniu; Znaki czasu: marginalizacja i wykluczenie społeczne; Efektywność resocjalizacji i niektóre jej makrouwarunkowania; Teleologiczne podstawy przeciwdziałania dewiacjom uczniów niedostosowanych społecznie. 2. Aspekty diagnostyczne. Aktualne problemy penitencjarne i resocjalizacyjne w Republice Czeskiej; Uzależnienie od automatów do gier; Miękkie narkotyki i ich używanie przez młodzież w świetle wybranych teorii; Kontakty z używkami nieletnich resocjalizowanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie; Wychowawcze aspekty środowiska rodzinnego i szkolnego podopiecznych w MOW Morwiny; Wpływ środowiska rodzinnego na społeczne funkcjonowanie osób jąkających się; Prawne aspekty opieki, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych w kontekście zapobiegania dewiacjom; Zmiany psychiczne i behawioralne u osób uzależnionych od alkoholu - roczna katamneza. 3. Profilaktyka i terapia. Znaczenie profilaktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą; Socjoterapia a zmiana poziomu natężenia potrzeb i stylu komunikacji interpersonalnej młodzieży; systemowa konsultacja resocjalizacyjna; Rola "Księgi Życia" we wzmacnianiu pozytywnych potencjałów dziecka w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej; Mobbing, jego postacie i profilaktyka; "HIV-fobia" a realność - zagrożenia przełomu wieków; Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych jako zjawisko patologii społecznej; Problematyka dzieci ulicy w Niemczech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Raporty IPiSS / Istytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Zeszyt Nr 25)
ISBN: 83-87890-59-6
1. Cele badania i jego kontekst, 2. Definiowanie i klasyfikowanie niepełnosprawności, 3. Skala i rozkład terytorialny problemu niepełnosprawności, 4. Dotychczasowe badania, 5. Przyjęte założenia i podstawy informacyjne, 6. Instytucje i programy sektora zdrowotnego w rehabilitacji, 7. Prewencja rentowa w ramach ubezpieczenia społecznego, 8. Edukacja dla osób niepełnosprawnych, 9. Niepełnosprawni na rynku pracy, 10. Programy aktywnej polityki rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, 11. Osoby niepełnosprawne w zakładach pracy, 12. Finansowanie aktywności wspierających pracę osób niepełnosprawnych, 13. Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych, 14. Aktywność NGOs na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, 15. Rodzina i osoby niepełnosprawne, 16. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
Jak wykorzystać internet w poszukiwaniu pracy? / Anna Owczarz. - Gliwice : Helion, 2005. - 236, [2] s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-7361-704-3
1. Praca w Polsce, 2. Praca poza granicami kraju, 3. Praca dla absolwenta i nie tylko, 4. Praca dla osób niepełnosprawnych, 5.Inne sposoby zdobywania pracy, 6. Praca u wybranego pracodawcy, 7. Internet skarbnicą informacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2583-3
Cz.I Jakość życia osób niepełnosprawnych: Jakość życia w niepełnosprawności; Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych; Szanse i zagrożenia edukacji integracyjnej w kontekście jakości życia osób z ograniczeniami sprawności (na podstawie opinii nauczycieli różnych typów szkół) Praca zawodowa - ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych (polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych); Problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym w kontekście jakości życia; Wyrównywanie startu życiowego osób niepełnosprawnych; Możliwości wyboru drogi życia przez osoby niepełnosprawne; Tendencje autodestrukcyjne - osobowość a nepełnosprawność; Następstwa globalnych i lokalnych przeobrażeń społecznych dla jakości życia osób niepełnosprawnych; Rola grup wsparcia w podwyższaniu jakości życia niewidomych i słabo widzących osób w starszym wieku; Korekta Dysfunkcjonalnych Schematów Zachowania (KDSZ) jako narzędzie rehabilitacji psychicznej; Sposoby komunikowania się z niesłyszącymi studentami w czasie egzaminów a jakość kształcenia; Społęczeństwo wobec autonomii osób niesłyszących; Osobowośc młodzieży z uszkodzonym słuchem i słyszącej w świetle Testu Wyborów Kolorów M. Lüschera (wybrane zagadnienia); Percepcja własnej sytuacji a poczucie jakości zycia osób z upośledzeniem umysłowym; Metody rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych; Wybrane aspekty poczycia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych; Terapeutyczne walory rozmowy z ciężko chorym dzieckiem; Dobrostan psychiczny a dwa rodzaje inteligencji: emocjonalna i poznawcza; Czy wsparcie społeczne poprawia dobrostan nieśmiałych osób i pomaga w przezwyciężaniu niesmiałości?; Stygmatyzacja chorych psychicznie - kontekst edukacyjny; Psychoedukacja a jakość życia chorych z zaburzeniami psychicznymi; Poczucie jakości życia w okresie późnej dorosłości; Współczesna rzeczywistość a problemy i potrzeby osób w starszym wieku; Jakość życia osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim - diagnoza sytuacji materialno-bytowej. Cz.II Jakość życia osób nieprzystosowanych społecznie: Poprawianie wizerunku siebie i wizji przyszłości w procesie skutecznej resocjalizacji; Zróżnicowane mikrosystemy wychowawcze a jakość oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych; Zatrudnianie skazanych w świetle nowych uregulowań prawnych; Środowiskowe uwarunkowania przestępczości nieletnich w okresie transformacji ustrojowej; Jakość życia rodzin pochodzenia a przeszłość i perspektywy dorastania dziewcząt objętych programem resocjalizacji; Obraz mężczyzny w percpecji dziewcząt resocjalizowanych; Rola i znaczenie rodziny w życiu kobiet popełniających przestępstwa; Zapobieganie przestępczości a jakośc życia w społęcznościach miejskich; Specyfika warunków życiowych ojców alimentatorów - podopiecznych kuratora sądowego; Resocjalizacja twórcza skazanych przez kulturę i sztukę - szansą na zmianę jakości ich życia (na przykładzie Zakładu Karnego we Włocławku); Jakość życia ludzi bezdomnych; Proces życiowego usamodzielniania bezdomnych kobiet (na przykładzie jakościowej analizy przypadków).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-254-2
1. Niepełnosprawni w środowisku pracy; 2. Zatrudnienie chronione w Polsce na tle rozwiązań europejskich; 3. Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy; 4. Sytuacja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce; 5. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej; 6. Wybrane problemy funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności; 7. Zasady i tryb orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w pozarolniczy, ubezpieczeniu społecznym; 8. Formalnoprawne podstawy zarządzania sferą pomocy osobom niepełnosprawnym; 9. Rola podstawowej opiek i zdrowotnej w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; 10. Dylematy integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87814-90-3
1.Wstęp, 2.Niepełnosprawne studiowanie niepełnospra wnych, 3.Student niepełnosprawny wobec barier architek tonicznych, 4.Dostępność architektoniczna szkoły wyż szej dla niepałnosprawnych, Student niepełnospraw ny w polskich szkołach wyższych, 5.Student niepełno sprawny w systemie szkolnictwa wyższego, 6.Student nie pełnosprawny - możliwości i ograniczenia w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym na przykładzie UWM w Olsztynie, 7.Szkoła wyższa w uzdrowisku, 8.Uczelnia wy ższa bez barier, 9.Wszechnica Świętokrzyska w Kiel cach jako przykład uczelni bez barier, 10.Studenci nie pełnosprawni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, 11.Rehabilitacja osób słabowi dzących i niewidomych - szansą na edukację wyższą, 12. Metody i techniki nauczania słabowidzących i niewido mych. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy : 1.Dor dztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, 2.Koszty i korzysci w systemie rehabilitacji zawodowej osób nie pełnosprawnych, 3.Kierunki zmian systemu wspierania za trudnienia osób niepełnosprawnych w aspekcie integracj i Polski z Unią Europejską, 4.Niewidomy na rynku pracy - szanse i zagrożenia.Zatrudnianie pomimo czy dzięki niepełnosprawności?, 5.Pub integracyjny - pomysł na działalność gospodarczą. Niepełnosprawni i edukacja na świecie : 1.Edukacyjne d rogi młodzieży niesłyszącej w Norwegii. Sztuka i twórczość w terapii osób niepełnosprawnych : 1.Wystawa "Dotyk", 2.Galeria dotyku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-45-9
1. Percepcja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i bariery ich aktywności: Percepcja osób niepełnosprawnych; Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych; Ochrona praw pacjenta z niepełnosprawnością- współczesne uwarunkowania i możliwości realizacji; 2. Rozwiązania identyfikowane na rynku pracy i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych: Rynek pracy jako czynnik determinujący dostęp osób niepełnosprawnych do zatrudnienia najemnego; Wsparcie osób z niepełno sprawnościami w poszukiwaniu i utrzymywaniu się w zatrudnieniu poprzez usługi rynku pracy; Zatrudnienie wspomagane- specjalna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; Biografie zawodowe osób niepełnosprawnych- dysfunkcje instytucjonalnego wsparcia; Usługi społeczne i aktywizacja studentów z niepełnosprawnością na przykładzie działań podejmowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim; Wykorzystanie nowoczesnej techniki w kompensacji niepełnosprawności; Osoby głuchoniewidome i działania Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym; Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-554-3
1.Edukacja drogą wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych; 2. System poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych; 3. Kariera i praca zawodowa osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7481-116-3
1. Etapy życia zawodowego niepełnosprawnych: Przygotowanie zawodowe młodzieży niepełnosprawnej; Osoby z niepełnosprawnością wobec konieczności nagłej zmiany roli zawodowej; Osoba niepełnosprawna- jej przekonanie o własnej skuteczności w poszukiwaniu swego miejsca na rynku pracy; Pracownicy niepełnosprawni wobec zagrożeń patologii pracy; Bariery w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnością intelektualną; Polityka i instrumenty rynku pracy osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych krajów unii europejskiej; Dobre praktyki- działania doradców zawodowych mobilnego centrum informacji zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych; 2. Mobilność pracowników: Mobilność pracowników w Unii Europejskiej; Możliwości i bariery mobilności pracowników (nie)pełnosprawnych; Zadanie samorządów terytorialnych w tworzeniu warunków do mobilności zawodowej osób niepełnosprawnych; Zatrudnienie i mobilność pracowników (w szczególności niepełnosprawnych) w województwie lubuskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 20/2019)
Zawiera: I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Człowiek w zwierciadle przemian kultury - wyzwania dla ludzi zatrwożonych; Nauczyciel - system - badania naukowe; Praca domowa ucznia - konieczność versus zbędność; Kształtowanie tożsamość w epoce nowoczesnych technologii informacyjnych; Dydaktyka szkoły wyższej wobec zmiany cywilizacyjnej - nowa formuła wykładu; Kompetencje medialne wyznacznikiem konstruktywnego seniora w przestrzeni medialnej; Rola uniwersytetów trzeciego wieku w kształtowaniu jakości życia seniorów i zarządzaniu czasem; Jakość kształcenia w uczelni wojskowej - szanse i dylematy; Szkoła branżowa w opałach. Rzecz o kondycji szkolnictwa zawodowego w kontekście wyborów edukacyjnych młodzieży; Niepowodzenia szkolne z matematyki pedagogicznym wyzwaniem dla edukacji. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Agresja wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli i rodziców - problem czy syndrom czasu?; Profilaktyka systemowa zachowań ryzykownych młodzieży. Raport z badań efektywności programu profilaktycznego „Mówimy nie uzależnieniom”; Mediacje jako narzędzia rozwiązywania konfliktów szkolnych i rodzinnych z perspektywy młodzieży studenckiej; Good behawior game - alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Factors impacting the improvement of hermeneuatic competences during academic education preparing for social professions; The role of new media in medical students’ acquisition of cognitive and social skills. An introduction to some fundamental considerations; Expectations of parents towards school in the context of responsibility for the upbringing and eduactional achievements of the child; Evaluation of the eduaction-related achievements of primary school pupils - between supporting and exclusion; A kindergarten teacher in students’ creative motor expression development; Positive and negative parental attitudes facing of child’s distability; Two perspectives on modern art. Education - between marginalization and globalization; The role of shared historical memory in Israeli and Polish education systems. Issues and trends; Determinants and dilemmas impacting the cooperation of family and school in conveying community values from the perspective of the literary output of Teresa Śliwińska, a teacher from Poznań. Bibliogaphical research; In the circle of the social and pedagogical significance of folk tradition and culture. The cult of saint roch - a patron saint of plague victims.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61125-31-0
1. Rozwój polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Teoria i praktyka: Geneza polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych; Polityka społeczna wobec niepełnosprawnych w Polsce; Niepełnosprawność i niepełnosprawni w podstawowych nurtach i teoriach polityki społecznej; Niepełnosprawni niepełnosprawność w polityce społecznej. Ewolucja definicji niepełnosprawności; Międzynarodowa polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych; Podmioty polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych w Polsce: Podmioty polityki społecznej w Polsce- systematyzacja, funkcje i przypisane zadania; Samorządowa polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych; Organizacje pozarządowe i obywatelska polityka społeczna;. Rola rodziny w pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych;. Zakład pracy jako podmiot społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych; 3. Instrumenty realizowanej w Polsce polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i prawa osób niepełnosprawnych w różnych obszarach życia: Likwidacja barier funkcjonalnych; Warunki dostępu do usług społecznych i korzystania z praw socjalnych i obywatelskich; Ulgi podatkowe i świadczenia społeczne; 4. Polityka społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej- cele, zasady i instrumenty; Świadczenia społeczne jako element polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej; Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych; 5. Jaka polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 167)
1.Przemiany demograficzne w rozwoju społeczno-gospodarczym: Zróżnicowanie terytorialne wybranych problemów ludnościowych w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi; Przemiany demograficzne a aktywność zawodowa ludności w Polsce; Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski; Konsekwencje przemian demograficznych w świetle adekwatności i stabilności systemów emerytalnych; Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju społecznego. Zarys problemu z perspektywy regionu; Przestrzenne zróżnicowanie ludności według wieku w Polsce 1991-2010; Wydłużania życia ludności a problem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego; 2. Edukacja na rzecz postępu i rozwoju: Wielosektorowość w szkolnictwie wyższym- przykład polski i czeski; Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w Polsce; Przemiany demograficzne a dostosowanie polskiego systemu edukacji; Co wiemy "o społeczeństwie wiedzy"?; 3. Praca w dobie postępu i rozwoju: Zmiany regulacji prawnych na rynku pracy osób niepełnosprawnych; Zatrudnienie socjalne w województwie mazowieckim; Zatrudnienie czy samo zatrudnienie- dylematy wspierania aktywności zawodowej osób starszych; Polityka rynku pracy w Wielkiej Brytanii. Propozycje implementacyjne dla Polski; Polityka społeczna a prawo pracy w społecznym ustroju pracy; Zmiany w modelu pracy; Miejsce aktywizacji zawodowej osób starszych w dialogu społecznym; Bezrobocie młodych- strategie przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży- rozwiązania Unii Europejskiej a województwo warmińsko-mazurskie; Rola związków zawodowych w procesie dialogu społecznego; Europejski model monitorowania osób młodych na rynku pracy w dobie przemian społeczno-gospodarczych; Niepełnosprawni, osoby starsze i młodzież na rynku pracy; Związki zawodowe i ich wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy; Miraż pełnego zatrudnienia; Praca w gospodarce postindustrialnej- zatrudnienie w sektorze usług w Polsce; Psychologiczne zagrożenia elastycznych form zatrudnienia- psychopatologia telepracy; Dynamika i struktura przeobrażeń zatrudnienia w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Pedagogika w Życiu /Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
ISBN: 978-83-89879-11-0
1. Godnościowy charakter pracy osób niepełnosprawnych; 2. Wokół edukacji i pracy niepełnosprawnych z perspektywy ładu społecznego; 3. Wybrane społeczne uwarunkowania automarginalizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy; 4. O statusie osób z niepełnosprawnością, czyli kierunkach zmian prawnych - od systemu powszechnego i europejskiego do polskiego; 5. Wybrane determinanty zwiększania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych; 6. Poczucie jakości życia u młodzieży z upośledzeniem umysłowym; 7. Niepełnosprawni są wśród nas. bariery komunikacyjne niepełnosprawnych na drodze zintegrowania ze środowiskiem i środki zaradcze na przykładzie województwa małopolskiego; 8. Nauka języka angielskiego dzieci z wadą słuchu jako czynnik wspomagający rozwój kompetencji zawodowych. Doniesienia z badań. 9. Kampanie społeczne na rzecz osób niepełnosprawnych; 10. Doradztwo i doradca zawodowy w życiu osoby niepełnosprawnej; 11. Warsztat terapii zajęciowej w praktyce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7689-008-1
1. Fakty o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: osoby niepełnosprawne na polskim rynku pracy; Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w wybranych krajach Europy; 2. Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych- wyniki badań: Kto zatrudnia osoby niepełnosprawne?; Co przeszkadza pracodawcom w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?; System dofinansowań- jak to działa?; Dostęp do informacji dla pracowników; Stereotypy i postawy dyskryminujące osoby niepełnosprawne; Dostęp do doradztwa i źródeł rekrutacji; Wykorzystanie nietypowych form zatrudnienia i organizacji pracy; Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy; Kultura organizacyjna a zatrudnienie osób niepełnosprawnych; Wsparcie lokalne; Co postulują pracodawcy?; Rekomendacje; 3. Źródła informacji dla pracodawców: Portale internetowe; Agencje pośrednictwa pracy specjalizujące się w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; Publikacje przydatne pracodawcom; Polskie akty prawne; najważniejsze dokumenty międzynarodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61125-01-3
O projekcie "Eurodoradca- gwarantem świadomego planowania kariery zawodowej"; 1. Doradztwo zawodowe w teorii i praktyce: Pośrednictwo i doradztwo zawodowe w teorii i praktyce; Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych; Determinanty rozwoju kapitału ludzkiego na polskim rynku pracy; Studia podyplomowe w kształceniu ustawicznym; Planowanie kariery przez młodzież; Decyzje zawodowe- teoretyczna i praktyczna wartość problemu; Metody badania i poprawy efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu. Próba oceny marnotrawstwa środków publicznych przez zaniechanie szerszego stosowania TUS i MZDiN; Rola i zadania doradcy zawodowego w świetle badań; 2. Studia przypadków: Praca zawodowa w systemie wartości młodzieży; Potrzeby młodzieży w zakresie informacji zawodowej na przykładzie Szkolnego Ośrodka kariery Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej; Podmiotowość nauczyciela a relacje z uczniami; Przygotowanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na rynku pracy; Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy na podstawie powiatu skarżyńskiego; Doradztwo zawodowe w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach; Rola i zadania doradcy zawodowego w PUP w Płocku; Rola centrum doradztwa zawodowego i wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie w zatrudnianiu na otwartym rynku pracy; Rola i zadania doradcy zawodowego w łagodzeniu skutków bezrobocia kobiet- na podstawie programu "Schody do kariery II"; Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku współfinansowana ze Sroków Europejskiego Funduszu Społecznego; Poczucie koherencji u osób długotrwale bezrobotnych, tracących praca oraz pracujących, które nie doświadczyły zagrożenia bezrobociem; Szkolenia refinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w Zakładach Doskonalenia Zawodowego w Katowicach- projekt "Azymut Praca"; Metody badania i poprawy efektywności szkolenia zawodowego w ZDZ; Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na lokalnym rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-64581-00-7
1.Rehabilitacja zawodowa- regulacje międzynarodowe i rozwiązania w krajach Unii Europejskiej: Analiza regulacji międzynarodowych dotyczących systemów ochrony skutków ryzyka inwalidztwa; Prawa osób niepełnosprawnych w regulacjach międzynarodowych; Analiza podstaw prawnych funkcjonowania rehabilitacji zawodowej w Polsce. Obowiązujące przepisy; Renta szkoleniowa a aktywizacja zawodowa; Rehabilitacja zawodowa- Austria, Francja, Niemcy, Szwecja; 2. Realizacja rehabilitacji zawodowej w wybranych krajach: Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Pro Mente Steiermark; Ośrodek rehabilitacji zawodowej w Berlinie; Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych- Litwa; 3. Wyniki badań empirycznych: Wyniki badania zrealizowanego w zakłądzie ubezpieczeń społecznych w zakresie charakterystyki osób pobierających rentę szkoleniową w latach 2007-2012; Wyniki badań zrealizowanych metodą IDI w Powiatowych Urzędach Pracy; 4. Celowość i efektywność rehabilitacji zawodowej: Celowość i efektywność rehabilitacji zawodowej w aspekcie medyczny,; Celowość i efektywność rehabilitacji zawodowej w aspekcie psychologicznym i zawodowym; 5. Modelowy ośrodek szkolenia zawodowego i rehabilitacji: Prawnofinansowy status ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji; Postępowanie dotyczące skierowania zainteresowanego do ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji; Założenia do powstania i funkcjonowania modelowego ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-755-16009
1.Wpływ globalizacji i integracji na zmiany na rynku pracy; 2. Rynek pracy w Polsce a integracja europejska; 3. Studium sytuacyjne polskiego rynku pracy (lata 2000-2007); 4. Aspekty rynku pracy w województwach Polski; 5. Wybrane problemy ograniczenia bezrobocia; 6. Stopa bezrobocia a poziom oszczędności indywidualnych w Polsce w latach 1990-2007 na tle wybranych krajów europejskich; 7. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy i jej wpływ na ich aktywność; 8. Aktywność zawodowa osób starszych; 9. Szanse i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce; 10. Rola kształcenia kapitału ludzkiego wobec potrzeb rynku pracy w obszarze MSP w Polsce; 11. Specjalista ds. relacji inwestorskich - poszukiwany pracownik na polskim rynku kapitałowym; 12. Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji ekonomicznej osób bezrobotnych zagrożonych marginalizacją; 13. Migracje zagraniczne na pobyt stały w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej; 14. Family-friendly arrangements jako element elastycznego rynku pracy - doświadczenia polski i innych krajów Unii Europejskiej; 15. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej; 16 Przemiany na rynku pracy w Polsce w warunkach rosnącej presji na postęp technologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again