Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(16)
Author
Fałkowski Mateusz
(2)
Olszewski Leon
(2)
Adamski Andrzej
(1)
Baran Beata
(1)
Barcz Jan
(1)
Bojarski Janusz
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Chrzczonowicz Piotr
(1)
Czaputowicz Jacek
(1)
Dobroczyński Michał
(1)
Filar Marian
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Girdwoyń Piotr
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kawa Daniel
(1)
Kil Jan
(1)
Kleer Jerzy
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kosman Michał
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lityński Adam
(1)
Lopatowska-Rynkowska Joanna
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Popko Agnieszka
(1)
Pudło Anna
(1)
Robbers Gerhard
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rynkowski Michał
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Topa Ilona
(1)
Wojtan Mariusz
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wójtowicz Krzysztof
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Niemcy
(11)
Polska
(9)
Unia Europejska
(7)
Francja
(6)
Hiszpania
(3)
Estonia
(2)
Finlandia
(2)
Grecja
(2)
Integracja europejska
(2)
Irlandia
(2)
Litwa
(2)
Luksemburg
(2)
Malta
(2)
Portugalia
(2)
Szwecja
(2)
Słowacja
(2)
Słowenia
(2)
Łotwa
(2)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Dowód sądowy
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Globalizacja
(1)
Holandia
(1)
Informacje niejawne
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Negocjacje
(1)
Niemcy a Unia Europejska
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pieniądz
(1)
Policja
(1)
Polityka wyznaniowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Przestępstwo
(1)
Przywództwo
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rumunia
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Sektor publiczny
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Straż graniczna
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Unzanie za zmarłego
(1)
Urzędy stanu cywilnego
(1)
Wolność zrzeszania się
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Żandarmeria wojskowa
(1)
Subject: place
Wielka Brytania
(4)
Włochy
(4)
Austria
(2)
Belgia
(2)
Cypr
(2)
Czechy
(2)
Dania
(2)
Węgry
(2)
Bułgaria
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7322-525-0
R.1 Integracja Europy w obliczu przyspieszeń globalnych, R.2 Mocarstwa ekonomiczne Unii Europejskiej a pozycja Polski, R.3 Niemcy : największa ekonomiczna potęga Europy, R.4 Francja : inicjator przekształceń europejskich, R.5 Wielka Brytania : pomiędzy Europą a strukturą globu, R.6 Włochy : posegmentowane mocarstwo europejskiego południa, R.7 Hiszpania przez Polską : największa po unijnych potęgach, R.8 Polska : potencjalna potęga o swoistych cechach międzynarodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2772)
ISBN: 83-229-2712-6
Francja i Niemcy w procesie europejskiej integracji ekonomicznej. Das deutsch-franszosische Tandem. Von Gemeinsamkeiten zur Beschworung. Euroapische Einigung: Die Divergenzen des deutsch-franszosischen Motors. Derv vorprogrammeierte Tod Deutschlands. Konrad Adenauer a Europa. Wizja wspólnej Europy Roberta Schumana. Tożsamość kulturowa Europy. Unia Europejska wobec nowych wyzwań globalizacji i rozszerzenia na początku XXI wieku. Parlamenty Francji i Niemiec wobec procesów integracyjnych. RFN w procesie budowy Unii Gospodarczej i Walutowej w europie. Rola wolnego oprogramowania w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Niemczech. Rola polityki technologicznej w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki niemieckiej. Współpraca transgraniczna Niemiec jako narzędzie wsparcia regionalnych procesów integracyjnych w Europie. Migracje jako element polityki RFN. Francja i Europa. Ewolucja polityki europejskiej Francji pod rządami IV i V Republiki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 33. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 116, [1] s. ; 22 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 33)
Projekt 18-miesięcznego programu prezydencji niemieckiej, portugalskiej i słoweńskiej, Bruksela 8 grudnia 2006 r., "Europa - razem do sukcesu" Program prezydencji niemieckiej 1 stycznia - 30 czerwca 2007 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-13-3
1. Państwo i kościół w Austrii, 2. Państwo i kościół w Belgii, 3. Państwo i kościół na Cyprze, 4. Państwo i kościół w Czechach, 5. Państwo i kościół w Danii, 6. Państwo i kościół w Estonii, 7. Państwo i kościół w Finlandii, 8. Państwo i kościół we Francji, 9. Państwo i kościół w Grecji, 10. Państwo i kościół w Hiszpanii, 11. Państwo i kościół w Holandii, 12. Państwo i kościół w Irlandii, 13. Państwo i kościół na Litwie, 14. Państwo i kościół w Luksemburgu, 15. Państwo i kościół w Łotwie, 16. Państwo i kościół na Malcie, 17. Państwo i kościół w Niemczech, 18. Państwo i kościół w Polsce, 19. Państwo i kościół w Portugalii, 20. Państwo i kościół w Republice Słowacji, 21. Państwo i kościół w Słowenii, 22. Państwo i kościół w Szwecji, 23. Państwo i kościół na Węgrzech, 24. Państwo i kościół we Włoszech, 25. Państwo i kościół w Zjednoczonym Królestwie, 26. Państwo i kościół w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-89817-51-9
Polacy w oczach Niemców 2000-2005: Kontakty z Polska. Skojarzenia i opinie o Polsce i Polakach. Sympatia wobec Polaków, poczucie podobieństwa i akceptacja. Rola Polski w Europie i ocena polskiej polityki zagranicznej. Ocena stosunków polsko-niemieckich. Niemcy w oczach Polaków 2000-2005: Kontakty z Niemcami oraz ich wpływ na postawy Polaków. Ciężar historii i słodycz dobrobytu: skojarzenia z Niemcami. Wizerunek Niemców w Europie i stosunków polsko-niemieckich. Między Niemcami a Rosją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89607-47-8
1. Unia Europejska: Wyzwania polityki Polski w UE; Polityka wschodnia UE a interesy Polski; Funkcje prezydencji; Uwarunkowania instytucjonalne polityki Polski w UE w sferze gospodarczej; Zarządzanie rozwojem gospodarczym w Europie; Obywatelstwo europejskie- szanse i zagrożenia dla Polski; Jaki powrót Francji do Europy?; Rumunia w UE; 2. Stany Zjednoczone: Tarcza antyrakietowa- opcje strategicznego wyboru; Dylematy supermocarstwa. Wokół dyskusji strategii polityki zagranicznej USA; Problemy amerykańskiego przywództwa; "Nowy militaryzm" amerykański; 3. Sąsiedzi: Niemcy: "Wspólnota interesów" czy wspólne interesy; Roszczenia powiernictwa Pruskiego. Zagrożenia dla Polski; Ambicje mocarstwowe Niemiec XXI wieku; Nowe elementy w stosunkach amerykańsko-niemieckich i ich wpływ na politykę Polski; Niemiecki model nation branding. Wnioski dla Polski; 4. Sąsiedzi: Wschód: Wyzwania polskiej polityki wschodniej; Cele polityki rosyjskiej wobec Polski; Pomoc rozwojowa Polski a polityka sąsiedztwa UW wobec krajów byłego ZSRR; Grupy polityczno-biznesowe jako czołowi gracze w polityce ukraińskiej; Ukraina: uwarunkowania wewnętrzne a otoczenie międzynarodowe; Perspektywy sytuacji politycznej na Białorusi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-72-3
Akceptacja odmienności. Polska, Niemcy i Francja w rozszerzonej Unii Europejskiej; Polska - Francja: wzajemny wizerunek i jego zmiany; Polacy i Niemcy: wzajemy wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej; Fatalizm nierównoczesności: elity Polski i Niemiec po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód; Niemcy i Polska w Unii Europejskiej: od "wspólnoty interesów" do "konstruktywnych rozbieżności"; Stosunki polsko-francuskie po rozszerzeniu Unii Europejskiej: pragmatyczna współpraca, strategiczne różnice.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-529-3
1. Od idei "powrotu do Europy" do Traktatu Europejskiego, 2. Obraz Polski w prasie niemieckiej w końcowym etapie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2689)
ISBN: 83-229-2587-5
1.Makroekonomiczne aspekty procesów globalizacji i regionalizacji, 2.Współpraca regionalna, 3.Prawne i ekonomiczne aspekty stosunków polsko-niemieckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-028-6
1. Traktaty wspólnotowe i procedury ich ratyfikacji, 2. Umowy międzynarodowe w systemie prawa wspólnotowego, 3. Procedura reformy traktatowej, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gracja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska , Portugalia, rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2147-3
1. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa karnego materialnego, 2. Współczesne prawo karne wybranych państw europejskich: 1. Francja, 2. Włochy, 3. Republika Federalna Niemiec, 4. Prawo karne i wymiar sprawiedliwości w Anglii i Walii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89437-65-5
1. Stan debaty o reformie UE w przededniu spotkania Rady Europejskeij 14-15 grudnia 2006 r., 2. Priorytety Prezydencji Niemiec w Unii Europejskiej, 3. Znaczenie Traktatu konstytucyjnego dla reformy ustrojowej UE i stan procedury ratyfikacyjnej, 4. Niemiecka Prezydencja a przyszłosć europejskiego Trybunału konstytucyjnego, 5. Możliwości reformy ustrojowej UE w warunkach odrzucenia Traktatu konstytucyjnego, 6. Stan dyskusji w Polsce nad reformą Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2601)
ISBN: 83-229-2494-1
Cz. I Rozwój acquis communautaire i współpracy międzyrządowej w obszarach dotyczących problematyki przepływu osób; 1. Przepływ osób a proces powstania i rozwoju EWG (1957-1992), 2. Przepływ osób w Unii Europejskiej - rozwój współpracy (1992-2000). Cz. II Polska w drodze ku UE w zakresie przepływu osób; 3. Ewolucja sytuacji migracyjnej w Polsce w XX wieku, 4. Historia, zasady i przebieg procesu akcesyjnego Polski do Unii europejskiej, 5. Wielowymiarowe konsekwencje przyjęcia zobowiązań wynikających z Konwencji z Schengen. Cz. III Doświadczenia Niemiec w zakresie przepływu osób; 6. Rozwój fenomenu migracji w RFN 1945-2000, 7. Migracje jako element polityki w RFN
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87967-03-3
Cz.I Czy sektor publiczny jest potrzebny?: R.1 Perspektywy sektora publicznego na świecie; R.2 Sektor publiczny a finanse publiczne - stan i perspektywy; R.3 Wydatki publiczne stymulujące rozówj gospodarczy; Cz.II Jaka będzie przyszłość sektora publicznego w Unii Europejskiej?: R.4 Sektor publiczny w krajach Unii Europejskiej; R.5 Przemiany państwa opiekuńczego w NIemczech; Cz.III CZy jest szansa na reformę sektora publicznego w Polsce?: R.6 Europejskie zarządzanie publiczne w praktyce polskich organizacji; R.7 Sektor publiczny w gospodarce Polski; R.8 Finansowanie sektora publicznego w Polsce; R.9 Zarządzanie funduszami sektora publicznego z zastosowaniem systemów kuponów i kart usługowych - na wybranych przykładach w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-959-0
1.Wokół traktatu z Maastricht, 2.Niemcy a Unia Gospodarcza i Walutowa, 3.Niemcy w procesie tworzenia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 4.Niemcy w budowie europejskiego "obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości", 5.RFN jako adwokat wschodniego roszczenia Unii Europejskiej, 6.Republika Federalna w debacie nad reformami i przyszłością Unii europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
Niemcy - a Unia Europejska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Niemcy a Unia Europejska - od 2004 r (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again