Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Grabias Stanisław
(1)
Obrębowski Andrzej
(1)
Panasiuk Jolanta
(1)
Woźniak Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Mowa
(2)
Neurologopedia
(2)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(1)
Jąkanie
(1)
Logopedia
(1)
2 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7784-781-7
Zawiera: Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii I. Sprawności formacyjne: Diagnoza neurologiczna dzieci; Diagnostyka neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych; Diagnoza psychiatryczna – przewodnik po zaburzeniach mowy; Diagnoza audiofoniczna; Diagnoza laryngologiczno-foniatryczna. II. Zaburzenia mowy związane z niewykształconą kompetencją językową. 1. Głuchota: Usprawnianie percepcji słuchowej; Programowanie rozwoju fonologicznego dzieci z zaburzeniami słuchu; Postępowanie logopedyczne z zastosowaniem metody fonogestów; Postępowanie logopedyczne w głuchocie i niedosłuchu. Programowanie języka; 2. Dyslalia: Postepowanie logopedyczne w przypadku dyslalii, 3. Alalia prolongata: Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii prolongaty; 4. Oligofazja: Postepowanie logopedyczne w przypadkach oligofazji; Postepowanie logopedyczne w przypadku zespołu Downa; 5. Opóźnienie rozwoju mowy na tle zaburzeń neurologicznych: Postępowanie logopedyczne w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji; Standard postępowania logopedycznego w przypadku dzieci z padaczką; Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu mózgowego porażenia dziecięcego; Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z zespołem poalkoholowym (FAS); 6. Dysleksja rozwojowa: Postepowanie logopedyczne w przypadku dysleksji rozwojowej; 7. Autyzm: Standard postepowania logopedycznego w przypadku autyzmu; Postepowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera. III. Zaburzenia mowy związane z zaburzeniami sprawności realizacyjnych: 1. Wczesna interwencja logopedyczna: Postępowanie logopedyczne w przypadku noworodków i niemowląt; 2. Dysfonia: Postepowanie logopedyczne w przypadkach osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, 3. Dysglosja: Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z wadą zgryzu; Postępowanie logopedyczne u osób z dyslalią i ankylogosją; Postepowanie logopedyczne u osób po wycięciu nowotworu jamy ustnej; Standard postepowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia; Postepowanie logopedyczne w przypadku osób laryngektomowanych; 4. Niepłynność mówienia: Diagnoza i terapia osób z zaawansowanym jąkaniem; 5. Dyzatria: Postepowanie logopedyczne w przypadku dyzatrii. IV. Zaburzenia mowy związane z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych: 1. Afazja: Postępowanie logopedyczne w przypadkach afazji; 2. Pragnozja: Postepowanie logopedyczne w przypadku pragnozji; 3. Neurodegeneracja: Postepowanie logopedyczne w przypadkach chorób neurodegeneracyjnych, 4. Otepienie: Standardy postępowania logopedycznego w przypadku otępienia alzheimerowskiego, 5. Zespół czołowy: Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu psychorganicznego czołowego; 6. Zespół zamknięcia: Postepowanie logopedyczne w przypadku stanów ograniczonej świadomości i zespołu zamknięcia, 7. Schizofazja: Schizofazja. Zasady postepowania logopedycznego. V. Podtrzymywanie i doskonalenie sprawności językowych i komunikacyjnych: 1. Logopedia podeszłego wieku: Stabilizowanie normy interakcyjnej u osób w podeszłym wieku; 2. Logopedia artystyczna: Budowanie wzorcowej wymowy w wypowiedziach artystycznych; Standard postepowania logopedycznego w logopedii artystycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie do neurologopedii / pod red. Andrzeja Obrębowskiego. - Wyd. 2 uaktual. - Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne , 2018. - 488 s. : il., fot., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7988-210-6
Zawiera: Przedmowa do II wydania; Rozdział 1. Podstawy neuroanatomii; Rozdział 2. Mózgowa organizacja funkcjonowania poznawczego; Rozdział 3. Badanie narządu mowy; Rozdział 4. Zagadnienia psychologiczne w neurologopedii; Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z neurologii klinicznej i ich znaczenie w praktyce neurologopedycznej; Rozdział 6. Wybrane zagadnienia psychiatryczne w neurologopedii; Rozdział 7. Problemy foniatryczne w zaburzeniach obwodowego narządu mowy; Rozdział 8. Problemy foniatryczne w ośrodkowych zaburzeniach mowy; Rozdział 9. Aspekty foniatryczne w zaburzeniach płynności mowy; Rozdział 10. Psychospołeczne aspekty jąkania; Rozdział 11. Zaburzenia czytania i wpisania w neurologopedii; Rozdział 12. Zaburzenia głosu w praktyce neurologopedycznej; Rozdział 13. Zaburzenia mowy w chorobach neurologicznych; Rozdział 14. Wybrane zagadnienia z neurologii wieku rozwojowego w neurologopedii; Rozdział 15. Komunikacja słowna z udziałem osoby upośledzonej umysłowo; Rozdział 16. Logoneurozy; Rozdział 17. Wczesne wspomaganie rozwoju językowego u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych; Rozdział 18. Problematyka audiologiczna w neurologopedii; Rozdział 19. Zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego w praktyce neurologopedycznej; Rozdział 20. Powszechny skrining słuchowy i jego znaczenie we wczesnym wykrywaniu dysfunkcji słuchowych; Rozdział 21. Zasady protezowania słuchu u osób w wieku rozwojowym i dorosłych; Rozdział 22. Zasady rehabilitacji słuchu, głosu i mowy u głuchych; Rozdział 23. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji; Rozdział 24. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi w praktyce neurologopedycznej; Rozdział 25. Zaburzenia połykania w praktyce neurologopedycznej; Rozdział 26. Rehabilitacja zaburzeń połykania; Rozdział 27. Zasady rehabilitacji chorych po chirurgicznym leczeniu zmian nowotworowych krtani (całkowite i częściowe laryngektomie); Rozdział 28. Zasady diagnostyki neurologopedycznej; Rozdział 29. Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt. Kontekst diagnostyczno-terapeutyczny; Rozdział 30. Zasady postępowania terapeutycznego w neurologopedii; Rozdział 31. Zadania neurologopedy w szkole; Rozdział 32. Orzecznictwo lekarskie w neurologopedii. Piśmiennictwo. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again