Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Zieliński Zbigniew E
(2)
Andreski Stanisław
(1)
Bilewicz Michał
(1)
Grabiński Tadeusz
(1)
Jaworska-Witkowska Monika
(1)
Jelonek Adam W
(1)
Kwieciński Zbigniew
(1)
Tyszka Krzysztof
(1)
Wallerstein Immanuel
(1)
Zwoliński Andrzej
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Nauki społeczne
(3)
Informatyka
(2)
Socjologia
(2)
Emigracja
(1)
Filozofia
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Kapitalizm
(1)
Kosmopolityzm
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Patriotyzm
(1)
Pedagogika
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Tożsamość (filoz.)
(1)
Witkowski, Lech
(1)
Wychowanie
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88164-60-0
Przedmowa do wydania polskiego; Po co kalać własne gniazdo?; Dylemat czarnoksiężnika; Manipulacja przez opis; Przez masową produkcję do cenzury; Śladami pana Panglossa i doktora Bowdlera; Dymna zasłona żargonu; Ponętny absurdu; Maski obiektywizmu; Chowanka za parawanem metodologii; Oślepianie znakami matematyki; Rozwiązły kryptokonserwatyzm; Ideologiczne podszepty terminologii; Podstępnie totalitarny technototemizm; Puste beczki łatwo wypływają na wierzch; Łączne działanie praw Parkinsona i Gershama; Świątynie wiedzy czy biurokratyczne kołowroty; Oda do bezduszności; Chwasty ciągle odrastają; Syzyfowe prace.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7383-078-2
Wstęp. Immanuel Wallerstein i jego paradygmat: Tradycja teorii systemu światowego; Historia kapitalistycznej ekonomii światowej; Trzy poziomy porządku światowe go; Marksistowski i lewicowe korzenie idei Wallersteina. Cz.I Świat kapitalizmu: Nauki społeczne i komunistyczne interludium, czyli interpretacje współczesnej historii; Afrykański Kongres Narodowy i Afryka Południowa. Przeszłość i przyszłość ruchów wyzwoleńczych w systemie światowym; Rozwój Azji Wschodniej, czyli system światowy w XXI wieku. Epilog. Tak zwany kryzys azjatycki. Geopolityka w długim trwaniu; Państwa? Suwerenność? Dylematy kapitalistów w okresie transformacji; Ekologia i kapitalistyczne koszty produkcji. Sytuacja bez wyjścia; Liberalizm i demokracja: freres ennemis?; Integracja z czym? Marginalizacja względem czego?; Zmiana społeczna? Zmiana jest bezustanna. Nic nigdy nie ulega zmianie. Cz.II Świat wiedzy: Nauki społeczna a współczesne społeczeństwo. Niknące gwarancje racjonalności; Zróżnicowanie i rekonstrukcja w naukach społecznych; Eurocentryzm i jego wcielenia. Dylematy nauk społecznych; Struktura wiedzy, czyli na ile sposobów możemy poznawać?; Rozkwit i przyszły koniec analizy systemów światowych; Nauki społeczne a poszukiwanie sprawiedliwego społeczeństwa; Dziedzictwo socjologii, obietnica nauki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-961-1
1. Wymiary doświadczenia i myślenia: Kilka uwag o przestrzeni; L'utopie Est morte! Vive la utopie!; Świadectwo listów; Wzory kultury a transfer wiedzy; "Etyka" jako antropologia polityczna; Człowiek Globalny a społeczeństwo i naród przyszłości. 2. Filozofia jako metahumanistyka i życie: Gra w nieśmiertelność; Humanistyka, życie i inne marzenia; Po cóż nam humanistyka?; Filozof, albo wędrowny sztuk-mistrz. Dywagacje o istocie filozofowania; Philosophia perennis jako filozofia interkulturowa; Filozofia edukacji Lecha Witkowskiego w perspektywie inkontrologiczno-politycznej. 3. Walka i uniwersytet: Odzyskiwanie uniwersytetu jako demokratycznej sfery publicznej (by to, co pedagogiczne było bardziej polityczne);Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty; Uniwersytet - czy jest jeszcze wspólnotą nauczających i uczących się? 4. Dialog - czytanie i dwoistość relacji: Humanistyka i pedagogika. Dekalog (dziesięć przesłań) odczytamy z prac; Warto czytać dzieła Witkowskiego; Lech Witkowski: pochwała ambiwalencji; humanistyczny terrorysta. Moja "fenomenologia czytania" Lecha Witkowskiego; Odpowiedź na "wezwanie do współmyślenia". Autonarracja okolicznościowa; List z nieistniejącego świata; W nawiązaniu do kategorio dwoistości - analiza z punktu widzenia społeczno-pedagogicznego; Na spotkanie kultur i dyscyplin (nauki z Lecha Witkowskiego); Czytanie Witkowskiego - moje solikwium. 5. Tożsamość i pogranicza rozwoju: Poszukiwanie tożsamości i ucieczka od tożsamości; Szkic do portretu przywódcy transformacyjnego; Oswajanie materii pogranicza Lecha W. inspiracje praktycznych działań na Łotwie; Życiodajność pogranicza, czyli Lecha Witkowskiego postscriptum do nowoczesności. 6. Próby pedagogicznej wrażliwości: Nurty pedagogii współczesnych; Niewyraźne wychowanie; Pedagogia Rediviva; "Nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz" - modele relacji wiary i rozumu we współczesnej pedagogice; Filozoficzno-pedagogiczne aspekty współczesnego fundamentalizmu; Ochrona macierzyństwa oraz opieka nad matką i małym dzieckiem w II Rzeczypospolitej. 7. Pytania, dociekania i dylematy: Dziesięć powodów pedagogicznej wagi Lacana; Kilka pytań Lecha Witkowskiego: zamiast pochwał; Rozważania na temat autorytetu w środowisku akademickim; Dylematy roli wychowawcy; Dylematy polskiego szkolnictwa wyższego; Socjologiczny wymiar aktywności człowieka w pracy na morzu. 8. Edukacyjne troski: Edukacja obywatelska i europejska - zaniedbane obszary wychowania; Pułapki izonomii rozwojowej, ich źródła i rodzaje; Edukacja w trosce o nadzieję człowieka; Nauczyciel uczniów zdolnych; "11 minut: Paulo Coelho jako przypowieść edukacyjna o miłości erotycznej. 9. (L)echa spotkania: Oda do Lecha; Spotkania z Mistrzem. Profesor Lech Witkowski na Letnich Szkołach Młodych Pedagogów KNP PAN; Inspiracje, prowokacje, dekonstrukcje - nasze spotkania z profesorem Lechem Witkowskim; Pomiędzy mistyfikacją, maskaradą a demistyfikacją i demaskacją - mity wychowania i edukacji; Z wdzięcznością; Garść wspomnień o Profesorze; Moje spotkania z Lechem W.; Od zwątpienia do zrozumienia Lecha W. lekcja czytania Thomasa Merona; O Spinozie. Notatki do rozmowy z promotorem. 10. Świadectwa i wizje: Polskie reminiscencje wobec wyzwania rytuału w szkole; Przyrost naturalny Tadeusza Różewicza od wizji dramatu do wizyjnego widowiska; Helena Modrzejewska jako zjawisko kultury; (W) Ramy(ach) tekstu i jego interpretacji; "Moja śmierć" - próba analizy; Kolaż kulturowy. Opór twórczo przemieszany i przemieszczany w językach pedagogiki (i) kultury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89274-35-9
1. Technologie informacyjne: E- lerning; Open e-lerning- otwarte zasoby e-nauczania; Opis wybranych polskich i zagranicznych programów komputerowych oraz stron internetowych wspomagających nauczania matematyki; Promocja ofert edukacyjnej poprzez witryny internetowe na przykładzie polskiego systemu edukacji; E-biznes i nowe technologie informacyjne: Znaczenie elektronicznych kanałow dystrybucji usług bankowych na światowym rynku finansowym; Rola Data Miting w systemach Business Intelligence w zastosowaniu dla sektora MSP; Jak Web 2.0 stymuluje amatorskie dziennikarstwo i co z tego wynika dla społeczeństwa obywatelskiego; Kompetencje medialne seniorów w erze społeczeństwa digitalnego; W dobie nieustającej informatyzacji życia, mózg człowieka bezpośrednim źródłem informacji dla komputera; Zastosowanie wybranych metod analitycznych i prognostycznych do przewidywania przyszłości gospodarstwa agroturystycznego; 2. Ekonomia i nauki społeczne: Ekonomia: Teoretyczne ramy niezależności Europejskiego Banku Centralnego; Przepływy kapitału bezpośredniego jako jeden z głównych elementów globalizacji; Wpływ importu surowców energetycznych z Rosji na Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa unii Europejskiej w latach 2004-2009; Marketing: Atrakcyjność interpersonalna i jej wpływ na budowanie wizerunku i interakcje z innymi; Interakcje międzyludzkie jako gra; Ścieżki wariantów odpowiedzi jako instrument kontrolny jakości kwestionariusza; Timesharing w świetle Dyrektywy 94/97/WE i Prawa polskiego; Prawo pracy jako narzędzie służące ochronie miejsc pracy; Zakład Opieki Zdrowotnej jako świadczeniodawca w systemie ochrony zdrowia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89274-30-4
1. Informatyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: Etyczno-moralna perspektywa wychowania do krytycznego korzystania z Internetu; Wpływ gier internetowych prezentujących agresję na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w społeczeństwie; Netoholizm pułapką na ścieżce dorastania; Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar społeczeństwa informacyjnego; Zjawisko nietolerancji w Internecie jako problem społeczny; Wybrane aspekty europejskiej statystyki społeczeństwa informacyjnego. Pomiędzy iluzja a rzeczywistością polskiego społeczeństwa informacyjnego; Wpływ rozwoju technologii informatycznych i globalizacji na rozwój współczesnych stosunków międzynarodowych- szanse i zagrożenia. Przypadek Estonii; Internet narzędziem aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw i administracji; Internet jako instrument popularyzacji transplantacji narządów; Islam a Internet. O przenoszeniu się religijnych granic do cyberprzestrzeni; Nowe technologie informacyjne jako element zagrożenia dzieci i młodzieży; Stan zaawansowanie technologii ICT w III RP; Dziecko w elektronicznym świecie mediów; Działania z obszaru informatyki podejmowane przez japoński National Institute of Advenced Industrial Science and Technology; 2. Rola informatyki w innowacyjnym podejściu do nauk społecznych, humanistycznych i technicznych: Pacjent jako e-klient; Nauka administracji wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego; Innowacyjne wykorzystanie technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach rynku NewConnect; Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy; Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu; Psychospołeczne uwarunkowania wykorzystania informatyki (mechatroniki w budownictwie); Rynek pracy w kontekście rozwoju Internetu; Informatyzacja a koncepcja work-life balance; Wybrane aspekty metodyki kształcenia technologii informacyjnej wśród seniorów jako wyznacznik humanizacji informatyki; "Koniec pracy"? O przemianach sfery pracy i zatrudnienia w społeczeństwie informacyjnym i cywilizacji wiedzy; Positive Organizational Scholarship jako nowe spojrzenia na funkcjonowanie organizacji; Ergonomia interfejsów; Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach więzienia; 3. Narzędzia informatyczne a efektywność zarządzania organizacją: Praktyka wdrażania zmian w organizacjach- etapy, konsekwencje; Narzędzia informatyczne wsparciem dla działań audytowych; Automatyzacja procesu prognozowania; Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą a rachunkowość; Metody pozyskiwania informacji i zarządzania wiedzą z uwzględnieniem środków informatyki; Wykorzystanie technologii agendowej w procesach zarządzania łańcuchem dostaw; Technologie agentowe, wspomaganie komunikacji i kreatywność na przykładzie Genin Bank; Ocena informatyzacji służby zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów skandynawskich; Czynniki sukcesu wdrożenia systemów e-biznesu; Wykorzystanie technologii informatycznej w zarządzaniu relacjami z klientem banku; Analiza oprogramowania do komputerowego wspomagania metody FMEA; 4. Systemy informacyjne w zarządzaniu: System WMS- sposób na nowoczesną gospodarkę magazynowa; Znaczenie technologii informatycznych w budowaniu przewag konkurencyjnych w przedsiębiorstwach; Zarządzanie zmianami w projektach informatycznych wykorzystujących UML; Systemy informacyjne zarządzania w świetle teorii agencji; System informacji przestrzennej i system zarządzania jakością jako narzędzie informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu; Zasoby relacyjne- ich znaczenie dla kreowania wiedzy w przedsiębiorstwie; Informacyjne systemy zarządzania, a innowacyjność przedsiębiorstw; Skutki asymetrii dla funkcjonowania podmiotów rynkowych; Związki między technologią informatyczną a jakością usług jako źródłami przewagi konkurencyjnej; Modelowanie procesów biznesowych w inżynierii wymagań wobec zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania; IT jako czynnik rozwoju kart bankowych; Zmiana organizacyjna jako domena projektu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7318-462-7
1. Społeczności protonarodowe, 2. Pojęcie narodu, 3. Teologia narodu, 4. Kultura narodowa, 5. Prawda narodu, 6. Mniejszości narodowe, 7. Obowiązki jednostki wobec narodu, 8. Naród a państwo, 9. Patriotyzm, 10. Nacjonalizm, 11. Kosmopolityzm, 12. Naród w polityce II Rzeczypospolitej, 13. Emigracja, 14. Integracje między narodami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Nauki społeczne - szkice (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again