Form of Work
Książki
(21)
Status
only on-site
(17)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(17)
Author
Jakubowski Wojciech
(3)
Nowak Stefan
(3)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(3)
Auleytner Julian
(2)
Denzin Norman K
(2)
Lincoln Yvonna S
(2)
Podemski Krzysztof
(2)
Amsterdamski Stefan
(1)
Chojnicka Krystyna
(1)
Frankfort-Nachmias Chava
(1)
Freeman Michael
(1)
Fronia Marcin
(1)
Furier Andrzej
(1)
Giddens Anthony
(1)
Hornowska Elżbieta
(1)
Karpiński Jakub
(1)
Kozub-Ciembroniewicz Wiesła
(1)
Nachmias David
(1)
Oppenheim A.N
(1)
Podgórski Ryszard Adam
(1)
Siara Olga
(1)
Silverman David
(1)
Sutton Philip W
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Szwed Robert
(1)
Tomanek Paweł
(1)
Winiarski Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Nauki społeczne
(16)
Socjologia
(8)
Metodologia
(4)
Globalizacja
(3)
Państwo
(3)
Polityka
(3)
Polityka społeczna
(3)
Społeczeństwo
(3)
Badania operacyjne
(2)
Dylomacja
(2)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(2)
Statystyka
(2)
Analiza historii zdarzeń
(1)
Ankieta
(1)
Choroby
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja europejska
(1)
Ekorozwój
(1)
Erotyzm
(1)
Europeistyka
(1)
Gender
(1)
Ideologia
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Klasy spoleczne
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Konserwatyzm
(1)
Liberalizm
(1)
Ludobójstwo
(1)
Metogologia
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauka
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki empiryczne
(1)
Nauki empiryczne -- metodologia
(1)
Nauki społeczne -- metodologia -- podręcznik
(1)
Nauki społeczne -- metody -- podręcznik
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Organizacje społeczne
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pedagogika
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Prakseologia
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prostytucja
(1)
Przestępczość
(1)
Psychologia
(1)
Rasy ludzkie
(1)
Religia
(1)
Rodzina
(1)
Rosja
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjalizm
(1)
Starzenie się
(1)
System obronny państwa
(1)
Terroryzm
(1)
Totalitaryzm
(1)
Turystyka
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wojna
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wywiad socjologiczny
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie codzienne
(1)
21 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-233-1235-4
I. Liberalizm: 1. Istota i źródła liberalizmu, 2. Liberalizm XIX w, 3. Liberalizm XX w, 4. II. Konserwatyzm: 1. Konserwatyzm przed rokiem 1848, 2. Lata 1848-1918. 3. Okres międzywojenny, 4. Konserwatyzm drugiej połowy XX stulecia, III. Socjalizm ( w XIX wieku - do pierwszej wojny światowej ), IV. Doktryna socjaldemokracji, V. Nauczanie społeczne Kościoła : 1. Wstęp, 2. Leon XIII, 3. Epoka Piusów, 4. Aggiornamento 5. Jan Paweł II. VI. Totalitaryzm: 1. Bolszewizm, 2. Faszyzm włoski, 3. Narodowy socjalizm
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7298-621-5
Przedmowa. Podziękowania. Wprowadzenie do planowania badań sondażowych; Planowanie sondaży analitycznych; Planowanie sondaży opisowych; Badania pilotażowe; Wywiad o charakterze eksploracyjnym; Wywiady standaryzowane; Projektowanie kwestionariuszy; Formułowanie pytań; Podstawy teorii pomiaru; Konstruowanie stwierdzeń dotyczących postaw; Skalowanie postaw; Metody projekcyjne w badaniu postaw; Odmiany i zastosowania; Przetwarzanie danych; Analiza statystyczna. Dodatek I: Testy statystyczne. Dodatek II: Nomografy do sprawdzania statystycznej istotności różnic między odsetkami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-63-3
1. Nauki społeczne jako system twierdzeń, hipotez, teorii naukowych, 2. Stosunek nauk społecznych do innych dyscyplin naukowych, 3. Nauka jako wiedza o rzeczywistości, 4. Rozumienie pojęcia "metodologia", 5. Problemy naukowe, 6. Hipotezy naukowe, 7. Fakty w naukach społecznych, 8. Struktura procesu badawczego w socjologii, 9. Techniki badawcze, 10. Narzędzia badawcze, 11. Opracowanie i systematyzowanie materiałów badawczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak. - Wyd. 2 - 6 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2012. - 494, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-14999-4
1. Problematyka i metody badań. 2. Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia. 3. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach. 4. Rodzaje twierdzeń. 5. Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryfikacja hipotez. 6. Wyjaśnianie i przewidywanie. 7. Budowa teorii. 8. Praktyczne zastosowania socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 494, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-14999-4
1. Problematyka i metody badań. 2. Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia. 3. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach. 4. Rodzaje twierdzeń. 5. Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryfikacja hipotez. 6. Wyjaśnianie i przewidywanie. 7. Budowa teorii. 8. Praktyczne zastosowania socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Book
In basket
Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak. - Wyd. 2 - 5 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2011. - 494, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-14999-4
1. Problematyka i metody badań. 2. Zjawiska społeczne i odpowiadające im pojęcia. 3. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach. 4. Rodzaje twierdzeń. 5. Uzasadnianie twierdzeń. Empiryczna weryfikacja hipotez. 6. Wyjaśnianie i przewidywanie. 7. Budowa teorii. 8. Praktyczne zastosowania socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia / PWN Wydawanictwo Naukowe ; T.1-2)
ISBN: 978-83-01-15877-4
Tom 1: 1. Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych . Cz. I. Obszar badań : ?. Reforma nauk społecznych i uniwersytetów przez badania interwencyjne , 3. Badania kompozycyjne w dwóch częściach . Teoria krytyczna i analiza społecznej (nie) sprawiedliwości , 4. Na grząskim gruncie . Badania tubylców w erze niepewności , 5. Kaupapa Maori . Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych , 6. Etyka i polityka w badaniach jakościowych , ?. Komisje etyczne i konserwatyzm metodologiczny . wyzwania dla i ze strony paradygmatu fenomenologicznego , Cz. II. Rywalizujące paradygmaty i perspektywy : 8. Kontrowersje wokół paradygmatów , sprzeczności i wyłaniające się zbieżności , 9. Etnografia krytyczna . Polityka współpracy , 10. Feministyczne badania jakościowe u progu milenium . Zarys i wyzwania , 11. Krytyczna teoria rasy i jej znaczenie etyczne , 12. teoria krytyczna i badania jakościowe . rewizja , 13. Metodologie dla studiów kulturowych . Podejście integrujące , 14. Krytyczny humanizm i teoria queer . Nieuniknione napięcia , Cz. III. Strategie badawcze : 15. Praktyka i polityka w badaniach jakościowych finansowych ze źródeł zewnętrznych , 16. Etnografia performatywna . Odgrywanie i pobudzenie kultury , 17. Jakościowe stadium przypadku , 18. Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej , 19. Praktyki interpretacyjne a działanie społeczne , 20. Teoria ugruntowana w XXI wieku . zastosowanie w rozwijaniu badań nad sprawiedliwością społeczną , 21. Krytyczna etnografia jako uliczny perfomans. Refleksje na temat domu , rasy , mordu i sprawiedliwości , 22. narracja świadka , podrzędność i autorytet narracyjny , 23. Uczestniczące badania interwencyjne . Działanie komunikacyjne i sfera publiczna , 24. Badania kliniczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Metodologia / PWN Wydawanictwo Naukowe ; T.1-2)
ISBN: 978-83-01-15878-1
Tom 2 : Cz. IV. Metody zbierania i analizowania materiałów empirycznych : 25. Wywiad narracyjny . Wielość perspektyw , podejść , głosów , 26. : Badania posługujące się sztuką . Rewolucyjna pedagogika oparta na performansie , 27. Wywiad . Od neutralności do politycznego zaangażowania , 28. Obserwacja w nowym kontekście . Etnografia , pedagogika i rozwój problematyki społecznej , 29. Co nowego widać ? 30. Autoetnografia . Polityka tego , co osobiste , 31. Metody , polityka i etyka reprezentacji w etnografii online , 32. Perspektywy analityczne , 33. Metodologie Foucaulta . archeologia i genealogia , 34. Analiza rozmów i tekstów , 35. Wywiady zogniskowane . Strategiczne artykulacje pedagogiki , polityki i badań , Cz. V. Sztuka i praktyka interpretacji , ewaluacji i reprezentacji : 36. Relatywizm , kryteria i polityka , 37. Dyskursy emancypacyjne . etyka i polityka interpretacji , 38. Pisanie jako metoda badawcza , 39. Poetyka dla planety . Rozprawa o niektórych problemach związanych z miejscem , 40. Poezje kulturowe . O produktywności przedmiotów , 41. "Aria w wojenny czas" . Poezja śledcza i polityka świadectwa , 42. Ewaluacja jakościowa i zmiana polityki społecznej , CZ. VI. Przyszłość badań jakościowych : 43. Refleksja końcowa . O pisaniu , o pisaniu socjologii , 44. Przeformułowanie etnografii . Wyzwanie dla antropologii współczesności , Epilog : Ósma i dziewiąta faza . Badania jakościowe (w) przełomowej przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7363-645-3
Cz.I Statystyka opisowa: 1. Informacje wprowadzające. Podstawowe pojęcia i definicje, 2. Opis materiału statystycznego, 3. Miary tendencji centralnej, 4. Miary zmienności, asymetrii i kurtozy. Cz.II Prawdopodobieństwo: 5. Prawdpodobieństwo i rozkłady teoretyczne, 6. Próba i rozkład z próby. Cz.III Statystyka indukcyjna: 7. Estymacja parametrów statystycznych, 8. Testowanie hipotez statystycznych. Parametryczne testy istotności, 9. Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA), 10. Testy nieparametryczne, 11. Badanie związku między zmiennymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7241-225-1
Dlaczego zdaniem Platona kobiety powinny być wspólne? Rozważania Arystotelesa o człowieku jako istocie społecznej, Święty Augustyn, czyli życie jako droga ku Bogu, O średniowiecznej hierarchii rzeczy Tomasza z Akwinu, Niccola Machiavellego wykład związków polityki z moralnością, Adam Smith - początki teorii liberalnej, Monteskiusz - potęga socjologicznej wyobraźni, jak Jakub Rousseau piewca natury i wolności, Claude Henri de Saint-Simon - próżniacy przeciw pożytecznym, Immanuel Kant o suwerenności moralnej, Georg Hegel, czyli o świadomości wolności, Projekt socjologii Augusta Comte'a, Ewolucja społeczna w ujęciu Herberta Spencera, Wizja społeczeństwa klasowego Karola Marksa, Zygmunt Freud badaczem ludzkiej psychiki, Emila Durkheima marzenie o socjologii, która uzdrowi społeczeństwo, dziedzina socjologii według Georga Simmela, Max Weber jako badacz i krytyk nowoczesności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-39-8
I. Teoretyczne podstawy nauki o polityce społecznej: Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa; Kwestia socjalna jako przedmiot nauki o polityce społecznej; Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-45); Doktryny polityki społecznej; Liberalizm i jego niektóre szkoły społeczne; Myśl narodowa agraryzm i konserwatyzm a polityka społeczna; Socjalizm i jego niektóre szkoły społeczne; Doktryna socjalna Kościoła katolickiego i prawosławnego; Katolicyzm społeczny w Polsce; Ekorozwój. II. Podmioty polityki społecznej i ich aktywność: Organizacja Narodów Zjednoczonych jako podmiot globalnej polityki społecznej; Instytucje europejskiej polityki społecznej; Państwowe podmioty polskiej polityki społecznej; Fundusze celowe i składkowe w polityce społecznej; Samorząd terytorialny jako lokalny podmiot polityki społecznej; Pozapaństwowe podmioty polityki społecznej; Zakończenie - prognoza polskiej polityki społecznej. Anek - Międzynarodowe dokumenty dot. polityki społecznej - Dokumenty ONZ: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; Pakty Praw Człowieka; Konwencja o Prawach Dziecka; Wykaz ratyfikowanych przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dokumenty Rady Europy: Europejska Karta Społeczna; Europejska Karta Samorządu Terytorialnego; Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego; Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci; Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych; Europejska konwencja o Wykonaniu Praw Dzieci. Dokumenty Unii Europejskiej: Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej; Wyciąg z Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-52-5
Wstęp: Tło polskiej polityki społecznej. 1. Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina; 2. Teoretycy polskiej polityki społecznej do II wojny światowej; 3. Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-1944); 4. Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej; 5. Państwo praw i zobowiązań społecznych; 6. Niepubliczne podmioty polityki społecznej; 7. Prognoza polskiej polityki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Key Concepts)
ISBN: 978-83-60457-20-7
1. Wprowadzenie: o prawach człowieka, 2.Źródła: wzrost znaczenia i upadek praw naturalnych, 3.Po roku 1945: nowa era praw, 4.Teoria praw człowieka, 5.Rola nauk społecznych, 6.Uniwerslaność, różnowodność i różnica: kultura i prawa człowieka, 7.Idealizm, realizm i represje: polityka praw człowieka, 8.Rozwój i gloablizacja: ekonomia i prawa człowieka, 9.Podsumowanie: prawa człowieka w dwudziestym pierwszym wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15480-6
1. Wprowadzenie: Jak korzystać podręcznika?; Jak można wykorzystać badanie jakościowe i jak nie można; Doświadczenie badawcze 1; Doświadczenie badawcze 2; Czy "oryginalność" ma znaczenie?; 2. Wybór tematu: Zastosowanie teorii; Wybór metodologii; Wybór przypadku; Przygotowanie planu badania; 3. Analiza danych: Rozpoczęcie analizy danych; Rozwinięcie analizy danych; Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych (clive seale); Jakoś w badaniach jakościowych; Ocena badań jakościowych; 4. Zachowaj kontakt: Prowadzenie dokumentacji; Kontakty w terenie; Dobra współpraca z promotorem; Uzyskanie informacji zwrotnej; 5. Pisanie rozprawy naukowej: Kilka pierwszych stron; Przegląd literatury przedmiotu; Rozdział metodologiczny; Praca nad rozdziałami analitycznymi; Ostatni rozdział; 6. Obrona pracy doktorskiej: Przetrwać obronę pracy doktorskiej; 7. Podsumowanie: Efektywne badania jakościowe; 8. I co dalej?: Publikacja; Odbiorcy; Poszukiwanie pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16956-5
1.Co to jest socjologia; 2. Socjologiczne pytania i odpowiedzi; 3. Teorie i perspektywy socjologiczne; 4. Globalizacja i zmieniający się świat; 5. Środowisko; 6. Miasta i życie miejskie; 7. Interakcja społeczna i Zycie codzienne; 8. Bieg życia; 9. Rodziny i związki intymne; 10. Zdrowie, choroba i niepełnosprawność; 11. Stratyfikacja i klasa społeczna; 12. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze; 13. Globalne nierówności; 14. Seksualność i płeć; 15. Rasa, etniczność i migracja; 16. Religia; 17. Media; 18. Organizacje i sieci; 19. Edukacja; 20. Praca i życie gospodarcze; 21. Przestępczość i dewiacja; 22. Polityka, rządzenie i ruchy społeczne; 23. Narody, wojny i terroryzm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88766-61-9
CZĘŚĆ I. POLITYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE: Rozdział I. Polityka w życiu społecznym, Rozdział II. Historia i polityka: "wypożyczalnia cytatów i kostiumów". CZĘŚĆ II. PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY POLITYKI:Rozdział III. Człowiek jako jednostka, Rozdział IV. Człowiek w grupie, Rozdział V. Człowiek w społeczeństwie, Rozdział VI. Człowiek w świecie polityki. CZĘŚĆ III. INSTYTUCJONALNE ASPEKTY POLITYKI: Rozdział VII. Demokracja - historia, współczesność, przyszłość, Rozdział VIII. Historyczny rozwój państw, Rozdział IX. Dylematy konstytucyjne, Rozdział X. Państwo współczesne, Rozdział XI. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Rozdział XII Systemy polityczne państw Europy Zachodniej nie należących do Unii Europejskiej i wybrnaych państw pozaeuropejskich, Rozdział XIII Transformacja polityczna państw europy Środkowej i Wschodniej, Rozdział XIV Systemy polityczne państw WNP. CZĘŚĆ IV SYMBOLICZNOKULTUROWE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XV Współczesna myśl polityczna, Rozdział XVI Religia w życiu społecznym. CZĘŚĆ V EKONOMICZNE I SOCJALNE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XVII Gospodarka rynkowa, Rozdział XVIII Wybrane problemy ekonomiczne współczesnej Polski, Rozdział XIX Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy pracownicze, Rozdział XX Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji. CZĘŚĆ VI MIĘDZYNARODWE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XXI Stosunki międzynarodwe i ich uwarunkowania, Rozdział XXII Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, Rozdział XXIII Miedzynarodowe stosunki kulturalne. CZĘŚĆ VII PONADNARODOWE ASPEKTY POLITYKI: Dział I Integracja europejska : Rozdział XXIV Europejski ład polityczny XIX i XX wieku, Rodział XXV Idea integracji europejskiej, Rozdział XXVI Integracja gospodarcza państw Unii europejskiej, Rozdział XXVII Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, Rozdział XXVII Instytucje europejskie, Rozdział XXIX Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii europejskiej, Rozdział XXX Trzeci filar Unii europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa. Dział IIKu Trzeciej Rzeczypospolitej : Rozdział XXXIV Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, Rozdział XXXV Polskie tradycje konstytucyjne, Rozdział XXXVI Dziedzictwo Polski Ludowej, Rozdział XXXVII Psychologiczne uwarunkowania transformacji systemowej, Rozdział XXXVIII Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdział XXXIX Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, Rozdział XL międzynarodwe otoczenie Polski, Rozdział XLI Integracja Polski z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-61408-55-0
1. Studia europejskie- dyscyplina badań i kierunek kształcenia; 2. Interdyscyplinarny wymiar studiów europejskich: Studia europejskie z perspektywy nauk politycznych; Studia europejskie z perspektywy stosunków międzynarodowych; Studia europejskie z perspektywy nauk prawnych; Studia europejskie z perspektywy nauk ekonomicznych. Aspekty metodologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad konkurencyjnością gospodarczą; Historyczny wymiar studiów europejskich; Socjologiczny wymiar studiów europejskich; Kulturowe aspekty studiów europejskich; 3. Studia europejskie z perspektywy wybranych metod badawczych: Systemowe podejście w badaniach europejskich; Metoda historyczna w badaniach europejskich; Metoda behawioralna w naukach europeistycznych; Metoda instytucjonalna w badaniach europejskich; Metodologia w badaniach nad integracją europejską- podstawowe wyzwania naukowe; 4. Perspektywy teoretyczne w studiach europejskich; 5. Prace dyplomowe z zakresu europeistyki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
Turystyka w naukach humanistycznych / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 177, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Turystyka / PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 978-83-01-15608-4
Turystyka jako zjawisko humanistyczne. 1. Filozofia turystyki; 2. Historia turystyki; 3. Antropologia turystyki; 4. Socjologia turystyki; 5. Psychologia turystyki; 6. Pedagogika turystyki; 7. Teologia turystyki ; 8. Semiotyka turystyki; 9. Metodologia badań w turystyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again