Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Filipowicz Stanisław
(2)
Jakubowski Wojciech
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Chodubski Andrzej Jan
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Johnson Janet Buttolph
(1)
Kloskowska-Dudzińska Agnieszka
(1)
Krauz-Mozer Barbara
(1)
Marsh David
(1)
Mycoff Jason D
(1)
Reynolds Henry T
(1)
Stoker Gerry
(1)
Tegnerowicz Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Nauki polityczne
(7)
Polityka
(5)
Państwo
(3)
Dylomacja
(2)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(2)
Nauki społeczne
(2)
Prawo
(2)
Społeczeństwo
(2)
Demokracja
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Partie polityczne
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Polska
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rosja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
System obronny państwa
(1)
Unia Europejska
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Władza
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
1. Godność człowieka, prawa człowieka, dobro wspólne, konsens i dialog społeczny, 2 .Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, zasada pomocniczości, governance, 3. Człowiek, obywatel, władza-wolność a demokracja, 4 . Demokratyczne państwo prawne, system źródeł prawa, zasada legalizmu, 5. Demokratyczne państwo prawne, granice władzy, zasada proporcjonalności, grancie prawa, 6. Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej, solidaryzm społeczny, ekonomia społeczna, 7. Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych w przyszłych - ochrona dziedzictwa, rozwój zrównoważony, 8. Pionowy i poziomy podział władz, multi-level governance, 9 . Prawo do sądu, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, rządy ludu i rządy prawa, 1 0. Prawo do dobrej administracji jako istotny aspekt prawa do "dobrego rządzenia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Historia myśli polityczno-prawnej / Stanisław Filipowicz. - Wyd.2 popr. - Gdańsk : Arche, 2002. - 402 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-17-1
Starożytna Grecja, Grecja w epoce hellenistycznej i Rzym, Średniowiecze, Wiek XVI, Wiek XVII, Oświecenie, Wiek XIX, Wiek XX.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Historia myśli polityczno-prawnej / Stanisław Filipowicz. - Wyd.3 zm. - Gdańsk : ARCHE, 2003. - 417,[2] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-17-1
Starożytna Grecja, Grecja w epoce hellenistycznej i Rzym, Średniowiecze, Wiek XVI, Wiek XVII, Oświecenie, Wiek XIX, Wiek XX.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16321-1
1. Wprowadzenie; 2. Naukowe badanie polityki; 3. Budulec naukowych badań społecznych: hipotezy, pojęcia i zmienne; 4. Budulec naukowych badań społecznych- pomiar; 5. Plan badań; 6. Przegląd literatury przedmiotu; 7. Dobór próby; 8. Obserwacje empiryczne- obserwacja bezpośrednia i pośrednia; 9. Analiza dokumentów: wykorzystanie źródeł zapisanych; 10. Badania sondażowe i wywiady; 11. Statystyka: pierwsze kroki; 12. Analiza zależności między dwiema zmiennymi; 13. Analiza wielozmiennowa; 14. Raport z badań. Przykład z komentarzem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88766-61-9
CZĘŚĆ I. POLITYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE: Rozdział I. Polityka w życiu społecznym, Rozdział II. Historia i polityka: "wypożyczalnia cytatów i kostiumów". CZĘŚĆ II. PSYCHOSPOŁECZNE ASPEKTY POLITYKI:Rozdział III. Człowiek jako jednostka, Rozdział IV. Człowiek w grupie, Rozdział V. Człowiek w społeczeństwie, Rozdział VI. Człowiek w świecie polityki. CZĘŚĆ III. INSTYTUCJONALNE ASPEKTY POLITYKI: Rozdział VII. Demokracja - historia, współczesność, przyszłość, Rozdział VIII. Historyczny rozwój państw, Rozdział IX. Dylematy konstytucyjne, Rozdział X. Państwo współczesne, Rozdział XI. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Rozdział XII Systemy polityczne państw Europy Zachodniej nie należących do Unii Europejskiej i wybrnaych państw pozaeuropejskich, Rozdział XIII Transformacja polityczna państw europy Środkowej i Wschodniej, Rozdział XIV Systemy polityczne państw WNP. CZĘŚĆ IV SYMBOLICZNOKULTUROWE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XV Współczesna myśl polityczna, Rozdział XVI Religia w życiu społecznym. CZĘŚĆ V EKONOMICZNE I SOCJALNE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XVII Gospodarka rynkowa, Rozdział XVIII Wybrane problemy ekonomiczne współczesnej Polski, Rozdział XIX Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy pracownicze, Rozdział XX Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji. CZĘŚĆ VI MIĘDZYNARODWE ASPEKTY POLITYKI : Rozdział XXI Stosunki międzynarodwe i ich uwarunkowania, Rozdział XXII Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, Rozdział XXIII Miedzynarodowe stosunki kulturalne. CZĘŚĆ VII PONADNARODOWE ASPEKTY POLITYKI: Dział I Integracja europejska : Rozdział XXIV Europejski ład polityczny XIX i XX wieku, Rodział XXV Idea integracji europejskiej, Rozdział XXVI Integracja gospodarcza państw Unii europejskiej, Rozdział XXVII Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, Rozdział XXVII Instytucje europejskie, Rozdział XXIX Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii europejskiej, Rozdział XXX Trzeci filar Unii europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa. Dział IIKu Trzeciej Rzeczypospolitej : Rozdział XXXIV Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, Rozdział XXXV Polskie tradycje konstytucyjne, Rozdział XXXVI Dziedzictwo Polski Ludowej, Rozdział XXXVII Psychologiczne uwarunkowania transformacji systemowej, Rozdział XXXVIII Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdział XXXIX Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, Rozdział XL międzynarodwe otoczenie Polski, Rozdział XLI Integracja Polski z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2169-9
Wprowadzenie; Skóra a nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii. I. Perspektywy teoretyczne: Behawioralizm; Teoria racjonalnego wyboru; Instytucjonalizm; Feminizm; Teoria interpretacjonistyczna; Marksizm; Teroia normatywna. II. Metody: Metody jakościowe; Metody ilościowe; Łączenie metod ilościowych z jakościowymi; Metody porównawcze. III. Problemy: Struktura a podmiotowość; Instytucje i idee; Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14540-4
1. O nauce, metodzie i języku, 2.Politologia jako nauka empiryczna, 3.Teoria - problemy definicyjne, 4.Struktura empirycznych teorii naukowych, 5.Strategie budowy empirycznych teorii naukowych, czyli jako powstają teorie?, 6.Teoria jako wiedza wyjaśniająca, 7.Naukowe teorie polityki a praktyka polityczna - między prawdą a użytecznością
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7326-211-3
I. Nauka, jej cele i zadania, II. Politologia, III. Politologia a inne dyscypliny naukowe, IV. Warsztat politologa, V. Bibliografia, VI. Techniki zbierania materiałów źródłowych, VII. Wiedza źródłowa, VIII. Metody badawcze, IX. Techniki badań empirycznych, X. Rodzaje prac naukowych, XI. Postępowanie badawcze, XII. Opracowanie materiałów badawczych, XIII. Przypisy, załączniki, materiały ilustracyjne, indeksy, XIV. Wybrane zagadnienia edytorskie, XV. Studia politologiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again