Form of Work
Książki
(19)
Status
only on-site
(12)
available
(11)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(12)
Author
Szmulik Bogumił
(3)
Żmigrodzki Marek
(3)
Bankowicz Bożena
(2)
Dubel Lech
(2)
Antoszewski Andrzej
(1)
Bankowicz Bożena. T. 1 Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej
(1)
Chodubski Andrzej Jan
(1)
Heidegger Martin
(1)
Hubert Ryszard
(1)
Iwanek Jan
(1)
Izdebski Hubert
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Johnson Janet Buttolph
(1)
Kloskowska-Dudzińska Agnieszka
(1)
Krauz-Mozer Barbara
(1)
Marsh David
(1)
Monteskiusz Charles-Louis de Second
(1)
Mycoff Jason D
(1)
Opara Stefan
(1)
Porębski Leszek
(1)
Radziszewska-Szczepaniak Danuta
(1)
Reynolds Henry T
(1)
Stoker Gerry
(1)
Stolarczyk Mieczysław
(1)
Sura-Oleśińska Olga
(1)
Tegnerowicz Joanna
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Żukowski Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Nauki polityczne
(17)
Polityka
(12)
Państwo
(6)
Prawo
(4)
Partie polityczne
(3)
Demokracja
(2)
Polska
(2)
Dylomacja
(1)
Globalizacja
(1)
Ideologia
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Komunizm
(1)
Konserwatyzm
(1)
Lasswell, Harold D. (1902-1978)
(1)
Liberalizm
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka zagraniczna
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rosja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
System obronny państwa
(1)
Sądownictwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Władza
(1)
Subject: place
Czechosłowacja
(1)
Dania
(1)
Rosja
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
Bycie i czas / Martin Heidegger. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - XXIX, 568 s. ; 19 cm.
(Biblioteka Współczesnych Filozofów / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 83-01-14178-6
1. Konieczność, struktura i prymat kwestii bycia, 2. Dwojaki cel opracowania kwestii bycia. Metoda badania i jej zarys. I. Przygotowawcza analiza fundamentalna jestestwa, II. Jestestwo i czasowość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
1. Godność człowieka, prawa człowieka, dobro wspólne, konsens i dialog społeczny, 2 .Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, zasada pomocniczości, governance, 3. Człowiek, obywatel, władza-wolność a demokracja, 4 . Demokratyczne państwo prawne, system źródeł prawa, zasada legalizmu, 5. Demokratyczne państwo prawne, granice władzy, zasada proporcjonalności, grancie prawa, 6. Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej, solidaryzm społeczny, ekonomia społeczna, 7. Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych w przyszłych - ochrona dziedzictwa, rozwój zrównoważony, 8. Pionowy i poziomy podział władz, multi-level governance, 9 . Prawo do sądu, niezależność sądów i niezawisłość sędziów, rządy ludu i rządy prawa, 1 0. Prawo do dobrej administracji jako istotny aspekt prawa do "dobrego rządzenia".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1007-6
T. 1. Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej / Bożena Bankowicz (201 s.).
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-234-6
O pojęciu doktryn politycznych i prawnych; Homo harmonicus; Starożytność; Główne doktryny polityczno-prawne starożytnych Chin; Poglądy polityczno-prawne wschodu; Myśl polityczno-prawna starożytnej Grecji; Problematyka Państwa i prawa u początków chrześcijaństwa; Homo hierarchicus; Myśl polityczno-prawna średniowiecza; Homonaturals; Renesans; Homo liber; Myśl polityczna i prawna wieku XVII i oświecenia; Doktryny polityczno-prawne XIX wieku; Idealizm Niemiecki; Romantyzm polityczny; Liberalizm XIX wieku; Pozytywizm; Myśl lewicowa XIX wieku; Początki myśli społecznej kościoła w XIX wieku; Solidaryzm - Leon Duguit.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-134-X
O pojęciu doktryn politycznych i prawnych; Homo harmonicus; Starożytność; Główne doktryny polityczno-prawne starożytnych Chin; Poglądy polityczno-prawne wschodu; Myśl polityczno-prawna starożytnej Grecji; Problematyka Państwa i prawa u początków chrześcijaństwa; Homo hierarchicus; Myśl polityczno-prawna średniowiecza; Homonaturals; Renesans; Homo liber; Myśl polityczna i prawna wieku XVII i oświecenia; Doktryny polityczno-prawne XIX wieku; Idealizm Niemiecki; Romantyzm polityczny; Liberalizm XIX wieku; Pozytywizm; Myśl lewicowa XIX wieku; Początki myśli społecznej kościoła w XIX wieku; Solidaryzm - Leon Duguit.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16321-1
1. Wprowadzenie; 2. Naukowe badanie polityki; 3. Budulec naukowych badań społecznych: hipotezy, pojęcia i zmienne; 4. Budulec naukowych badań społecznych- pomiar; 5. Plan badań; 6. Przegląd literatury przedmiotu; 7. Dobór próby; 8. Obserwacje empiryczne- obserwacja bezpośrednia i pośrednia; 9. Analiza dokumentów: wykorzystanie źródeł zapisanych; 10. Badania sondażowe i wywiady; 11. Statystyka: pierwsze kroki; 12. Analiza zależności między dwiema zmiennymi; 13. Analiza wielozmiennowa; 14. Raport z badań. Przykład z komentarzem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Societas / pod red. Bogdan Szlachta ; 6)
ISBN: 978-83-7188-981-3
1. Harold D. Lasswell (1902-1978), 2. Intelektualne źródła teorii politycznej Harolda Lasswella, 3. Homo politicus i psychoanalityczna koncepcja polityki, 4. W poszukiwaniu modelu nauki o polityce, 5. Metodologia badań politycznych, 6. Podstawowe kategorie analizy politycznej, 7. Blaski i cienie demokracji, 8. Ład międzynarodowy i państwo garnizonowe, 9. Wpływ idei Harolda Lasswella na amerykańską naukę o polityce, 10. Teoria polityczna Harolda Lasswella
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89112-02-7
Część I: Polityka i jej odmiany. 1. Pojęcie polityki. 2. Polityka a sprzeczności i konflikty społeczne. 3. Interesy i wartości polityczne. 4 Polityka społeczna. 5. Polityka gospodarcza. 6. Polityka zagraniczna. 7. Polityka bezpieczeństwa. 8. Geopolityka. Część II: Uwarunkowania polityki.1. Cywilizacja. 2. Kultura. 3. Religia a polityka. 4. Fundamentalizm religijny. 5. Moralność w polityce. 6. Kultura polityczna. 7. Globalizacja. 8. Globalne zagrożenia. 9. Transformacja. 10. Procesy integracyjne. 11. Regionalizm. Część III: Instrumenty polityki. 1. Państwo. 2. Ustrój państwa. 3. Prawo. 4. Władza. 5. Społeczeństwo obywatelskie. 6. Ruchy polityczne, partie i stowarzyszenia. 7. System polityczny. 8. Wybory. 9. Media a polityka. 1. Komunikowanie polityczne. Część IV: Idee i ideologie. 1. Ideologia. 2. Utopia. 3. Demokracja: współczesne dylematy. 4. Samorządność. 5. Prawa człowieka. 6. Lewica - prawica. 7. Anarchizm. 8. Ekologizm. 9. Feminizm. 10. Katolicka nauka społeczna. 11. Komunizm. 12. Konserwatyzm. 13. Liberalizm. 14. Panslawizm. 15. Socjalizm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2339)
1. Myśl polityczna: "Sokratyzm chrześcijański" jako formacja myślenia o człowieku, państwie i polityce; Problematyka sprawiedliwości w filozofii politycznej Platona; 2. Systemy polityczne: Władza sądownicza w procesie demokratyzacji: analiza przypadku polskiego; Wyniki wyborów samorządowych do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2002 roku; System partyjny Federacji Rosyjskiej; Geneza rozpadu Czechosłowacji; Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji po 1989 roku w świetle tradycyjnych modeli rządów; Duński Rzecznik Praw Obywatelskich; 3. Komunikowanie społeczne: Współczesne komunikowanie polityczne- miedzy propagandą a marketingiem politycznym; Polityka komunikowania w skali międzynarodowej; 4. Stosunki międzynarodowe: Kontrowersje wokół militarnego zaangażowania Polski w Iraku; Francuska racja stanu a Wspólna Polityka zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2169-9
Wprowadzenie; Skóra a nie sweter: ontologia i epistemologia w politologii. I. Perspektywy teoretyczne: Behawioralizm; Teoria racjonalnego wyboru; Instytucjonalizm; Feminizm; Teoria interpretacjonistyczna; Marksizm; Teroia normatywna. II. Metody: Metody jakościowe; Metody ilościowe; Łączenie metod ilościowych z jakościowymi; Metody porównawcze. III. Problemy: Struktura a podmiotowość; Instytucje i idee; Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14540-4
1. O nauce, metodzie i języku, 2.Politologia jako nauka empiryczna, 3.Teoria - problemy definicyjne, 4.Struktura empirycznych teorii naukowych, 5.Strategie budowy empirycznych teorii naukowych, czyli jako powstają teorie?, 6.Teoria jako wiedza wyjaśniająca, 7.Naukowe teorie polityki a praktyka polityczna - między prawdą a użytecznością
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1935-3
PAŃSTWO: R.1 pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa; R.2 Geneza państwa; R.3 Typ i forma państwa; R.4 Funkcje państwa; R.5 Państwo prawa; R.6 Autoryta ryzm i totalitaryzm; R.7 Jednostka, naród, państwo. POLITYKA: R.8 Wprowadzenie do normatywnej teorii wła dzy politycznej; R.9 Legitymizacja polityczna; R.10 Polityka i proces polityczny; R.11 Zachowanie i działa nie polityczne; R.12 Decyzje polityczne i proces decy zyjny; R.13 Determinanty polityki; R.14 Kultura polity czna; R.15 Systemy polityczne; R.16 Interes polityczny - proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele; R.17 Konflikt polityczny; R.18 Aksjo logiczne elementy polityki; R.19 Elity polityczne; R.20 Opinia publiczna; R.21 Przywództwo polityczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-227-1935-3
PAŃSTWO: R.1 pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa; R.2 Geneza państwa; R.3 Typ i forma państwa; R.4 Funkcje państwa; R.5 Państwo prawa; R.6 Autoryta ryzm i totalitaryzm; R.7 Jednostka, naród, państwo. POLITYKA: R.8 Wprowadzenie do normatywnej teorii wła dzy politycznej; R.9 Legitymizacja polityczna; R.10 Polityka i proces polityczny; R.11 Zachowanie i działa nie polityczne; R.12 Decyzje polityczne i proces decy zyjny; R.13 Determinanty polityki; R.14 Kultura polity czna; R.15 Systemy polityczne; R.16 Interes polityczny - proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele; R.17 Konflikt polityczny; R.18 Aksjo logiczne elementy polityki; R.19 Elity polityczne; R.20 Opinia publiczna; R.21 Przywództwo polityczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1935-3
PAŃSTWO: R.1 pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa; R.2 Geneza państwa; R.3 Typ i forma państwa; R.4 Funkcje państwa; R.5 Państwo prawa; R.6 Autoryta ryzm i totalitaryzm; R.7 Jednostka, naród, państwo. POLITYKA: R.8 Wprowadzenie do normatywnej teorii wła dzy politycznej; R.9 Legitymizacja polityczna; R.10 Polityka i proces polityczny; R.11 Zachowanie i działa nie polityczne; R.12 Decyzje polityczne i proces decy zyjny; R.13 Determinanty polityki; R.14 Kultura polity czna; R.15 Systemy polityczne; R.16 Interes polityczny - proces instytucjonalizacji polityki grup interesu oraz jej modele; R.17 Konflikt polityczny; R.18 Aksjo logiczne elementy polityki; R.19 Elity polityczne; R.20 Opinia publiczna; R.21 Przywództwo polityczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7326-211-3
I. Nauka, jej cele i zadania, II. Politologia, III. Politologia a inne dyscypliny naukowe, IV. Warsztat politologa, V. Bibliografia, VI. Techniki zbierania materiałów źródłowych, VII. Wiedza źródłowa, VIII. Metody badawcze, IX. Techniki badań empirycznych, X. Rodzaje prac naukowych, XI. Postępowanie badawcze, XII. Opracowanie materiałów badawczych, XIII. Przypisy, załączniki, materiały ilustracyjne, indeksy, XIV. Wybrane zagadnienia edytorskie, XV. Studia politologiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Authority data
Nauki polityczne - teoria (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again